intTypePromotion=1
ADSENSE

Kỹ thuật kiểm thử

Xem 1-20 trên 3466 kết quả Kỹ thuật kiểm thử
 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn thạc sĩ một số kỹ thuật kiểm thử phần mềm', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf79p meo4vnn 07-02-2012 624 193   Download

 • Đề tài báo cáo "Tìm hiểu các kỹ thuật kiểm thử phần mềm ứng dụng trong lập trình Java" trình bày về các nội dung: tổng quan về kiểm thử phần mềm, giới thiệu về JUnit, các kỹ thuật kiểm thử phần mềm. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf38p longnguyentran000 26-12-2016 232 39   Download

 • Kiểm thử phần mềm luôn là một trong những hoạt động quan trọng nhằm đánh giá chất lượng phần mềm. Kiểm thử đột biến đã được áp dụng cho nhiều ngôn ngữ lập trình như là một kỹ thuật kiểm thử hộp trắng. Bên cạnh việc sử dụng kiểm thử đột biến ở mức thực thi phần mềm, kiểm thử đột biến còn được sử dụng ở mức thiết kế để kiểm thử các đặc tả hoặc các mô hình của chương trình. Ý thức được đây là một lĩnh vực nghiên cứu có nhiều triển vọng ứng dụng trong phát triển phần mềm, tác giả chọn đề tài "Các kỹ thuật kiểm thử đột biến và ứng dụng kiểm thử chương trình C”.

  pdf96p change15 08-07-2016 61 10   Download

 • Bài viết trình bày khái quát về kiểm thử phần mềm như: khái niệm kiểm thử phần mềm, mục đích, mục tiêu và các mức kiểm thử phần mềm; các kỹ thuật kiểm thử hộp trắng và hộp đen để thiết kế dữ liệu thử. Mô tả chi tiết các thành phần chính của kỹ thuật kiểm thử đột biến, giới thiệu các giả thuyết cơ bản cần thiết để thực hiện; quy trình để phân tích đột biến, từ đó rút ra được những vấn đề còn hạn chế đối với kỹ thuật kiểm thử đột biến.

  pdf22p vinhsolax 13-09-2019 32 1   Download

 • Bài viết đề xuất 1 phương pháp sinh dữ liệu kiểm thử tự động áp dụng kĩ thuật kiểm thử theo cặp nhằm thu được bộ test data với độ phủ cao. Thực nghiệm cho thấy phương pháp đề xuất cho kết quả tốt hơn so với kiểm thử ngẫu nhiên.

  pdf6p kequaidan8 02-11-2020 35 0   Download

 • Bài giảng Kiểm thử - Chương 6: Kiểm thử phần mềm giới thiệu tổng quan kiểm thử phần mềm, các kỹ thuật kiểm thử, các chiến lược kiểm thử, gỡ lỗi. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin.

  pdf63p maiyeumaiyeu27 10-01-2017 136 22   Download

 • Mục tiêu của luận án là nghiên cứu các kỹ thuật kiểm thử đột biến, các vấn đề về đột biến trên các thiết kế. Trên cơ sở đó đề xuất áp dụng kiểm thử đột biến để sinh và đánh giá các bộ dữ liệu thử trên các mô hình được thiết kế trong môi trường Simulink/Matlab. Như vậy, đối tượng nghiên cứu của luận án là kỹ thuật kiểm thử đột biến và môi trường Simulink/Matlab.

  pdf27p bautroibinhyen24 20-04-2017 39 5   Download

 • Luận văn được "Xây dựng công cụ hỗ trợ sinh ca kiểm thử cặp" chia thành 3 chương, nội dung được phân bổ như sau: Chương 1/ Tổng quan về kiểm thử phần mềm. Chương 2/ Kỹ thuật kiểm thử cặp dữ liệu )(Pairwise testing). Chương 3/ Xây dựng công cụ sinh ca kiểm thử theo kỹ thuật cặp. Phần này sẽ xây dựng một công cụ cho phép sinh ca kiểm thử dạng selenium IDE và kết hợp kỹ thuật cặp dữ liệu trong đó. Nó cho phép sinh một lúc nhiêu testcase.

  pdf63p hanh_tv26 04-04-2019 32 4   Download

 • Bài giảng Kỹ thuật lập trình - Bài 7: Kiểm thử nêu lên khái niệm, phân loại kiểm thử, các chiến lược kiểm thử, một số kỹ thuật kiểm thử. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

  pdf62p maiyeumaiyeu26 04-01-2017 60 3   Download

 • Bài giảng "Kiểm thử phần mềm - Chương 3: Kiểm thử hộp trắng" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về kiểm thử hộp trắng, các kỹ thuật kiểm thử hộp trắng (kiểm thử đường dẫn cơ sở, kiểm thử điều kiện/kiểm thử nhánh,...). Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf76p larachdumlanat 09-11-2020 15 4   Download

 • Bài giảng "Kiểm thử phần mềm - Bài 5: Các kỹ thuật kiểm thử" cung cấp cho người học các kiến thức về kỹ thuật kiểm thử hộp đen bao gồm: Kỹ thuật phân lớp tương đương, kỹ thuật dựa trên giá trị biên, kỹ thuật dựa trên giá trị biên,... Mời các bạn cùng tham khảo

  pdf95p larachdumlanat 09-11-2020 9 0   Download

 • Bài giảng "Kiểm thử phần mềm - Bài 5: Các kỹ thuật kiểm thử" cung cấp cho người học các kiến thức về kỹ thuật kiểm thử hộp trắng bao gồm: Basis path testing, control flow/coverage testing, data flow testing. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf79p larachdumlanat 09-11-2020 17 1   Download

 • Bài giảng "Kiểm thử phần mềm - Chương 3: Kỹ thuật kiểm thử hộp trắng" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quát về kiểm thử hộp trắng, một số thuật ngữ về kiểm thử luồng điều khiển, qui trình kiểm thử hộp trắng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf14p larachdumlanat 09-11-2020 9 0   Download

 • Bài giảng "Kiểm thử phần mềm - Chương 4: Kỹ thuật kiểm thử hộp trắng" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tổng quát về kiểm thử dòng dữ liệu, phân tích đời sống của 1 biến, đồ thị dòng dữ liệu, qui trình kiểm thử dòng dữ liệu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf10p larachdumlanat 09-11-2020 12 0   Download

 • Bài giảng "Kiểm thử phần mềm - Chương 5: Kỹ thuật kiểm thử hộp đen" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quát về kiểm thử hộp đen, kỹ thuật phân lớp tương đương, kỹ thuật phân tích các giá trị ở biên,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf18p larachdumlanat 09-11-2020 16 0   Download

 • Bài giảng "Kiểm thử phần mềm - Chương 6: Kỹ thuật kiểm thử hộp đen" cung cấp cho người học các kiến thức: Kỹ thuật dùng lược đồ chuyển trạng thái, kỹ thuật phân tích vùng, kỹ thuật dùng thông tin trong use-case, kỹ thuật dùng ₫ồ thị nhân quả (Cause-Effect Diagram),... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf23p larachdumlanat 09-11-2020 10 0   Download

 • Bài viết sử dụng mô hình tăng trưởng độ tin cậy NHPP (Non-Homogeneous Poisson Process) để đánh giá, xác định độ tin cậy của các ứng dụng di động thông qua việc áp dụng các kỹ thuật, phương pháp kiểm thử và kiểm thử tự động đã được chúng tôi công bố ở các nghiên cứu trước như (1) kỹ thuật tối ưu mã nguồn, (2) kiểm thử hướng ngữ cảnh One2explore, (3) ứng dụng Heuristics và Machine learning trong kiểm thử, (4) sinh kiểm thử tự động từ user stories và acceptance criteria.

  pdf23p trinhthamhodang1218 04-03-2021 11 0   Download

 • Khái niệm Phương pháp kiểm toán tuân thủ là tập hợp các thủ tục, kỹ thuật kiểm toán được thiết kế và sử dụng để thu thập các bằng chứng kiểm toán có liên quan đến tính thích hợp và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ (HTKSNB) của doanh nghiệp.

  ppt42p page_12 14-08-2013 135 20   Download

 • Bài giảng Chương 5: Kiểm chứng Phần mềm (Software Testing) trình bày về khái niệm kiểm thử phần mềm, tại sao phải kiểm thử phần mềm, các nguyên lý trong kiểm thử phần mềm, các mức độ kiểm thử, các kỹ thuật kiểm thử.

  pdf115p maiyeumaiyeu25 16-12-2016 131 14   Download

 • Bài giảng "Chương 4: Các kỹ thuật kiểm tra tính đúng đắn và tính an toàn của chương trình phần mềm" cung cấp cho người học các kiến thức: Bẫy lỗi (error handling), lập trình phòng ngừa (defensive programming), kiểm thử (Testing), gỡ rối (Debugging). Đây là một tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các bạn sinh viên Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  pdf128p nhasinhaoanh_08 13-10-2015 173 10   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Kỹ thuật kiểm thử
p_strCode=kythuatkiemthu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2