intTypePromotion=1
ADSENSE

Logic tổng quát

Xem 1-20 trên 83 kết quả Logic tổng quát
 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu (Database): Chương 2 - TS. Đặng Thị Thu Hiền cung cấp cho học viên các kiến thức về giới thiệu thiết kế CSDL; quy trình thiết kế; mô hình thực thể-liên kết; kiểu thực thể, thuộc tính, khóa; liên kết, kiểu liên kết, các ràng buộc liên kết; tổng quát hóa, chuyên biệt hóa;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf47p bachkhinhdaluu 10-12-2021 7 1   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của sáng kiến kinh nghiệm là giúp các em có hứng thú học tập môn toán. Do tính chất trừu tượng, khái quát cao, sự suy luận logic, chặt trẽ, toán học có khả năng hình thành ở người học óc trừu tượng, năng lực tư duy logic chính xác. Việc tìm kiếm cách chứng minh một định lí, tìm lời giải hay cho một bài toán…có tác dụng trong việc rèn luyện cho học sinh các phương pháp tư duy khoa học trong học tập, trong việc giải quyết các vấn đề, biết cách quan sát, phân tích, tổng hợp, so sánh, dự đoán, lập luận, chứng minh… qua đó rèn cho học sinh trí thông minh, sáng tạo.

  pdf23p bobietbo 13-10-2021 19 2   Download

 • Trên cơ sở các tài liệu nghiên cứu liên quan, cũng như bản chất của tổ chức công tác kế toán nói riêng, luận án sẽ hệ thống hóa và trình bày một cách logic các vấn đề khái quát về tổ chức công tác KTQT trong doanh nghiệp xây lắp, đặc biệt là doanh nghiệp xây lắp tổ chức theo mô hình Tổng Công ty, với cơ cấu tổ chức gồm Công ty mẹ và các Công ty con.

  pdf284p beloveinhouse08 15-09-2021 16 7   Download

 • Mục tiêu tổng quát của nghiên cứu là phân tích các thuộc tính lý thuyết để phát triển và ứng dụng các mô hình quan hệ giữa KTHĐ với vai trò KTNN và hệ thống QLTC, tài sản công qua nghiên cứu mục tiêu và phương thức tổ chức KTHĐ dựa trên mô hình Logic (3Es); đánh giá, phân tích thực trạng tổ chức KTHĐ và các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển KTHĐ của KTNN; từ đó Tác giả luận án đề xuất các giải pháp phát triển KTHĐ nhằm nâng cao vai trò của KTNN trong QLTC, tài sản công.

  pdf198p tabicani 09-09-2021 13 5   Download

 • Bài viết này trình bày các phương pháp xác định nội dung của các môn học trong chương trình (CT) giáo dục phổ thông (GDPT) một cách tổng quát và có hệ thống, cũng như sự phát triển của các môn học chính trong lĩnh vực Khoa học Tự nhiên. Dựa trên việc phân tích bản chất của dạy học tích hợp cũng như xác định logic tích hợp giữa các thành phần riêng lẻ của lĩnh vực Khoa học Tự nhiên (KHTN) bằng các chủ đề hội tụ. Mời các bạn tham khảo!

  pdf9p comeout 23-06-2021 9 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là giúp cho bản thân tự trau dồi kiến thức, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp tạo điều kiện thuận lợi cho công tác dạy học. Giúp cho học sinh rèn luyện kỹ năng phân tích, tổng hợp dạng toán về chuyên đề Tổ hợp. Từ đó phát triển tư duy lôgic, khái quát hoá vấn đề.

  pdf104p dilysstran 25-05-2021 8 1   Download

 • Mục tiêu của bài viết nhằm đem đến một cái nhìn tổng quát về các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của DNNVV Việt Nam, làm rõ mối quan hệ logic giữa các yếu tố này, đồng thời phân định mức độ tác động khác nhau của chúng đối với phát triển DN, giúp cho việc giải quyết các vấn đề hạn chế cũng như khuyến khích phát triển DN một cách có mục tiêu hơn.

  pdf15p vimanoban2711 06-04-2021 15 1   Download

 • Bài viết trên cơ sở phân tích các tư liệu gốc và tài liệu thứ cấp thuộc nhiều nguồn gốc ngôn ngữ khác nhau cũng như sử dụng các phương pháp chuyên ngành và liên ngành như phương pháp logic và lịch sử, phương pháp định lượng, định tính, so sánh, đối chiếu, khái quát hóa, quy nạp và tổng hợp, bài viết cung cấp một góc nhìn mới về các mối liên hệ hữu cơ và những tác động qua lại lẫn nhau giữa bối cảnh xã hội và các diễn tiến cách mạng trên con đường tiến lên hiện đại của cộng đồng các cư dân nói tiếng Đức ở Trung Âu giữa thế kỷ XIX nói chung và quá trình thống nhất nước Đức 1848–1871 nói riêng...

  pdf13p nguaconbaynhay9 03-12-2020 18 0   Download

 • "Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 5: Flip – Flops" cung cấp các nội dung về sơ đồ hệ thống số tổng quát bao gồm thành phần nhớ và các cổng logic; mạch chốt cổng NAND; mạch chốt cổng NAND; trạng thái SET mạch chốt; trạng thái clear mạch chốt; mạch chốt cổng NAND; mô tả tương đương mạch chốt; dạng sóng mạch chốt cổng NOR...

  pdf24p kequaidan7 03-09-2020 18 5   Download

 • (NB) Giáo trình Ngôn ngữ lập trình dùng cho học sinh hệ Cao Đẳng và Trung cấp của tất cả các nghề chuyên về Công Nghệ Thông tin trong trường Cao đẳng nghề Tỉnh BR – VT nhằm cung cấp cho sinh viên các thuật toán tổng quát, từ đó sinh viên sẽ từng bước cải tiến thuật toán để xây dựng được những chương trình hiệu quả và có tính ứng dụng cao.

  doc111p ochuong999 24-06-2020 30 4   Download

 • Mục tiêu của sáng kiến kinh nghiệm này nhằm cung cấp cho học sinh một số phương pháp tổng quát và một số kỹ năng cơ bản và phát hiện được đâu là điều kiện cần và đủ. Học sinh thông hiểu và trình bày bài toán đúng trình tự, đúng logic, không mắc sai lầm khi biến đổi.

  doc24p nanhankhuoctai4 01-06-2020 32 0   Download

 • Mục tiêu của sáng kiến kinh nghiệm này nhằm truyền đạt đến học sinh một cái nhìn toàn diện về dãy số theo quan điểm của học sinh trung học phổ thông không chuyên; hệ thống và phân tích các bài tập về dãy số một cách logic từ khó đến rất khó; qua việc luyện tập các bài toán về dãy số ta sẽ thấy nó là các phép thế tuyệt đệp, nó là phép quy nạp từ các vấn đề đơn giản đến phức tạp tổng quát là phép biến đổi điển hình của đại số và giải tích.

  doc46p nanhankhuoctai4 01-06-2020 36 3   Download

 • Đề tài nghiên cứu này nhằm mục đích cung cấp cho học sinh một số phương pháp tổng quát và một số kỹ năng cơ bản và phát hiện được đâu là điều kiện cần và đủ. Học sinh thông hiểu và trình bày bài toán đúng trình tự, đúng logic, không mắc sai lầm khi biến đổi. Hy vọng đề tài nhỏ này ra đời sẽ giúp các bạn đồng nghiệp cùng các em học sinh có một cái nhìn toàn diện cũng như phương pháp giải một số các bài toán về giải phương trình vô tỉ.

  doc23p nanhankhuoctai4 01-06-2020 18 1   Download

 • Đề tài nghiên cứu này nhằm mục đích: Giúp cho bản thân tự trau dồi kiến thức, rèn luyện kĩ năng, nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập; bồi dưỡng cho học năng lực tư duy sáng tao, tư duy phân tích, tổng hợp, hình thành cho học sinh những kĩ năng tính toán tối ưu vận dụng vào việc giải toán có hiệu quả hơn. Từ đó phát triển năng lực tư duy lôgic, khái quát hoá vấn đề tạo một nền tảng vững chắc để giúp học sinh tự trau dồi, rèn luyện và học tập bộ môn toán, đáp ứng cho kì thi THPT Quốc Gia.

  doc21p nanhankhuoctai4 01-06-2020 30 1   Download

 • Bài viết cung cấp cho học sinh một số phương pháp tổng quát và một số kỹ năng cơ bản và phát hiện được đâu là điều kiện cần và đủ. Học sinh thông hiểu và trình bày bài toán đúng trình tự, đúng logic, không mắc sai lầm khi biến đổi.

  doc24p nanhankhuoctai0 05-05-2020 19 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài là cung cấp cho học sinh một số phương pháp tổng quát và một số kỹ năng cơ bản và phát hiện được đâu là điều kiện cần và đủ. Học sinh thông hiểu và trình bày bài toán đúng trình tự, đúng logic, không mắc sai lầm khi biến đổi. Hy vọng đề tài nhỏ này ra đời sẽ giúp các bạn đồng nghiệp cùng các em học sinh có một cái nhìn toàn diện cũng như phương pháp giải một lớp các bài toán về giải phương trình vô tỷ.

  doc23p thuyanlac888 20-05-2020 30 2   Download

 • Mục tiêu của đề tài là cung cấp cho học sinh một số phương pháp tổng quát và một số kỹ năng cơ bản và phát hiện được đâu là điều kiện cần và đủ. Học sinh thông hiểu và trình bày bài toán đúng trình tự, đúng logic, không mắc sai lầm khi biến đổi. Hy vọng đề tài nhỏ này ra đời sẽ giúp các bạn đồng nghiệp cùng các em học sinh có một cái nhìn toàn diện cũng như phương pháp giải một số các bài toán về giải phương trình vô tỉ.

  doc23p thuyanlac888 20-05-2020 37 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài là Giúp học sinh nắm vững và có kỹ năng tốt trong giải việc phương trình vô tỉ và để các em có thêm điểm trong bài thi môn toán trong kỳ thi THPT Quốc Gia. Nhằm nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và rút kinh nghiệm trong quá trình giảng dạy. Qua nội dung của đề tài này tôi mong muốn sẽ cung cấp cho học sinh một số phương pháp tổng quát và một số kỹ năng cơ bản và phát hiện được đâu là điều kiện cần và đủ. Học sinh thông hiểu và trình bày bài toán đúng trình tự, đúng logic, không mắc sai lầm khi biến đổi.

  doc24p thuyanlac888 20-05-2020 20 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài là Giúp cho bản thân tự trau dồi kiến thức, rèn luyện kĩ năng, nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập. Bồi dưỡng cho học năng lực tư duy sáng tao, tư duy phân tích, tổng hợp, hình thành cho học sinh những kĩ năng tính toán tối ưu vận dụng vào việc giải toán có hiệu quả hơn. Từ đó phát triển năng lực tư duy lôgic, khái quát hoá vấn đề tạo một nền tảng vững chắc để giúp học sinh tự trau dồi, rèn luyện và học tập bộ môn toán, đáp ứng cho kì thi THPT Quốc Gia.

  doc21p thuyanlac888 20-05-2020 29 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài là cung cấp cho học sinh một số phương pháp tổng quát và một số kỹ năng cơ bản và phát hiện được đâu là điều kiện cần và đủ. Học sinh thông hiểu và trình bày bài toán đúng trình tự, đúng logic, không mắc sai lầm khi biến đổi. Hy vọng đề tài nhỏ này ra đời sẽ giúp các bạn đồng nghiệp cùng các em học sinh có một cái nhìn toàn diện cũng như phương pháp giải một lớp các bài toán về giải phương trình vô tỷ.

  doc24p thuyanlac888 20-05-2020 45 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Logic tổng quát
p_strCode=logictongquat

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2