intTypePromotion=3

Mối quan hệ kế thừa

Xem 1-20 trên 159 kết quả Mối quan hệ kế thừa
 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng: Kế thừa trình bày các nội dung chính: Thuật ngữ của quan hệ kế thừa, sơ đồ quan hệ đối tượng, cây kế thừa, quyền truy nhập, kiểu kế thừa,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf19p namthangtinhlang_02 05-11-2015 36 4   Download

 • Bài giảng Chương 4: Kế thừa và đa hình - ThS. Phạm Thanh An hướng đến trình bày các nội dung cơ bản về đặc biệt hóa và tổng quát hóa; quan hệ kế thừa; đa hình; lớp trừu tượng; các lớp lồng nhau;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf74p hera_01 20-04-2016 39 3   Download

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng - Bài 6: Kế thừa nêu lên khái niệm kế thừa, biểu diễn quan hệ kế thừa trong biểu đồ lớp, nguyên lý kế thừa, khởi tạo và hủy bỏ đối tượng lớp con. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

  pdf37p maiyeumaiyeu26 04-01-2017 19 3   Download

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng - Bài 7: Các kỹ thuật kế thừa gồm có ba nội dung chính đó là ghi đè, lớp trừu tượng, giao diện. Với các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin thì đây là tài liệu hữu ích. Mời các bạn tham khảo.

  pdf41p maiyeumaiyeu26 04-01-2017 27 3   Download

 • Sự kế thừa là một đặc điểm của ngôn ngữ dùng để biểu diễn mối quan hệ đặc biệt giữa các lớp. Chương này sẽ trang bị cho người học một số kiến thức về sự kế thừa như: Kế thừa đơn, phạm vi truy xuất, phương thức thiết lập và huỷ bỏ, con trỏ và kế thừa. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf74p allbymyself_08 22-02-2016 16 1   Download

 • Mô hình E-R được đề xuất bởi P. Chen (1976). Đây là một mô hình mức khái niệm dựa vào việc nhận thức thế giới thực thông qua tập các đối tượng được gọi là các thực thể và các mối quan hệ giữa các đối tượng này. Biểu diễn dưới dạng sơ đồ ER Thực thể (entity) là một vật thể tồn tại và phân biệt được với các vật thể khác. Một nhóm bao gồm các thực thể “tương tự” nhau tạo thành một tập thực thể...

  ppt19p bilida 21-09-2012 77 8   Download

 • Trên cơ sở kế thừa những nguồn tư liệu và một số nhận xét, đánh giá của các tác giả đi trước chúng tôi sẽ đi sâu tìm hiểu cơ sở của mối quan hệ Nhật Bản - Việt Nam và đưa ra một số nhận xét tổng quan về vấn đề này. Bài viết tập trung phân tích chủ yếu về cơ sở vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên, cơ sở kinh tế, tiềm lực vật chất xã hội, nguồn lực con người và nhu cầu lợi ích của 2 nước.

  doc13p thiendiadaodien_5 08-01-2019 12 1   Download

 • Cơ sở: phù hợp với Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi), kế thừa những nội dung còn giá trị của Pháp lệnh năm 1998; bảo đảm sự tương thích với Công ước Viên năm 1969 về Luật điều ước

  ppt28p chaen_12 10-12-2013 79 8   Download

 • Chúng ta hay được nghe tới nghệ thuật và thiết kế một cách thường xuyên và mọi người thường đồng nhất chung với nhau. Trong hầu hết mọi người đều có xu hướng lẫn lộn giữa nghệ thuật với thiêt kế và thiết kế với nghệ thuật.

  doc53p linhtran9x 02-09-2016 47 8   Download

 • Bài viết đi từ khảo cứu các tác phẩm của C.Mác viết về xã hội công dân trên cơ sở kế thừa có phê phán và phát triển những quan niệm này trong lịch sử tư tưởng triết học nhân loại mà trực tiếp nhất là từ Hêghen nhằm làm rõ quan niệm của C.Mác về thuật ngữ xã hội công dân, mối quan hệ giữa xã hội công dân và Nhà nước.

  pdf8p nganga_08 12-10-2015 46 7   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành quy trình ứng dụng đặc tính lợi nhuận trong mối quan hệ với doanh thu p3', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p samsung6 27-10-2011 39 3   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành quy trình ứng dụng đặc tính lợi nhuận trong mối quan hệ với doanh thu p1', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p samsung6 27-10-2011 41 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành quy trình ứng dụng đặc tính lợi nhuận trong mối quan hệ với doanh thu p2', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p samsung6 27-10-2011 28 2   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình hình thành quy trình ứng dụng đặc tính lợi nhuận trong mối quan hệ với doanh thu p4', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p samsung6 27-10-2011 34 2   Download

 • Sự kế thừa là một đặc điểm của ngôn ngữ dùng để biểu diễn mối quan hệ đặc biệt giữa các lớp. Các lớp được trừu tượng hóa và tổ chức thành một sơ đồ phân cấp lớp. Và để hiểu rõ hơn về điều này mời các bạn tham khảo bài giảng Sự kế thừa sau đây.

  ppt109p cocacola_09 26-11-2015 21 1   Download

 • 1. Khái niệm về mối liên hệ: - Trong lịch sử triết học trước Mác tồn tại những quan điểm đối lập nhau về mối liên hệ như là sự đối lập giữa quan điểm siêu hình và biện chứng, giữa quan điểm duy tâm tâm và duy vật. Quan điểm siêu hình coi thế giới là một tập hợp tình cờ của những sự vật riêng rẽ, biệt lập và tách rời. Do đó quan điểm này hoặc là không thừa nhận sự liên hệ giữa các sự vật hiện tượng với nhau hoặc là có thừa nhận sự...

  pdf4p nkt_bibo51 05-03-2012 553 115   Download

 • Trong quá trình nghiên cứu, tìm hiểu về quan hệ Nhật Bản và Việt Nam, nhiều tác giả đã đề cập đến các nhân tố khách quan, chủ quan tác động đến mối quan hệ này, tuy nhiên cũng chỉ đề cập đến từng góc độ, khía cạnh và từng giai đoạn lịch sử ngắn. Trên cơ sở kế thừa những nguồn tư liệu và một số nhận xét, đánh giá của các tác giả đi trước chúng tôi sẽ đi sâu tìm hiểu cơ sở của mối quan hệ Nhật Bản - Việt Nam và đưa ra một...

  pdf21p meomeongon 06-01-2012 84 25   Download

 • Mối quan hệ giữa tính kế thừa xã hội và di truyền sinh học trong lịch sử phát triển con người là một trong những vấn đề quan trọng trong việc nghiên cứu sự tác động qua lại giữa cái sinh học và cái xã hội. Việc làm rõ vấn đề này đòi hỏi chúng ta phải xem xét quá trình tồn tại xã hội của con người có ảnh hưởng như thế nào đến các đặc điểm di truyền sinh học của nó, hay nói cách khác, quá trình xã hội hóa có để lại đấu ấn trong...

  pdf11p heoxinhkute12 27-03-2011 112 13   Download

 • KẾ THỪA LÀ CƠ CHẾ CHO PHÉP ĐỊNH NGHĨA MỘT LỚP MỚI ( KẾ THỪA TỪ LỚP CHA ). SAU ĐÓ XÂY DỰNG THÊM CÁC THUỘC TÍNH VÀ CÁC THUỘC TÍNH RIÊNG CỦA LỚP ĐÓ. LỚP CHA TRONG SỰ KẾ THỪA ĐƯỢC GỌI LÀ LỚP CƠ SỞ ( BASE CLASS )

  pdf12p edwjnavan 05-10-2012 79 10   Download

 • Bài giảng Phương pháp lập trình hướng đối tượng: Kế thừa trình bày các nội dung như: Khái niệm kế thừa, tầm vực trong kế thừa, định nghĩa lại phương thức, quan hệ IS-A và HAS-A. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt27p namthangtinhlang_02 05-11-2015 42 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Mối quan hệ kế thừa
p_strCode=moiquanhekethua

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản