intTypePromotion=1
ADSENSE

Mục tiêu kế toán

Xem 1-20 trên 3715 kết quả Mục tiêu kế toán
 • Bài giảng Kế toán chi phí - Chương 2 trình bày các nội dung chính sau: Phân loại sản xuất phụ và mục tiêu kế toán, tổ chức kế toán theo phương pháp phân bổ chi phí sản xuất phụ,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf17p viflorida2711 30-10-2020 5 0   Download

 • Mục tiêu kế hoạch công việc năm của Kế toán trưởng đề ra các mục tiêu công việc cụ thể, biện pháp thực hiện và kết quả mong đợi đối với công việc được đề ra, cũng như các hành động cụ thể và người phụ trách chính trong công việc. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo Bộ Tài Liệu Xây Dựng KPI Cho Doanh Nghiệp trên trang TaiLieu.VN để tìm hiểu thêm về các chỉ số KPI, BSC của khối phòng ban khác trong doanh nghiệp.

  xls6p vrohtovitamin 18-06-2019 41 3   Download

 • Mục tiêu kế hoạch năm của phòng R&D đề ra mục tiêu chung của toàn đơn vị phối hợp với mục tiêu chung của toàn doanh nghiệp, các chương trình mục tiêu và chỉ tiêu cụ thể để hoàn thành công việc cũng như đề ra người phụ trách chính và nhân viên phối hợp hỗ trợ hoàn thành công việc. Ngoài ra, để tìm hiểu thêm về chỉ số KPI, BSC của các phòng ban khác trong doanh nghiệp, mời các bạn cùng tham khảo Bộ tài liệu Xây Dựng KPI Cho Doanh Nghiệp trên TaiLieu.VN.

  xls8p vrohtovitamin 18-06-2019 27 3   Download

 • Mục tiêu kế hoạch công việc năm của phòng Giao nhận đề ra các mục tiêu của bộ phận, mục tiêu theo chức năng nhiệm vụ và các chỉ tiêu, biện pháp thực hiện công việc cụ thể phối hợp với mục tiêu chung của toàn doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các bạn có thể tìm hiểu thêm về các chỉ số KPI, BSC của khối phòng ban khác trong doanh nghiệp qua Bộ Tài Liệu Xây Dựng KPI Cho Doanh Nghiệp trên trang TaiLieu.VN.

  xls9p vrohtovitamin 18-06-2019 55 2   Download

 • Mục tiêu kế hoạch năm của Giám đốc dịch vụ kỹ thuật gồm các mục tiêu cụ thể, chương trình hoạt động, kết quả dự kiến và các hành động cụ thể nhằm phát triển đơn vị nói riêng và toàn doanh nghiệp nói chung. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo Bộ Tài Liệu Xây Dựng KPI Cho Doanh Nghiệp trên trang TaiLieu.VN để tìm hiểu thêm về các chỉ số KPI, BSC của khối phòng ban khác trong doanh nghiệp.

  xls9p vrohtovitamin 18-06-2019 27 2   Download

 • BÀI GIẢNG 1 GIỚI THIỆU KẾ TOÁN QUẢN TRỊ   1 .Mục tiêu học tập 1. Nắm được các mục tiêu của của một tổ chức và giải thích được các chức năng của nhà quản lý 2. Liệt kê và giải thích

  ppt12p akvevn 08-04-2011 223 56   Download

 • Bài giảng Kế toán chi phí Chương 5: Kế toán CPSX và tính giá thành SP theo CP định mức nhằm trình bày về khái quát về chi phí sản xuất và giá thành định mức, mục tiêu kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo chi phí định mức.

  pdf18p expensive_12 07-07-2014 241 52   Download

 • Nội dung chương 3 Kế toán cho phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm theo CP thực tế thuộc bài giảng Kế toán chi phí nhằm trình bày về mục tiêu kế toán CPSX và tính giá thành SP theo CP thực tế, đối tượng tập hợp CPSX, đối tượng tính giá thành, kỳ tính giá thành, kế toán CPSX và tính giá thành SP công nghiệp.

  pdf125p expensive_12 07-07-2014 204 51   Download

 • Nội dung của chương 1 Giới thiệu về kế toán quản trị nằm trong bài giảng kế toán quản trị nhằm nêu khái niệm kế toán quản trị, giải thích 4 quy trình quản lý cơ bản giúp tổ chức đạt được mục tiêu của họ, mô tả mục tiêu của kế toán quản trị; so sánh kế toán quản trị và kế toán tài chính; giải thích vị trí của kế toán quản trị trong tổ chức; mô tả tóm tắt một số chủ đề chính trong kế toán quản trị (Sự phát triển qua các giai đoạn của kế toán quản trị) và hiểu trách nhiệm đạo đức của kế toán quản trị.

  pdf30p orange_12 03-06-2014 122 18   Download

 • Bài giảng "Kế toán ngân hàng - Chương 1: Tổng quan kế toán ngân hàng" cung cấp cho người học các khái niệm kế toán, đối tượng kế toán ngân hàng, mục tiêu của kế toán ngân hàng, tổ chức công việc kế toán ngân hàng, tổ chức bộ máy kế toán tại ngân hàng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt39p bautroibinhyen13 10-01-2017 64 7   Download

 • Hệ thống liên kết này sẽ thiết kế, hệ thống hóa các chỉ số đo lường trong việc xây dựng các kế hoạch, đồng thời, theo dõi, phân tích, đánh giá quá trình thực hiện và đánh giá việc thực hiện mục tiêu tài chính trong mối quan hệ gắn kết với các mục tiêu phi tài chính, từ đó tham vấn cho nhà quản trị cách thức điều chỉnh và bám sát mục tiêu chiến lược.

  pdf9p vikakashi2711 28-05-2019 18 5   Download

 • Bài 1 Giới thiệu kế toán quản trị, mục tiêu học tập bài này nhằm nắm được các mục tiêu của của một tổ chức và giải thích được các chức năng của nhà quản lý, liệt kê và giải thích được các mục tiêu của kế toán quản trị, giải thích những điểm khác biệt giữa kế toán quản trị và kế toán tài chính, nắm được các nội dung của kế toán quản trị, nắm được các nhân tố thúc đẩy sự phát triển của kế toán quản trị, nắm được các đạo đức hành nghề kế toán quản trị.

  pdf12p kevinle124 30-05-2014 74 4   Download

 • Chương này trình bày một số nội dung chính sau: Mục tiêu kế toán chi phí và tính giá thành theo chi phí thực tế, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành hoạt động phục vụ, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm côngnghiệp, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nôn nghiệp, kế tóan chi phí sản xuất và tính giá thành dịch vụ. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt64p thiendiadaodien_7 12-02-2019 27 2   Download

 • Mục tiêu kế hoạch công việc năm của bộ phận kỹ thuật dịch vụ đưa ra các mục tiêu chung của toàn đơn vị, mục tiêu cho từng bộ phận, chỉ tiêu cụ thể để hoàn thành công việc, theo dõi và đánh giá kết quả hoàn thành công việc. Để tìm hiểu thêm về chỉ số KPI, BSC của các phòng ban khác trong doanh nghiệp, mời các bạn cùng tham khảo Bộ Tài Liệu Xây Dựng KPI Cho Doanh Nghiệp trên TaiLieu.VN.

  xls12p vrohtovitamin 18-06-2019 28 2   Download

 • Bài giảng Kế toán 1: Chương 4 giúp người học nắm được các phần lý thuyết chung về chuẩn bị kiểm toán. Qua nội dung bài giảng, người học có thể phân biệt và áp dụng được các cơ sở dẫn liệu và mục tiêu kiểm toán, trình bày được các thông tin cần thu thập và quy trình tìm hiểu về đơn vị và môi trường, hiểu được các khái niệm trọng yếu và rủi ro kiểm toán và nắm được các bước cần thực hiện trong quy trình chuẩn bị kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf27p kimngan29092009 16-10-2018 22 1   Download

 • Bài giảng chương 1 trình bày những nội dung chính sau: Khái quát về doanh nghiệp – doanh nghiệp sản xuất, mô hình quản lý chi phí và mục tiêu kế toán chi phí, hệ thống kế toán doanh nghiệp sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt21p thiendiadaodien_7 12-02-2019 23 1   Download

 • Công ty cổ phần may Hưng Yên là một doanh nghiệp có tư cách pháp nhân hoạt động sản xuất kinh doanh theo chức năng nhiệm vụ của mình và được pháp luật bảo vệ. Công ty có chức năng và nhiệm vụ sau: - Xây dựng, tổ chức và thực hiện các mục tiêu kế hoạch do Nhà nước đề ra, sản xuất kinh doanh theo đúng ngành nghề đã đăng ký, đúng mục đích thành lập doanh nghiệp

  doc43p ennino2012 30-06-2012 146 47   Download

 • Bài giảng Kiểm toán Chương 4: Chuẩn bị kiểm toán nêu tính hữu hiệu và hiệu quả của một cuộc kiểm toán, vấn đề kiểm soát chất lượng kiểm toán; trọng yếu và rủi ro kiểm toán, giai đoạn tiền kế hoạch, giai đoạn lập kế hoạch, các thủ tục kiểm toán, mục tiêu kiểm toán.

  pdf46p wide_12 28-07-2014 401 47   Download

 • Bài thuyết trình "Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu" trình bày các nội dung sau: nội dung và đặc điểm, mục tiêu kiểm toán, kiểm toán khoản mục, một số vấn đề về kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm kiến thức cụ thể trong bài trong bài thuyết trình này.

  ppt10p ngonhiphuong 04-11-2014 191 31   Download

 • Mục đích của chuẩn mực này là quy định và hướng dẫn áp dụng các mục tiêu và nguyên tắc cơ bản chi phối kiểm toán báo cáo tài chính. 02. Kiểm toán viên và công ty kiểm toán phải luôn nắm vững mục tiêu kiểm toán là đưa ra ý kiến về sự trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản chi phối kiểm toán báo cáo tài chính.

  doc5p thoritruong 28-04-2011 247 29   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Mục tiêu kế toán
p_strCode=muctieuketoan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2