intTypePromotion=1
ADSENSE

Ngôn ngữ Hồ Chí Minh

Xem 1-20 trên 282 kết quả Ngôn ngữ Hồ Chí Minh
 • Phần 1 Tài liệu Hồ Chí Minh tầm nhìn ngôn ngữ của GS.TSKH. Nguyễn Lai trình bày các nội dung: Tiếng Việt và tầm nhìn ngôn ngữ Hồ Chí Minh, đường lối quần chúng trong tầm nhìn ngôn ngữ Hồ Chí Minh. Tham khảo nội dung Tài liệu để hiểu rõ hơn về các nội dung trên.

  pdf174p uocvongxua04 22-07-2015 56 16   Download

 • Phần 2 Tài liệu Hồ Chí Minh tầm nhìn ngôn ngữ của GS.TSKH. Nguyễn Lai trình bày các nội dung:Sáng tạo nghĩa mới từ chiều sâu tư tưởng trong tầm nhìn ngôn ngữ Hồ Chí Minh và kết luận chung. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf122p uocvongxua04 22-07-2015 45 13   Download

 • Nội dung Tài liệu Chủ tịch Hồ Chí Minh với cách nói và cách viết nhằm tìm hiểu về cách nói, cách viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua những lời chỉ giáo, cách viết báo, sáng tác văn học, văn bản bằng tiếng Việt, tiếng Hán và tiếng Pháp cụ thể được thể hiện qua việc dùng từ, đặt câu ... để lí giải cái chung và cái riêng trong phong cách ngôn ngữ Hồ Chí Minh. Tài liệu gồm 2 phần, mời bạn đọc cùng tham khảo những bài viết đầu tiên qua phần 1 sau đây.

  pdf161p uocvongxua04 22-07-2015 113 36   Download

 • Tài liệu Tiếng Việt và nhà văn hóa lớn Hồ Chí Minh: Phần 2 gồm hai nội dung lớn:Chiều sâu tư tưởng cách mạng và cấu trúc định danh mở rộng trong ngôn ngữ Hồ Chí Minh, một vài kết luận tổng quan. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf90p uocvongxua04 22-07-2015 69 14   Download

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh đi vào lịch sử như một anh hùng giải phóng dân tộc, một danh nhân văn hóa thế giới. Người đó để lại những tác động sâu sắc, mạnh mẽ, làm thay đổi hẳn tiến trỡnh phỏt triển của dõn tộc ta theo chiều hướng đi lên. Những tác động đó trước hết biểu hiện ở đời sống vật chất, chế độ chính trị - xó hội, sau đó ở mặt tinh thần. Những biến động thực tiễn mà Người tạo ra, có thể theo sự phát triển của lịch sử, sẽ không dừng...

  pdf18p dellvietnam 23-08-2012 78 11   Download

 • Bài viết cố gắng làm rõ vấn đề còn ít được chú ý này, qua đó, góp phần làm sáng tỏ những điều còn mặc định trong tầm nhìn ngôn ngữ Hồ Chủ tịch mà giới ngữ học đang muốn hướng tới nhân dịp kỷ niệm 125 ngày sinh của Người. Mời các bạn tham khảo!

  pdf6p nguyenhong1235 03-12-2018 11 0   Download

 • Tiếng Việt phát triển trong giao tiếp cách mạng của quảng đại quần chúng thời đại Hồ Chí Minh là một thứ tiếng Việt giàu động lực xã hội đang hành chức mạnh mẽ theo hướng ngôn ngữ học xã hội. Nó hoàn toàn không xa lạ với xu thế nghiên cứu chung trong tầm nhìn cập nhật hiện nay.

  pdf8p vidanh95 15-12-2018 24 0   Download

 •  Phần 2  Tài liệu Học tập phong cách ngôn ngữ Chủ tịch Hồ Chí Minh gồm một số bài viết: Thử đi vào chổ tinh vi của nguyên tác và bản dịch Nhật ký trong tù (Lê Trí Viễn); Tìm hiểu phong cách thơ tiếng Việt của Bác Hồ (Lê Anh Hiền);...; Về tên các bài báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh (Bùi Khắc Việt).

  pdf99p uocvongxua04 22-07-2015 126 32   Download

 • Tiếp nối phần 1, phần 2 Tài liệu Chủ tịch Hồ Chí Minh với cách nói và cách viết tiếp tục tìm hiểu về cách nói, cách viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tiếng Hán, tiếng Pháp, cách sử dụng từ ngữ trong thành ngữ, tục ngữ, từ vựng và vấn đề cải tiến chữ quốc ngữ.

  pdf151p uocvongxua04 22-07-2015 85 29   Download

 • Tài liệu Tiếng Việt và nhà văn hóa lớn Hồ Chí Minh: Phần 1 gồm hai nội dung lớn: Giới thuyết và tiền đề tiếng Việt thời đại Hồ Chí Minh, nhà văn hóa lớn Hồ Chí Minh và tính quần chúng trong ngôn ngữ. Tham khảo nội dung Tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf124p uocvongxua04 22-07-2015 58 15   Download

 • “Tuyên ngôn độc lập” là một văn kiện lịch sử có giá trị to lớn do chủ tịch Hồ Chí Minh viết. Tác phẩm là văn kiện tuyên bố chấm dứt chế độ thực dân phong kiến nước ta đồng thời mở ra kỉ nguyên mới, kỉ nguyên của độc lập tự do. Dưới đây là một số bài làm văn phân tích tác phẩm Tuyên ngôn độc lập, hi vọng sẽ là tư liệu hữu ích giúp các bạn ôn tập tốt chuẩn bị cho bài kiểm tra sắp tới. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf31p sonyt707 23-09-2010 2234 1555   Download

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu ra nguồn gốc và khái niệm về văn hoá: “Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt hằng ngày về ăn, mặc, ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là văn hoá. Văn hoá là sự tổng hợp mọi phương thức sinh hoạt cùng với biểu hiện của nó mà loài người đã sản...

  doc16p taonemay108 11-12-2010 2577 741   Download

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh - anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới đó để lại cho Đảng ta, dân tộc ta những di sản tư tưởng to lớn. Tư tưởng của Người là ngọn đuốc soi đường, chỉ lối cho cách mạng Việt Nam giành thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ và thành công trong sự nghiệp đổi mới hiện nay. Trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm về giai cấp công nhân (GCCN) Việt Nam được Người nhận thức đúng đắn, khoa học, là giai cấp...

  pdf109p dellvietnam 23-08-2012 305 96   Download

 • Với tài liệu này bạn sẽ hiểu thêm về nghệ thuật trong văn chính luận của Chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua bản "Tuyên ngôn độc lập". Hy vong tài liệu hữu ích cho việc học tập và giảng dạy của các bạn.

  pdf11p heavenmaster2012 18-07-2011 788 61   Download

 •  Phần 1  Tài liệu Học tập phong cách ngôn ngữ Chủ tịch Hồ Chí Minh gồm một số bài viết: Hồ Chí Minh với ngôn ngữ (Hoàng Văn Hành); Viết gì, viết cho ai, viết thế nào? (Hoàng Tuệ); Một số suy nghĩ trong khi tìm hiểu di sản của Hồ Chủ tịch về ngôn ngữ (Nguyễn Kim Thản);...; Đọc Ngục trung nhật ký (Nhữ Thành). Tài liệu sẽ giúp bạn hiểu hơn về phong cách ngôn ngữ của Người cũng như sự am hiểu của Người trong tiếng Việt. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf121p uocvongxua04 22-07-2015 137 34   Download

 • Mời các bạn tham khảo khóa luận tốt nghiệp Giáo dục mầm non: Thực trạng phụ huynh chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1 tại một số trường mầm non trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh sau đây để nắm bắt những nội dung về cơ sở lý luận; thực trạng và giải pháp cho việc phụ huynh chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1 tại một số trường mầm non trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

  pdf132p maiyeumaiyeu02 13-07-2016 180 25   Download

 • Luận án Tiến sĩ Ngữ văn: Ngôn ngữ báo chí Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh những tiền đề lý luận về phong cách ngôn ngữ báo chí; khảo sát những ngữ liệu cụ thể trên một số báo, tạp chí ở SG TPHCM; danh mục báo chí Việt ngữ ở Sài Gòn – thành phố Hồ Chí Minh.

  pdf184p maiyeumaiyeu06 20-08-2016 97 25   Download

 • Tự do báo chí, tự do ngôn luận là một trong những vấn đề được trình bày sớm nhất và nổi bật nhất trong hệ thống quan điểm Hồ Chí Minh về báo chí. Vì coi tự do báo chí, tự do ngôn luận là quyền thiêng liêng của mỗi con người nhưng đã bị thực dân Pháp tước đoạt, nên liên tục từ các bài báo đầu tiên (năm 1919) và những năm 20 của thế kỷ XX, Nguyễn Ái Quốc đã lên án một cách mãnh liệt tình trạng mất tự do báo chí dưới chế độ...

  pdf8p dem_thanh 21-12-2012 113 24   Download

 • Với tình cảm kính yêu đối với lãnh tụ, sau một thời gian khá dài sưu tầm tư liệu và ngẫm nghĩ phương thức thực hiện, nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tác giả Chu Trọng Huyến cho ra mắt cuốn truyện Hồ Chí Minh thời trẻ. Bằng nhiều tình tiết mới lạ, ngôn ngữ bình dị, Tài liệu giúp mọi người hiểu thêm về gia thế, về tư chất khi còn nhỏ, về tấm lòng yêu nước thương dân và quyết tâm vượt mọi khó khăn gian khổ trên hành trình tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phần 1 sau đây kể về Chủ tịch Hồ Chí Minh thời thơ ấu đến giai đoạn học trường Quốc học Huế đến Sài Gòn.

  pdf128p uocvongxua01 14-05-2015 86 21   Download

 • Có hai yếu tố của ngôn ngữ cử chỉ mà nhân viên mong chờ ở nhà lãnh đạo: sự ấm áp và quyền lực. Đối với nhà lãnh đạo nữ, thường họ yếu thế khi thể hiện quyền lực. Phụ nữ với cái bắt tay yếu được coi là bị động và thiếu tự tin... (Ảnh minh họa) Dưới đây là 10 sai lầm thường gặp về ngôn ngữ cử chỉ của nữ lãnh đạo: Nghiêng đầu quá nhiều Nghiêng đầu là dấu hiệu thể hiện bạn đang lắng nghe, quan tâm tới vấn đề và là một cử chỉ...

  pdf4p phungnhi0309 20-12-2010 97 18   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
799 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Ngôn ngữ Hồ Chí Minh
p_strCode=ngonnguhochiminh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2