intTypePromotion=1
ADSENSE

Lý thuyết trật tự phân hạng

Xem 1-19 trên 19 kết quả Lý thuyết trật tự phân hạng
 • Một nghiên cứu: Lý thuyết trật tự phân hạng, lý thuyết đánh đổi, lý thuyết tín hiệu, lý thuyết thời điểm thị trường của cấu trúc vốn nhằm trình bày những tác động được so sánh với các bằng chứng sẵn có, tiếp theo là tổng quan về ưu và nhược điểm của từng lý thuyết, một số thảo luận gần đây của các bài nghiên cứu và gợi ý cho các nghiên cứu trong tương lai trình bày trong phần phân tích mở rộng.

  ppt41p big_12 06-06-2014 450 117   Download

 • Bài viết Sự phù hợp của lý thuyết trật tự phân hạng tại Việt Nam được thực hiện nhằm kiểm định sự phù hợp của lý thuyết trật tự phân hạng trong việc xác định cấu trúc vốn tối ưu dựa trên dữ liệu của 236 công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM giai đoạn 2008 - 2013.

  pdf13p maiyeumaiyeu12 04-10-2016 76 9   Download

 • Chương Lý thuyết cấu trúc vốn trong Tài chính doanh nghiệp nêu lý thuyết cấu trúc vốn của M&M, lý thuyết đánh đổi, lý thuyết phát tín hiệu, lý thuyết trật tự phân hạng, các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn. Cách xác định cấu trúc vốn tối ưu.

  pdf44p top_12 18-04-2014 298 62   Download

 • Bài nghiên cứu kiểm định những nhân tố giữ vai trò quan trọng trong quyết định cấu trúc vốn của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán VN trong giai đoạn 2007 - 2010. Nghiên cứu dựa trên nền tảng các lý thuyết truyền thống về cấu trúc vốn (đánh đổi, trật tự phân hạng và thời điểm thị trường), đồng thời xem xét vấn đề trong khuôn khổ lý thuyết tài chính chính hành vi.

  pdf7p sieunhansoibac4 12-04-2018 114 9   Download

 • Việt Nam đ ang trong quá trình hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế quốc tế. Việt Nam đã ký Hiệ p định khung về dịch vụ ASEAN (AFAS, 1995), Hiệp định thương mại song phương Việt Nam – Hoa Kỳ (BTA, 2001), Cam kết gia nhập WTO (2006). Phù hợp với cam kết WTO, ngành ngân hàng đ ã tự do hóa dần dần, tất cả các biện pháp

  pdf135p matbuon_266 17-07-2012 151 74   Download

 • Thuyết trình: Lý thuyết MM và các yếu tố tác động đến cấu trúc vốn của doanh nghiệp nhằm trình bày về nội dung: tấm chắn thuế, chi phí kiệt quệ tài chính, trật tự phân hạng của các lựa chọn tài trợ, định đề 1 của MM nêu cấu trúc vốn của một doanh nghiệp sẽ không ảnh hưởng đến giá trị của doanh nghiệp.

  pdf51p big_12 06-06-2014 320 56   Download

 • Thuyết trình Tài chính nghiệp: Một doanh nghiệp nên vay bao nhiêu? nhằm trình bày về thuế thu nhập doanh nghiệp thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp, chi phí kiệt quệ tài chính, trật tự phân hạng của các lựa chọn tài trợ.

  ppt46p blue_12 12-05-2014 325 27   Download

 • Thuyết trình chương 15: Một doanh nghiệp nên vay bao nhiêu nhằm trình bày về tấm chắn thuế, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân, chi phí kiệt quệ tài chính. Trật tự phân hạng của các lựa chọn tài trợ.

  ppt65p green_12 12-05-2014 107 27   Download

 • Lý thuyết cấu trúc vốn hiện đại được tiếp tục phát triển vào những năm sau đó, bao gồm thuyết cân bằng, thuyết trật tự phân hạng, thuyết điều chỉnh thị trường

  pdf21p doremon1234 22-09-2010 107 26   Download

 • Thuyết trình Tài chính nghiệp: Một doanh nghiệp nên vay bao nhiêu nhằm trình bày về lý thuyết MM và thuế, khi doanh nghiệp phá sản, trật tự phân hạng của các lựa chọn tài trợ. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  ppt37p blue_12 12-05-2014 332 20   Download

 • Bài viết nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). Nghiên cứu sử dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất (OLS) với 07 biến giải thích: tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản, quy mô doanh nghiệp, tỷ trọng tài sản cố định, tốc độ tăng trưởng doanh nghiệp, thuế suất doanh nghiệp, hình thức sở hữu, và lĩnh vực hoạt động. Mẫu nghiên cứu được lựa chọn bao gồm 190 quan sát của 39 doanh nghiệp phi tài chính với tổng số vốn từ 300 triệu đô la Mỹ trở lên được niêm yết trên HNX trong giai đoạn 2010 đến 2015.

  pdf8p quenchua5 17-05-2020 54 2   Download

 • Tiểu luận Tài chính doanh nghiệp: Một doanh nghiệp nên vay bao nhiêu? nhằm trình bày về thuế thu nhập doanh nghiệp thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, chi phí kiệt quệ tài chính, lý thuyết đánh đổi cấu trúc vốn, trật tự phân hạng của các lựa chọn tài trợ.

  ppt63p blue_12 12-05-2014 345 31   Download

 • Chuyên đề: Một doanh nghiệp nên vay bao nhiêu nhằm trình bày về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp, chi phí kiệt quệ tài chính. Lý thuyết đánh đổi của cấu trúc vốn. Trật tự phân hạng của các lựa chọn tài trợ.

  ppt67p green_12 12-05-2014 89 15   Download

 • Khóa luận nghiên cứu cấu trúc vốn của doanh nghiệp bị ảnh hưởng tiêu cực bởi tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản, chịu ảnh hưởng tích cực từ quy mô công ty, tính thanh khoản của tài sản, tính hữu hình của tài sản, vòng quay tổng tài sản. Và biến độc lập có ảnh hưởng mạnh nhất đến cấu trúc vốn của một doanh nghiệp là tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản. Ngoài ra, đề tài nghiên cứu này cũng ủng hộ cho lý thuyết trật tự phân hạng.

  pdf45p kejiwon 27-10-2020 64 9   Download

 • Chương này cung cấp cho người học những kiến thức về thuế thu nhập doanh nghiệp, chiết khấu các tấm chắn thuế, thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp, chi phí kiệt quệ tài chính, lý thuyết đánh đổi của cấu trúc vốn, trật tự phân hạng của các lựa chọn tài trợ. Hy vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn trong quá trình học tập.

  pdf0p nomoney3 10-02-2017 33 4   Download

 • Đề tài Một doanh doanh nghiệp nên vay bao nhiêu nhằm trình bày về các nội dung: thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, chi phí kiệt quệ tài chính và trật tự phân hạng của các lựa chọn tài trợ, lý thuyết đánh đổi của cấu trúc vốn, chi phí kiệt quệ thay đổi tùy theo loại tài sản.

  ppt40p big_12 06-06-2014 62 4   Download

 • Bài thuyết trình "Một doanh nghiệp nên vay bao nhiêu (Nhóm 8)" với nội dung chính được trình bày như sau: Lý thuyết MM và thuế, khi doanh nghiệp phá sản, trật tự phân hạng của các lựa chọn tài trợ.

  ppt37p trangvuive00 05-12-2017 56 2   Download

 • Nội dung chính của Bài thuyết trình "Một doanh nghiệp nên vay bao nhiêu" là Thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp, chi phí kiệt quệ tài chính, lý thuyết đánh đổi cấu trúc vốn, trật tự phân hạng của các lựa chọn tài trợ

  ppt63p trangvuive00 05-12-2017 48 1   Download

 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp, chi phí kiệt quệ tài chính, lý thuyết đánh đổi của cấu trúc vốn, trật tự phân hạng của các lựa chọn tài trợ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf0p abcxyz123_08 11-04-2020 9 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Lý thuyết trật tự phân hạng
p_strCode=lythuyettrattuphanhang

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2