intTypePromotion=1
ADSENSE

Kiểm định gia súc

Xem 1-20 trên 491 kết quả Kiểm định gia súc
 • Tiếp theo ở phần 1, phần 2 của Tài liệu “Kiểm định chất lượng trong giáo dục đại học” giới thiệu về mục đích, vai trò và cách thức tiến hành quy trình đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục đại học của các nước có nền giáo dục đại học tiên tiến ở Châu Âu và Hoa Kì. Đây là những kinh nghiệm hết sức quý và hữu ích cho chúng ta trong việc triển khai đánh giá chất lượng giáo dục đại học. Mời bạn cùng tham khảo.

  pdf343p nganga_00 29-08-2015 175 96   Download

 • Để giúp bà con nông dân hiểu biết rõ hơn và sử dụng có hiệu quả thức ăn gia súc, chúng tôi đã tiến hành biên soạn tài liệu " Cây thức ăn gia súc giàu chất dinh dưỡng " tập hợp từ nhiều nguồn tư liệu để giới thiệu đến bà con nông dân 39 loại cây thức ăn gia súc dễ kiếm, dễ chế biến và giàu chất dinh dưỡng, giúp bà con nông dân sử dụng hiệu quả thức ăn gia súc tăng năng suất vật nuôi....

  pdf15p artemis10 10-10-2011 159 46   Download

 • Tiểu luận tài chính quốc tế: Dùng mô hình hồi quy kiểm định mối quan hệ tỷ giá, lạm phát, lãi suất giữa Việt Nam và Mỹ giai đoạn 2004 – 2006 trình bày tổng quan lý thuyết, lý thuyết ngang bằng sức mua, lý thuyết hiệu ứng Fisher quốc tế, dùng mô hình hồi quy kiểm định, phân tích mối quan hệ tỷ giá - lạm phát, phân tích mối quan hệ tỷ giá - lãi suất.

  pdf18p big_12 09-06-2014 142 39   Download

 • Đề tài nghiên cứu nhằm: Kiểm định lý thuyết Ngang giá sức mua (PPP) đối với Việt Nam; hệ thống hóa các cơ sở lý thuyết về Ngang giá sức mua (PPP) và tỷ giá hối đoái; đo lường tốc độ quay trở lại trạng thái cân bằng của tỷ giá; so sánh kết quả với các nghiên cứu thực nghiệm khác trên thế giới.

  pdf74p thangnamvoiva30 02-11-2016 118 23   Download

 • Thuyết trình tài chính quốc tế: Dùng mô hình hồi quy kiểm định mối quan hệ tỷ giá, lạm phát, lãi suất giữa Việt Nam và Mỹ giai đoạn 2004 – 2006 nhằm trình bày về tổng quan lý thuyết, lý thuyết Ngang bằng sức mua, lý thuyết hiệu ứng Fisher quốc tế, dùng mô hình hồi quy kiểm định, xây dựng mô hình kiểm định.

  pdf22p little_12 23-06-2014 96 14   Download

 • QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01-72:2011/BNNPTNT VỀ KHẢO NGHIỆM, KIỂM ĐỊNH DÊ GIỐNG National technical regulation on experiment, testing breeding goats Lời nói đầu QCVN 01 -72: 2011/BNNPTNT do Cục Chăn nuôi biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường trình duyệt, và được ban hành theo Thông tư số 72 /TT-BNNPTNT ngày .25..tháng 10 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. I. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn này quy định về khảo nghiệm, kiểm định dê giống. 1.2. Đối tượng áp dụng Quy chuẩn này áp dụng...

  pdf7p waduroi 15-11-2012 60 7   Download

 • Đề tài hệ thống hóa cơ sở lý luận của lý thuyết ngang giá sức mua; vận dụng các phương pháp kiểm định tính hiệu lực của lý thuyết ngang giá sức mua để kiểm định ngang giá sức mua tại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf26p bautroibinhyen26 03-05-2017 52 6   Download

 • Thực trạng hiện nay chăn nuôi gia súc ăn cỏ còn chưa phát triển mạnh, sản xuất còn manh mún, nhỏ lẻ chưa có nhiều mô hình chăn nuôi theo hướng trang trại lớn, tập trung để tạo sản phẩm hàng hóa. Xuất phát từ thực tế đó mà việc hướng người dân phát triển chăn nuôi gia súc ăn quả vừa mang lại hiệu quả kinh tế, tiết kiệm đất thâm canh. Bài viết "Kết quả xây dựng mô hình trồng cỏ thâm canh phát triển chăn nuôi gia súc ăn cỏ tại hộ nông dân Định Hóa - Thái Nguyên" đi sâu nghiên cứu vấn đề này.

  pdf7p codon_10 01-04-2016 44 2   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận án là Bổ sung cơ sở dữ liệu đã có về thành phần hóa học và giá trị dinh dưỡng của thức ăn cho gia súc nhai lại ở Việt Nam. Kiểm chứng độ chính xác và phù hợp của các phương trình ước tính OMD, giá trị ME từ in vitro gas production và thành phần hóa học của thức ăn cho gia súc nhai lại được nghiên cứu ở nước ngoài. Mời các bạn tham khảo!

  pdf149p cuncondangyeu142 05-10-2018 42 4   Download

 • Xác định giá trị doanh nghiệp trong cổ phần hóa là công việc hết sức quan trọng và mất nhiều thời gian trong cả kế hoạch cổ phần hóa, quyết định đến sự thành công khi chuyển DNNN sang công ty cổ phần, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay khi đối tượng cổ phần hóa là các Tập đoàn, Tổng Công ty, doanh nghiệp có quy mô vốn lớn và đang được Nhà nước giao quản lý, sử dụng nhiều diện tích đất càng phải đòi hỏi việc xác định giá trị doanh nghiệp phải được xác định chính xác, công khai, minh bạch và rõ ràng.

  pdf7p vicross2711 26-06-2019 15 5   Download

 • Ngoài phần mục lục, danh mục bảng biểu, hình ảnh và danh mục các từ viết tắt, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung chính của đề tài nghiên cứu được kết cấu thành 6 chương. Chương 1 - Tổng quan về nghiên cứu. Chương 2 - Cơ sở lý thuyết về định giá thương hiệu, tài sản thương hiệu, hệ số Beta và chỉ số sức mạnh thương hiệu. Chương 3 - Phương pháp nghiên cứu. Chương 4 - Kết quả nghiên cứu “Chỉ số vai trò thương hiệu”. Chương 5 - Kết quả nghiên cứu “Chỉ số sức mạnh thương hiệu” và hệ số Beta NHTM. Chương 6 - Kiểm định mô hình với các kết quả nghiên cứu, kết luận và đề xuất các nhóm giải pháp.

  pdf184p hanh_tv30 24-04-2019 23 1   Download

 • Bài viết tiến hành kiểm định hiệu lực ngang giá sức mua PPP giữa Việt Nam với Thái Lan và Malaysia. Với cách tiếp cận chuỗi tỷ giá hối đoái và chỉ số giá là phi tuyến và sử dụng mô hình hồi quy bán tham số, bài viết đã tìm thấy sự tồn tại của PPP giữa Việt Nam và Thái Lan, nhưng không tìm thấy sự tồn tại PPP giữa Việt Nam và Malaysia.

  pdf9p vidoraemi2711 17-06-2019 11 1   Download

 • Giáo trình Pháp lệnh thú y và kiểm nghiệm sản phẩm vật nuôi giúp cho học sinh ngành chăn nuôi - thú y nắm và hiểu quy định trong Pháp lệnh thú y, những phương pháp kiểm tra thịt gia súc; vừa bảo vệ sứa khỏe người tiêu dùng, vừa cơ thể tham gia ngăn chặn dịch bệnh của động vật nuôi.

  pdf125p 951628473 04-05-2012 394 143   Download

 • Vận dụng giá cả thị trường để định giá đầu vào (Phần 2) Độc quyền hay công ty với sức mạnh thị trường lớn Nếu một công ty cung cấp một đầu-vào có sức mạnh thị trường đáng kể thì mức giá có thể sẽ lớn hơn chi phí cận biên. Trong trường hợp như vậy, nên định giá mức cắt giảm tiêu dùng tư theo mức giá thị trường. Nó sẽ ngang bằng với mức sẵn sàng chi trả của người tiêu dùng như được đo lường bởi đường cầu trước khi tiến hành dự án. Nên xác định giá...

  pdf12p thanh_trieu 30-12-2009 195 79   Download

 • Một khâu kỹ thuật tiên tiến quan trọng trong chăn nuôi gia súc, gia cầm là chăn nuôi theo khẩu phần, vừa đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cho sinh trưởng, sinh sản, không để thiếu, không để thừa, tiết kiệm thức ăn, nước uống, có hiệu quả kinh tế. Muốn chăn nuôi theo khẩu phần là phải có thức ăn theo công thức cân đối dinh dưỡng và lượng thức ăn cho ăn hàng ngày theo tiêu chuẩn đáp ứng nhu cầu của loại gia cầm theo mục tiêu chăn nuôi. Sau đây gợi ý phương pháp lập công...

  pdf3p hovantoai 25-03-2013 137 18   Download

 • Chương 7 - Kiểm nghiệm thịt. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Nhận thức chung về thịt, thành phần hóa học của thịt, những biến đổi ở thịt gia súc sau khi giết mổ, hình thái học của thịt gia súc, sự hư hỏng của thịt gia súc, phương pháp xác định độ tươi của thịt động vật. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf33p nhanmotchut_4 01-11-2016 82 15   Download

 • Nội dung bài viết cho thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa những bệnh nhân có trình độ học vấn và tình trạng sức khỏe khi ra viện với mức độ hài lòng của họ về chất lượng dịch vụ tại bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ thông qua phương pháp kiểm định chi bình phương.

  pdf9p roongkloi 01-09-2017 76 13   Download

 • Để gia tăng ổn định mảng gia cố đê biển, tác giả đề xuất giải pháp sử dụng neo xoắn, xoắn vào trong thân đê và liên kết neo với tấm lát mái. Tác giả đã thiết lập biểu thức xác định sức chịu tải kéo nhổ của neo xoắn. Bài báo trình bày các thí nghiệm trong phòng và hiện trường để đánh giá sức chịu tải kéo nhổ của neo xoắn và kiểm chứng cùng biểu thức giải tích đã thiết lập. Kết quả thí nghiệm cho thấy neo xoắn có khả năng neo giữ rất tốt và độ sâu tối ưu cắm neo.

  pdf6p namthangtinhlang_03 10-11-2015 125 6   Download

 • Đề tài đã làm rõ những vấn đề liên quan đến kiểm tra sức chịu đựng rủi ro tại ngân hàng bao gồm cả quy trình thực hiện; áp dụng thực tiễn mô hình kiểm tra sức chịu đựng rủi ro của IMF nhằm đánh giá một ngân hàng trong hệ thống ngân hàng thương mại tại Việt Nam; nhận định chung về kết quả đánh giá, trên cơ sở đó đưa ra giải pháp.

  pdf89p thangnamvoiva29 02-11-2016 35 10   Download

 • I. Quản lý, chăm sóc sức khỏe cho học sinh 1 Tổ chức khám sức khỏe định kỳ và phân loại sức khỏe học sinh. Có sổ khám bệnh, hồ sơ quản lý, theo dõi tình hình sức khỏe học sinh cho cả cấp học.

  doc6p talata911 15-06-2011 1197 105   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Kiểm định gia súc
p_strCode=kiemdinhgiasuc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2