intTypePromotion=1
ADSENSE

Lý luận dạy học đại cương

Xem 1-20 trên 168 kết quả Lý luận dạy học đại cương
 • Tài liệu Lý luận dạy học đại học nhằm điểm lại tình trạng chuyển tiếp của sinh viên từ trường trung học phổ thông lên đại học; phân biệt được các đặc tính tâm lý của sinh viên đại học; mô tả được các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý của sinh viên đại học; phát triển các phương tiện để đo một số đặc tính của học viên; và xác lập được hồ sơ của vinh viên.

  pdf76p cheap_12 08-07-2014 489 175   Download

 • Giáo trình Đại cương Lý luận dạy học Sinh học trình bày kết cấu nội dung được chia làm 8 chương chính: chương 1 phương pháp nghiên cứu của lý luận dạy học sinh học, chương 2 dạy học sinh học trong nền kinh tế tri thức, chương 3 các nguyên tắc dạy học sinh học, chương 4 chương trình và sách giáo khoa sinh học ở trường phổ thông, chương 5 phương pháp dạy học sinh học, chương 6 phương tiện dạy học sinh học, chương 7 tổ chức dạy học sinh học ở trường phổ thông, chương 8 đo lường đánh giá và kiểm định chất lượng.

  pdf250p juliakaka 16-06-2014 303 79   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Sử dụng phương pháp thuyết trình nhóm theo chủ đề trong dạy học phần "Lý luận dạy học Hóa học đại cương" ở trường Cao đẳng Sư phạm nghiên cứu việc sử dụng phương pháp thuyết trình nhóm theo chủ đề trong dạy học phần “Lý luận dạy học Hoá học đại cương” nhằm phát huy tính tích cực, năng lực hợp tác của sinh viên qua đó nâng cao chất lượng đào tạo ở trường.

  pdf77p maiyeumaiyeu07 30-08-2016 117 22   Download

 • Nội dung giáo trình "Lý luận dạy học sinh học" gồm hai phần: Phần thứ nhất là phần lý luận chung (Đại cương PPDH sinh học) nghiên cứu những nguyên tắc chung, những quy luật cơ bản của việc xây dựng nội dung chương trình, những vấn đề lý luận của PPDH sinh học ở trường phổ thông. Phần thứ hai là phần PPDH cụ thể (PPDH các phân môn của sinh học ở trường phổ thông) ví dụ PPDH thực vật học, PPDH động vật học, PPDH sinh học tế bào. Chương 1 trình bày những phương pháp nghiên cứu của lý luận dạy học Sinh học.

  pdf83p hoa_hong91 24-05-2014 116 17   Download

 • Giáo trình Giáo dục học đại cương (Dành cho sinh viên không thuộc chuyên ngành Tâm lý - Giáo dục học) có cấu trúc gồm 4 phần chính: phần 1 những vấn đề chung của giáo dục học, phần 2 lý luận dạy học, phần 3 lý luận giáo dục, phần 4 quản lý giáo dục trong nhà trường. Mục tiêu giáo trình này nhằm giúp người học biết vận dụng những kiến thức của môn học vào trong công tác giáo dục và dạy học, đặc biệt là trong công tác giáo dục và dạy học ở trường phổ thông. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf48p juliakaka 16-06-2014 3001 866   Download

 • Phần 2 Giáo trình Giáo dục học đại cương (Tập một) do GS.TSKH. Nguyễn Văn Hộ biên soạn trình bày các nội dung phần Lý luận dạy học. Nội dung phần này trình bày các vấn đề cụ thể như: Quá trình dạy học, nguyên tắc dạy học, nội dung dạy học, phương tiện dạy học. Giáo trình nhằm phục vụ chủ yếu cho việc giảng dạy và học tập của giáo viên cao học thạc sĩ theo các chuyên ngành giáo dục, đồng thời là tài liệu tham khảo cho những ai quan tâm đến vấn đề này.

  pdf148p talata_6 23-12-2014 260 124   Download

 • Nội dung tài liệu "Đề cương ôn tập môn học Giáo dục học đại cương II" tóm tắt các kiến thức cần đạt được của môn học qua hai chương: Lý luận dạy học và lý luận giáo dục. Mời bạn đọc tham khảo tài liệu để hiểu các nội dung trên.

  pdf28p hoa_loaken91 29-05-2014 361 75   Download

 •  Đề cương môn học: Giáo dục học đại cương II có cấu trúc gồm 2 phần trình bày các nội dung: phần 1 - Lý luận dạy học, những yêu cầu cơ bản về lý luận dạy học, phần 2 - Lý luận giáo dục, những vấn đề cơ bản của lý luận giáo dục,... Mời các bạn cùng tham khảonội dung chi tiết tài liệu.

   

   

  pdf28p tsmstc_001 13-05-2015 178 36   Download

 • Lý luận dạy học là một bộ phận của giáo dục học hay sư phạm học đại cương. Lý luận dạy học nghiên cứu bản chất của quá trình dạy học, thiết kế nội dung học vấn, xác định các nguyên tắc, các phương pháp, các hình thức tổ chức, các phương tiện dạy học, các kiểu đánh giá kết quả dạy học theo đúng mục đích và yêu cầu giáo dục. Lý luận dạy học có tác dụng chung đối với toàn bộ các hoạt động dạy học trong lớp đồng thời có vai trò hỗ trợ cho ......

  pdf158p tuan_mit 12-05-2011 1132 432   Download

 • Giáo trình Giáo dục học đại cương (Tập một) do GS.TSKH. Nguyễn Văn Hộ biên soạn được chia làm 2 phần. Phần 1 sau đây trình bày những vấn đề chung của giáo dục học như: Giáo dục học là một khoa học, sơ lược về lịch sử phát triển các tư tưởng giáo dục, giáo dục và sự phát triển nhân cách, nguyên lý giáo dục, mục đích và nhiệm vụ giáo dục, hệ thống giáo dục quốc dân, nghề dạy học.

  pdf93p talata_6 23-12-2014 587 172   Download

 • Tài liệu Lý luận giáo dục - Phần 1 gồm nội dung của chương 1: Lý luận dạy hoc - mục tiêu, nội dung và phương pháp học tập trình bày về quá trình dạy học, nguyên tắc dạy học, nội dung dạy học, phương pháp dạy học và các hình thức tổ chức dạy học. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf80p colendaica32 31-05-2014 456 158   Download

 • Đề cương bài giảng học phần "Giáo dục học đại cương" trình bày về giáo dục là một khoa học, giáo dục và sự phát triển nhân cách, mục đích, chức năng, nguyên lý giáo dục và hệ thống giáo dục quốc dân,...Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf24p tuoihaimuoi32 19-06-2014 376 84   Download

 • nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Địa lý tự nhiên đại cương 1 - trái đất và thạch quyển", phần 2 cung cấp cho người đọc các kiến thức: Địa hình bề mặt thạch quyển, lý luận dạy học. mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf154p bautroibinhyen18 21-02-2017 160 47   Download

 • Với kết cấu nội dung gồm 6 chương, tài liệu "Đại cương phương pháp dạy học Sinh học" giới thiệu đến các bạn những nội dung về những vấn đề chung của lý luận dạy học Sinh học, nhiệm vụ dạy học Sinh học ở trường trung học phổ thông, các hình thức tổ chức dạy học Sinh học ở trường phổ thông,... Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

  doc56p dutru2011 22-09-2015 158 28   Download

 • Giáo trình Thư viện học đại cương: Phần 1 - Nguyễn Yến Vân, Vũ Dương Thúy Ngà sau đây bao gồm những nội dung về cơ sở lý luận thư viện học; sự nghiệp thư viện ở Việt Nam và nước ngoài. Mời các bạn tham khảo giáo trình để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

  pdf168p cocacola_01 04-12-2015 521 121   Download

 • Trong chương 5 Phương pháp thuyết giảng nằm trong bài giảng lý luận và phương pháp dạy học đại học nhằm trình bày về xác định những yếu tố gia tăng tính khoa học và nghệ thuật khi thuyết giảng, tăng cường kỹ năng diễn dạt bằng lời và không lời khi thuyết giảng, thuyết giảng một cách tự tin, lôi cuốn và hiệu quả hơn.

  pdf14p fast_12 24-06-2014 155 51   Download

 • Với kết cấu nội dung gồm 6 bài, Tài liệu Logic học đại cương giới thiệu đến các bạn những nội dung về khái niệm logic học đại cương, phán đoán, quy luật logic, suy luận,... Đây là Tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn chuyên ngành Tâm lý học.

  pdf89p shellgold 19-11-2015 323 50   Download

 • Bài viết trình bày một số vấn đề lý luận về phát triển năng lực tự học cho sinh viên, các biện pháp phát triển năng lực tự học cho sinh viên. Từ đó, vận dụng vào việc dạy học học phần “Giáo dục học đại cương” cho sinh viên ngành Mầm non tại trường Đại học Quảng Nam.

  pdf8p vineji2711 19-05-2020 16 2   Download

 • Dựa trên các cơ sở lý luận của dạy học tương tác và định hướng năng lực, cũng như đặc trưng của môn học tin học đại cương, bài viết đề xuất 2 quy trình dạy học Tin học đại cương cho bài thực hành tổng hợp và cho một bài thực hành, với mô hình B-learning. Các kết quả thực nghiệm về tính khả thi và hiệu quả của quy trình cũng sẽ được đưa ra trong bài viết.

  pdf9p danhvi95 05-12-2018 27 1   Download

 • Để nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy học dạy học bộ môn Tâm lý - Giáo dục ở Trường Đại học Hùng Vương, chúng tôi bước đầu nghiên cứu và vận dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột “ vào giảng dạy học phần Tâm lý học đại cương.

  pdf5p vichengna2711 24-02-2020 25 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Lý luận dạy học đại cương
p_strCode=lyluandayhocdaicuong

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2