intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghiên cứu lý luận

Xem 1-20 trên 16441 kết quả Nghiên cứu lý luận
 • Trong những năm gần đây, khi nhắc đến công tác nghiên cứu lý luận phê bình nhiếp ảnh, Hội nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam đã nhận được không ít những ý kiến, những bài tham luận của các nhà nghiên cứu lý luận phê bình cũng như của những cây bút viết về mảng lý luận phê bình. Có nhiều ý kiến cho rằng, công tác nghiên cứu lý luận phê bình nhiếp ảnh của Việt Nam còn nhiều hạn chế (nếu không muốn nói là yếu kém), chưa theo kịp với nhịp độ của các nhà sáng tạo....

  pdf7p coxetuanloc 16-01-2013 33 4   Download

 • Nội dung chính của chương 1 Lý luận dạy học đại học - một bộ môn của khoa học giáo dục hiện đại nằm trong bài giảng lý luận và phương pháp dạy học đại học nhằm trình bày về sự ra đời và phát triển của lý luận dạy học đại học, đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu của lý luận dạy học đại học, mối quan hệ giữa lý luận dạy học đại học với các khoa học khác, các phương pháp nghiên cứu lý luận dạy học đại học, vì sao lý luận dạy học đại học là một khoa học?...

  pdf29p fast_12 24-06-2014 363 79   Download

 • Hợp tác nghiên cứu lý luận về chủ nghĩa xã hội là một phần quan trọng, rất có ý nghĩa trong quan hệ giữa hai Đảng, hai nước Việt - Trung những năm đầu thế kỷ XXI. Thực ra, quá trình giao lưu, trao đổi về lý luận, đường lối cách mạng giữa các nhà lãnh đạo cách mạng Việt Nam và Trung Quốc đã diễn ra từ lâu, ngay cả trong giai đoạn cách mạng dân chủ ở Trung Quốc, cách mạng dân tộc dân chủ ở Việt Nam. Chuyển sang giai đoạn xây dựng CNXH, nhất là sau...

  pdf8p bengoan258 28-11-2011 69 12   Download

 • Lý luận về tôn giáo là một vấn đề rộng lớn, do điều kiện khách quan và chủ quan, do điều kiện thực tế đặt ra, ngay từ ngày đầu thành lập, Việc chọn chủ đề/khái niệm thế nào là tôn giáo để nghiên cứu.

  pdf31p vicross2711 27-06-2019 10 0   Download

 • Doanh nghiệp Nhà nước là tổ chức kinh tế do Nhà nước đầu tư vốn, thành lập và tổ chức quản lý, hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động côn gích, nhằm thực hiện mục tiêu kinh tế xã hội do Nhà nước gia…. - Doanh nghiệp Nhà nước, có tư cách pháp nhân, pháp quyền và nghĩa vụ dân sự, tự chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động, kinh doanh trong phạm vi số vốn do doanh nghiệp quản lý.

  pdf15p huemanvdoc 26-11-2009 371 39   Download

 • Lịch sử loài người đã và đang trải qua năm hình thái kinh tế xã hội đó là: Cộng sản nguyên thuỷ, Chiếm hữu nô lệ, Phong kiến, Chủ nghĩa tư bản (CNTB), Chủ nghĩa xã hội (CNXH). Mỗi một hình thái kinh tế xã hội tồn tại trên một phương thức sản xuất đặc trưng riêng, phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Học thuyết kinh tế chính trị của Mác - Lê Nin khẳng định: nếu đúng theo nguyên lý về hình thái kinh tế xã hội thì tất...

  pdf25p window1234 12-12-2012 60 16   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận án là: Thứ nhất, tiếp tục làm sáng tỏ các vấn đề liên quan đến khái niệm về câu đố dân gian người Việt cũng như các khái niệm đề cập đến nghệ thuật chơi chữ; thứ hai, tiến hành tập hợp những câu đố dân gian có sử dụng nghệ thuật chơi chữ trong kho tàng câu đố dân gian người Việt thành bảng phụ lục.

  pdf83p thithi300610 06-03-2018 57 14   Download

 • Bài viết Mô hình kinh tế đối ngẫu: Suy nghĩ về hướng nghiên cứu lý thuyết người sản xuất luận giải mối quan hệ giữa hàm sản xuất và hàm chi phí dựa trên lý tưởng đối ngẫu, đề xuất hướng nghiên cứu, nhất là trong lĩnh vực kinh tế nông nghiệp.

  pdf4p maiyeumaiyeu13 04-10-2016 38 4   Download

 • Hiểu được nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu và quy trình nghiên cứu; Vận dụng được vào quá trình nghiên cứu và viết luận văn thạc sĩ; Hoàn thành luận văn thạc sĩ: CÓ GIÁ TRỊ Không phải là “Sao chép luận văn” hay “Viết báo cáo tổng kết”.

  ppt172p online_12 07-11-2013 208 70   Download

 • Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Giáo dục: Biện pháp quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên trường Đại học kỹ thuật y - dược Đà Nẵng với mục tiêu nghiên cứu lý luận và khảo sát thực trạng, đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động NCKH của giảng viên đáp ứng với yêu cầu phát triển của Nhà trường.

  pdf26p codon_05 04-12-2015 218 64   Download

 • Bài giảng Lý luận và phương pháp dạy học đại học: Chương 4 Qui luật và nguyên tắc dạy học đại học nhằm trình bày về quy luật dạy học, sự thống nhất biện chứng giữa dạy - học, nguyên tắc dạy học đại học, lý luận gắn liền thực tiễn NN, những luận điểm cơ bản có tính qui luật chỉ đạo toàn bộ tiến trình dạy và học nhằm thực hiện tốt mục đích, nhiệm vu DHĐH.

  pdf12p fast_12 24-06-2014 206 62   Download

 • Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp điều tiết thị trường nhằm phát triển kinh tế bền vững với mục tiêu nghiên cứu lý luận và thực tiễn để đề xuất các giải pháp điều tiết thị trường hàng hóa, dịch vụ, kinh doanh xuất nhập khẩu trong mối quan hệ với các thị trường tiền tệ, vốn nhằm kiềm chế lạm phát, góp phần phát triển kinh tế bền vững.

  pdf107p nghe0210 22-01-2016 215 58   Download

 • 1. Tóm tắt môn học : Giới thiệu một số vấn đề chung về phương pháp luận nghiên cứu khoa học và các đặc thù của nghiên cứu, giải quyết vấn đề trong tin học, một số kinh nghiệm nghiên cứu ứng dụng trong tin học. 2. Tóm tắt bằng tiếng Anh : This course provides students general knowledge about research methodoly to solve problem on computer. Introduce research experiences and applications in computer science.

  ppt215p online_12 07-11-2013 197 26   Download

 • Dư luận xã hội là một trong những biểu hiện sớm nhất của ý thức xã hội, nó phụ thuộc vào các quy định của các mối quan hệ giai cấp và các mối quan hệ cụ thể, vậy phương pháp nghiên cứu dư luận xã hội được thực hiện như thế nào, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Dư luận xã hội, mấy vấn đề lý luận và phương pháp nghiên cứu" dưới đây.

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 129 22   Download

 • Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về GDPL cho PN trong các TG ở Việt Nam, khảo sát tình hình PN, điều tra xã hội học (ĐTXHH) về thực trạng GDPL cho PN tại các TG ở Việt Nam trong những năm qua (đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, bất cập, tìm hiểu nguyên nhân của nó), luận án đề xuất quan điểm và các giải pháp nâng cao hiệu quả GDPL cho PN trong các TG ở Việt Nam trong điều kiện cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN, góp phần bảo đảm quyền con người; tạo điều kiện tốt cho PN tái hòa nhập cộng đồng sau này.

  pdf243p change01 05-05-2016 84 19   Download

 • Công cuộc đổi mới toàn diện đất nước đang đặt ra nhiều vấn đề đòi hỏi công tác nghiên cứu lý luận cần phải giải quyết. Để giải đáp được các vấn đề mà thực tiễn đất nước đặt ra, chúng ta cần phải đổi mới và nâng cao chất lượng của công tác nghiên cứu lý luận, trong đó có đổi mới công tác nghiên cứu và giảng dạy triết học. Quá trình đổi mới công tác nghiên cứu và giảng dạy triết học thời gian qua đã đem lại diện mạo mới cho sự phát triển của triết...

  pdf11p bengoan369 08-12-2011 92 16   Download

 • Công cuộc đổi mới toàn diện đất nước đang đặt ra nhiều vấn đề đòi hỏi công tác nghiên cứu lý luận cần phải giải quyết. Để giải đáp được các vấn đề mà thực tiễn đất nước đặt ra, chúng ta cần phải đổi mới và nâng cao chất lượng của công tác nghiên cứu lý luận, trong đó có đổi mới công tác nghiên cứu và giảng dạy triết học. Quá trình đổi mới công tác nghiên cứu và giảng dạy triết học thời gian qua đã đem lại diện mạo mới cho sự phát triển của triết...

  pdf12p bengoan369 08-12-2011 63 13   Download

 • Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu diễn biến nội lực của cầu Nhật Lệ 2 - Quảng Bình có kể đến ảnh hưởng của điều chỉnh nội lực và quá trình thi công với mục tiêu nghiên cứu lý thuyết, ứng dụng phần mềm; áp dụng phân tích, tính toán diễn biến nội lực, chuyển vị kết cấu nhịp dây văng cầu Nhật Lệ 2 – Quảng Bình trong quá trình thi công có kể đến ảnh hưởng các biện pháp điều chỉnh nội lực.

  pdf26p codon_05 04-12-2015 66 13   Download

 • Bài viết này nhằm đề xướng một hướng dạy học mới trong đào tạo đại học - dạy học theo phương pháp nghiên cứu khoa học. Bản chất của hướng dạy học này là tổ chức quá trình dạy học theo logic nghiên cứu khoa học. Trong hướng dạy học này, dưới sự tổ chức, hướng dẫn và cố vấn của người dạy, người học tự mình phát hiện, biểu đạt vấn đề (lý luận hay thực tiễn) thuộc các lĩnh vực tri thức/thực tiễn khác nhau, vạch hướng giải quyết, thiết kế các nghiên cứu lý luận hay thực tiễn để giải quyết vấn đề, và trên cơ sở vấn đề được giải quyết, nêu hay phát hiện những vấn đề mới.

  pdf5p minhminhminh32 17-03-2014 69 10   Download

 • Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ lý luận có trình độ đại học, sau đại học có nhiều tiến bộ. Quy mô đào tạo được mở rộng; chương trình đào tạo, nội dung giáo trình, bài giảng và phương pháp giảng dạy có đổi mới, kiên trì nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời bổ sung, cập nhật kiến thức mới có chọn lọc, phù hợp với đường lối, quan điểm đổi mới của Đảng và sự phát triển của tình hình thực tiễn. ...

  pdf121p nokia_12 07-05-2013 53 8   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nghiên cứu lý luận
p_strCode=nghiencuulyluan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2