intTypePromotion=1
ADSENSE

Ngân sách nhà nước năm 2012

Xem 1-20 trên 215 kết quả Ngân sách nhà nước năm 2012
 • Đề tài Bội chi ngân sách nhà nước Việt Nam trong thời gian gần đây nêu khái niệm Ngân sách nhà nước, thu chi Ngân sách nhà nước và bội chi Ngân sách nhà nước, cân đối Ngân sách nhà nước và Bội chi Ngân sách nhà nước, nguyên nhân Bội chi ngân sách nhà nước, thực trạng bội chi ngân sách năm 2012; ảnh hưởng và các giải pháp khắc phục.

  pdf22p wave_12 08-04-2014 331 100   Download

 • Ngân sách nhà nước là nguồn tài chính của quốc gia và có vai trò rất quan trọng trong việc điều tiết quản lý vĩ mô nền kinh tế của Nhà nước. Bằng việc quy định các khoản thu và xây dựng các mục đích chi ngân sách mà nhà nước đã góp phần thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam ngày càng phát triển.

  pdf25p le_truc_thi 06-11-2013 221 83   Download

 • Đề tài làm sáng tỏ về mặt lý luận, thực tiễn quản lý dự án đầu tư và tiến độ của dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước; đánh giá thực trạng đầu tư phát triển, công tác quản lý và tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước những năm 2009-2012 tại Khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô;... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf151p bautroibinhyen4 27-11-2016 69 17   Download

 • THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG ĐỖ HOÀNG ANH TUẤN TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI CỤC HẢI QUAN TP HẢI PHÒNG VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012

  pdf3p naubanh_chung 23-01-2013 30 3   Download

 • Đề tài hệ thống hóa được những kiến thức cơ bản về đầu tư xây dựng cơ bản và đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước; làm rõ tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Đức Thọ trong những năm qua; đánh giá được những thành tựu và hạn chế của công tác thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản; đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả của công tác đầu tư XDCB trên địa bàn trong thời gian tới.

  pdf83p thangnamvoiva30 02-11-2016 33 3   Download

 • Bài viết này, phân tích tác động của giảm giá dầu thô trên thị trường thế giới đến thu ngân sách nhà nước bằng mô hình cân bằng tổng thể với dữ liệu Ma trận hạch toán xã hội Việt Nam năm 2012 theo ba kịch bản riêng biệt. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

  pdf5p hanh_tv12 15-02-2019 26 4   Download

 • Trong năm 2011, với những biện pháp thắt chặt tài khóa và tiền tệ theo Nghị quyết 11/NQ-CP, việc điều hành ngân sách nhà nước đứng trước những thách thức không nhỏ. Bài viết nhìn lại một số nét khái quát về tình hình thu, chi ngân sách năm 2011 và những bài học nhằm vượt qua những thách thức của giai đoạn tới. Bối cảnh kinh tế năm 2011

  doc6p snowball_pace 02-08-2012 910 305   Download

 • Tiểu luận Thâm hụt ngân sách và nợ chính phủ của Việt Nam thời kỳ 2008-2012 được nghiên cứu với các nội dung: Tổng quan về ngân sách nhà nước, thực trạng thâm hụt ngân sách và nợ chính phủ thời kỳ 2008 2012, những tác động của thâm hụt ngân sách nhà nước đối với nền kinh tế, một số giải pháp kiến nghị, kết luận.

  doc21p cantayqn 29-09-2016 161 37   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013 QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  pdf9p mungtetmoi 21-01-2013 53 7   Download

 • QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC TRÍCH TỪ CÁC KHOẢN THU HỒI PHÁT HIỆN QUA CÔNG TÁC THANH TRA ĐÃ THỰC NỘP VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA CÁC CƠ QUAN THANH TRA NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002; Căn cứ Luật Thanh tra năm 2010; Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Căn...

  pdf3p naubanh_tet 01-02-2013 57 7   Download

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013

  pdf13p naubanh_tet 01-02-2013 28 7   Download

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012

  pdf55p meoconlylom 13-07-2011 60 6   Download

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013

  pdf37p ngu_mieu 24-10-2012 35 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ GIAO CHỈ TIÊU DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  pdf8p naubanh_tet 01-02-2013 33 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH KINH TẾ- XÃ HỘI NHÀ NƯỚC VÀ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

  pdf2p naubanh_tet 01-02-2013 29 5   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY ĐỊNH VỀ TỶ LỆ PHẦN TRĂM PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU GIỮA CÁC CẤP NGÂN SÁCH TỈNH THÁI NGUYÊN NĂM 2011 - 2015; BỔ SUNG QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2011 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

  pdf4p naubanh_tet 01-02-2013 36 4   Download

 • NGHỊ QUYẾT PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2010 QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  pdf2p ngu_mieu 24-10-2012 37 3   Download

 • CHỈ THỊ VỀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013 VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 3 NĂM 2013 - 2015

  pdf17p noel_vui 13-11-2012 33 3   Download

 • CÔNG ĐIỆN BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH điện: - Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Tổng Giám đốc KBNN; - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Sở Tài chính; Cục trưởng Cục Thuế, Cục trưởng Cục Hải quan, Giám đốc KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về quyết tâm thực hiện hoàn thành dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 được Quốc hội giao, Bộ Tài chính đề nghị: ...

  pdf2p naubanh_tet 01-02-2013 39 3   Download

 • CHỈ THỊ VỀ VIỆC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012

  pdf28p meoconlylom 13-07-2011 35 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Ngân sách nhà nước năm 2012
p_strCode=ngansachnhanuocnam2012

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản