intTypePromotion=1
ADSENSE

Mối quan hệ kế thừa

Xem 1-20 trên 213 kết quả Mối quan hệ kế thừa
 • Phần 2 cuốn giáo trình Luật Dân sự giới thiệu tới người đọc các nội dung: Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, thừa kế, những quy định về chuyển quyền sử dụng đất, quyền tác giả và quyền liên quan, quyền sở hữu công nghệ và quyền đối với giống cây trồng, chuyển giao công nghệ, quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf370p bakerboys07 05-07-2022 7 2   Download

 • Bài giảng Tư pháp quốc tế - Chương 4: Một số quan hệ cụ thể trong Tư pháp quốc tế của Việt Nam. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: quyền sở hữu; quan hệ thừa kế; quan hệ hợp đồng; quan hệ bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng; quan hệ hôn nhân và gia đình;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf8p hidetoshidekisugi 16-06-2022 7 2   Download

 • Nội dung đồ án gồm 6 chương cụ thể như sau: Chương 1. Điều kiện tự nhiên , kinh tế xã hội khu vực Lương Tài – Bắc Ninh; Chương 2. Tổng quan về cấp nước và các phương pháp xử lý nước cấp; Chương 3. Hiện trạng khai thác nước và đề xuất công nghệ xử lý; Chương 4. Tính toán thiết kế các công trình đơn vị; Chương 5: Dự toán kinh tế và thời gian thi công. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc121p hieubee 18-03-2022 23 4   Download

 • Mục đích của luận văn là làm rõ những vấn đề lý luận về thừa kế QSDĐ. Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn áp dụng các quy định pháp luật về thừa kế QSDĐ luận văn đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định của pháp luật về thừa kế QSDĐ, nâng cao hiệu quả xét xử của tòa án, bảo đảm mối quan hệ hài hoà về lợi ích giữa Nhà nước, chủ thể tham gia quan hệ pháp luật thừa kế QSDĐ và lợi ích của toàn xã hội.

  pdf113p badbuddy04 11-02-2022 10 1   Download

 • Dựa trên kế thừa những nghiên cứu trước đó liên quan đến mối quan hệ giữa văn hóa vùng và năng lực ĐMST, kết hợp với phân tích ý nghĩa kết quả hồi quy, nhóm tác giả nhận thấy rằng quy mô doanh nghiệp và quỹ đầu tư và phát triển cho thấy có tác động tới năng lực ĐMST của doanh nghiệp Việt Nam khi nghiên cứu 318 doanh nghiệp Việt Nam tại sàn chứng khoán HNX trong giai đoạn 2017-2019.

  pdf14p feriaonoda 13-02-2022 25 4   Download

 • Nghiên cứu trình bày vùng giá trị có vai trò quan trọng trong định hướng các bài toán kinh tế, giải quyết các mối quan hệ cơ bản trong định giá bất động sản và điều quan trọng đó là tạo nền tảng cho việc định giá đất đến từng thừa. Mời các bạn tham khảo!

  pdf7p olivia36 17-01-2022 6 0   Download

 • Bài giảng Quản trị và bảo trì hệ thống: Quản trị chính sách nhóm cung cấp cho học viên những kiến thức về chính sách nhóm, các thiết lập chính sách nhóm, trình tự xử lý chính sách nhóm, thừa kế chính sách nhóm, backup và Restore GPO, tập tin ADM và ADMX, trung tâm lưu trữ,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  ppt22p tanmocphong 19-01-2022 8 1   Download

 • Nội dung cơ bản của Bộ luật dân sự năm 2015 ra đời với nhiều đổi mới về nhận thức, tư duy pháp lý trong việc hoàn thiện cơ chế điều chỉnh quan hệ dân sự, xây dựng nền tảng pháp lý thống nhất, đồng bộ, ổn định cho hệ thống pháp luật dân sự Việt Nam, thực hiện, bảo vệ quyền dân sự về nhân thân, tài sản của cá nhân, pháp nhân, góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và phục vụ hội nhập quốc tế.

  pdf224p caphesuadathemtieu 06-01-2022 19 2   Download

 • Bài viết tìm hiểu các yếu tố tác động đến sự tuyên truyền của người học. Trên cơ sở lý thuyết được kế thừa từ các nghiên cứu ở ngoài nước và trong nước, mô hình nghiên cứu được hình thành thể hiện mối quan hệ giữa Danh tiếng tổ chức, Chất lượng dịch vụ, Sự khác biệt, Trải nghiệm đáng nhớ, Gắn kết xã hội và Sự tuyên truyền thương hiệu.

  pdf10p vimichaeldell 04-12-2021 19 0   Download

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 4 Pháp luật dân sự, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái quát về pháp luật Dân sự; Một số nội dung cơ bản của pháp luật Dân sự. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf76p caphesuadathemhanh 03-12-2021 27 0   Download

 • "Viêm giao trưng cổ kí" ghi chép một cách hệ thống và chặt chẽ về các di tích cổ ở Kinh đô (phủ Thừa Thiên) và 26 tỉnh trong cả nước. Di tích trong mỗi tỉnh được sắp xếp thống nhất theo từng mục Cổ tích, Núi sông, Lăng tẩm, Đền miếu, Chùa quán... Trong tác phẩm này, tác giả chủ trương không kể lể tất cả, mà chọn những di tích cổ xưa, kỳ lạ, linh thiêng, hoặc có liên quan đến việc tạo dựng Tiền triều, hoặc là nơi từng được Đế vương các triều đại viếng thăm. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 ebook sau đây để biết thêm chi tiết.

  pdf105p cucngoainhan4 26-11-2021 5 0   Download

 • Bài giảng Kỹ thuật phản ứng sinh học: Chương 4 Thiết kế bể phản ứng theo mẻ, bể phản ứng theo mẻ có bổ sung cơ chất, bể phản ứng liên tục, cung cấp cho người học những kiến thức như: Các dạng thiết bị phản ứng sinh học; Các thông số trong các thiết bị phản ứng; Quy trình thiết kế bể phản ứng sinh học; Đánh giá hệ thống bể phản ứng sinh học. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf29p caphesuadathemmatong 25-11-2021 13 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài nhằm dựa trên cơ sở kế thừa thành quả nghiên cứu của những người đi trước, chúng tôi nghiên cứu một cách chuyên sâu và có hệ thống về quá trình đô thị hóa ở Quận 2, để từ đó phác họa lại bức tranh tổng thể về quá trình này với những mặt tích cực và hạn chế của nó từ năm 1997 đến năm 2015; đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm có thể tham khảo cho việc phát triển đô thị bền vững ở TP. HCM nói chung và Quận 2 nói riêng trong các thời kỳ tiếp theo.

  pdf320p inception36 12-11-2021 23 5   Download

 • Quan hệ về thừa kế giữa người thừa kế với người để lại di sản là mối quan hệ giữa những người gần gũi, thân thích với nhau. Thừa kế theo pháp luật phụ thuộc vào ý chí của người làm luật chứ không dựa theo ý chí của người để lại di sản. Trong phạm vi bài viết này, tác giả phân tích những quy định, thực trạng áp dụng quy định pháp luật về thừa kế thế vị và kiến nghị hoàn thiện về vấn đề này.

  pdf6p vijeffbezos 01-11-2021 129 7   Download

 • Hướng dẫn được xây dựng trên nguyên tắc tham khảo kinh nghiệm, tài liệu của quốc tế và của Việt Nam và đặc biệt thực tiễn đã được áp dụng tại Việt Nam thời gian qua. Trên cơ sở này, Hướng dẫn được kế thừa, phát triển và hệ thống hóa đảm bảo cập nhật, hiện đại phù hợp với đặc thù đa dạng sinh học Việt Nam nhằm điều tra, xây dựng và thiết lập dữ liệu đa dạng sinh học đồng bộ phục vụ công tác quản lý nhà nước về đa dạng sinh học. Việc tham khảo các tài liệu đều được trích dẫn theo quy định hiện hành.

  pdf39p xuanvinh197 28-10-2021 41 3   Download

 • Bài viết này tìm hiểu về quan hệ Việt Nam – Liên bang Nga, cung cấp cho người đọc những thông tin về mối quan hệ, hợp tác giữa hai quốc gia. Mối quan hệ này, kế thừa mối quan hệ giữa Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Liên Xô trước đây, luôn được hai nhà nước củng cố qua sự hợp tác trong các lính vực như: quân sự, giáo dục, hợp tác thương mại và đầu tư song phương đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng với các hợp tác liên quan đến dầu khí.

  pdf6p pulpfiction 16-09-2021 32 0   Download

 • Bài viết đề xuất giải pháp xây dựng hệ mật khóa đối xứng từ việc phát triển hệ mã sử dụng khóa một lần OTP (One-Time Pad Cipher). Ưu điểm của các thuật toán xây dựng theo giải pháp mới đề xuất là tính an toàn và hiệu quả thực hiện được kế thừa từ mật mã OTP. Đồng thời việc thiết lập, quản lý - phân phối và sử dụng khóa của hệ mật mới đề xuất hoàn toàn như các hệ mật khóa đối xứng đang được ứng dụng trong thực tế (DES, AES…).

  pdf5p luuhongdung 09-09-2021 61 39   Download

 • Bài viết đề xuất thuật toán mã hóa – xác thực thông tin từ việc phát triển mật mã sử dụng khóa một lần - OTP (One - Time Pad). Ưu điểm của thuật toán mới đề xuất là tính an toàn và hiệu quả thực hiện được kế thừa OTP Cipher, đồng thời việc thiết lập, quản lý - phân phối và sử dụng khóa hoàn toàn giống như các hệ mã khóa đối xứng đang được ứng dụng trong thực tế (DES, AES…). Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p luuhongdung 04-09-2021 102 65   Download

 • Trên cơ sở lí thuyết về quan điểm giao tiếp và thực tiễn dạy học Tiếng Việt, kế thừa những thành quả đã đạt được, luận văn xậy dựng và hướng dẫn thực hiện hệ thống bài tập Tiếng Việt ở lớp 8 theo quan điểm giao tiếp nhằm góp phần nâng cao năng lực giao tiếp của học sinh. Mời các bạn tham khảo!

  pdf108p juassicpark 11-08-2021 17 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn là làm rõ được hệ thống chủ đề trong thơ Nôm Đường luật của Nguyễn Khuyến trong tương quan so sánh với hệ thống chủ đề trong Quốc âm thi tập của Nguyễn Trãi. Qua đó thấy được quá trình kế thừa, phát triển hệ thống chủ đề từ tác giả Nguyễn Trãi đến Nguyễn Khuyến. Mời các bạn tham khảo!

  pdf105p legendoffei 07-08-2021 47 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1131 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Mối quan hệ kế thừa
p_strCode=moiquanhekethua

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2