intTypePromotion=1
ADSENSE

Khuyến khích doanh nghiệp

Xem 1-20 trên 528 kết quả Khuyến khích doanh nghiệp
 • Đề tài “Nghiên cứu tác động của cơ chế, chính sách công đến việc khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào khoa học và công nghệ” với mục tiêu chung là cung cấp luận cứ khoa học về vai trò của chính sách công trong việc tác động đến hành vi đầu tư vào KH&CN của DN, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp chính sách khuyến khích DN đẩy mạnh hoạt động đổi mới và tái đầu tư vào KH&CN.

  pdf100p uocvongxua07 26-08-2015 104 33   Download

 • Nghị định số 57/20185/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trình bày các nội dung chính sau: Các chính sách ưu đãi và hỗ trợ, nguồn vốn và cơ chế hỗ trợ, trình tự và thủ tục đầu tư, tổ chức thực hiện.

  pdf26p vilusaka2711 18-11-2019 31 0   Download

 • Tham khảo tài liệu 'khuyến khích doanh nghiệp', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf13p quangman 20-10-2009 76 7   Download

 • Các bài viết trên tạp chí gồm: các chính sách mới bắt đầu có hiệu lực từ tháng 12/2017; Bến Tre ban hành chính sách khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp; vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng tuyển dự án chương trình ươm tạo khoá V; Help International và YUP Education những dự án mang tên “cộng đồng”; bài học từ thành công của hệ sinh thái khởi nghiệp New York; quỹ đầu tư mạo hiểm hoạt động như thế nào.

  pdf26p cuongcuncon 29-08-2019 17 1   Download

 • Bài viết tập trung phân tích các yếu tố tác động đến việc ứng dụng thương mại điện tử (TMĐT) của doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tại thành phố Cần Thơ (TPCT). Kết quả nghiên cứu cho thấy, môi trường bên trong gồm nhóm yếu tố thuộc về Tổ chức của doanh nghiệp và về nhận thức của chủ doanh nghiệp; và môi trường bên ngoài gồm nhóm yếu tố thuộc Chính phủ và nhóm yếu tố Thị trường đều ảnh hưởng đến việc ứng dụng TMĐT của doanh nghiệp.

  pdf7p thuynguyen2994 13-08-2018 329 7   Download

 • Bài viết sử dụng phương pháp phân tích nội dung để đánh giá thực trạng hoạt động bảo lãnh tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam.

  pdf6p cathydoll5 26-02-2019 50 5   Download

 • Hiện nay, nhiều quốc gia đang rất quan tâm đến việc nuơi dưỡng tinh thần nghiệp chủ. Các tổ chức cũng thường quan tâm đến vấn đề này nhằm thúc đẩy quá trình đổi mới và tinh thần nghiệp chủ tại tổ chức. Các doanh nghiệp cĩ hoạt động kinh doanh phát triển cũng mong muốn điều này đối với tổ chức của chính mình.

  pdf12p trangdai 15-10-2009 63 4   Download

 • Bài viết này làm rõ khái niệm đổi mới công nghệ và chính sách đào tạo, cũng như đề xuất các tiêu chí đánh giá và giải pháp hoàn thiện chính sách đào tạo nhằm khuyến khích doanh nghiệp đổi mới công nghệ theo hướng thân thiện với môi trường.

  pdf10p jangni6 07-05-2018 56 3   Download

 • Quyết định 31/2013/QĐ-UBND sửa đổi Quy định tiêu chí lựa chọn và chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Sinh học tỉnh Đồng Nai kèm theo Quyết định 47/2011/QĐ- UBND.

  pdf2p lengocln 22-03-2014 39 0   Download

 • Quyết định số: 20/2015/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2015–2020; căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf10p ngochuyen2345 23-10-2015 41 0   Download

 • Quyết định số: 45/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đặc thù khuyến khích doanh nghiệp và hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2015-2020; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf8p ngochuyen2345 23-10-2015 45 0   Download

 • Nghị quyết số 04/2017/NQ-­HĐND ban hành về ban hành chính sách khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;...

  doc3p nghiquyet01 20-11-2017 49 0   Download

 • Quyết định số 65/2017/QĐ-UBND ban hành quy định về điều kiện, nguyên tắc, hồ sơ, thủ tục thực hiện chính sách khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

  doc9p daovanmanh_123 03-03-2018 20 0   Download

 • Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ban hành về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014.

  pdf26p nguyenvantoan9096 23-08-2018 57 0   Download

 • Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ban hành định mức hỗ trợ đối với từng hạng mục, công trình dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp theo nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 17/4/2019 của hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

  doc3p anphongduong999 03-12-2019 6 0   Download

 • Thông tư này ban hành Danh mục công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (sau đây viết tắt là Nghị định số 57/2018/NĐ-CP).

  doc4p yilinglaozu 10-01-2020 15 0   Download

 • Quyết định này quy định về định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình quy định tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

  doc7p solacduy999 22-04-2020 14 0   Download

 • Nghị quyết số 03/2019/HĐND quy định chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc5p cuahoangde999 05-06-2020 1 0   Download

 • Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐND ban hành chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020 - 2025. Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc6p tommuni999 10-06-2020 5 0   Download

 • Nghị quyết số 214/2019/NQ-HĐND ban hành danh mục các sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Hưng Yên và quyết định chủ trương đầu tư danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

  doc6p tomtit999 12-06-2020 2 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Khuyến khích doanh nghiệp
p_strCode=khuyenkhichdoanhnghiep

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2