intTypePromotion=1
ADSENSE

Kinh tế trong nước

Xem 1-20 trên 21656 kết quả Kinh tế trong nước
 • Tác động này được xem là các tác động tràn của FDI, góp phần làm tăng năng suất của các doanh nghiệp trong nước và cuối cùng là đóng góp vào tăng trưởng kinh tế nói chung. Trên thực tế không phải nước nào cũng đạt được cùng một lúc hai kỳ vọng này. Một số nước thu hút được dũng vốn FDI khỏ lớn nhưng tác động tràn hầu như không xảy ra. Ở một tỡnh thế khác, vốn FDI vào một nước có thể làm tăng vốn đầu tư cho nền kinh tế nhưng đóng góp của nguồn vốn...

  pdf27p truongdoan 29-07-2009 559 258   Download

 • Đề tài: Tác động tràn của FDI đến khu vực kinh tế trong nước, có cấu trúc nội dung gồm 3 chương: Chương 1 Khái quát chung, chương 2 Tác động tràn của FDI đến khu vực kinh tế trong nước, chương 3 Một số giải pháp nâng cao tác động tràn của FDI. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung cụ thể trong đề tài, vận dụng kiến thức làm đề tài cùng chủ đề thật tốt.

  doc33p kutin1206 19-03-2014 278 55   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn:chính sách tiền tệ phù hợp với kinh tế trong nước và nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p muaythai7 30-08-2011 138 41   Download

 • Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (VKTTĐPN) với vai trò đầu tàu của cả nước trong các lĩnh vực: công nghiệp, thương mại-dịch vụ, khoa học-kỹ thuật, là động lực thúc đẩy nền kinh tế đất nước phát triển. Các địa phương thuộc vùng kinh tế trọng điểm là hạt nhân để thúc đẩy các địa phương khác và cả nước phát triển. Vì vậy, để đánh giá và có định hướng phát triển về kinh tế-xã hội của toàn VKTTĐPN thì việc phân tích sự “Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế” của từng địa...

  pdf147p cugiai1311 03-11-2012 78 20   Download

 • Trên cơ sở phân tích quy định của pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật về quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế trong nước, tác giả hướng đến tìm ra những giải pháp nhằm xây dựng và hoàn thiện quy định pháp luật điều chỉnh nội dung này. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc78p nova6112 31-03-2017 74 16   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'nền kinh tế phát triển với các quan hệ kinh tế càng đa dạng và phức tạp từ các quan hệ kinh tế trong nước và các nhân tố nước ngoài', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf98p ttcao10 29-08-2011 73 15   Download

 • Đề tài trình bày bảng cân đối liên ngành nội vùng dạng phi cạnh tranh sẽ cho phép chúng ta xác định được mức độ lan tỏa kinh tế, độ nhậy, mức độ lan tỏa tới nhập khẩu nước nào đó và mức độ lan tỏa tới nhập khẩu từ nước khác của các ngành từ đó xem xét phân tích nên chú trọng đầu tư tới các ngành nào để tạo ra lan tỏa tốt cho kinh tế trong nước. Mời các bạn tham khảo!

  pdf7p volkath 28-11-2019 20 3   Download

 • Các hoạt động kinh tế luôn có vị trí vai trò đặc biệt quan trọng, nó quyết định sự tồn tại cũng như phát triển của xã hội. Để thực hiện chức năng kinh tế, ngày nay Nhà nước nào cũng ban hành Hệ thống các qui phạm pháp luật để điều chỉnh các quan hệ kinh tế. Trong hoạt động kinh doanh thường khó tránh khỏi các tranh chấp do nhiều nguyên nhân khác nhau, do vậy, giải quyết các tranh chấp kinh tế cũng là yêu cầu tất yếu. Để bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp...

  doc107p tiennuhoiai 18-07-2010 706 241   Download

 • Nước ta bắt đầu đổi mới nền kinh tế từ những năm chín mươi cho đến nay đã gần hai mươi năm. Trong đó vai trò chủ đạo,dẫn dắt, điều tiết nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần của kinh tế nhà nước luôn được đảng quan tâm chú trọng. Nhằn thể hiện rõ vai trò của thành phố kinh tế nhà nước.

  doc14p dinhthao00 14-06-2011 564 167   Download

 • Tiểu luận sẽ làm rõ vai trò của quản lý xã hội đối với các tập đoàn kinh tế, thực trạng, từ đó đưa ra những giải pháp nhằm phát huy mặt tích cực và hạn chế mặt tiêu cực trong quản lý xã hội đối với các tập đoàn kinh tế nhà nước.

  doc27p themthems 06-04-2011 507 153   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận "kinh tế nhà nước và vai trò chủ đạo của nó trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc28p buiduongson3 08-05-2010 266 114   Download

 • Trước tình hình đó Đại hội Đảng toàn quốc lần VI (12-1986) đã đề ra chủ trương đổi mới nền kinh tế một cách toàn diện, chuyển dịch sang kinh tế thị trường đinh hướng XHCN. Lý luận trong quá trình đi lên CNXH có thay đổi căn bản: sự thừa nhận tồn tại của 5 thành phần kinh tế, kinh tế quốc doanh giữ vai trò chủ đạo và lúc này vai trò của kinh tế nhà nước cũng có nhiều đổi mới. Đến các đại hội Đảng khác thì chúng ta vẫn tiếp tục...

  pdf31p truongan 19-11-2009 315 111   Download

 • Việt nam đang trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xó hội (CNXH) và theo lý luận của Lenin về nền kinh tế trong thời kỳ quỏ độ vận dụng vào kinh tế, có phải nó ý nghĩa là chế độ hiện nay có những mảnh của cả chủ nghĩa tư bản (CNTB) lẫn CNXH không? Bất cứ ai cũng thừa nhận là có, song cũng không phải bất cứ ai cũng thừa nhận điểm ấy đều suy nghĩ xem các thành phần của kết cấu kinh tế - xó hội hiện cú ở Nga là như thế nào...

  pdf30p tieutaydoc 05-08-2010 210 87   Download

 • Nước ta là một nước nông nghiệp, cùng với sự phát triển của nền kinh tế trong nước, ngành nông nghiệp nói chung và nghành trồng trọt nói riêng cũng không ngừng đi lên về mọi lĩnh vực như: Nghiên cứu các biện pháp thâm canh cây trồng, chọn tạo bộ giống thích hợp cho từng vùng, phát triển cơ giới hoá cho địa phương,… Đặc biệt trong những năm gần đây nước ta chủ động phát triển nông nghiệp theo hướng công nghiệp hoá, mở rộng diện tích canh tác, nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu trong...

  doc54p windlee 19-08-2011 156 64   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính trong các tập đoàn kinh tế nhà nước ở Việt Nam hiện nay trình bày cơ sở lý luận của việc hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính tại các tập đoàn kinh tế nhà nước ở Việt Nam từ khi chuyển đổi đến nay. Giải pháp hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính trong các tập đoàn kinh tế nhà nước.

  pdf114p pink_12 26-05-2014 209 56   Download

 • Báo cáo "Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước" điểm lại quan điểm của Đảng CSVN và sự thay đổi quan niệm đó trong thời gian qua đã có những thay đổi quan trọng về quan niệm và khu vực kinh tế nhà nước đã có sự dịch chuyển theo hướng cải thiện. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf15p minhnguyen 17-06-2009 805 53   Download

 • Trong hơn 10 năm đổi mới nền kinh tế đất nước, vai trò chủ đạo, dẫn dắt, điều tiết nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần của kinh tế Nhà nước luôn được Đảng quan tâm, coi trọng và đã đạt được những thành tựu bước đầu rất khả quan cả trong lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, cả đường lối đối nội và đối ngoại của đất nước. Chính vì vậy tại Nghị quyết Đại hội Đảng IX đã khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng ta là phát triển nền kinh tế nhiều...

  pdf15p notonline1122 21-02-2013 169 51   Download

 • Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo bộ sưu tập bài giảng Địa lý 12 bài 43: Các vùng kinh tế trọng điểm cho việc giảng dạy và học tập. Bằng các slide được thiết kế sinh động và chi tiết, quý thầy cô giáo giúp học sinh hiểu được được vai trò và đặc điểm của vùng kinh tế trọng điểm ở nước ta. Biết được quá trình hình thành và thực trạng phát triển của 3 vùng kinh tế trọng điểm. Trình bày được vị trí, vai trò, nguồn lực và hướng phát triển của từng vùng kinh tế trọng điểm.

  ppt32p thanhnhan_287 21-02-2014 262 49   Download

 • Báo cáo điểm lại quan điểm “kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo” của Đảng CSVN và sự thay đổi quan niệm đó trong thời gian qua. Đã có những thay đổi quan trọng về quan niệm và khu vực kinh tế nhà nước đã có sự dịch chuyển theo hướng cải thiện. Tuy nhiên, do muốn kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, nên nguồn lực (vốn đầu tư, vốn kinh doanh, tài nguyên, đặc quyền kinh doanh,…) đã được phân bổ quá ưu đãi cho khu vực này, khiến ràng buộc ngân sách của...

  doc22p kelly_27_12 08-05-2011 169 47   Download

 • Vào các thập kỷ 80 kinh tế thế giới lâm vào tình trạng khủng hoảng có tính chu kỳ. Nền kinh tế đóng nước ta với cơ chế quản lý tập trung, quan liêu bao cấp đã biểu hiên rõ những khuyết nhược điểm của nó. Chính điều này đã làm cho nhiều người nghi ngờ về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhà nước ta đã lựa chọn. Trước tình hình đó, tại đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI( tháng 12 năm 1986) Đảng ta đã đề ra chủ trương...

  pdf47p nguyenhuucanh1212 26-01-2013 119 39   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Kinh tế trong nước
p_strCode=kinhtetrongnuoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2