intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghiên cứu lịch sử Đảng

Xem 1-20 trên 1463 kết quả Nghiên cứu lịch sử Đảng
 • Bài viết "Nhiệm vụ nghiên cứu lịch sử Đảng và vấn đề xây dựng các nguồn sử liệu" trình bày về nhiệm vụ của việc nghiên cứu lịch sử Đảng và vấn đề xây dựng các nguồn sử liệu cho nghiên cứu lịch sử Đảng. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  doc6p lenhungvn 17-11-2014 127 11   Download

 • Khi xem xét như là một nguồn sử liệu, tài liệu phông lưu trữ ĐCSVN hiện đang bảo quản trong Kho Lưu trữ TW Đảng có một số đặc điểm quan trọng sau đây: đặc điểm nguồn sử liệu, những vấn đề hiện nay của việc xác định giá trị và xây dựng các nguồn sử liệu lịch sử Đảng. Mời bạn cùng tham khảo.

  doc35p lenhungvn 17-11-2014 92 7   Download

 • Trong nhiều công trình nghiên cứu về Lịch sử Đảng có hiện tượng trình bày khác nhau về một số sự kiện và quá trình Lịch sử Đảng, mà nguyên nhân chủ yếu là thiếu sự thẩm định, so sánh nguồn sử liệu. 1. Nguồn sử liệu Lịch sử Đảng rất phong phú, thể hiện qua nhiều loại tài liệu khác nhau Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, với tư cách là một chuyên ngành của khoa học lịch sử, có đối tượng nghiên cứu không chỉ là tổ chức và hoạt động của Đảng (kể cả hoạt động...

  pdf17p gauhaman123 23-11-2011 102 21   Download

 • Tiểu luận cung cấp cho người học các kiến thức: Tiểu luận triết học, triết học Mac Lenin, nghiên cứu lịch sử, giáo lý, và sự tác động của đạo Phật đối với thế giới quan, nhân sinh quan của con người,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  doc35p hpnguyen18 03-07-2018 65 16   Download

 • Nghiên cứu, giáo dục lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam là là một trong những công tác quan trọng trong toàn bộ hoạt động tư tưởng - lý luận của Đảng. Nghiên cứu lịch sử Đảng nhằm làm sáng tỏ và ghi lại những hoạt động phong phú trong suốt quá trình xây dựng và phát triển của Đảng. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết "Công tác nghiên cứu, giáo dục lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của học viện" của TS. Hoàng Văn Tuệ để hiểu rõ hơn.

  pdf6p truongnghen 24-01-2013 102 15   Download

 • Đảng Cộng sản Việt Nam và lịch sử hình thành: Phần 1 trình bày các bài giảng xoay quanh các nội dung về lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam như: Đối tượng nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu lịch sử Đảng, Đảng Công sản Việt Nam ra đời, Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945), Đảng lãnh đạo xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng trong những năm 1945-1946, Đảng lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975). Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf219p visasuke2711 02-05-2019 41 5   Download

 • Bài viết trình bày tóm tắt lịch sử Việt nam trong thế kỷ XX đã qua ba lần hội nhập quốc tế với nhưng mốc niên đại 1930, 1950, 1986; đôi nét về quá trình hội nhập trong lịch sử cách mạng Việt Nam và lịch sử ra đời, đấu tranh của Đảng Cộng Sản gắn liền với những biến động của tình hình thế giới.

  pdf11p cothumenhmong 01-11-2019 21 0   Download

 • Quyết định 19/2019/QĐ-TTg quy định việc giữ lại con dấu hết giá trị sử dụng của một số cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước để lưu trữ, phục vụ nghiên cứu lịch sử. Quyết định này được áp dụng đối với các cơ quan đăng ký mẫu con dấu và các Lưu trữ lịch sử ở trung ương và cấp tỉnh.

  doc3p kexauxi9 03-12-2019 11 0   Download

 • Bài viết khoa học: Tài liệu lưu trữ cấp huyện của Hà Nội – nguồn sử liệu có giá trị để nghiên cứu lịch sử, văn hóa của đô thị ngàn năm tuổi này sẽ đề cập tới những tài liệu đó theo ba vấn đề chính: thành phần, loại hình tài liệu lưu trữ cấp huyện của Hà Nội; nội dung và ý nghĩa của tài liệu lưu trữ cấp huyện đối với việc nghiên cứu lịch sử, văn hóa Hà Nội; làm thế nào để giúp độc giả tiếp cận với tài liệu lưu trữ cấp huyện của Thành phố Hà Nội dễ dàng hơn?...

  pdf12p kane-rovonski 13-11-2014 92 8   Download

 • Trong quá trình nghiên cứu và biên soạn lịch sử, những người nghiên cứu phải sử dụng nhiều nguồn sử liệu khác nhau, trong đó tài liệu lưu trữ Đảng là nguồn sử liệu đóng vai trò quan trọng và chủ yếu. Bài viết này của chúng tôi xin nêu vài nét về nguồn tài liệu lưu trữ Đảng, về vai trò của tài liệu lưu trữ đảng trong nghiên cứu, biên soạn lịch sử.

  doc7p lenhungvn 17-11-2014 90 7   Download

 • Tài liệu tham khảo các báo cáo nghiên cứu khoa học chuyên ngành khoa học xã hội và nhân văn, nghiên cứu lịch sử được đăng trên các tạp chí nghiên cứu khoa học

  pdf9p gauhaman123 22-11-2011 71 5   Download

 • Nửa sau thế kỉ XX - Một chặng đường nghiên cứu lịch sử tiếng Việt Những tác giả ủng hộ quan điểm tiếng Việt không có dạng bị động và câu bị động còn dựa trên quan niệm rằng các động từ bị và được là những động từ ngoại động chính danh, nên không thể coi chúng là dấu hiệu ngữ pháp biểu hiện quan hệ bị động.

  pdf16p butmaudo 21-08-2013 56 4   Download

 • Bài viết chỉ ra quan điểm và cách thức giải quyết vấn đề dân tộc của các thế hệ sử gia Việt Nam. Trên cơ sở đó, tác giả đã đi sâu phân tích tám vấn đề cơ bản mà giới nghiên cứu về Lịch sử Việt Nam ở cả Việt Nam và ở nước ngoài đã và đang quan tâm nghiên cứu, tranh luận sôi nổi, trong đó đặc biệt là các vấn đề định nghĩa dân tộc, nguồn gốc và sự ra đời của dân tộc Việt Nam, mối quan hệ giữa chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa yêu nước, quá trình dân tộc và sự phát triển của dân tộc Việt Nam, tính thống nhất và các đặc điểm của dân tộc Việt Nam.

  pdf13p truongtien_08 06-04-2018 70 3   Download

 • Bài giảng "Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam" bao gồm các nội dung: chương mở đầu - đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; chương 1 - sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam; chương 2 - Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930 1945); chương 3 - Đảng lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ (1945 1975); chương 4 - Đảng lãnh đạo cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 1975); chương 5 - Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc (1975 2006)...

  ppt211p fusi509 20-09-2010 950 376   Download

 • Lịch sử Đảng nghiên cứu quá trình ra đời, phát triển và trưởng thành của Đảng. Nghiên cứu sự vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác lê Nin vào hoàn cảnh cụ thể Việt Nam; vào việc hoạch định đường lối và phương pháp cách mạng của Đảng.

  doc7p thanh99 15-10-2009 1172 270   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề thi kiểm tra lịch sử đảng 2', khoa học xã hội, lịch sử đảng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc3p huynhlong123 26-03-2011 358 128   Download

 • Tham khảo tài liệu 'tài liệu lịch sử đảng', khoa học xã hội, lịch sử đảng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc3p doanhoanhd 26-01-2010 235 117   Download

 • Tham khảo bài viết 'tài liệu ôn tập lịch sử đảng', khoa học xã hội, lịch sử đảng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf13p heavenmaster1995 07-08-2011 214 86   Download

 • Cuốn sách Câu hỏi ôn tập lý thuyết lịch sử Đảng được trình bày dưới dạng hỏi đáp. Các câu hỏi và câu trả lời có nội dung sát với giáo trình môn Lịch sử Đảng để sinh viên tiện học tập, nghiên cứu.

  pdf78p bonsai89 26-12-2011 151 37   Download

 • Tham khảo tài liệu 'ôn thi lịch sử đảng', khoa học xã hội, lịch sử đảng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf13p dungdung386 19-06-2011 174 36   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
171 tài liệu
534 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Nghiên cứu lịch sử Đảng
p_strCode=nghiencuulichsudang

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2