intTypePromotion=3

Luật Biên giới quốc gia

Xem 1-20 trên 143 kết quả Luật Biên giới quốc gia
 • Phần 1 của Tài liệu Luật biên giới quốc gia trình bày những quy định của nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam về biên giới quốc gia trên đất liền, trên biển và trên vùng trời của Việt Nam. Đây là một Tài liệu hữu ích dành cho các bạn muốn tìm hiểu những quy định của nhà nước về biên giới quốc gia. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf17p tsmttc_003 23-05-2015 51 8   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của Luật biên giới quốc gia trình bày các điều luật quy định của nhà nước về biên giới quốc gia bắt đầu từ điều 30 của chương 2 và nội dung chương 3 Quản lý nhà nước về biên giới quốc gia, chương 4 Khen thưởng và vi phạm, Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf10p tsmttc_003 23-05-2015 35 5   Download

 • Biên giới quốc gia của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là đường và mặt thẳng đứng theo đường đó để xác định giới hạn lãnh thổ đất liền, các đảo, các quần đảo trong đó có quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa, vùng biển, lòng đất, vùng trời của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  pdf11p thanhan 10-07-2009 1153 169   Download

 • Biên giới quốc gia là hàng rào pháp lý xác điịnh giới hạn vùng đất, vùng nước, vùng biển, vùng trời và lòng đất thuộc chủ quyền quốc gia

  doc9p bpd1967 28-11-2011 1917 309   Download

 • Lãnh thổ và biên giới quốc gia trong luật quốc tế trình bày về những vấn đề chung về lãnh thổ và biên giới quốc gia, khái niệm và các bộ phận cấu thành lãnh thổ quốc gia, chế độ pháp lý của các vùng biển thuộc chủ quyền và quyền chủ quyền quốc gia.

  pdf56p canon_12 27-03-2014 390 72   Download

 • Bài giảng "Luật quốc tế: Lãnh thổ và biên giới quốc gia trong luật quốc tế" trình bày các nội dung: Những vấn đề chung về lãnh thổ và biên giới quốc gia, biên giới quốc gia, các vùng biển thuộc chủ quyền quốc gia. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt143p tramnamcodon_01 28-03-2016 164 45   Download

 • Hiệp định về quy chế biên giới Quốc gia giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào

  pdf17p lawgtvt11 26-11-2009 236 37   Download

 • Bài giảng Lãnh thổ và biên giới quốc gia trong Luật quốc tế trình bày những vấn đề chung về lãnh thổ và biên giới quốc gia. Bài giảng cũng trình bày các chế độ pháp lý của các vùng biển thuộc chủ quyền và quyền chủ quyền quốc gia. Hy vọng bài giảng sẽ là tài liệu hữu ích cho những ai quan tâm đến lĩnh vực này.

  ppt155p nganga_04 27-09-2015 72 28   Download

 • Hiệp định về quy chế biên giới Quốc gia giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào

  pdf16p lawttyt11 30-11-2009 214 20   Download

 • Mục tiêu của luận án là làm sáng tỏ cơ sở lý luận THPL về quản lý biên giới quốc gia trên đất liền của Bộ đội Biên phòng Việt Nam. Phân tích, đánh giá đúng thực trạng THPL về quản lý biên giới quốc gia trên đất liền của Bộ đội Biên phòng Việt Nam hiện nay; từ đó chỉ rõ ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của ưu điểm, hạn chế trong THPL về quản lý biên giới quốc gia trên đất liền của Bộ đội Biên phòng.

  pdf27p phongtitriet000 08-08-2019 3 1   Download

 • Biên giới quốc gia của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền quốc gia, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng và an ninh của đất nước.

  pdf13p abcdef_42 01-11-2011 280 42   Download

 • Thông tư liên tịch 124/1998/TTLT-BTC-BBGCP của Bộ Tài chính và Ban Biên giới Chính phủ về việc hướng dẫn nội dung chi tiêu phục vụ công tác biên giới quốc gia tại địa phương

  doc3p anhphuong 17-08-2009 73 7   Download

 • Quyết định số: 52/2015/QĐ-TTg về việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới; căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; căn cứ Luật Biên giới quốc gia ngày 17 tháng 6 năm 2003; căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;...

  pdf15p cuonghuyen0628 13-11-2015 28 0   Download

 • Quyết định số: 10/2016/QĐ-TTg về thực hiện thủ tục biên phòng điện tử cảng biển; căn cứ Luật Tổ chức chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; căn cứ Luật Biên giới quốc gia ngày 17 tháng 6 năm 2003; căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;...

  pdf11p codon_09 29-03-2016 28 0   Download

 • Thông tư số: 09/2016/TT-BQP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền; căn cứ Luật Biên giới quốc gia ngày 17 tháng 6 năm 2003; căn cứ Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2014;...

  pdf61p bienbuondiuem 13-05-2016 28 0   Download

 • Tại sao LQT điều chỉnh mối quan hệ về lãnh thổ, biên giới giữa các quốc gia? LÃNH THỔ là một trong các yếu tố quan trọng cấu thành nên quốc gia-chủ thể cơ bản của LQT (Đ1 CỨ Montevideo) vì lãnh thổ là môi trường tự nhiên, cơ sở vật chất cần thiết cho sự ra đời, tồn tại và phát triển của quốc gia;

  ppt173p nuber_12 27-08-2013 313 43   Download

 • i Biên giới quốc gia, chủ quyền lãnh thổ là thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Địa bàn biên giới, vùng biển có vị trí chiến lược quan trọng, là “tuyến đầu”, “cửa ngõ”, là “phên dậu” của mỗi quốc gia. Chủ quyền, an ninh biên giới là một bộ phận quan trọng không thể tách rời của an ninh quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc.

  pdf8p hoa_bachhop 26-02-2012 128 40   Download

 • Hàng hóa công cộng toàn cầu là hàng hóa mang lợi ích xuyên biên giới quốc gia, thế hệ. khoa học : xác định vấn đề và khởi xướng mối quan tâm tuy nhiên cũng có văn bản mà không xuất phát từ khoa học. khoa học góp phần xác định vấn đề " chính xác " và các giải pháp. tuy nhiên, khoa học không phải là khách quan. Lưu ý thiết kế của thỏa thuận phải tập trung giải quyết vấn đề. tiêu chuẩn quốc tế thường phản ánh mức phổ biến. cách thiết kế của luật quốc...

  pdf23p peheo_1 13-08-2012 139 39   Download

 • Nghị định số 169/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, căn cứ Luật tổ chức Chính phủ, căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung Nghị định để nắm bắt thông tin chi tiết.

  doc20p bachma45 27-11-2015 38 3   Download

 • Trong bài viết này, các tác giả đã phân tích và bình luận những quy định của pháp luật quốc tế về vấn đề xác định biên giới và khu vực biên giới quốc gia trên biển theo quy định của pháp luật quốc tế, đặc biệt là Công ước Luật biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc.

  pdf13p vimessi2711 05-04-2019 9 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Luật Biên giới quốc gia
p_strCode=luatbiengioiquocgia

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản