Kinh tế tư nhân sau đổi mới

Xem 1-20 trên 343 kết quả Kinh tế tư nhân sau đổi mới
 • Nền kinh tế của Nhà nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam bắt đầu từ năm 1976 đến nay. Giai đoạn 1976 -1985 là giai đoạn cả nước xây dựng chủ nghĩa xã hội theo mô hình kế hoạch hoá tập trung, quan liêu, bao cấp.

  doc9p phuonghoavnu 24-11-2012 61 19   Download

 • Từ nền kinh tế bao cấp, trì trệ bị bao vây cấm vận, đời sống nhân dân hết sức khó khăn, đến hôm nay, sau 20 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nền kinh tế nước ta đã có những bước tiến vững vàng, tạo đà cho thế kỷ phát triển mới của đất nước

  doc4p nopusb 02-05-2011 376 142   Download

 • Nhìn lại chính sách hỗ trợ gia nhập thị trường đối với khu vực kinh tế tư nhân sau 20 năm đổi mới

  pdf10p banhbeonhantom 29-07-2013 25 2   Download

 • Kinh tế tư nhân ở Việt Nam có vai trò quan trọng, là một trong những động lực của nền kinh tế. Tuy nhiên, sau gần 30 năm đổi mới, kinh tế tư nhân vẫn còn nhiều hạn chế và yếu kém, chưa phát huy hết tiềm năng phát triển của mình. Bài viết phân tích những hạn chế và yếu kém của kinh tế tư nhân và đề xuất các giải pháp để kinh tế tư nhân phát huy hơn nữa vai trò động lực của nền kinh tế.

  pdf9p thicrom300610 03-04-2018 3 1   Download

 • Việt Nam trong công cuộc đổi mới đã thực sự đem lại nhiều kết quả to lớn làm thay đổi bộ mặt đất nước và cuộc sống nhân dân, củng cố vững chắc độc lập dân tộc và chế độ XHCN, nâng cao vị thế và uy tín nước ta trên trường quốc tế. Nhân tố quan trọng nhất quyết định thành công của sự nghiệp đổi mới đó là chiến lược phát triển KTTT theo định hướng XHCN được khởi xướng từ sau đại hội Đảng lần thứ VI.

  pdf36p nguyenhuucanh1212 26-01-2013 84 33   Download

 • Một trong những thành tựu nổi bật sau hơn 20 năm đổi mới ở Việt Nam là sự chuyển đổi thành công thể chế kinh tế. Để làm rõ thành công trên phương diện thực tiễn và sáng tạo lý luận, trong bài viết này, tác giả đã tập trung luận giải: 1. Lý luận về kinh tế thị trường và thể chế kinh tế thị trường; 2. Những đổi mới trong nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; 3. Thực tiễn quá trình đổi mới thể chế kinh tế. ...

  pdf27p mylan23 16-04-2013 43 6   Download

 • Sau hơn hai thập kỷ tiến hành công cuộc đổi mới cùng với sự chuyển biến to lớn của nền kinh tế, kinh tế hộ gia đình (kinh tế hộ) đã từng bước phát triển và ngày càng khẳng định vai trò, vị trí của mình trong nền kinh tế nhiều thành phần dưới sự quản lý của Nhà nước. Tính đến cuối năm 2011 cả nước có 4.236.352 hộ kinh doanh cá thể phi nông nghiệp; giải quyết việc làm cho 8.071.686 lao động.

  pdf26p ctrl_12 08-07-2013 246 87   Download

 • Hiện nay, với xu hướng chung của nền kinh tế thế giới là toàn cầu hóa, quốc tế hóa, đòi hỏi mỗi quốc gia phải chủ động trong việc hội nhập quốc tế, nhằm phát huy những tiềm năng sẵn có, tranh thủ tối đa các nguồn lực từ bên ngoài. Nguồn vốn FDI là một nguồn lực hết sức quan trọng không chỉ đối với các nước đang phát triển mà cả các nước công nghiệp phát triển.

  pdf18p nhanma1311 09-12-2012 159 58   Download

 • Sau 20 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo, kinh tế tư nhân, trong đó bộ phận quan trọng là doanh nghiệp tư nhân đã phát triển nhanh chóng và rộng khắp trong cả nước. Nhất là từ khi thực hiện Luật doanh nghiệp (năm 1999) đến nay, số lượng doanh nghiệp tư nhân đã tăng rất nhanh.

  pdf91p inspiron1212 04-12-2012 90 25   Download

 • Sau hai mươi năm thực hiện công cuộc đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế. Tuy nền kinh tế vẫn ở giai đoạn đầu của một nền kinh tế thị trường, nhưng khu vực tư nhân đã phát triển khá mạnh với hơn 200.000 doanh nghiệp và khoảng 2,7 triệu hộ kinh doanh. Đầu tư của khu vực tư nhân đạt khoảng 200 ngàn tỷ đồng

  pdf90p ngocanh1512 06-09-2012 80 18   Download

 • II . THự TRạNG CủA KINH Tế TƯ NHÂN . 1.1 1.2 . Thực trạng . Thực hiện đường nối đổi mới của đảng và nhà nước , hơn 10 năm qua , kinh tế tư nhân được khuyến khích phát triển . Kinh tế tư nhân tăng nhanh cả về số lượng đơn vị , vốn kinh doanh và lao động , phát triển rộng khắp trong cả nước ở các nghành nghề mà pháp luật không cấm . Đặc biệt , số lượng doanh nghiệp tư nhân tăng nhanh sau khi thực hiện luật doanh nghiệp ....

  pdf7p caott10 18-06-2011 46 17   Download

 • Ba mươi năm qua, đặc biệt là từ sau năm 1986 khi tiến hành công cuộc đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện và có ý nghĩa lịch sử, thay đổi đời sống mọi mặt của người dân: Kinh tế tăng trưởng ở mức tương đối cao, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện, tình hình chính trị và xã hội ổn định,...

  doc3p hongquanmk 08-03-2016 60 15   Download

 • Kinh tế tư nhân là động lực phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Từ năm 1999, sau khi Luật doanh nghiệp được ban hành, hoạt động của khu vực kinh tế tư nhân đã có những bước phát triển cả về số lượng doanh nghiệp, vốn đầu tư và hiệu quả hoạt động. Tuy nhiên, vẫn còn những rào cản pháp lý gây trở ngại cho quá trình phát triển của các doanh nghiệp tư nhân.

  pdf7p phalinh18 18-08-2011 32 5   Download

 • Trong cơ cấu các hình thức tổ chức kinh doanh của khu vực kinh tế tư nhân, các hộ cá thể chiếm số lượng rất lớn, đến cuối năm 2000 có 2.137.731 hộ và 29.548 doanh nghiệp. Trong các loại hình doanh nghiệp, doanh nghiệp tư nhân chiếm số lượng lớn nhất, tiếp đến là công ty trách nhiệm hữu hạn, sau đó là công ty cổ phần, công ty hợp danh chiếm số lượng không đáng kể. 1.1. Đối với hộ kinh doanh cá thể Hộ kinh doanh cá thể có số lượng lớn, phát triển rộng r...

  pdf9p phuoctam21 02-06-2011 29 4   Download

 • Trong những năm gần đây, cùng với quá trình phát triển của nền kinh tế và sự đổi mới sâu sắc của cơ chế kinh tế, nước ta từ một nền kinh tế bao cấp đã chuyển sang nền kinh tế thị trường . Sự đổi mới đó đòi hỏi các doanh nghiệp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của mình cũng phải tìm tòi sáng tạo ra những mô hình sản xuất kinh doanh phù hợp với nhu cầu thị trường và sự đổi mới của nền kinh tế thị trường .Dươí đường lối chỉ đạo đúng...

  pdf40p asus1122 24-10-2012 21 3   Download

 • Sau 1986 nước ta đã chuyển mô hình kinh tế từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đó là một quá trình thể hiện sự đổi mới về tư duy và ngày càng hoàn thiện cả về lí luận cũng như thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Đây cũng là một quá trình về sự nhận thức đúng hơn các quy luật khách quan, chuyển từ một nền kinh tế mang nặng tính chất hiện vật sang...

  doc16p lamvulinh 21-12-2009 486 253   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'lý luận nhận thức, vận dụng quan điểm đó vào nền kinh tế việt nam trước và sau mười năm đổi mới đến', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc24p mrlongqb 10-04-2010 258 102   Download

 • Một thị trường cạnh tranh hoàn hảo là thị trường trong đó cả người mua và người bán đều cho rằng các quyết định mua hay bán của họ không ảnh hưởng gì đến giá cả thị trường.Công cuộc đổi mới cơ chế quản lý kinh tế đã làm thay đổi một cách sâu sắc vai trò của các tác nhân trong nền kinh tế nông nghiệp. Hộ gia đình nông dân trở thành một đơn vị kinh tế tự chủ có tư cách pháp nhân và hợp tác xã trở thành một đơn vị dịch vụ. Công cuộc...

  ppt48p cuulong24 19-02-2012 201 72   Download

 • Sau nhiều năm thực hiện chính sách đổi mới của dảng và nhà nước, nền kinh tế của chúng ta đang phát triển một cách mạnh mẽ. Từ một nước nông nghiệp lạc hậu chúng ta đang dần chuyển mình trở thành một nước công nghiệp, đời sống nhân dân ngày một nâng cao.Song mặt trái của sự phát triển kinh tế đó là làm ô nhiễm môi trường bởi các chất thải công nghiệp, nhà ở, ý thức người dân.v...v..

  pdf16p nguyenhuucanh1212 26-01-2013 114 40   Download

 • Từ sau đổi mới, nền kinh tế Việt Nam đã có nhiều tiến bộ đáng kể, tốc độ tăng trưởng bình quân trong những năm gần đây luôn đạt mức trên dưới 7%, được xếp vào nhóm nước có mức tăng trưởng kinh tế cao nhất thế giới. Tuy nhiên điều đó không nói lên được khả năng cạnh tranh của hàng hoá Việt Nam trên thị trường trong nước cũng như thị trường quốc tế.

  doc29p vnzoomvn 17-06-2011 106 35   Download

Đồng bộ tài khoản