intTypePromotion=1
ADSENSE

Lực lượng dân quân tự vệ

Xem 1-0 trên 0 kết quả Lực lượng dân quân tự vệ
 • Bài viết đã nêu ra các cơ sở lý luận về nâng cao chất lượng dân quân tự vệ, thực trạng và một số giải pháp chủ yếu để nâng cao chất lượng chính trị cho lực lượng dân quân tự vệ tỉnh Hải Dương.

  pdf8p vienzym2711 03-04-2020 37 6   Download

 • Bài giảng Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và động viên công nghiệp quốc phòng cung cấp cho người học các kiến thức: Sự hình thành và phát triển của lực lượng dân quân tự vệ, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ,...Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  doc33p soninhduc888 29-05-2020 131 12   Download

 • Vai trò của lực lượng dân quân, tự vệ thủ đô Hà Nội một trong những nhân tố quyết định thắng lợi trong trận Điện Biên Phủ trên không năm 1972.

  pdf8p caygaolon 01-11-2019 24 1   Download

 • Lực lượng dân quân tự vệ là một lực lượng rất cần thiết và không thể thiếu được trong chiến tranh nhân dân Việt Nam, dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang quần chúng, không thoát ly sản xuất, công tác là một bộ phận của lực lượng vũ trang nhân dân của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tham khảo nội dung bài thu hoạch "Quốc phòng an ninh: Dân quân tự vệ" dưới đây để hiểu hơn về vấn đề này.

  doc20p duong_rita 21-03-2016 983 75   Download

 • ân quân tự vệ là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc. Đây là lực lượng chiến lược trong chiến tranh nhân dân, quốc phòng toàn dân. Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo “tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt” của Đảng đối với dân quân tự vệ là một nguyên tắc bất biến, là nhân tố quyết định bảo đảm cho dân quân tự vệ ngày càng trưởng thành, lớn mạnh, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử của mình.

  pdf10p vidili2711 08-07-2020 42 11   Download

 • Tài liệu Pháp lệnh dân quân tự vệ và 250 câu hỏi đáp: Phần 1 trình bày các câu hỏi và lời giải đáp về pháp lệnh dân quân tự vệ. Các câu hỏi và trả lời trong tài liệu được biên soạn ngắn gọn, dễ hiểu, bám sát nội dung các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, đáp ứng kịp thời những yêu cầu, nhiệm vụ trong lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, đề xuất và tổ chức triển khai thực hiện của đối tượng cán bộ các cấp từ Trung ương cho đến địa phương, cơ sở. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf153p violympus 12-03-2019 45 6   Download

 • Luận án nghiên cứu một cách toàn diện, hệ thống về quá trình xây dựng và hoạt động của dân quân tự vệ miền Bắc Việt Nam từ năm 1965 đến năm 1973. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

  pdf207p caothientrangnguyen 28-05-2020 19 1   Download

 • Phần 2 Giáo trình Giáo dục quốc phòng - An ninh trình bày kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK, phòng chống chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên công nghiệp quốc phòng, một số vấn đề cơ bản về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc và tôn giáo để chống phá cách mạng Việt Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf90p sophantrotreu09 05-04-2016 686 97   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: xây dựng lực lượng vũ trang địa phương, trong đó có dân quân tự vệ là khâu rất cơ bản trong toàn bộ công tác quân sự của đảng', luận văn - báo cáo, kinh tế - thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p notonline1122 21-02-2013 315 81   Download

 • Dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang quần chúng không thoát ly sản xuất, công tác, là một bộ phận của lực lượng vũ trang nhân dân của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý, điều hành của Chính phủ và của Uỷ ban nhân dân các cấp, sự chỉ đạo, chỉ huy thống nhất của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và sự chỉ đạo, chỉ huy trực tiếp của cơ quan quân sự địa phương...

  doc9p meomeo 13-05-2009 2049 66   Download

 • Dân quân tự vệ là lực lượng vũ trang quần chúng không thoát ly sản xuất, công tác; là thành phần của lực lượng vũ trang nhân dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; là lực lượng bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước, làm nòng cốt cùng toàn dân đánh giặc ở địa phương, cơ sở khi có chiến tranh. Lực lượng này được tổ chức ở xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) gọi là dân quân; được tổ chức ở cơ quan...

  doc29p vanthang122141 13-02-2011 918 63   Download

 • Tài liệu dạy học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh (Trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng) gồm có 13 đơn vị bài học với những nội dung chính sau: Nhập môn giáo dục quốc phòng và an ninh; phòng chống chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với việt nam; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên; xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia;... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf214p tradaviahe18 01-04-2021 33 3   Download

 • Quyết định số: 02/2014/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung quyết định số 21/2012/QĐ-UBND ngày 21/8/2012 của UBND tỉnh ban hành đề án hỗ trợ chính sách cho lực lượng dân quân tự vệ giai đoạn 2012 - 2015 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.

  pdf3p connhangheo91 28-06-2014 46 0   Download

 • Nghị quyết số 20/2017/NQ-­HĐND ban hành phê chuẩn đề án tổ chức, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2017-2020.

  doc1p nghiquyet0910 22-11-2017 41 0   Download

 • Nghị quyết số 12/2017/NQ-­HĐND ban hành phê chuẩn đề án tổ chức, hoạt động, chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2017 - 2020.

  doc22p nghiquyet0910 22-11-2017 36 0   Download

 • Nghị quyết số 69/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định số lượng chỉ huy phó ban chỉ huy quân sự cấp xã loại I, II, cấp xã trọng điểm về quốc phòng - an ninh và chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ, chỉ huy phó ban chỉ huy quân sự cấp xã.

  doc3p nghiquyet0910 22-11-2017 39 0   Download

 • Quyết định số 4439/QĐ-UBND về việc ban hành quy định khen thưởng phong trào thi đua "sản xuất giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao" trong lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

  doc6p trangan_123 03-03-2018 19 0   Download

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh trong suốt quá trình hoạt động của mình đã để lại cho Đảng, nhân dân và quân đội ta những tư tưởng cách mạng và tư tưởng quân sự vô giá. Trong đó, tư tưởng về xây dựng lực lượng dân quân du kích là một trong những tư tưởng đã thâm nhập sâu sắc trong quần chúng, trở thành sức mạnh vật chất to lớn, đưa nhân dân ta đi đến chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược.

  pdf8p vishizuka2711 03-04-2020 32 0   Download

 • Nghị quyết số 28/2019/NQ-HĐND Quy định số lượng và mức trợ cấp cho lực lượng Dân quân tự vệ, Công an viên ở xã, phường, thị trấn và mức bồi dưỡng cho các tổ chức đoàn thể ở ấp, khu vực. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

  doc3p tommuni999 10-06-2020 15 0   Download

 • Tài liệu dạy học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh (Trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp) gồm 9 đơn vị bài học với những nội dung chính sau: Nhập môn giáo dục quốc phòng và an ninh; phòng chống chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với việt nam; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên; xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia;... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf147p tradaviahe18 01-04-2021 16 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Lực lượng dân quân tự vệ
p_strCode=lucluongdanquantuve

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2