intTypePromotion=1
ADSENSE

Lực lượng dân quân tự vệ

Xem 1-20 trên 487 kết quả Lực lượng dân quân tự vệ
 • Đề cương bài giảng "Giáo dục quốc phòng và an ninh (Trình độ CĐ/TC)" được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học viên: trình bày được những nội dung cơ bản về chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với các nước xã hội chủ nghĩa và Việt Nam; nhận biết được một số biểu hiện, hoạt động về “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam hiện nay;...

  pdf37p lacvuchi 09-09-2022 21 1   Download

 • Phần 1 giáo trình Giáo dục quốc phòng an ninh trình bày các nội dung: Phòng chống chiến lược "diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên và động viên công nghiệp quốc phòng; xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia; những vấn đề cơ bản về bảo vệ an ninh quốc gia;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf123p bakerboys07 05-07-2022 11 0   Download

 • Phần 1 của "Tài liệu dạy học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh (Trình độ: Cao đẳng)" có nội dung gồm 10 bài đầu, cung cấp cho học viên những kiến thức về: nhập môn giáo dục quốc phòng và an ninh; phòng chống chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với việt nam; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên; xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia;...

  pdf99p ryomaechizen 01-07-2022 20 6   Download

 • Phần 1 của Tài liệu dạy học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh (Trình độ: Trung cấp) có nội dung gồm 6 bài, cung cấp cho học viên những kiến thức về: nhập môn giáo dục quốc phòng và an ninh; phòng chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf62p ryomaechizen 01-07-2022 17 4   Download

 • Bài viết "Thực trạng việc làm của sinh viên ngành Việt Nam học tốt nghiệp từ trường Đại học Cần Thơ" được thực hiện nhằm phản ánh tình hình việc làm của sinh viên, những mong đợi của sinh viên đối với công tác đào tạo ngành. Từ đó, nhà trường có những biện pháp cải thiện chất lượng đào tạo, đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để mở rộng cơ hội việc làm cho sinh viên. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf8p thenthen19 11-06-2022 18 1   Download

 • Việc học tập, nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung, về giáo dục nói riêng có ý nghĩa hết sức to lớn đối với việc nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Tư tưởng giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thể hiện một cách toàn diện trên các lĩnh vực quan trọng của nền giáo dục cách mạng. Trong phạm vi của báo cáo này tác giả đề cập tới một số nội dung tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với vấn đề nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài; hình thành, xây dựng đội ngũ giáo viên cho nền giáo dục cách mạng.

  pdf6p runordie2 07-06-2022 20 1   Download

 • Từ việc tìm hiểu thành quả của phong trào Duy Tân ở nhiều nước châu Á, tiếp thu tư tưởng tiến bộ về khoa học kĩ thuật của phương Tây, các nhà Minh Tân ở Nam Kỳ đầu thế kỷ XX nhận thức rằng khi kinh tế đất nước phồn thịnh thì tạo nên nền tảng xã hội vững mạnh, từ đó có đủ tiềm lực đánh đuổi ngoại xâm, giành lại độc lập cho dân tộc. Bài viết nghiên cứu về quan điểm vận động tranh thương của chủ bút Lương Khắc Ninh trên báo Nông cổ mín đàm.

  pdf7p vimarissamayer 02-06-2022 9 1   Download

 • Thế kỷ XX, đất nước ta đã phải trải qua các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, chiến tranh biên giới Tây Nam, chiến tranh biên giới phía Bắc để bảo vệ Tổ quốc. Trong các cuộc chiến tranh ấy, đồng bào các dân tộc thiểu số đã có những đóng góp vô cùng to lớn. Bất chấp hiểm nguy, đồng bào các dân tộc thiểu số đã hòa mình vào công cuộc kháng chiến kiến quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Hàng vạn thanh niên các dân tộc thiểu số đã lên đường nhập ngũ, tham gia lực lượng dân quân tự vệ. Mời các bạn cùng tìm hiểu về những tấm gương tiêu biểu qua phần 1 cuốn sách.

  pdf78p bakerboys04 16-05-2022 11 1   Download

 • Bài viết bàn về giáo dục Việt Nam đứng trước nhiều khó khăn, thách thức khi nền giáo dục của chúng ta đang còn quá nặng về truyền tải kiến thức mà chưa hướng đến phát triển phẩm chất và năng lực của người học; chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý chưa đồng đều; hệ thống cơ sở vật chất còn nhiều hạn chế. Vấn đề đặt ra là Việt Nam cần có những giải pháp thích hợp để phát triển giáo dục đáp ứng những yêu cầu đặt ra cho công dân trong thời đại CMCN 4.0.

  pdf9p atarumoroboshi 05-05-2022 30 4   Download

 • Trên cơ sở nhận biết/nhận thức và nhận diện về giá trị to lớn của Cách mạng công nghiệp 4.0 đã và đang hiện hữu trên thế giới và “manh nha” dần xuất hiện ở Việt Nam; Cùng với cái nhìn tổng quan, suy luận lô-gic và thực tiễn về hoạt động thư viện ở Việt Nam thời gian qua; Tác giả bài viết thử phác thảo; Đề xuất một số nội dung cơ bản về sự chuẩn bị của các thư viện Việt Nam trước bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0.

  pdf10p vithales 20-04-2022 14 1   Download

 • Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã buộc thực dân Pháp phải kí Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương. Theo điều khoản của Hiệp định, quân đội Việt Nam Dân chủ Cộng hòa có 300 ngày để thực hiện tập kết chuyển quân từ Nam ra Bắc. Bài viết tìm hiểu hoạt động tập kết chuyển quân của lực lượng cách mạng tại khu tập kết Xuyên Mộc (Bà Rịa), đây là vùng tập kết với thời hạn ngắn nhất (80 ngày).

  pdf10p vithales 19-04-2022 25 1   Download

 • Bài viết phân tích thực trạng già hóa dân số tại Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế, từ đó đánh giá các thách thức tiềm năng nhằm đưa ra quan điểm và giải pháp cho thời gian tới. Già hóa dân số tại Việt Nam đang diễn ra với tốc độ nhanh, thậm chí nhanh hơn các nước trong cùng nhóm thu nhập trung bình thấp, nhưng lại chưa đi kèm với sự cải thiện về điều kiện chăm sóc sức khỏe của nhóm dân số này.

  pdf9p viplato 05-04-2022 16 3   Download

 • Để đảm bảo sự phát triển, nhiều quốc gia đã xem cải cách hành chính (CCHC) là một yêu cầu tất yếu, một mũi đột phá nhằm thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, đẩy mạnh dân chủ và góp phần nâng cao chất lượng đời sống của người dân. Trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ Tư bùng nổ, đang diễn ra sau sắc ở nhiều nước phát triển và diễn ra với tốc độ nhanh ở các nước đang phát triển như hiện nay, đặt ra những thách thức mới trước khả năng phá vỡ cấu trúc ngành và thị trường, cùng sự chuyển đổi của toàn bộ hệ thống sản xuất, quản lý và quản trị toàn cầu.

  pdf6p vilouispasteur 11-03-2022 23 1   Download

 • Sử dụng các phương pháp nghiên cứu trong thể dục thể thao, đề tài đã lựa chọn được 12 bài tập (BT) nhằm phát triển sức bền chung trong môn chạy vũ trang nam lực lượng tự vệ tại trường Đại học Sài Gòn trong lứa tuổi 25- 28. Kết quả ứng dụng các BT được lựa chọn đã cho thấy hiệu quả tích cực ban đầu cho đối tượng nghiên cứu.

  pdf4p vilouispasteur 11-03-2022 13 1   Download

 • Ebook Lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam (Tập 1): Phần 1 gồm có những nội dung chính sau: Những quan điểm quân sự đầu tiên của Đảng - Đội tự vệ mầm mống của lực lượng vũ trang cách mạng (1930 - 1939); chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang - Các căn cứ du kích - Các đội quân đầu tiên (1939 -1945); cao trào chống Nhật cứu nước – Quân giải phóng và khu giải phóng; lực lượng vũ trang cách mạng trong năm đầu của chính quyền nhân dân (1945 - 1946); kháng chiến toàn quốc - Vệ quốc quân cùng toàn dân đánh bại chiến lược "đánh nhanh thắng nhanh" của thực dân Pháp (1946 - 1947). Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf243p cucngoainhan7 23-02-2022 25 3   Download

 • (NB) Môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh trang bị cho học sinh những hiểu biết cơ bản về nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nƣớc về quốc phòng và an ninh; truyền thống chống ngoại xâm của dân tộc, lực lƣợng vũ trang nhân dân và nghệ thuật quân sự Việt Nam; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, lực lƣợng vũ trang nhân dân; có kiến thức cơ bản, cần thiết về phòng thủ dân sự, kỹ năng quân sự; sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự bảo vệ Tổ quốc.

  pdf148p hoathachthao090 10-02-2022 43 3   Download

 • Quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ cùng với sự gia tăng dân số kéo theo lượng chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) gia tăng cả về khối lượng và chủng loại. Cùng với đó, áp lực chi phí cho các dịch vụ liên quan đến CTRSH cũng rất lớn và có xu hướng gia tăng nhanh. Ở nhiều quốc gia, đặc biệt ở các nước đang phát triển, chi phí cho các dịch vụ liên quan đến CTRSH phụ thuộc chủ yếu từ ngân sách công.

  pdf9p viaristotle 26-01-2022 18 1   Download

 • Bài viết trình bày quan điểm về công bằng xã hội trong giáo dục, trên cơ sở tìm hiểu thực trạng thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục phổ thông ở Việt Nam hiện nay, từ đó đề xuất một số giải pháp chủ yếu góp phần thực hiện tốt hơn nữa công bằng xã hội trong giáo dục phổ thông.

  pdf11p vielonmusk 21-01-2022 34 1   Download

 • Giáo trình Giáo dục quốc phòng và an ninh (Trình độ cao đẳng) gồm có 13 đơn vị bài học và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm có những nội dung chính sau: Nhập môn giáo dục quốc phòng và an ninh; phòng chống chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên; xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia;... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf99p cucngoainhan6 03-01-2022 35 2   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của giáo trình giới thiệu và hướng dẫn một số đội hình đội ngũ đơn vị, kỹ thuật sử dụng một số loại vũ khí bộ binh, kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương. Môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh là môn học điều kiện, bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trung cấp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf86p cucngoainhan6 03-01-2022 17 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Lực lượng dân quân tự vệ
p_strCode=lucluongdanquantuve

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2