intTypePromotion=1
ADSENSE

Khuyến nông tài chính nhà nước

Xem 1-20 trên 50 kết quả Khuyến nông tài chính nhà nước
 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG CHI VÀ MỨC CHI HOẠT ĐỘNG KHUYẾN NÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  pdf7p oggianoel 09-01-2013 31 4   Download

 • Sổ tay giúp người làm công tác khuyến nông tìm hiểu và vận dụng một số chủ trương, chính sách của nhà nước về nông nghiệp; một số biện pháp kỹ thuật chủ yếu đối với một số cây trồng, vật nuôi chính. Đây là tài liệu dành cho các khuyến nông viên cơ sở.

  pdf292p iamvip01 19-03-2012 328 157   Download

 • Tài liệu Một số quy định về chính Tài liệu khuyên nông khuyến ngư được biên soạn nhằm tuyên truyền và phổ biến pháp luật trong hoạt động khuyến nông, khuyến ngư. Phần 1 Tài liệu trình bày những quy định chung về các chính Tài liệu của nhà nước đối với hoạt động khuyến nông, khuyến ngư. Mời các bạn tham khảo.

  pdf70p doinhugiobay_03 17-11-2015 56 3   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Một số quy định về chính Tài liệu khuyên nông khuyến ngư, phần 2 cung cấp cho người đọc các quy định của nhà nước có liên quan đến các hoạt động khuyến nông, khuyến ngư. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf88p doinhugiobay_03 17-11-2015 64 2   Download

 • Để đưa nền kinh tế, xã hội nước ta phát triển hơn nữa thì việc phát triển khuyến nông là mối quan tâm hàng đầu của các nhà quản lý. Nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động khuyến nông đối với sự phát triển kinh tế, xã hội nước ta, ngày 02/03/1993 Chính phủ ban hành Nghị định 13/CP về công tác khuyến nông,

  doc86p tavannamtuyenquang 09-10-2012 278 103   Download

 • Hệ thống khuyến nông Nhà nước của Việt Nam chính thức được thành lập theo Nghị định 13/CP ngày 02/03/1993 của Chính phủ. Qua 19 năm xây dựng và phát triển, khuyến nông đã và đang khẳng định vị thế quan trọng của mình trong chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn ở nước ta. ..

  doc104p tavannamtuyenquang 12-10-2012 139 48   Download

 • Trong những năm gần đây được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, công tác khuyến nông được đẩy mạnh và phát triển rộng khắp ở hầu hết các tỉnh, huyện đã hình thành tổ chức khuyến nông. Vậy khuyến nông là gì? Từ “Extension” được sử dụng đầu tiên ở nước Anh năm 1866 - có nghĩa là “Mở rộng - triển khai”.

  pdf158p nokia_12 07-05-2013 66 17   Download

 • NGHỊ ĐỊNH VỀ KHUYẾN NÔNG CHÍNH PHỦ

  pdf19p inoneyear2 22-03-2010 98 6   Download

 • Mở rộng việc bán cổ phần DN công nghiệp chế biến nông, lâm, thuỷ sản cho ngưởi sản xuất và cung cấp nguyên liệu. Có chính sách khuyến khích DN cổ phần hoá sử dụng nhiều lao động và có quy định cho phép chuyển nợ thành vốn góp cổ phần. Sửa đổi phương pháp xác định giá trị DN theo hướng gắn với thị trường, nghiên cứu đặt giá trị quyển sử dụng đất và giá trị DN, thí điểm đấu thầu bán cổ phiếu và bán cổ phiếu qua các chế định tài chính trung gian....

  pdf10p phuoctam34 01-07-2011 64 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH NỘI DUNG VÀ MỨC CHI HỖ TRỢ CHO CÁC HOẠT ĐỘNG KHUYẾN NÔNG TỪ NGUỒN KINH PHÍ KHUYẾN NÔNG ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf8p oggianoel 09-01-2013 45 4   Download

 • Thông tư 04/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số vấn đề về tài chính thực hiện Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg ngày 24/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích tiêu thụ nông sản hàng hoá thông qua hợp đồng

  doc3p mynuong 19-08-2009 80 3   Download

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG ĐỀ ÁN KHUYẾN NÔNG, KHUYẾN NGƯ THUỘC CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ GIẢM NGHÈO NHANH VÀ BỀN VỮNG ĐỐI VỚI 61 HUYỆN NGHÈO

  pdf17p inoneyear2 22-03-2010 82 3   Download

 • Năm là: Nhà nước cần có chính sách ưu tiên hơn nữa trong việc sử dụng nguồn vốn từ quỹ hỗ trợ đầu tư cho phát triển hạ tầng các vùng khó khăn. - Vốn huy động từ các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân. Vốn đầu tư cho phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn hiệu quả thu hồi vốn chậm và thấp nên để huy động các nguồn vốn khác ngo ài nguồn vốn ngân sách cho lĩnh vực này phải quan tâm hai vấn đề sau: Thứ nhất: Có sự khuyến khích các nhà đầu...

  pdf34p ttcao8 29-08-2011 40 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH NỘI DUNG VÀ MỨC CHI HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG KHUYẾN NÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

  pdf11p oggianoel 09-01-2013 47 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT NỘI DUNG VÀ DỰ TOÁN CÁC NHIỆM VỤ KHUYẾN NÔNG BỔ SUNG CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2011 BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf3p c2vang 29-09-2011 43 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH NỘI DUNG CHI VÀ MỨC CHI HỖ TRỢ CHO CÁC HOẠT ĐỘNG KHUYẾN NÔNG TỪ NGUỒN KINH PHÍ KHUYẾN NÔNG ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

  pdf8p noel_vui 13-11-2012 37 2   Download

 • QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH NỘI DUNG CHI VÀ MỨC CHI HỖ TRỢ CHO HOẠT ĐỘNG KHUYẾN NÔNG TỪ NGUỒN KINH PHÍ ĐỊA PHƯƠNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

  pdf14p noel_vui 13-11-2012 34 2   Download

 • Quyết định số: 01/2014/QĐ-UBND ban hành quy định về quản lý và sử dụng nguồn kinh phí hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu.

  pdf7p connhangheo91 28-06-2014 40 0   Download

 • Trong nghiên cứu này, sẽ phân tích tài chính đầu tư sửa chữa, nâng cấp hồ đập nhỏ làm cơ sở cho đề xuất chính sách. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Nếu tư nhân hoặc cộng đồng đầu tư sửa chữa, nâng cấp hồ đập nhỏ để tưới nông nghiệp theo quy định hiện hành thì nhà nước cần phải hỗ trợ 90% tổng vốn đầu tư, nếu có các lợi ích phi nông nghiệp thì mức hỗ trợ sẽ thấp hơn.

  pdf9p vinasa2711 06-09-2019 4 0   Download

 • Đối với các quốc gia đang phát triển nói chung và Việt Nam nói riêng, nông nghiệp đóng vai trò rất quan trọng đối với nền kinh tế. Để phát triển nông nghiệp, đầu tiên cần có vốn, tuy nhiên, đa số người nông dân có thu nhập thấp lại không có tài sản thế chấp nên việc tiếp cận các nguồn vốn theo điều kiện thị trường là không khả thi, hoặc các doanh nghiệp nhỏ có vay được cũng chịu lãi suất rất cao. Trên cơ sở nghiên cứu một số mô hình tổ chức tài chính vi mô thành công trên thế giới, bài viết đưa ra khuyến nghị về tài chính vi mô tại nước ta hiện nay.

  pdf3p kequaidan4 04-05-2020 13 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Khuyến nông tài chính nhà nước
p_strCode=khuyennongtaichinhnhanuoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2