intTypePromotion=1
ADSENSE

Luật thực hành tiết kiệm

Xem 1-20 trên 217 kết quả Luật thực hành tiết kiệm
 • Mẫu "Kết luận trực tiếp kiểm sát việc thực hiện kháng nghị, kiến nghị" là văn bản do Viện trưởng viện kiểm sát thực hiện và gửi cho cơ quan, đơn vị được kiểm sát với các nội dung: căn cứ kết luận, thông tin của kiểm sát viên tiến hành trực tiếp kiểm sát việc thực hiện Kháng nghị, kết luận về kháng nghị, kiến nghị và nguyên nhân chưa thực hiện. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết biểu mẫu và tải tại đây nhé.

  doc2p phuongnhung205 23-10-2022 5 1   Download

 • Mẫu "Quyết định phân công viện kiểm sát cấp dưới thực hành quyền công tố (Mẫu 146/HS)" là mẫu bản quyết định được lập ra để quyết định về việc phân công viện kiểm sát cấp dưới thực hiện quyền công tố, kiểm sát xét xử vụ án hình sự. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết và tải tại đây.

  doc1p phuongkim2005 05-09-2022 7 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn là đề xuất các quan điểm, giải pháp nhằm tiếp tục tăng cường pháp chế XHCN trong hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp của VKSND thành phố Hà Nội trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf119p badbuddy10 02-04-2022 19 3   Download

 • Mục tiêu của đề tài là tìm hiểu thực trạng công tác kiểm soát chất lượng báo cáo tài chính tại công ty TNHH KPMG Việt Nam; phân tích và đánh giá hệ thống kiểm soát chất lượng, bao gồm các chính sách và thủ tục kiểm soát chất lượng dịch vụ của công ty TNHH KPMG Việt Nam so với quy định của pháp luật và các chuẩn mực nghề nghiệp hiện hành,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf92p badbuddy10 02-04-2022 33 4   Download

 • Trọng tài thương mại là một trong những phương thức giải quyết tranh chấp thay thế phương thức giải quyết tranh chấp tại Tòa án. Với nhiều ưu thế như: Việc giải quyết tranh chấp bằng trọng tài đảm bảo tính linh hoạt, tiết kiệm thời gian, chi phí, đảm bảo bí mật kinh doanh; phán quyết trọng tài là phán quyết cuối cùng, có tính cưỡng chế thi hành đối với các bên và không những được thi hành trong nước mà còn cả ở 157 nước thành viên theo Công ước New York về Công nhận và thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài năm 1958 mà Việt Nam là thành viên.

  pdf7p viottohahn 30-03-2022 18 2   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án là xây dựng hệ thống lý luận, nghiên cứu pháp luật và thực tiễn thi hành, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng tái thẩm trong Tố tụng hình sự. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf154p badbuddy08 25-03-2022 17 2   Download

 • (NB) Giáo trình Gia công trên máy CNC với mục tiêu giúp các bạn có thể chuẩn bị được máy và đồ gá cho việc gia công chi tiết; Chọn và gá lắp được dao, kiểm tra và lưu vào bộ nhớ thông số về kích thước dao; Lập được chương trình gia công, kiểm tra và sửa lỗi được chương trình; Nhập được chương trình vào máy, lưu trữ và gọi được chương trình gia công; Thực hiện được việc xác định điểm 0 của chi tiết (Điểm W ); Thực hiện được chạy mô phỏng và chạy thử chương trình không cắt gọt; Thiết lập được chế độ làm việc của máy; Vận hành máy để gia công chi tiết đảm bảo đúng quy trình, đúng chế độ và an ...

  pdf51p hoatudang09 15-03-2022 49 6   Download

 • Quyết định số 123/2022/QĐ-NHNN ban hành chương trình hành động của ngành Ngân hàng về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022. Căn cứ Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 26/11/2013. Căn cứ Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

  doc17p hoalanvender 25-02-2022 7 1   Download

 • Quyết định số 38/2022/QĐ-BNV ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Nội vụ năm 2022. Căn cứ Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí số 44/2013/QH12 ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội. Căn cứ Nghị định số 34/2017/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ.

  doc10p hoalanvender 25-02-2022 22 1   Download

 • Quyết định số 1182/2021/QĐ-BCT ban hành về việc ban hành danh mục các mặt hàng nhập khẩu (kèm theo mã HS) thực hiện kiểm tra chuyên ngành thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007. Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010. Căn cứ Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày 17 tháng 6 năm 2010. Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương ngày 12 tháng 6 năm 2017.

  doc52p hoadaquy852 16-02-2022 16 1   Download

 • Quyết định số 1847/2021/QĐ-BTP ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 - 2025 của bộ tư pháp. Căn cứ Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 26 tháng 11 năm 2013;

  doc10p hoadaquy852 16-02-2022 12 1   Download

 • Nghị quyết 47/NQ-CP năm 2021 về việc thông qua dự thảo báo cáo của chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  doc2p hoadaquy852 16-02-2022 9 1   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu về cơ sở lý luận và thực trạng về tổ chức bộ máy của kiếm toán nhà nước để đề xuất phương hướng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức bộ máy của kiếm toán nhà nước Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf89p badbuddy01 29-01-2022 11 1   Download

 • Quyết định số 1845/2021/QĐ-TTg ban hành về việc Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021 - 2025. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

  doc18p hoalanvender 31-01-2022 7 0   Download

 • Quyết định số 2262/2021/QĐ-TTg ban hành về việc về việc ban hành chương trình tổng thể của chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

  doc16p hoalanvender 31-01-2022 91 3   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn là nghiên cứu các quy định của pháp luật hiện hành về trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản pháp luật liên quan sao cho đơn giản, nhanh chóng, khoa học nhưng đảm bảo tính chặt chẽ và vẫn giữ được sự kiểm soát của các cơ quan chức năng trong quá trình thực hiện; phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật về đăng ký kinh doanh và thực tiễn áp dụng pháp luật về trình tự,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf81p badbuddy02 24-01-2022 26 2   Download

 • Luận văn có mục đích tổng thể là tìm kiếm cơ sở khoa học cho việc đề xuất các giải pháp tiếp tục đổi mới tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của ĐLS tại tỉnh Đăk Lăk nói riêng, trên địa bàn cả nước nói chung. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf86p guitaracoustic08 04-01-2022 16 1   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Tổ chức bộ máy và xây dựng chính quyền cấp xã (Tập 1): Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng chống tham nhũng; pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo và hòa giải ở cơ sở;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf186p caphesuadathemtieu 06-01-2022 12 2   Download

 • Giáo án môn Toán lớp 2 sách Cánh diều: Tuần 16 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học sinh được thực hành lắp ghép, xếp hình với các hình phẳng đã biết; vận dụng vào gấp và xếp các hình trong thực tế; biết kiểm đếm và tìm các hình còn thiếu theo một quy luật nhất định,... Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo chi tiết nội dung giáo án!

  doc14p bachtudu 11-11-2021 43 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài nghiên cứu nhằm hệ thống hóa các lý luận cơ bản về KSNB trong đơn vị hành chính sự nghiệp, một vấn đề còn ít được đề cập đến trong hoạt động quản lý tại Việt Nam; xem xét các yêu cầu của KSNB đối với hoạt động BHXH; kiểm soát chặt chẽ có hiệu quả việc thực hiện chính sách pháp luật về BHXH –BHYT –BHTN trên địa bàn tỉnh Gia Lai... Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết đề tài!

  pdf145p mintmintt 05-10-2021 23 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Luật thực hành tiết kiệm
p_strCode=luatthuchanhtietkiem

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2