intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghị định cho thôi quốc tịch

Xem 1-20 trên 39 kết quả Nghị định cho thôi quốc tịch
 • Quyết định số 1088/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch việt nam của chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam đối với một số công dân đang sinh sống trên đất nước Nhật Bản.

  pdf3p huongruoutinhnong123 25-03-2014 41 0   Download

 • Quyết định số 1089/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch việt nam chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam đối với một số công dân Việt Nam đang sống tại Hoa Kỳ.

  pdf4p huongruoutinhnong123 25-03-2014 35 0   Download

 • Quyết định số 1092/QĐ-CTN của chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch việt nam chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  pdf58p huongruoutinhnong123 25-03-2014 87 0   Download

 • Quyết định số 1129/QĐ-CTN của chủ tịch nước về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam.

  pdf7p huongruoutinhnong123 25-03-2014 61 0   Download

 • Quyết định số 1025/QĐ-CTN về việc cho nhập quốc tịch việt nam chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với công dân đang sống tại Pháp.

  pdf3p huongruoutinhnong123 25-03-2014 31 0   Download

 • VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  pdf225p caucathadieu 27-04-2010 91 10   Download

 • CHỦ TỊCH NƯỚC -------Số: 693/QĐ-CTN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; Căn cứ Luật Quốc tịch...

  pdf3p hoacuc_tim 17-07-2012 60 5   Download

 • MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ TẠM THỜI QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHO TÀU BAY (Ban hành kèm theo Nghị định số 50/2012/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ)

  pdf2p tuanloc_do 06-12-2012 61 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  pdf66p caucathadieu 27-04-2010 93 3   Download

 • Quyết định số 1026/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch việt nam chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với công dân đang sinh sống tại Cộng hòa Bungari.

  pdf4p huongruoutinhnong123 25-03-2014 20 0   Download

 • Quyết định số 1087/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối với một số công dân đang sinh sống tại Na Uy.

  pdf3p huongruoutinhnong123 25-03-2014 27 0   Download

 • Quyết định số 1091/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam của chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  pdf19p huongruoutinhnong123 25-03-2014 21 0   Download

 • Quyết định số 1127/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch việt nam chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam.

  pdf5p huongruoutinhnong123 25-03-2014 26 0   Download

 • Quyết định số 1128/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch việt nam chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  pdf29p huongruoutinhnong123 25-03-2014 23 0   Download

 • Tài liệu tham khảo các biểu mẫu thủ tục hành chính cấp tỉnh thuộc ngành tư pháp tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Quyết định 17/2011/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Mẫu TP/QT-2010- ĐXTQT.2

  pdf3p meomayhaman 06-06-2011 177 11   Download

 • Phạm Văn Đồng (1906 – 2000) là nhà chính trị, ngoại giao tài ba đồng thời cũng là nhà giáo dục tâm huyết, nhà lí luận văn hóa văn nghệ lớn, có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc. - Riêng trong lĩnh vực văn học, ông để lại cho nền văn học nước nhà nhiều tác phẩm có giá trị, mà tiêu biểu là cuốn sách nổi tiếng: Tổ quốc ta, nhân dân ta, sự nghiệp ta và người nghệ sĩ (in lần thứ 5, 1983). * Tác phẩm Tác phẩm Nguyễn Đình Chiểu,...

  pdf5p couting1122 28-05-2013 336 26   Download

 • Báo cáo sử dụng các số liệu thứ cấp từ các cuộc điều tra quốc gia trong những năm gần đây để đưa ra các chỉ số định lượng, và phân tích định tính về thực trạng giáo dục, việc làm và chăm sóc sức khỏe cho thanh niên và sự tham gia của thanh niên trong việc xây dựng và thực thi chính sách trong các lĩnh vực này. Đồng thời báo cáo đưa ra các khuyến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống chính sách và pháp luật để phát triển toàn diện thanh niên trong thời gian tới.

  pdf88p nganga_07 13-10-2015 82 12   Download

 • Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh(1890 – 1969) sinh ra trong một gia đình nhà Nho yêu nước ở làng Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Người là nhà cách mạng vĩ đại, anh hùng dân tộc, đồng thời cũng là nhà thơ, nhà văn, nhà văn hoá lớn. Tuy không hề có ý định xây dựng cho mình một sự nghiệp văn chương(Ngâm thơ ta vốn không ham) nhưng Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã nhận ra rằng văn chương là một loại vũ khí sắc bén đầy lợi hại để đấu tranh...

  pdf5p giamgia1122 30-05-2013 149 9   Download

 • "Vi hành" là một truyện ngắn trào phúng phản phong, phản đế thuộc loại sớm nhất của văn học Việt Nam hiện đại. Truyện ngắn được sáng tác vì mục đích tố cáo chân tướng tên vua bù nhìn Khải Định khi y sang Pháp dự cuộc đấu xảo thuộc địa ở Mác xây năm 1922 đồng thời nhằm phơi bày bộ mặt xấu xa của thực dân Pháp. "Vi hành" là tác phẩm tiêu biểu cho nghệ thuật châm biếm, đả kích của Nguyễn Ái Quốc.

  doc5p lansizhui 09-03-2020 8 0   Download

 • Hội nghị Giơnevơ đã kết thúc cách đây 54 năm. Thời gian đã qua lâu nhưng những dư âm của Hội nghị vẫn còn cho đến giờ. Rõ ràng kết quả đã chứng minh Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã không đạt được hết những mục đích đề ra. Câu hỏi được đặt ra là do đâu mà chúng ta không thể đạt được hết mục tiêu đề ra?

  pdf10p chaen_12 10-12-2013 105 16   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nghị định cho thôi quốc tịch
p_strCode=nghidinhchothoiquoctich

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2