intTypePromotion=3

Kiểm tra quyết toán thuế

Xem 1-20 trên 30 kết quả Kiểm tra quyết toán thuế
 • Công văn 3427/TC/TCT của Tổng cục Thuế về việc kiểm tra quyết toán thuế

  doc1p hueman 16-08-2009 114 11   Download

 • Công văn 4016/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc thực hiện kiểm tra quyết toán thuế

  doc2p huynhphuc 16-08-2009 68 9   Download

 • Công văn 2674/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc kiểm tra quyết toán năm 2005 của các đơn vị KĐXD thuộc Tổng công ty xăng dầu Việt Nam

  pdf2p diennghia 19-08-2009 80 4   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu Phân tích và đánh giá thực trạng việc thực hiện quy trình kiểm tra thuế thu nhập doanh nghiệp do Chi cục Thuế huyện Krông Ana thực hiện. Đánh giá làm rõ những hạn chế cần giải quyết, từ đó đề ra những giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm tra kê khai thuế TNDN do Chi cục thuế huyện Krông Ana thực hiện.

  pdf26p quaymax3 15-09-2018 15 4   Download

 • Tài liệu hướng dẫn cá nhân thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2015 gồm có 2 phần chính được trình bày như sau: Hướng dẫn chung, hướng dẫn cho các cá nhân thực hiện quyết toán trực tiếp CQT. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p votrung3009 01-11-2017 14 0   Download

 • Công văn 1774/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc kiểm tra quyết toán thuế

  pdf1p dieucomet 14-08-2009 45 3   Download

 • Kiểm soát chi phí: Vấn đề sống còn của doanh nghiệp Hiện nay, trong công tác kiểm tra kế toán, thuế tại các doanh nghiệp (DN) nhìn dưới góc độ Luật Quán lý thuế thì kiểm tra chi phí sản xuất, kinh doanh (SXKD) là khó khăn nhất.

  pdf2p angel_ko_co_canh 20-08-2010 275 122   Download

 • . I. MỤC TIÊU Nhằm giúp các Cán bộ, Quản lý, Giám đốc doanh nghiệp nắm được hoạt động tài chính của doanh nghiệp mình và hiểu rõ hơn ý nghĩa các con số trong một Bản Cáo Bạch, một bản Báo Cáo Tài Chính của một Công ty, một doanh nghiệp để từ đó đưa ra quyết định đúng đắn nhất. Cty CP Giáo dục Việt Nam – Trung tâm kế toán Quốc gia thông báo tuyển sinh khoá học: “Lập, Đọc, kiểm tra và phân tích báo cáo tài chính”. II. ĐỐI TƯỢNG : - Các Nhà Đầu tư,...

  pdf3p nkt_bibo46 16-02-2012 419 113   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN CHI TIẾT KINH PHÍ CHƯƠNG TRÌNH KIỂM TRA AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM, CHẤT LƯỢNG THỨC ĂN CHĂN NUÔI NĂM 2011 BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf32p cobetocroi 27-05-2011 48 3   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN KINH PHÍ KIỂM TRA AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM CỦA CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT NĂM 2011 BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  pdf5p cobetocroi 27-05-2011 34 1   Download

 • Bài học có nhằm vào các mục tiêu: Hiểu cấu trúc thuế thu nhập công ty; Kiểm tra thuế công ty ảnh hưởng đến quyết định đầu tư; Kiểm tra thuế công ty ảnh hưởng đến tài trợ liệu là phát hành trái phiếu hay phát hành cổ phiếu; Hiểu tính phức tạp của chính sách đánh thuế công ty toàn cầu.

  pdf69p truongan 11-11-2009 208 100   Download

 • Quyết định 23/2007/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Quy chế kiểm tra nhà nước về chất lượng vệ sinh an toàn đối với thực phẩm nhập khẩu"

  doc18p nhatson 18-08-2009 282 26   Download

 • Nộp thuế tncn được quy định như sau: 1. Cơ quan chi trả thu nhập có trách nhiệm chủ động khai báo, đăng ký kê khai thuế tncn với cơ quan thuế địa phương việc thu thuế thu nhập cá nhân theo phương thức khấu trừ tại đơn vị mình, hướng dẫn người có thu nhập chịu thuế thực hiện thủ tục đăng ký mã số thuế cá nhân.

  pdf2p nkt_bibo46 17-02-2012 166 22   Download

 • a) Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót, nhầm lẫn gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

  doc11p trangmaittm 30-05-2013 63 9   Download

 • 8. Trường hợp sử dụng sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ để khuyến mại, quảng cáo: Đối với hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ và doanh nghiệp nộp thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, khi xuất khuyến mại, quảng cáo

  pdf10p phuochau16 08-05-2011 57 8   Download

 • 11. Trường hợp doanh nghiệp thanh toán định ký tiền lãi thuê của TSCĐ thuê tài chính, khi bên thuê nhận được hoá đơn thanh toán của bên cho thuê, ghi: Nợ TK 635 - Chi phí tài chính (Tiền lãi thuê trả từng kỳ)

  pdf10p phuochau16 08-05-2011 38 7   Download

 • 4. Các nghiệp vụ kinh tế liên quan đến hoạt động kinh doanh BĐS đầu tư: - Định kỳ tính, trích khấu hao BĐS đầu tư đang nắm giữ chờ tăng giá, đang cho thuê hoạt động, ghi: Nợ TK 632 - Giá vốn bán hàng (Chi tiết chi phí kinh doanh BĐS đầu tư) Có TK 2147

  pdf10p phuochau16 08-05-2011 53 6   Download

 • Quyết định 35/2005/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành quy định về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu vào Việt Nam

  doc15p nhatson 18-08-2009 98 5   Download

 • Quyết định 22/2007/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc chỉ định tổ chức thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm nhập khẩu

  doc1p nhatson 18-08-2009 81 2   Download

 • Thuế thu nhập doanh nghiệp – ghi sổ kế toán và trình bày báo cáo tài chính Chuẩn mực kế toán số 17 - Thuế thu nhập doanh nghiệp được ban hành theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/02/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính về cơ bản đã làm thay đổi bản chất của thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN).

  pdf10p thanh_trieu 30-12-2009 597 397   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Kiểm tra quyết toán thuế
p_strCode=kiemtraquyettoanthue

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản