Lịch sử Quản trị học

Xem 1-20 trên 1777 kết quả Lịch sử Quản trị học
 • Chương 2: Lịch sử Quản trị học thuộc Bài giảng Quản trị học có nội dung chính trình bày về: bối cảnh ra đời của quản trị học, lý thuyết quản trị học, lý thuyết quản trị hành chính, lý thuyết quản trị tâm lý - xã hội, lý thuyết quản trị hiện đại. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf8p lg123456 11-04-2014 92 16   Download

 • Kiến thức cốt lõi Chương 2 Lịch sử Quản trị học giúp các bạn Mô tả các trường phái của tư tưởng quản trị và sự phát triển của chúng, sự đóng góp của những tư tưởng quản trị đối với công việc của nhà quản trị, phân tích những hạn chế của từng trường phái lý thuyết quản trị, xu hướng vận động tiếp theo của các tư tưởng quản trị.

  pdf10p kyniemchieumua_09 20-12-2017 29 2   Download

 • Bài 2 cung cấp kiến thức về lịch sử phát triển của các tư tưởng quản trị. Nội dung chính trong bài 2: Bối cảnh lịch sử, quản trị bằng phương pháp khoa học, quản trị bằng phương pháp hành chính, quản trị nguồn nhân lực, quản trị định lượng.

  pdf26p tangtuy19 22-07-2016 23 3   Download

 • Bài giảng Quản trị học - Chương 2: Sự phát triển của các học thuyết quản trị cung cấp cho người học các kiến thức: Lịch sử tư tưởng quản trị, các trường phái quản trị. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt41p dien_vi01 04-10-2018 10 3   Download

 • Bài giảng Quản trị học chương 2: Các lý thuyết quản trị trình bày nội dung về bối cảnh lịch sử, trường phái quản trị cổ điển, trường phái tâm lý xã hội, trường phái định lượng, trường phái hội nhập trong quản trị, trường phái quản trị hiện đại. Tham khảo bài giảng để nắm bắt chi tiết môn học.

  ppt38p phuongpham357 23-07-2014 885 177   Download

 • Bài giảng Chuyên đề quản trị học và quản trị nguồn nhân lực - GV Ths Đỗ Phú Trần Tình Chương 2 SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ I. Bối cảnh lịch sử Thời kỳ trước công nguyên: tư tưởng quản trị còn sơ khai, gắn liền với tôn giáo và triết học.

  pdf8p grayswan 29-06-2011 235 113   Download

 • Mời các bạn tham khảo bài giảng Quản trị học: Chương 2 của Trần Đăng Khoa sau đây để nắm bắt kiến thức về sự phát triển của các tư tưởng quản trị. Bài giảng bao gồm những nội dung về bối cảnh lịch sử, trường phái tâm lý xã hội, trường phái định lượng, trường phái hội nhập, trường phái hiện đại của các tư tưởng quản trị.

   

  pdf34p quechi140287 18-06-2015 126 40   Download

 • (NB)Giáo trình Quản trị học - TS. Hà Văn Hội được biên soạn tập trung nêu những nội dung cơ bản nhất và hướng dẫn người học có thể nắm vững được một số vấn đề cơ bản và quan trọng nhất của quản trị học nhằm trang bị cho người học những kiến thức cơ sở ngành quan trọng để đi vào từng lĩnh vực quản trị cụ thể như Quản trị nhân lực, Quản trị sản xuất,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.

  pdf176p minnqt 09-11-2016 186 40   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Lịch sử: Quan hệ của Đại Việt với Chân Lạp trước thế kỉ XX tìm hiểu quan hệ của Đại Việt với Chân Lạp trong lịch sử trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa; làm rõ bối cảnh, diễn tiến, tình hình và đặc điểm, những bài học lịch sử của mối quan hệ đó.

  pdf216p maiyeumaiyeu08 01-09-2016 77 38   Download

 • Nội dung bài giảng trình bày về: bối cảnh lịch sử, trường phái quản trị cổ điển, trường phái tâm lý xã hội, trường phái định lượng, trường phái hội nhập trong quản trị, trường phái quản trị hiện đại.

  pdf34p six_12 12-03-2014 113 31   Download

 • Bài giảng "Quản trị học - Chương 2: Sự phát triển các lý thuyết quản trị" cung cấp cho người học các kiến thức: Bối cảnh lịch sử, trường phái quản trị cổ điển, trường phái tâm lý xã hội, trường phái định lượng, trường phái hội nhập trong quản trị, trường phái quản trị hiện đại. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf37p tieu_vu12 03-07-2018 98 27   Download

 • Bài giảng "Quản trị học" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về quản trị học, lịch sử phát triển các lý thuyết quản trị, môi trường quản trị, thông tin quản trị, quyết định quản trị, hạch định, tổ chức, lãnh đạo, kiểm tra. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf190p nhasinhaoanh_05 31-10-2015 57 14   Download

 • Kết cấu chương 2: Lịch sử phát triển các lý thuyết quản trị thuộc bài giảng Quản trị học trình bày các kiến thức về những trường phái tư tưởng quản trị, những tư tưởng quản trị đóng góp gì đối với công việc của nhà quản trị, những hạn chế đối với từng trường phái lý thuyết quản trị. Hãy tham khảo tài liệu này để giải đáp những câu hỏi đó.

  ppt10p lamtran89 11-07-2014 97 13   Download

 • Nội dung của chương 2 Lịch sử phát triển các lý thuyết quản trị nằm trong bài giảng quản trị học nhằm trình bày về lịch sử hình thành và phát triển của lý thuyết về quản trị, ý nghĩa của tư tưởng quản trị, trường phái quản trị theo quá trình.

  pdf12p yellow_12 30-05-2014 75 12   Download

 • Bài giảng Quản trị học (Chương 1, 2, 3) giúp người học: Hiểu được các kiến thức tổng quan về quản trị như khái quát về tổ chức, khái niệm quản trị, chức năng quản trị và nhà quản trị; nắm bắt được lịch sử tư tưởng quản trị; hiểu được các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến quản trị. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  ppt74p namthangtinhlang_01 03-11-2015 63 12   Download

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 2 được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy và học tập. Nội dung bài giảng gồm: bối cảnh lịch sử, trường phái quản trị cổ điển, trường phái tâm lý xã hội, trường phái định lượng, trường phái hội nhập quản trị, và trường pah1i quản trị hiện đại. Để hiểu và nắm được những kiến thức cơ bản lẫn nâng cao về sự phát triển của tư tưởng quản trị, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf34p trieuiu123456 19-09-2018 46 10   Download

 • Luận văn nghiên cứu với các mục đích: nắm bắt được số lượng, chất lượng, cũng như công tác khai thác, sử dụng sưu tập hiện vật hiện nay; có những nhận định về vai trò, giá trị lịch sử, giá trị văn hóa, nghệ thuật của sưu tập tranh cổ động trong Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam; đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy giá trị của sưu tập. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf98p longnguyentran000 26-12-2016 40 7   Download

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 1- Tổng quan về Quản trị học gồm các nội dung sau: Quản trị và nhà quản trị, lịch sử phát triển của quản lý và lý luận quản lý, quyết định trong quản trị, lập kế hoạch, tổ chức trong doanh nghiệp, quản lý nhân sự trong doanh nghiệp lãnh đạo trong doanh nghiệp, kiểm tra trong doanh nghiệp, văn hoá - đạo đức trong quản lý. Mời các bạn cùng tham khảo!

  ppt26p chuakieudam 22-08-2017 31 5   Download

 • Bài giảng Quản trị học: Chương 2 do Trần Nhật Minh biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm:Lịch sử phát triển quản trị học, lý thuyết Quản trị Cổ điển, lý thuyết quản trị tâm lý – xã hội (hành vi), lý thuyết quản trị tích hợp,...

  ppt35p thuyanlac321 22-06-2018 18 3   Download

 • Mời các bạn tham khảo bài giảng Quản trị học: Chương 1 do GV. Nguyễn Hải Núi biên soạn sau đây để nắm bắt được những kiến thức về những vấn đề cơ bản của quản trị như khái niệm quản trị, tổ chức; quản trị là khoa học, là nghệ thuật, là một nghề; kết quả và hiệu quả quản trị; đối tượng, nội dung và PPNC của quản trị; lịch sử ra đời và phát triển của lý thuyết quản trị.

  ppt35p cocacola_08 16-11-2015 21 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Lịch sử Quản trị học
p_strCode=lichsuquantrihoc

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản