intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghị định đầu tư thương mại

Xem 1-20 trên 326 kết quả Nghị định đầu tư thương mại
 • Đề tài tìm hiểu, tổng hợp và hệ thống những vấn đề lý luận về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại các doanh nghiệp SXKD; tìm hiểu thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ Đồng Lộc; rút ra những nhận xét, đánh giá, đồng thời đưa ra những kiến nghị góp phần cải thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ Đồng Lộc.

  pdf94p thangnamvoiva26 21-10-2016 41 5   Download

 • Quyết định số 1354/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

  pdf3p huongruoutinhnong123 26-03-2014 35 1   Download

 • Nghị quyết số 80/NQ-CP về việc phê duyệt nghị định thư sửa đổi hiệp định giữa chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và chính phủ nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào về khuyến khích và bảo hộ đầu tư chính phủ.

  pdf3p huongruoutinhnong123 26-03-2014 40 0   Download

 • Quyết định số 949/QĐ-UBND của ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung năm 2013.

  pdf4p huongruoutinhnong123 26-03-2014 31 0   Download

 • Quyết định số 996/QĐ-UBND về việc công bố 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

  pdf5p huongruoutinhnong123 26-03-2014 35 0   Download

 • Quyết định số 1134/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư hồ chứa nước bôkabang, xã tu tra, huyện Đơn Dương.

  pdf5p huongruoutinhnong123 26-03-2014 25 0   Download

 • Quyết định số 1277/QĐ-UBND phê duyệt đề án đầu tư xây dựng thiết chế văn hoá, các công trình phúc lợi công cộng, khu du lịch, vui chơi giải trí, quảng trường, công viên, thư viện, bảo tàng và nhà văn hoá tổ, bản tỉnh sơn la đến năm 2015.

  pdf47p huongruoutinhnong123 26-03-2014 40 0   Download

 • Luật thương mại là cơ sở pháp lý để phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã

  doc66p dangduongntu 15-01-2011 711 413   Download

 • Nghị định 130/2013/NĐ-CP về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung cụ thể trong nghị quyết này.

  pdf18p thanhthienhoang23 13-05-2014 63 4   Download

 • Kế hoạch số 99/KH-TCTBT thực hiện công tác kiểm tra, rà soát các dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (bt) trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  pdf17p huongruoutinhnong123 26-03-2014 29 2   Download

 • Báo cáo số 60/BC-UBND kết quả hoạt động xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh ninh bình 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

  pdf34p huongruoutinhnong123 26-03-2014 36 1   Download

 • Tờ trình số 922/TTr-SXD về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo văn bản số 551/bxd-ktxd ngày 02/4/2013.

  pdf10p huongruoutinhnong123 26-03-2014 43 1   Download

 • Nghị định 137/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật điện lực và Luật điện lực sửa đổi. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung cụ thể trong nghị định này.

  pdf25p thanhthienhoang23 13-05-2014 71 1   Download

 • Chỉ thị số 10/CT-UBND 2013 về việc tăng cường các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Quảng Nam.

  pdf11p huongruoutinhnong123 26-03-2014 26 0   Download

 • Chỉ thị số 14/CT-TTg về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách nhà nước, trái phiếu chính phủ.

  pdf12p huongruoutinhnong123 26-03-2014 34 0   Download

 • Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ban hành quy định ký quỹ bảo đảm thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh lào cai uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai.

  pdf14p huongruoutinhnong123 26-03-2014 31 0   Download

 • Thông tư số 77/2013/TT-BTC về việc qui định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư.

  pdf6p huongruoutinhnong123 26-03-2014 22 0   Download

 • Thông tư số 81/2013/TT-BTC chính hướng dẫn chính sách thuế đối với hàng nông sản chưa qua chế biến do phía việt nam hỗ trợ đầu tư, trồng tại campuchia nhập khẩu.

  pdf5p huongruoutinhnong123 26-03-2014 38 0   Download

 • Quyết định số 157/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức lãi suất cho vay tối thiểu của quỹ đầu tư phát triển tỉnh Tuyên Quang.

  pdf5p huongruoutinhnong123 26-03-2014 26 0   Download

 • Quyết định số 1090/QĐ-UBND về việc thành lập ban chỉ đạo về ODA và vốn vay ưu đãi tỉnh lâm đồng chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

  pdf6p huongruoutinhnong123 26-03-2014 39 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nghị định đầu tư thương mại
p_strCode=nghidinhdaututhuongmai

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2