Nghiệp vụ quản lý ngân quỹ doanh nghiệp

Xem 1-20 trên 143 kết quả Nghiệp vụ quản lý ngân quỹ doanh nghiệp
 • Quản lý Danh mục đầu tư là việc nhận tiền uỷ thác của khách hàng, xây dựng danh mục chứng khoán (mua, bán) với mục tiêu làm cho tài sản của khách hàng sinh lời tối ưu nhất. Theo quy định mới thì Quỹ Thành viên chỉ dành cho các nhà đầu tư là tổ chức. Vì vậy, nghiệp vụ này ra đời nhằm quản lý vốn uỷ thác của các nhà đầu tư là cá nhân trong và ngoài nước. Ngoài ra, các nhà đầu tư là tổ chức không muốn góp vốn lập quỹ thành viên vẫn có thể...

  pdf15p tab_12 29-07-2013 170 39   Download

 • Đề tài: Quản Lý Ngân Quỹ Tại Công TY TBGDI Bước vào đầu thế kỷ 21 nền kinh tế Việt Nam nói chung và hơn 5000 doanh nghiệp nói riêng đã có nhiều cơ may để phát triển. Nhưng đồng thời cũng phải đối mặt với không ít thách thức ,xu thế cạnh tranh ngày một quyết liệt và ngay ngắt. Vì vậy muốn tồn tại được các doanh nghiệp càng phải đổi mới và tăng cường cách thức tổ chức sản xuất cũng như phương thức quản lý tài chính doanh nghiệp.

  pdf69p tieungot 16-01-2013 44 10   Download

 • Quản lý rủi ro trong doanh nghiệp Mỗi một doanh nghiệp khi thực thi những chiến lược hoạt động phát triển sản phẩm và dịch vụ của mình không thể không tránh khỏi việc đương đầu với những rủi ro có thể xảy ra trong kinh doanh. Đó có thể là rủi ro về tài chính, rủi ro về hoạt động, rủi ro về pháp luật...

  pdf4p cucai_trang 03-06-2010 1014 515   Download

 • Ngân hàng Thương mại là nơi nhận tiền ký thác, tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn để sử dụng vào các nghiệp vụ cho vay, chiết khấu và các dịch vụ kinh doanh khác của chính ngân hàng. Đất nước ta đang sau những năm đổi mới, đang từng bước tiến hành công nghiệp hóa hiện đại hóa.

  pdf38p star_moon2603 02-04-2011 603 290   Download

 • Sự ra đời của hệ thống KBNN là một bước chuyển đổi rất lớn trong công tác quản lý và điều hành quỹ Ngân sách nhà nước. Khi nền kinh tế nước ta bước vào thòi kỳ đổi mới, ngành Ngân hàng chuyển sang hạch toán kinh doanh thì công tác Thu - Chi NSNN do Ngân hàng đảm nhận không còn phù hợp nữa. Quỹ NSNN được chuyển về Bộ Tài Chính quản lý. Để công tác quản lý được chặt chẽ, có hiệu quả Quĩ NSNN và tài sản Quốc gia thì việc lập lại Hệ thống KBNN...

  pdf78p muathulamebay 16-08-2010 716 243   Download

 • Các khoản tạm ứng chi phí thường xuyên, phải thực hiện hoàn ứng trong vòng 01 tháng kể từ ngày nhận ứng, trừ trường hợp đặc biệt được Ban giám đốc phê duyệt thì chỉ được phép kéo dài tối đa 02 tháng. Các khoản tạm ứng chi phí theo vụ việc, phải thực hiện hoàn ứng trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận ứng và trước khi nhận các khoản tạm ứng mới.

  doc10p namanh_steel 05-01-2010 1162 468   Download

 • Trong thời đại công nghệ thông tin hiện nay, việc rút ngắn được thời gian là một yếu tố sống còn cho các doanh nghiệp. Nếu phải chọn lựa giữa hai yếu tố nhanh và tiết kiệm thì gần như yếu tố nhanh đang thắng thế. Yêu cầu đặt ra là phải đưa công nghệ thông tin vào toàn bộ các quy trình nghiệp vụ, quản lý của doanh nghiệp, tổ chức. Trong đó, việc tin học hóa các quy trình quản lý tài liệu, công việc đang là một mối quan tâm, ưu tiên hàng đầu của các...

  pdf77p truongnghen 30-08-2012 125 67   Download

 • Thuế là hình thức đóng góp theo nghĩa vụ đối với NN được quy định bởi pháp luật do các pháp nhân và thể nhân thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu chi tiêu của NN. • Đặc điểm - Là hình thức động viên mang tính bắc buộc theo nguyên tắc luật định - Là khoản đóng góp không hoàn trả trực tiếp cho người nộp. - Là hình thức đóng góp được quy định trước

  ppt64p le_truc_thi 01-10-2012 146 55   Download

 • Trong quá trình học tập và rèn luyện tại khoa Kinh Tế và Kinh Doanh Quốc Tế - Trường Đại Học Ngoại Thương, em đã được tiếp cận và trang bị cho mình những lý luận, các học thuyết kinh tế và bài giảng của thầy cô về các vấn đề nghiệp vụ như Xuất nhập khẩu, Vận tải và giao nhận cùng … cùng với một số vấn đề như tài chính, nhân sự, marketing, sản xuất ….

  pdf27p home_12 13-08-2013 141 40   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'báo cáo tốt nghiệp: “giải pháp hoàn thiện công tác quản lý ngân quỹ tại bưu điện trung tâm 1”', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf92p kmkmkmkmkm 11-09-2012 75 16   Download

 • Bài giảng Kế toán ngân hàng Chương 7 Kế toán nghiệp vụ ngoại tệ và thanh toán quốc tế nhằm giải thích bản chất các nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ và thanh toán quốc tế. Nhận biết, định giá, ghi nhận và trình bày các giao dịch ngoại tệ. Trình bày quy trình các nghiệp vụ thanh toán quốc tế và xử lý kế toán các nghiệp vụ liên quan.

  pdf60p top_12 21-04-2014 56 12   Download

 • Vốn lớn quyết định ngân hàng có dự trữ sơ cấp lớn. Điều này cho thấy là ngân hàng chống lại được việc rút tiền đột ngột của khách hàng. Dự trữ sơ cấp của ngân hàng chủ yếu là tiền mặt tại quỹ, tiền gửi các tổ chức kinh tế, các NHTM khác. Vốn càng lớn thì khả năng đầu tư vào thứ cấp càng cao. Vốn càng lớn thì ngân hàng càng dễ đi vay các ngân hàng khác và cho các ngân hàng khác vay.

  pdf76p hongphuocidol 03-04-2013 29 11   Download

 • + Tổng hợp, phân tích tình hình quản lý, sử dụng vốn, việc bảo toàn và phát triển vốn thuộc sở hữu nhà nước tại các loại hình doanh nghiệp trong cả nước và theo ngành kinh tế; + Quản lý các quỹ tài chính hỗ trợ doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ tài chính uỷ quyền; + Hướng dẫn các Sở tài chính-vật giá thống nhất quản lý nhà nước về tài chính đối với doanh nghiệp do tỉnh thành phố thành lập hoặc góp vốn, tổng hợp phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp tr...

  pdf10p ttcao7 25-08-2011 38 9   Download

 • Chương 4 Dự toán ngân sách thuộc bài giảng kế toán quản trị nhằm trình bày về các kiến thức chính: mục đích dự toán ngân sách, trách nhiệm và quy trình lập dự toán, dự toán ngân sách, báo cáo tài chính, giám sát của quản lý được dễ dàng.

  pdf16p bad_12 03-07-2014 37 8   Download

 • + Trách nhiệm vật chất trong quản lý nguyên vật liệu chưa được quy định rõ ràng. - Về trang thiết bị, máy móc: + Tại phân xưởng 1, chỉ có máy sấy lông cừu được đầu tư từ năm 1986, còn lại là được đầu tư từ năm 1982. Trong quá trình vận hành, chúng đã bộc lộ nhiều nhược điểm. Bộ phận làm nhiệt của máy sấy lông cừu không đủ yêu cầu quy dịnh nên thời gian sấy phải kéo dài, cho ra nguyên liệu không được bông, tơi như yêu cầu nên Nhà máy phải sử...

  pdf10p ttcao7 25-08-2011 32 3   Download

 • Chương 7 - Kế toán nghiệp vụ ngoại tệ và thanh toán quốc tế. Sau khi học xong chương này người học có thể: Giải thích bản chất các nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ và thanh toán quốc tế; nhận biết, định giá, ghi nhận và trình bày các giao dịch ngoại tệ; trình bày quy trình các nghiệp vụ thanh toán quốc tế và xử lý kế toán các nghiệp vụ liên quan. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf11p estupendo1 03-08-2016 11 3   Download

 • Các khoản chi phí tiếp khách, hội họp, giao dịch, đối ngoại Nhà máy đã tự xây dựng định mức chỉ tiêu trình Tổng giám đốc Công ty len Việt Nam phê duyệt. Các khoản chi và chi phí khác được Nhà máy len Hà Đông thực hiện theo quy định hiện hành. Giám đốc Nhà máy len Hà Đông giải quyết các trường hợp giá trị hàng trả lại dưới 1 triệu đồng (Giá trị hàng hoá trả lại trên 1 triệu đồng phải báo cáo Tổng giám đốc Công ty len Việt Nam quyết định)....

  pdf10p ttcao7 25-08-2011 34 2   Download

 • Trong quá trình vận dụng các chính sách, chế độ phát hiện những điểm bất cập, Nhà máy cần kiến nghị lên cấp trên điều chỉnh cho phù hợp, chẳng hạn như những quy định về giới hạn số dư tiền gửi, về mức tín dụng thương mại tối đa trong Quy chế tài chính Công ty len Việt Nam như đã nêu trên... Phía Công ty len Việt Nam cần nghiên cứu để điều chỉnh lại một số quy định không hợp lý trong Quy chế tài chính Công ty. ...

  pdf6p ttcao7 25-08-2011 22 1   Download

 • Trong mọi thời đại , trong mọi tổ chức thì nguồn lực con người luôn là vốn quý nhất, nó là yếu tố quyết định tới sự phát triển của tổ chức. Trong giai đoạn hiện nay thời đại của kinh tế thị trường, cạnh tranh khốc liệt.

  doc63p nhaquantritaiba 15-06-2011 292 168   Download

 • Giới hạn cho vay Cho vay có bảo đảm bằng tài sản và không có bảo đảm bằng tài sản Trách nhiệm của cỏn bộ cú liờn quan Quy trình nghiệp vụ cho vay Tiếp nhận và hướng dẫn khách hàng về điều kiện tín dụng và hồ sơ vay...

  pdf20p abcdef_44 26-10-2011 320 136   Download

Đồng bộ tài khoản