intTypePromotion=3

Kinh tế pháp luật

Xem 1-20 trên 5671 kết quả Kinh tế pháp luật
 • Phần 1 Tài liệu Kinh tế, pháp luật về đầu tư quốc tế và những vấn đề đặt ra với Việt Nam khi gia nhập WTO (Tài liệu chuyên khảo) cung cấp cho người đọc các kiến thức khái quát về môi trường đầu tư quốc tế và pháp luật về đầu tư quốc tế, trình tự thủ tục đầu tư quốc tế, hình thức đầu tư quốc tế, chuyển giao công nghệ trong đầu tư quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf166p doinhugiobay_00 01-11-2015 84 30   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Kinh tế, pháp luật về đầu tư quốc tế và những vấn đề đặt ra với Việt Nam khi gia nhập WTO (Tài liệu chuyên khảo), phần 2 giới thiệu tới người đọc các liên kết quốc tế liên quan đến đầu tư, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf132p doinhugiobay_00 01-11-2015 77 20   Download

 • 1/ Khái niệm Pháp luật kinh tế Trước khi đi vào tìm hiểu khái niệm luật kinh tế ta phải hiểu một khái niệm có liên quan đó là pháp luật kinh tế. Pháp luật kinh tế là một hỗn hợp các quy phạm pháp luật thuộc nhiều ngành luật khác nhau liên quan đến toàn bộ đời sống kinh tế trong xã hội.

  doc43p x3mxongx0c 18-05-2011 2307 772   Download

 • Phần 1 Tài liệu tham khảo Vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội do TS Nguyễn Minh Đoan biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Vai trò của pháp luật, pháp luật Việt Nam trong bối cảnh đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế, pháp luật với nhà nước, pháp luật với kinh tế, pháp luật với chính trị,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf199p doinhugiobay_06 07-12-2015 263 62   Download

 • Bài giảng Luật kinh tế dưới đây sẽ trình bày những nội dung kiến thức cần nắm sau: Tổng quan về luật kinh tế, pháp luật về đầu tư, pháp luật về công ty, pháp luật về doanh nghiệp nhà nước, pháp luật về doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh, pháp luật về hợp tác xã, pháp luật về phá sản, pháp luật về những vấn đề pháp lý căn bản về hợp đồng, một số loại hợp đồng thông dụng trong kinh doanh, giải quyết tranh chấp kinh doanh tại tòa án, giải quyết tran...

  pdf276p vanthanhthiennu22 21-05-2014 145 46   Download

 • Những quy định pháp luật về chuyên gia tư vấn trong lĩnh vực kinh tế - pháp lý trình bày một số quy định về chuyên gia, quy định về chuyên gia Việt Nam, quy định về chuyên gia nước ngoài tại Việt Nam và một số quy định liên quan đến hoạt động tư vấn.

  pdf233p buoi_chieu 23-04-2013 84 26   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án là thông qua việc làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến hoạt động kiểm soát vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước; phân tích rõ thực trạng các quy định pháp luật về vấn đề này; quán triệt những yêu cầu mới trong chính sách của Đảng và Nhà nước ta về phát triển DNNN, luận án đề xuất một số giải pháp pháp lý nhằm tăng cường hiệu quả của công tác kiểm soát vốn nhà nước tại doanh nghi...

  pdf169p sohucninh321 09-07-2019 16 5   Download

 • Tài liệu Luật kinh tế - Tài liệu chuyên khảo: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về pháp luật kinh tế, pháp luật và tăng trưởng kinh tế, tiếp nhận pháp luật kinh tế, trật tự kinh tế và quyền tài sản, tài sản trí tuệ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf252p violympus 12-03-2019 11 4   Download

 • Luận án được nghiên cứu với mục tiêu nhằm phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật và thực thi pháp luật về kiểm soát độc quyền, Luận án đề xuất các giải pháp hoàn thiện và nâng cao chất lượng thực thi pháp luật.

  pdf157p sohucninh321 09-07-2019 8 3   Download

 • Mục tiêu của luận án là nghiên cứu lý luận cũng như thực trạng pháp luật về dịch vụ KCB của các cơ sở y tế tư nhân, đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật về dịch vụ KCB của các cơ sở y tế tư nhân.

  pdf27p sohucninh321 09-07-2019 3 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án nhằm phân tích những nội dung cơ bản, đặc thù so với hợp đồng vay tài sản, hay các hợp đồng thuộc lĩnh vực kinh doanh, thương mại khác; làm sáng tỏ phạm vi, mức độ điều chỉnh của pháp luật về HĐCV để bảo đảm quyền tự do, bình đẳng giữa các chủ thể hợp đồng.

  pdf32p sohucninh321 09-07-2019 6 0   Download

 • Luận án được nghiên cứu với mục tiêu nhằm góp phần bổ sung, hoàn thiện cơ sở lý luận pháp luật phát triển năng lượng sạch tại Việt Nam; Phân tích, đánh giá được ưu điểm, nhược điểm thực trạng pháp luật phát triển năng lượng sạch; Đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật phát triển năng lượng sạch và nâng cao hiệu quả thực thi trong thực tiễn.

  pdf27p sohucninh321 09-07-2019 2 0   Download

 • Dưới đây là bài giảng Luật kinh tế (Luật kinh doanh) do GV. Dương Kim Thế Nguyên thực hiện. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về khái quát chung của luật kinh tế; pháp luật về chủ thể kinh doanh; pháp luật về hợp đồng trong kinh doanh; pháp luật về giải quyết tranh chấp kinh doanh; pháp luật về phá sản.

  pdf51p thuytrang_9 07-09-2015 97 33   Download

 • Bài giảng Pháp luật về kinh tế trang bị cho người học những hiểu biết về: Pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về đầu tư, hợp đồng kinh doanh, pháp luật về cạnh tranh, giải quyết tranh chấp, pháp luật về phá sản, pháp luật lao động,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf185p youcanletgo_02 10-01-2016 66 25   Download

 • Bài giảng Pháp luật kinh doanh chuyên đề 4: Nhập môn luật kinh tế trình bày về các mô hình kinh tế, sự điều tiết kinh tế nhà nước, vai trò chức năng của nhà nước, hình thức pháp luật, nguồn luật kinh tế, pháp luật kinh doanh trong điều kiện hội nhập. Tham khảo bài giảng để nắm bắt chi tiết môn học.

  pdf5p lehanhtuyet 16-07-2014 109 18   Download

 • Bài giảng Pháp luật về kinh tế trình bày một số nội dung như: Pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về đầu tư, hợp đồng kinh doanh, pháp luật về cạnh tranh, giải quyết tranh chấp, pháp luật về phá sản, pháp luật lao động,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf368p youcanletgo_02 10-01-2016 68 18   Download

 • Hợp đồng kinh tế là sự thoả thuận bằng văn bản, tài liệu giao dịch giữa các bên ký kết về việc thực hiện công việc sản xuất trao đổi hàng hoá dịch vụ, nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và các thoả thuận khác

  pdf44p doremon_12 24-12-2013 95 15   Download

 • Bài giảng môn "Luật kinh doanh" cung cấp cho sinh viên các kiến thức: Những vấn đề chung về luật kinh tế, pháp luật đầu tư, địa vị pháp lý của doanh nghiệp, chế độ pháp lý về hợp đồng trong kinh doanh, chế độ pháp lý về phá sản, chế độ pháp lý về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf187p doinhugiobay_01 09-11-2015 87 14   Download

 • Bài giảng Pháp luật về kinh tế trình bày một số nội dung như: Pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về đầu tư, hợp đồng kinh doanh, pháp luật về cạnh tranh, giải quyết tranh chấp, pháp luật về phá sản, pháp luật lao động,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf177p youcanletgo_02 10-01-2016 36 3   Download

 • Nối tiếp phần 1 của giáo trình "Luật ngân hàng Việt Nam" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung pháp luật về hoạt động tín dụng của tổ chức tín dụng, điều chỉnh pháp luật các quan hệ thanh toán trong nền kinh tế, pháp luật về ngoại hối, hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, hoạt động cấp tín dụng dưới hình thức bảo lãnh ngân hàng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf130p comamngo1902 01-04-2019 22 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Kinh tế pháp luật
p_strCode=kinhtephapluat

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản