Luật sở hữu đất đai

Xem 1-20 trên 201 kết quả Luật sở hữu đất đai
 • Bài viết phân tích chế độ sở hữu đất đai ở Việt Nam trong 2 giai đoạn: từ năm 1945 về trước và từ sau năm 1945 đến nay. Theo tác giả, từ năm 1945 về trước ở Việt Nam có hai hình thức sở hữu đất đai là chế độ công điền (ruộng công) và chế độ tư điền (ruộng tư).

  pdf9p thicrom300610 03-04-2018 0 0   Download

 • "Luật đất đai" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Những vấn đề chung về pháp luật đất đai; quan hệ pháp luật đất đai; chế độ sở hữu đất đai ở Việt Nam; chế độ quản lý nhà nước đối với đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; chế độ pháp lý về tài chính đất đai, giá đất và quyến sử dụng đất trong thị trường bất động sản,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf101p doinhugiobay_00 05-11-2015 37 10   Download

 • Luận văn nghiên cứu các vấn đề lý luận về sở hữu đất đai, chế độ sở hữu đối với đất đai và quyền của người sử dụng đất; quy định của pháp luật về căn cứ xác lập quyền cho người sử dụng đất; thực trạng pháp luật về quyền của người sử dụng đất là tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giá, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất ở Việt Nam.

  pdf13p nguyetdong1 13-04-2017 7 4   Download

 • Hợp đồng là văn bản thể hiện sự thỏa thuận và cam kết những điều khoản giữa các bên tham gia. TaiLieu.VN xin giới thiệu đến quý bạn đọc "Mẫu hợp đồng mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất và sở hữu nhà". Hy vọng sau khi tham khảo tài liệu, các bạn sẽ biết cách lập hợp đồng mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở đúng theo quy định của pháp luật.

  txt7p changcosao 28-02-2014 1522 267   Download

 • Câu 1: Nhận định sau đây đúng hay sai? a) Chủ sở hữu Đất đai có quyền định đoạt đất bằng cách bán, tặng cho đất.b) Người đang sử dụng đất nếu có nhu cầu sử dụng đất vào mục đích phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,

  doc3p caocaola 14-06-2013 1230 232   Download

 • Quyền Sở Hữu Trí Tuệ (Tái Bản Lần Thứ Nhất Bổ Sung, Sửa Đổi Theo Luật Sở Hữu Trí Tuệ)" nhằm mục đích cung cấp tài liệu tham khảo cho các sinh viên ngành luật, các học viên của các khóa đào tạo về sở hữu trí tuệ, các nhà nghiên cứu về luật sở hữu trí tuệ và các luật sư.

  pdf325p little_12 16-06-2014 157 57   Download

 • Đất đai là tài sản thuộc sở hữu nhà nước. Để quản lý và sử dụng hiệu quả tài sản này nhà nước đưa ra hệ thống văn bản pháp luật mới về đất đai, nhà ở và thuế nhà, đất. Phần 2 ebook "Hệ thống văn bản pháp luật mới về đất đai, nhà ở và thuế nhà, đất" là các quy định về thuế, quyền sử dụng đất, lệ phí thuê đất.... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf600p kiemtienthatkho 04-03-2015 53 21   Download

 • Môn học Luật đất đai sẽ sơ lược quá trình hình thành và phát triển của chế độ sở hữu toàn dân về đất đai ở Việt Nam qua các thời kỳ. Qúa trình hình thành và phát triển của Luật đất đai. Nhằm giúp các bạn nắm bắt được những thông tin về môn học này, mời các bạn cùng tham khảo đề cương môn học "Luật đất đai" dưới đây.

  pdf8p vuive78 05-12-2015 38 5   Download

 • Bài viết Về chính sách tài chính đất đai làm rõ những đổi mới trong Luật Đất đai 2013 về chính sách tài chính đất đai, một số kiến nghị về chính sách tài chính đất đai. Mời các bạn tham khảo bài viết để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf3p maiyeumaiyeu14 12-10-2016 11 3   Download

 • Bài viết Chế độ sở hữu toàn dân về đất đai ở nước ta chỉ ra cơ chế quản lý đất đai ở nước ta hiện nay; một số kiến nghị hoàn thiện thể chế hóa sở hữu toàn dân về đất đai. Bài viết hữu ích với các bạn quan tâm tới vấn đề này.

  pdf4p maiyeumaiyeu18 07-11-2016 6 2   Download

 • Quyết định số 1943/QĐ-UBND 2013 về việc công nhận quyền sở hữu đất cho chi cục thuế quận Bình Thủy tại thành phố Cần Thơ.

  pdf5p kedungsautinhyeu123 18-03-2014 18 0   Download

 • Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

  doc30p phuocql31 30-10-2009 3636 361   Download

 • Khái quát về quan hệ sở hữu, quan hệ đất đai ở CHLB Đức Từ đế chế Phổ đến nay, ở CHLB Đức tồn tại đa hình thức về sở hữu đất đai trong đó có sự ngự trị lâu dài của hình thức sở hữu tư nhân. Nhà nước Đức cho phép doanh nghiệp và người dân được sở hữu, sử dụng dưới các hình thức pháp lí cụ thể. Trong công trình nghiên cứu về bất động sản, khi so sánh các yếu tố luật pháp của thị trường bất động sản, Giáo sư Ulf Jensen cho...

  pdf8p dontetvui 23-01-2013 49 16   Download

 • Vấn đề then chốt là làm thế nào mà quyền của người sử dụng đất cũng được bảo vệ bằng luật pháp như quyền của người sở hữu đất. Để làm việc đó người ta đưa quyền sử dụng đất vào quyền tài sản, được bảo vệ bằng Luật Tài sản.

  pdf3p bibocumi19 13-12-2012 53 14   Download

 • Công văn 1140/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc sơ kết tình hình thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

  pdf1p tuyettrang 07-08-2009 199 5   Download

 • Bài giảng Pháp luật đất đai môi trường gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Một số vấn đề chung về pháp luật môi trường đất đai, pháp luật về kiểm soát ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường, đánh giá tác động môi trường, pháp luật về chế độ sở hữu và sử dụng đất đai,...

  pdf0p cobematxanh 01-12-2017 5 2   Download

 • Chương 3 - Pháp luật về chế độ sở hữu và sử dụng đất. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Chế độ sở hữu đối với đất đai, địa vị pháp lý của người sử dụng đất. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf15p ngocbattrac7 04-01-2018 25 1   Download

 • Chỉ thị số 07/CT-UBND về tăng cường các biện pháp thực hiện cơ bản hoàn chỉnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất, nhà và tài sản gắn liền với đất.

  pdf7p kedungsautinhyeu123 18-03-2014 22 0   Download

 • Quyết định số 265/QĐ-UBND công nhận quyền sở hữu đất, quyền sở hữu nhà ở gắn liền với tài sản đất khác tại tỉnh Bắc Giang.

  pdf4p kedungsautinhyeu123 18-03-2014 23 0   Download

 • Quyết định số 268/QĐ-UBND 2013 của ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về quyền sở hữu đất, sở hữu nhà ở tại tỉnh Bắc Giang.

  pdf4p kedungsautinhyeu123 18-03-2014 13 0   Download

Đồng bộ tài khoản