intTypePromotion=3
ADSENSE

Môi trường và xã hội

Xem 1-20 trên 6558 kết quả Môi trường và xã hội
 • Các nhà quản lý khách sạn trên thế giới nhận ra rằng thực hiện tốt các vấn đề môi trường và xã hội sẽ đem lại lợi ích cho kinh doanh, cho môi trường và cho cộng đồng, từ việc tiết kiệm phí tổn, đến việc nâng cao uy tín bảo đảm lâu dài sự lôi cuốn của điểm du lịch.

  pdf39p peheo_1 29-07-2012 170 51   Download

 • Nội dung tài liệu cung cấp các kiến thức cho các doanh nghiệp có cách hiểu rõ ràng và nhất quán về các thông tin liên quan hoạt động môi trường và xã hội, từ đó xây dựng hoặc Báo cáo thường niên có nội dung về môi trường và xã hội (Báo cáo hợp nhất), hoặc xây dựng một Báo cáo riêng về hoạt động môi trường và xã hội phù hợp với thông lệ quốc tế và mong đợi của các bên liên quan.

  pdf60p kloiroong10 21-08-2017 25 2   Download

 • Dự án Thủy điện Trung Sơn - Đánh giá tác động Môi trường và Xã hội bổ sung nhằm nêu tổng quan về Dự án và SESIA, các đặc điểm chính của Dự án. Tài liệu Đánh giá Tác động Môi trường trước đó, tiêu chí đánh giá tác động. Khung pháp lý và quy định của Dự án.

  pdf197p kinghoai_1994 25-03-2014 174 56   Download

 • Tài liệu này được chuẩn bị như là một tài liệu độc lập nhằm đáp ứng yêu cầu của WB về đánh giá tác động môi trường (OP/BP 4.01), người dân tộc thiểu số (OP/BP 4.10), tái định cư bắt buộc (OP/BP), an toàn đập (OP/BP 4.37), văn hóa vật thể (OP/BP 4.11), khu cư trú tự nhiên (OP/BP 4.04).

  pdf93p badaovl 20-05-2013 88 20   Download

 • Mục tiêu của dự án "Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu, khoa học và công nghệ (FIRST): Khung quản lý môi trường và xã hội" nhằm hỗ trợ sự phát triển của khoa học và công nghệ ở Việt Nam thông qua việc cải thiện khung chính sách quốc gia đối với khoa học và công nghệ (KH&CN), nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức nghiên cứu và phát triển (NT&PT), đồng thời tăng cường mối liên hệ giữa cung và cầu đối với KH&CN.

  pdf70p thaodien102 16-11-2015 39 5   Download

 • Nội dung tài liệu giới thiệu tổng quan về chương trình Mục tiêu Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn, mục đích của Đánh giá Hệ thống Môi trường và Xã hội (ESSA), mô tả chương trình, hệ thống quản lý môi trường và hệ thống quản lý xã hội.

  pdf77p roongkloi10 11-08-2017 46 2   Download

 • Tài liệu này được biên soạn nhằm giúp cho các doanh nghiệp có cách hiểu rõ ràng và nhất quán về các thông tin liên quan hoạt động môi trường và xã hội, từ đó xây dựng hoặc Báo cáo thường niên có nội dung về môi trường và xã hội (Báo cáo hợp nhất), hoặc xây dựng một Báo cáo riêng về hoạt động môi trường và xã hội phù hợp với thông lệ quốc tế và mong đợi của các bên liên quan.

  pdf60p roongkloi10 11-08-2017 19 1   Download

 • Cùng với công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, sự thành công trong việc đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nói riêng và cả nước nói chung đang đặt ra cho đất nước nhiều vấn đề về môi trường và xã hội. Chính những vấn đề đó đang đòi hỏi các chủ thể kinh tế, trong đó có cả các doanh nghiệp tại Thái Nguyên, phải có trách nhiệm để góp phần giải quyết, nếu không bản thân sự phát triển kinh tế sẽ không bền vững và sẽ phải trả giá đắt về những vấn đề môi trường và xã hội.

  pdf5p doctorstrange1 21-06-2018 16 1   Download

 • Bài giảng cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản và cách thức tiếp cận về hệ thống quản lý môi trường và xã hội; có khả năng giải quyết các vấn đề môi trường, an toàn và sức khỏe trong các hoạt động công nông nghiệp; hiểu biết nội dung quản lý và kiểm soát bảo vệ môi trường các dự án sản xuất cũng như hoạt động bảo vệ môi trường xây dựng và tháo dỡ công trình.

  pdf82p tandlanh 14-08-2019 70 2   Download

 • Phát triển kinh tế xã hội là quá trình nâng cao điều kiện sống về vật chất và tinh thần của con người qua việc sản xuất ra của cải vật chất, cải tiến quan hệ xã hội, nâng cao chất lượng văn hoá. Phát triển là xu thế chung của từng cá nhân và cả loài người trong quá trình sống. Giữa môi trường và sự phát triển có mối quan hệ hết sức chặt chẽ: môi trường là địa bàn và đối tượng của sự phát triển, còn phát triển là nguyên nhân tạo nên các biến đổi...

  pdf3p bibocumi9 13-10-2012 140 30   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn " vấn đề tiêu chuẩn chất lượng, môi trường và xã hội đối với hàng hoá xuất khẩu sang eu "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf139p coxetuanloc 07-01-2013 84 16   Download

 • Khái niệm về môi trường “Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và vật chất nhân tạo bao quanh con người, có ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và sinh vật.” (Luật BVMT Việt Nam 2005). “Hoạt động bảo vệ môi trường là hoạt động giữ cho môi trường trong lành, sạch đẹp; ph

  pdf110p coc_xanh 17-01-2013 661 140   Download

 • Tài liệu Chiến lược Cơ sở hạ tầng - Những vấn đề liên ngành: Phần 1 trình bày về mức đầu tư cơ sở hạ tầng, thể chế và cơ chế tài chính; lập kế hoạch và điều phối chéo giữa các bộ, quy hoạch đô thị, chính Tài liệu môi trường và xã hội và một số nội dung khác. Mời các bạn tham khảo Tài liệu để hiểu rõ hơn về điều này.

  pdf90p thuytrang_5 27-06-2015 42 12   Download

 • Mục tiêu tổng quát của dự án này là: Cải thiện khả năng tiếp cận với hạ tầng cơ bản tại những khu vực thu nhập thấp, tăng cường kết nối mạng lưới cơ sở hạ tầng đô thị, đồng thời nâng cao năng lực cho các đô thị về quy hoạch tích hợp ứng phó với biến đổi khí hậu.

  pdf240p tamthuy204 11-09-2018 32 9   Download

 • phần 2 trình bày về vấn đề tăng cường mối quan hệ gia đình, nhà trường và xã hội. những nội dung chính trong phần này: tầm quan trọng của việc tăng cường mối quan hệ gia đình, nhà trường và xã hội nhằm thúc đẩy xã hội hóa công tác giáo dục; mối quan hệ gia đình, nhà trường và cộng đồng từ thực tế địa phương; một số giải pháp nhằm tăng cường mối quan hệ gia đình, nhà trường và xã hội. mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf58p whocare_e 01-10-2016 35 5   Download

 • Vấn đề tự chủ đại học (ĐH) và trách nhiệm giải trình nằm ở tâm điểm của cải cách về quản trị, là cốt lõi của mối quan hệ nhà nước, nhà trường và xã hội. Tự chủ ĐH phải đi cùng với trách nhiệm giải trình như là hai mặt của một vấn đề. Hội đồng Trường và kiểm định độc lập là những cơ chế bảo đảm cho các trường thực hiện trách nhiệm giải trình của mình. HĐT là người thay mặt cho các bên có lợi ích liên quan, nói cách khác, thay mặt cho xã hội và đại diện cho lợi ích công, để giám sát hoạt động của bộ phận quản lý điều hành nhà trường.

  pdf10p thorthor1234 24-05-2018 20 2   Download

 • Tiểu luận được viết nhằm nêu lại quan điểm của Triết học Mác-Lênin về mối quan hệ giữa tự nhiên và xã hội đồng thời trên cơ sở: Mối quan hệ biện chứng giữa tự nhiên và xã hội phân tích vấn đề bảo vệ môi trường hiện nay ởViệt Nam. Bên cạnh đó nó cũng được hi vọng có thể thay đổi được nhận thức xã hội nhằm tạo ra những thay đổi tích cực trong hành động của mỗi cá nhân, tạo thuận lợi cho việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam.

  pdf30p thainhatquynh 10-07-2009 4741 1096   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận “mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội”', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p thainhatquynh 10-07-2009 3340 599   Download

 • Nội dung cuốn "Giáo trình Cơ sở Khoa học Môi trường" trình bày các vấn đề: Giới thiệu cơ bản về khoa học môi trường; hệ sinh thái và các hệ sinh thái chính; tăng trưởng và kiểm soát dân số; tài nguyên thiên nhiên và môi trường; môi trường đất, nước và không khí; chất thải rắn và môi trường; môi trường và xã hội

  pdf187p hungbj0 20-01-2010 895 327   Download

 • Tài liệu Môi trường và con người gồm 5 chương trình bày các nội dung về môi trường và sinh thái học, tác động của con người đến môi trường, thủy vực, đặc tính của thủy vực, thành phần và đặc tính của đất, các hiện tượng ô nhiễm. Ngoài ra, ở cuối mỗi chương có phần câu hỏi ôn tập giúp sinh viên củng cố kiến thức.

  pdf201p nhatro75 12-07-2012 562 219   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Môi trường và xã hội
p_strCode=moitruongvaxahoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản