Lũy kế đầu năm

Xem 1-20 trên 88 kết quả Lũy kế đầu năm
 • Báo cáo tài chính là báo cáo tổng hợp về tình hình tài sản, tình hình tiếp nhận vốn, kinh phí; các khoản thu (thu phí, lệ phí, thu sự nghiệp và các khoản thu khác); tình hình quản lý, sử dụng tài sản, kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng trong một kỳ nhất Tổng hợp và trình bày một cách tổng quát về tài sản; tình hình tiếp nhận và sử dụng Căn cứ vào dòng số dư đầu kỳ trên sổ chi tiết “Tiền gửi – Quỹ dự phòng ổn định thu...

  doc54p thuyngan1005 02-08-2012 197 75   Download

 • BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT. Tại ngày 30 tháng 6 năm 2008 - Nguyên giá. 222. 1,353,971,022,575, tài sản cố định thuê tài chính, chi phí xây dựng cơ bản dỏ dang, giá trị hao mòn lũy kế, các khoản đầu tư tài chính dài hạn, dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn.

  pdf19p haichau 24-06-2009 970 195   Download

 • Sau hơn 10 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng,. Nền kinh tế của Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ quan trọng, đạt tốc độ tăng trưởng cao, nền kinh tế nước ta bắt đầu có tích luỹ cho đầu tư phát triển. Với mục tiêu hướng tới năm 2020, nước ta cơ bản trở thành một nước có nền công nghiệp , có một cơ sở vật chất hiện đai, có sự tăng trưởng cao. Chính vì vậy mà nước ta cần có một nguồn vốn lớn để sử dụng cho mục tiêu đó...

  pdf11p hocbong1122 19-02-2013 145 93   Download

 • Một người cần đầu tư một khoản vốn gốc ban đầu là bao nhiêu để nhận được một giá trị tích luỹ sau 3 năm là 5.000.000 VND. Biết rằng đầu tư này đem lại lãi suất danh nghĩa là 10%, vốn hoá 2 lần/năm. Giải : i(2) = 10% Lợi tức được vốn hoá : m = 3 x 2 = 6 lần Vốn gốc cần đầu tư ban đầu là A(t)-1 Ta có :

  pdf5p phuoctam42 20-07-2011 46 9   Download

 • Mức sinh lời và rủi ro Công thức tính mức sinh lời tương đối: (Pt - Pt-1 ) + Dt Rt Pt-1 Mức sinh lời trong một khoảng thời gian Và mức sinh lời bình quân luỹ kế hàng năm sẽ là: Rt = (1+R1) x (1+ R2) x (1+R3) x ...x (1+Rt-1)x (1+Rt) - 1 Rbq (1 + R1) x (1 + R2) x (1 + R3) x ...x (1 + Rt - 1)x (1 + Rt) − 1 Mức sinh lời năm Rn = (1+Rm)12/m - 1 Mức sinh lời thực tế và mức sinh lời danh nghĩa R=r+h Mức sinh lời bình...

  pdf11p lavie10 28-07-2011 96 8   Download

 • Trong báo cáo tài chính, doanh nghiệp phải trình bày theo từng loại TSCĐ hữu hình về những thông tin sau: (a) Phương pháp xác định nguyên giá TSCĐ hữu hình; (b) Phương pháp khấu hao; Thời gian sử dụng hữu ích hoặc tỷ lệ khấu hao; (c) Nguyên giá, khấu hao lũy kế và giá trị còn lại vào đầu năm và cuối kỳ; (d) Bản Thuyết minh báo cáo tài chính (Phần TSCĐ hữu hình) phải trình bày các thông tin:

  pdf5p phuoctam41 19-07-2011 45 7   Download

 • Một khoản vốn gốc là 1.000.000 VND được đầu tư trong 3 năm. Lãi suất hiệu dụng của năm đầu tiên là 7,5%, năm thứ hai là 7% và của năm thứ ba là 6,5%. Giá trị tích luỹ vào cuối năm thứ ba sẽ là bao nhiêu? Giải: A(3) = (1+7,5%).(1+7%).(1+6,5%).1000000 = 1.225.016 VND 1.3. Lãi đơn (Simple Interest) và lãi kép (Composed Interest) (1+i3).(1+i2).(1+i1).A(0)

  pdf5p phuoctam42 20-07-2011 58 7   Download

 • Ví dụ : Một người cần đầu tư một khoản vốn gốc ban đầu là bao nhiêu để nhận được một giá trị tích luỹ sau 3 năm là 5.000.000 VND. Biết rằng đầu tư này đem lại lãi suất danh nghĩa là 10%, vốn hoá 2 lần/năm. Giải : i(2) = 10% Lợi tức được vốn hoá : m = 3 x 2 = 6 lần Vốn gốc cần đầu tư ban đầu là A(t)-1 Ta có :

  pdf5p phuoctam50 11-08-2011 42 5   Download

 • "KẾ HOẠCH PHÂN BỔ VỐN GIAI ĐOẠN 2013 - 2015 DANH MỤC DỰ ÁN DỰ KIẾN BỐ TRÍ BẰNG NGUỒN VỐN VAY ƯU ĐÃI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH KIÊN CỐ HÓA KÊNH MƯƠNG, PHÁT TRIỂN ĐƯỜNG GTNT" (Kèm theo Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 14/3/2013 của HĐND tỉnh Sơn La) Đơn vị: Triệu đồng STT Danh mục dự án Chủ đầu tư Số DA "Quyết định đầu tư điều chỉnh cuối cùng" "Lũy kế khối lượng hoàn thành đến ngày 31/12/2012" "Luỹ kế vốn đã bố trí đến h...

  xls12p banhnamdua 29-06-2013 53 3   Download

 • Nợ chính phủ, là một phần thuộc Nợ công hoặc Nợ quốc gia, là tổng giá trị các khoản tiền mà chính phủ thuộc mọi cấp từ trung ương đến địa phương đi vay. Việc đi vay này là nhằm tài trợ cho các khoản thâm hụt ngân sách nên nói cách khác, nợ chính phủ là thâm hụt ngân sách luỹ kế đến một thời điểm nào đó. Để dễ hình dung quy mô của nợ chính phủ, người ta thường đo xem khoản nợ này bằng bao nhiêu phần trăm so với Tổng sản phẩm quốc nội (GDP)....

  pdf8p page_12 15-08-2013 24 3   Download

 • Báo cáo chính trị đã xác định các mục tiêu chủ yếu về kinh tế, xã hội cho những năm còn lại của chặng đường 5 năm đổi mới đầu tiên 1986 - 1990 là: sản xuất đủ tiêu dùng và có tích lũy; bước đầu tạo ra một cơ cấu kinh tế hợp lý nhằm phát triển sản xuất;

  pdf28p 123tien0o0 01-11-2013 47 3   Download

 • Mỗi doanh nghiệp là một tế bào quan trọng của nền kinh tế quốc dân là nơi trực tiếp tiến hành các cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh, cung cấp các sản phẩm lao vụ dịch vụ để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của xã hội. Bằng những hiểu biết đã được khám phá và tích luỹ từ bao thế hệ con người đã và đang làm giàu cho kho tàng trí tuệ nhân loại, được kết tinh sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật. ở những năm đầu của thế kỷ 21này, tạo...

  pdf87p thainhatquynh 06-07-2009 544 287   Download

 • Ngày nay, nền kinh tế Việt Nam chuyển sang kinh tế thị trường, vấn đề đặt lên hàng đầu đối với mọi doanh nghiệp là hiệu quả kinh doanh. Có hiệu quả kinh doanh mới có thể đứng vững trên thị trường, đủ sức cạnh tranh được với các doanh nghiệp khác, vừa có điều kiện tích luỹ và mở rộng sản xuất kinh doanh, vừa đảm bảo đời sống cho người lao động và làm tròn nghĩa vụ đối với Nhà nước.

  pdf106p tuanloccuoi 02-01-2013 456 260   Download

 • Theo ông Trần Đức Khiển, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư, trong 20 năm qua, nét nổi bật của Việt Nam là từ một nước trì trệ, tăng trưởng thấp, tích luỹ phần lớn nhờ vào vay mượn bên ngoài, đến nay đã trở thành một nước có tốc độ tăng trưởng cao trong khu vực. Việt Nam đã tạo được khả năng tích luỹ để đầu tư cho phát triển và cải thiện đời sống của người dân. Tổng tích luỹ tăng từ 9,5 – 11,3%/năm tuỳ giai đoạn.

  doc43p paperone 15-07-2011 603 130   Download

 • Trong những năm qua, theo đường lối đổi mới của Đại Hội Đảng toàn quốc lần thứ X. Nền kinh tế của nước ta có tốc độ tăng trưởng khá nhanh và bắt đầu có tích luỹ, đồng thời chúng ta cũng thu hút được nguồn vốn đầu tư lớn từ nước ngoài. Nền kinh tế nước ta đang dần tăng tốc để đạt đến một nền kinh tế thị trường. Nghành xây dựng cùng với các ngành sản xuất khác đã góp sức đưa đất nước ta vốn là một nước nghèo trở thành...

  doc77p congchuaquy7 17-05-2012 235 100   Download

 • Trước tiên là tìm điểm đến, nơi bạn thích nhất và đủ khả năng chi trả. Tìm bản đồ điểm đến, liệt kê chi tiết và sắp xếp những điểm cần đến và tiện lợi nhất để khám phá. Sau khi xác định điểm đến, tích lũy tiền bạc và sắp xếp thời gian cho lộ trình. Với thời gian và quĩ đầu tư tích lũy được, từ đó bạn lên kế hoạch chi tiết cho lộ trình của mình. Lộ trình càng chi tiết sẽ càng thuận lợi cho bạn. ...

  pdf2p thanhthao 01-10-2009 330 97   Download

 • Việc trích lập dự phòng tài chính nhằm giúp các doanh nghiệp (DN) có nguồn tài chính để bù đắp những tổn thất có thể xảy ra. Tuy nhiên, trong số các DN đã công bố báo cáo quý II, nhiều DN không lập trích lập dự phòng đầu tư tài chính, một số DN khác có trích lập, nhưng không có giải trình rõ ràng khiến nhà đầu tư khó khăn trong việc phân tích những thông tin về doanh nghiệp niêm yết. Lũy kế 6 tháng đầu năm, CTCP Nhiệt điện Phả Lại (PPC) đạt doanh thu 2.132,81...

  pdf4p giomuaxuantoi 21-05-2010 179 90   Download

 • Trong xã hội hiện đại ngày nay nhu cầu của con người về vật chất và tinh thần ngày càng cao. Để đáp ứng được nhu cầu xã hội như vậy đòi hỏi doanh nghiệp sản xuất phải có cái nhìn nhạy bén, vấn đề kinh doanh có hiệu quả vẫn luôn được đặt lên hàng đầu, lợi nhuận năm sau phải cao hơn năm trước không những bù đắp được chi phí bỏ ra mà phải có tích lũy đảm bảo quá trình tái sản xuất....

  doc0p ngocan_76 03-10-2012 114 67   Download

 • Trong những năm qua,theo đường lối đổi mới của Đại Hội Đảng toàn quốc lần thứ X. Nền kinh tế của nước ta có tốc độ tăng trưởng khá nhanh và bắt đầu có tích luỹ, đồng thời chúng ta cũng thu hút được nguồn vốn đầu tư lớn từ nước ngoài .Nền kinh tế nước ta đang dần tăng tốc để đạt đến một nền kinh tế thị trường.

  doc78p congchuaquy7 17-05-2012 149 63   Download

 • Trong những năm gần đây, nền kinh tế Việt Nam đang phát triển không ngừng, từng bước hội nhập vào nền kinh tế khu vực và nền kinh tế thế giới. Dưới sự quản lý của Nhà nước, các doanh nghiệp có nhiều cơ hội mới nhưng đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức lớn đối với các doanh nghiệp. Trong nền kinh tế hiện nay, các doanh nghiệp đều là tác nhân thúc đẩy nền kinh tế, luôn hướng tới mục tiêu là đạt lợi nhuận cao và tăng khả năng tích luỹ.

  pdf83p hocbong1122 20-02-2013 113 45   Download

Đồng bộ tài khoản