intTypePromotion=4
ADSENSE

Luận văn kế toán

Tham khảo và download 20 Luận văn kế toán chọn lọc sau:
 • Bạn đang là sinh viên năm cuối chuyên ngành Kế Toán và đang trong giai đoạn thực hiện luận văn tốt nghiệp chuyên ngành của mình nhưng lại không biết nên lựa chọn đề tài gì, sử dụng phương pháp nghiên cứu nào để hoàn thành luận văn của mình hay tìm kiếm đề luận văn kế toán mẫu ở đâu?,... TaiLieu.VN chia sẻ đến bạn Luận Văn Tốt Nghiệp Chuyên Ngành Kế Toán mới nhất được tổng hợp và sắp xếp khoa học giúp cho các bạn sinh viên dễ dàng tra cứu. Mời bạn cùng tham khảo.

  81 tài liệu 1269 lượt tải   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: kế toán vốn bằng tiền tại công ty tư vấn xây dựng và phát triển nông thôn', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf56p hocbong1122 19-02-2013 513 174   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty tnhh hồng hưng hà-số 46a-phố hàng khoai-hoàn kiếm-hà nội', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf41p hocbong1122 19-02-2013 685 310   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty tnhh may phú dụ', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf139p hocbong1122 19-02-2013 514 251   Download

 • "Luận văn: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Tân Trường Thành" nghiên cứu với mục tiêu giới thiệu chung về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp sản xuất, thực trạng và 1 số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Tân Trường Thành.

  doc81p elirabetter 30-09-2009 1682 892   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn - kế toán nguyên vật liệu', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc73p elirabetter 30-09-2009 1594 795   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn - kế toán nguyên vật liệu, vật liệu và công cụ dụng cụ tại xí nghiệp 22 - công ty 22 bqp', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc71p elirabetter 30-09-2009 1251 805   Download

 • "Luận văn đề tài: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Phú Bình " giới thiệu lý luận chung về hạch toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương trong DN, thực trạng và 1 số kiến thị nhằm hoàn thiện hạch toán tiền lương tại Công ty Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Phú Bình.

  doc75p elirabetter 30-09-2009 1096 689   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn - kế toán tổng hợp tại công ty may', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf71p thuy201 07-12-2011 396 116   Download

 • Luận văn kế toán với đề tài "Hoàn thiện kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà" có kết cấu nội dung gồm 3 chương: chương 1 những lý luận cơ bản về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, chương 2 thực tế tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà, chương 3 hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà.

  pdf94p ngphutien 22-06-2014 249 93   Download

 • Luận văn kế toán với đề tài "Hoàn thiện công tác kế toán nghiệp vụ bán hàng tại công ty thép Thăng Long" đã hoàn thành với nội dung trình bày gồm 3 chương: chương 1 lý luận chung về các nghiệp vụ kế toán bán hàng ở các doanh nghiệp thương mại trong nền kinh tế thị trường, chương 2 thực trạng công tác kế toán nghiệp vụ bán hàng tại công ty thép Thăng Long, chương 3 một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán nghiệp vụ bán hàng tại công ty thép Thăng Long.

  pdf106p ngphutien 22-06-2014 223 41   Download

 • Luận văn kế toán với đề tài "Công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Thế Anh" có kết cấu nội dung gồm 3 chương: chương 1 lý luận chung về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất, chương 2 thực trạng tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Thế Anh, chương 3 một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Thế Anh.

  pdf95p ngphutien 22-06-2014 149 40   Download

 • Luận văn kế toán với đề tài "Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ tiêu thụ thành phẩm tại công ty Liên Hợp thực phẩm Hà Tây" có kết cấu nội dung gồm 3 chương: chương 1 lý luận chung về kế toán nghiệp vụ tiêu thụ thành phẩm tại các doanh nghiệp sản xuất, chương 2 thực trạng kế toán tiêu thụ thực phầm tại công ty Liên Hợp thực phẩm Hà Tây, chương 3 một số biện pháp nhằm hoàn thiện kế toán nghiệp vụ tiêu thụ thành phẩm ở công ty Liên Hợp thực phẩm Hà Tây.

  pdf89p ngphutien 22-06-2014 101 14   Download

 • Luận văn kế toán với đề tài "Tổ chức kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại cửa hàng kinh doanh chiếu sáng đóng ngắt thuộc công ty vật liệu điện và dụng cụ cơ khí" có kết cấu nội dung gồm 3 phần: phần 1 lý luận chung về tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng trong doanh nghiệp, phần 2 thực trạng và tổ chức công tác kế toán bán hàng xác định kết quả bán hàng tại cửa hàng kinh doanh chiếu sáng đóng ngắt thuộc công ty vật liệu điện và dụng cụ cơ khí, phần 3 một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại xí nghiệp...

  pdf78p ngphutien 22-06-2014 169 45   Download

 • Luận văn kế toán với đề tài "Tổ chức công tác kế toán thành phẩm và tiêu thu thành phẩm tại công ty cơ khí Quang Trung" có kết cấu nội dung gồm 3 chương: chương 1 những vấn đề lý luận chung về công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm ở công ty công ty cơ khí Quang Trung, chương 2 tình hình thực tế về công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại công ty cơ khí Quang Trung, chương 3 một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại công ty cơ khí Quang Trung.

  pdf74p ngphutien 22-06-2014 139 24   Download

 • Luận văn kế toán với đề tài "Hoàn thiện kế toán bán hàng tại công ty cổ phần Hà Bắc" có kết cấu nội dung gồm 3 phần: phần 1 đánh giá thực trạng về công tác kế toán của công ty cổ phần Hà Bắc, phần 2 nội dung chính của kế toán bán hàng tại công ty cổ phần Hà Bắc, phần 3 nhận xét đánh giá thực trạng kế toán bán hàng tại công ty cổ phần Hà Bắc và so sánh sự giống và khác nhau giữa lí luận và thực tế.

  pdf47p ngphutien 22-06-2014 168 41   Download

 • Luận văn kế toán với đề tài "Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Cơ giới và Xây lắp 13" có kết cấu nội dung gồm 3 phần: phần 1 tình hình chung về chi phí sản xuất và tính giá thanh sản phẩm trong sản xuất kinh doanh, phần 2 tổ chức hạch toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty Cơ giới và Xây lắp 13, phần 3 một số kiến nghị góp phần nhằm hoàn thiện công tác tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thanh sản phẩm tại công ty.

  pdf75p ngphutien 22-06-2014 159 55   Download

 • Luận văn kế toán với đề tài "Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần que hàn điện Việt Đức" có kết cấu nội dung gồm 3 chương: chương 1 cơ sở lý luận của hạch toán CPSX và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất, chương 2 thực trạng của hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần que hàn điện Việt Đức, chương 3 hoàn thiện hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần que hàn điện Việt Đức.

  pdf94p ngphutien 22-06-2014 99 22   Download

 • Luận văn kế toán với đề tài "Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Giầy Thượng Đình" có kết cấu nội dung gồm 3 chương: chương 1 lý luận chung về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp công nghiệp, chương 2 thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Giầy Thượng Đình, chương 3 một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Giầy Thượng Đình.

  pdf106p ngphutien 22-06-2014 121 34   Download

 • Luận văn kế toán với đề tài "Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty Thạch Bàn" có kết cấu nội dung gồm 3 phần: phần 1 cơ sở lý luận về tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, phần 2 thực trạng công tác tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm gạch ốp tại công ty Thạch Bàn, phần 3 một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hoàn thiện công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm gạch ốp tại công ty Thạch Bàn.

  pdf91p ngphutien 22-06-2014 286 67   Download

 • Luận văn kế toán với đề tài "Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Thăng Long" có kết cấu nội dung gồm 3 phần: phần 1 một số vấn đề lý luận về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở các doanh nghiệp sản xuất, phần 2 thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần phát triển Thăng Long, phần 3 một số ý kiến góp phần hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần phát triển Thăng Long.

  pdf90p ngphutien 22-06-2014 174 45   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
368 tài liệu
1139 lượt tải
ADSENSE

strTagCode=luan-van-ke-toan

nocache searchDocumentsPhinxByTagCode

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2