intTypePromotion=1
ADSENSE

Năng suất doanh nghiệp

Xem 1-20 trên 1003 kết quả Năng suất doanh nghiệp
 • Nghiên cứu nhằm đo lường mức độ ảnh hưởng của các yếu tố quản lý đến năng suất doanh nghiệp và mối liên hệ giữa các yếu tố này. Kết quả phân tích SEM (Structural Equation Modeling) trên mẫu khảo sát gồm 286 doanh nghiệp sản xuất ở thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, các yếu tố quản lý (cam kết của quản lý cấp cao về năng suất, đào tạo nguồn nhân lực, tổ chức sản xuất, hướng đến khách hàng, mối quan hệ trong doanh nghiệp) giải thích được 55% sự biến đổi trong năng suất...

  pdf14p can_loc 22-07-2012 240 72   Download

 • Mô hình thực hành chuẩn đối sánh (Benchmarking) đã được áp dụng từ lâu tại nhiều nước trên thế giới. Ở Việt Nam, nhiều doanh nghiệp cũng đã tiếp cận mô hình này nhưng chưa thực sự phát huy được hiệu quả. Nhằm giúp các doanh nghiệp có điều kiện tốt nhất trong áp dụng mô hình, Viện Năng suất Việt Nam đã xây dựng và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu chuẩn đối sánh và thực hành tốt nhất về năng suất nhằm giúp các doanh nghiệp thông qua các đối thủ cạnh tranh có thể đưa ra các phương pháp tốt nhất để cải tiến doanh nghiệp của mình.

  pdf4p ketaucho 08-11-2019 22 0   Download

 • Bài viết tập trung phân tích năng suất lao động của doanh nghiệp theo cách tiếp cận mới, nhằm giúp các nhà hoạch định chính sách cũng như các lãnh đạo doanh nghiệp có thể đưa ra được những giải pháp phù hợp để cải thiện năng suất doanh nghiệp.

  pdf7p vimanoban2711 06-04-2021 9 1   Download

 • Năng suất doanh nghiệp: Vai trò của lãnh đạo đối với năng suất người lao động

  doc6p Ngocbui 16-04-2009 312 89   Download

 • Năng suất doanh nghiệp: Vai trò của lãnh đạo đối với năng suất người lao động Mỗi cán bộ lãnh đạo đều mong muốn có một đội ngũ cán bộ, công nhân viên làm việc có hiệu quả. Vậy vai trò của lãnh đạo quan trọng như thế nào đối với năng suất của người lao động? Một người nhân viên nếu được khuyến khích sẽ làm bất cứ việc gì để công việc tốt hơn với khả năng tối đa của mình. Một cán bộ lãnh đạo giỏi là người biết phát huy tối đa năng lực của...

  pdf9p kim_ha_nul 09-09-2010 184 77   Download

 • Trình bày được năng suất là gì, các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất, JIT là gì, nội dung của hệ thống JIT, Kanban là gì, có bao nhiêu loại Kanban,... Nhằm giúp các bạn giải đáp những thắc mắc trên, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng bài 5 "Phương pháp tăng năng suất trong doanh nghiệp" dưới đây.

  pdf33p tuan2102 08-04-2016 131 21   Download

 • Bài viết hướng đến 2 mục tiêu: (1) Mô tả và đánh giá thực trạng NSLĐ của các doanh nghiệp Việt Nam - phân theo ngành kinh tế, từ đó (2) khuyến nghị một số giải pháp để nâng cao NSLĐ của các doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

  pdf6p vidoraemi2711 17-06-2019 31 4   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến năng suất các doanh nghiệp ngành Chế tạo kim loại Việt Nam là đánh giá tác động của FDI đến hiệu quả và năng uất của các doanh nghiệp ngành Chế tạo kim loại Việt Nam.

  pdf7p maiyeumaiyeu21 26-11-2016 53 2   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu Hiệu ứng lan tỏa của đầu tư trực tiếp nước ngoài tới doanh nghiệp ngành nông nghiệp Việt Nam là nhằm xem xét ảnh hưởng của FDI lên tăng trưởng năng suất các doanh nghiệp ngành nông lâm thủy sản Việt Nam.

  pdf4p maiyeumaiyeu22 03-12-2016 63 2   Download

 • Bài viết nghiên cứu ảnh hưởng của xuất khẩu và thị trường xuất khẩu đến năng suất của doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) ở Việt Nam (2007-2013), sử dụng fixed effects và Instrument Variables và số liệu được cung cấp bởi Viện nghiên cứu kinh tế trung ương (CIEM). Kết quả cho thấy hoạt động xuất khẩu đến thị trường các nước đang phát triển hay các nước phát triển đều không có ảnh hưởng đến tăng năng suất của các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

  pdf10p hanh_tv22 22-03-2019 43 2   Download

 • Mục tiêu bài học: Trình bày được năng suất là gì, trình bày các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất, JIT là gì,...Nhằm giúp các bạn giải đáp những thắc mắc trên, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng chương 5 "Phương pháp tăng năng suất trong doanh nghiệp" dưới đây.

  pdf33p nguyenhaisu 27-08-2017 33 1   Download

 • Luận án đưa ra được khung lý thuyết cơ bản để phân tích ảnh hưởng của phân bổ sai nguồn lực và quá trình tái phân bổ nguồn lực đến việc thay đổi suất nhân tố tổng hợp; đánh giá thực trạng mức phân bổ sai nguồn lực và quá trình tái phân bổ nguồn lực làm thay đổi năng suất tổng hợp của toàn bộ ngành chế biến, chế tạo Việt Nam cũng như theo các ngành công nghiệp riêng biệt, trình độ công nghệ, loại hình doanh nghiệp và quy mô lao động trong giai đoạn 2000-2015.

  pdf0p cothumenhmong6 17-07-2020 20 1   Download

 • Việc nghiên cứu đề tài luận án này nhằm cung cấp khung lý thuyết cơ bản và bằng chứng thực nghiệm để luận giải một cách rõ ràng phân bổ không đúng nguồn lực của các doanh nghiệp ngành chế biến, chế tạo Việt Nam ở mức độ nào cũng như việc loại bỏ phân bổ không đúng nguồn lực làm năng suất tổng hợp tăng lên bao nhiêu. Bên cạnh đó, luận án cũng cung cấp quá trình tái phân bổ các nguồn lực diễn ra đồng thời với quá trình phân bổ sai nguồn lực do sự gia nhập của các doanh nghiệp mới và sự rút lui của các doanh nghiệp kém hiệu quả góp phần làm thay đổi năng suất tổng hợp.

  pdf0p cothumenhmong6 17-07-2020 17 0   Download

 • Báo cáo trình bày những vấn đề cố hữu của khu vực doanh nghiệp vẫn chưa được giải quyết: năng suất lao động thấp, hiệu quả sử dụng vốn chưa cao, công nghệ còn lạc hậu, thiếu vắng lực lượng doanh nghiệp có quy mô đủ lớn để hội nhập.

  pdf143p noicom 27-06-2020 51 0   Download

 • Một chính sách lương hợp lý có thể kích thích người lao động tăng năng suất lao động từ đó tăng lợi nhuận của doanh nghiệp là đều mà doanh nghiệp và người lao động nào cũng mong muốn. Chính vì vậy mà người viết chọn đề tài “Phân Tích Tình Hình Lao Động, Tiền Lương Và Ảnh Hưởng Của Chính Sách Lương Đến Năng Suất Lao Động Tại Điện Lực Cần Thơ”.

  pdf71p honeyoop 03-03-2009 2782 1252   Download

 • Trong điều kiện nền kinh tế kém phát triển như ở Việt Nam thì nhu cầu của con người mới chỉ đảm bảo ở mức độ thấp, tối thiểu về ăn, mặc, ở, đi lại, nghỉ ngơi, bảo vệ sức khỏe và học tập. Trong nền kinh tế thị trường, nhu cầu được thể hiện tập trung ở lợi ích kinh tế - động lực trực tiếp thúc đẩy người lao động làm việc và làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả. Lợi ích kinh tế theo C.Mác, là một phạm trù kinh tế, biểu hiện của quan...

  pdf24p nhattruong 14-07-2009 3028 795   Download

 • KAIZEN là từ khá thông dụng tại Nhật Bản, có nghĩa là “cải tiến liên tục”. Đây là phương thức quản lý chất lượng phát sinh từ quản lý chất lượng toàn diện (TQM). Nó đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển bền vững, cải tiến năng suất, chất lượng sản phẩm và tăng khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp (DN). KAIZEN đã và đang được sử dụng phổ biến trên toàn thế giới.

  doc41p cactus2011 23-01-2011 1223 444   Download

 • Tại sao phải xây dựng cơ chế trả lương? Cơ chế trả lương luôn là mối quan tâm hàng đầu của người lao động trong doanh nghiệp bên cạnh các yếu tố quan trọng khác như ngành nghề, uy tín của doanh nghiệp, môi trường làm việc này cơ hội thăng tiến... Một cơ chế trả lương phù hợp có tác dụng nâng cao năng suất và chất lượng lao động, giúp doanh nghiệp thu hút và duy trì được những cán bộ, nhân viên giỏi. Các vấn đề cần xem xét trong việc xây dựng cơ chế trả lương Để...

  pdf6p maybay_thaboom 30-06-2010 930 436   Download

 • Ngành điện tử được đánh giá là có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế, tuy nhiên Thị trường điện tử lâu nay vẫn thuộc về các công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Các doanh nghiệp trong nước đa số ở quy mô nhỏ và vừa nên gặp nhiều hạn chế trong hoạt động kinh doanh như: trình độ lao động còn ở mức độ thủ công, năng suất lao động thấp. Rất ít doanh nghiệp sản xuất được những sản phẩm có giá trị kinh tế lớn, từ đó hiệu quả kinh doanh thu được...

  doc18p halocoi19xx 21-03-2010 1160 362   Download

 • Phân tích, đánh giá hình thức trả lương tại Điện Lực Cần Thơ từ đó rút ra ưu và nhược điểm của hình thức đó. Xem ảnh hưởng của cách trả lương đến người lao động từ đó đề nghị, giải pháp cải thiện cách trả lương nhằm kích thích người lao động tăng năng suất lao động.

  pdf70p camlinh1810 12-12-2011 708 259   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Năng suất doanh nghiệp
p_strCode=nangsuatdoanhnghiep

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2