Nguồn gốc chung của sinh giới

Xem 1-20 trên 79 kết quả Nguồn gốc chung của sinh giới
 • Con đường PLTT đã giải thích sự hình thành các nhóm phân loại và nguồn gốc chung của các loài như thế nào? 2. Nguyên nhân, nội dung, kết quả đồng quy tính trạng?Phân biệt với PLTT 3. Khái quát được con đường chủ yếu của quá trình tiến hoá lớn?.

  pdf27p ntgioi120401 26-10-2009 626 152   Download

 • Quá trình đột biến + giao phôi đã tạo nên nhiều biến dị tổ hợp. Trong những điều kiện sống khác nhau CLTN đã chon lọc theo nhiều hướng khác nhau nên đã tạo nên PLTT.

  pdf25p ntgioi120401 26-10-2009 220 63   Download

 • Bài giảng tiết 43 "Nguồn gốc và chiều hướng tiến hoá chung của sinh giới" cung cấp cho các bạn những kiến thức về phân li tính trạng và sự hình thành các nhóm phân loại, nguyên nhân, nội dung, phân biệt, kết quả đồng quy tính trạng, quá trình tiến hóa đồng quy tính trạng,... Hy vọng nội dung bài giảng phục vụ hữu ích nhu cầu học tập, làm việc hiệu quả.

  pdf27p phuonghoa11886 20-03-2016 37 3   Download

 • Trình bày được nguyên nhân, cơ chế và kết quả của phân li tính trạng (PLTT), từ đó có kết luận gì về nguồn gốc của các loài. - Phân biệt được đồng quy tính trạng với phân li tính trạng. - Nêu được các hướng tiến hoá chung của sinh giới. Giải thích được hiện tượng ngày nay vẫn tồn tại những nhóm có tổ chức thấp bên cạnh những nhóm có tổ chức cao. - Nêu được các hướng tiến hóa của các nhóm loài. ...

  pdf8p paradise8 21-12-2011 234 14   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi và luyện thi Đại học - Cao đẳng môn Sinh học (Tập 3)", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Nguồn gốc chung và chiều hướng tiến hóa của sinh giới, sinh thái học,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf192p doinhugiobay_20 22-03-2016 32 8   Download

 • I / MỤC TIÊU : Kiến thức:  Trình bày được nguyên nhân, cơ chế và kết quả của phân li tính trạng, từ đó kết luận về nguồn gốc các loài.  Phân biệt được đồng quy tính trạng và phân li tính trạng.  Nêu được chiều hướng tiến hóa chung của sinh giới.  Nêu được hướng tiến hóa của các nhóm loài. Kĩ năng: Phát triển được năng lực tư duy lí thuyết. Nội dung trọng tâm: Phân li tính trạng và sự hình thành các nhóm phân loại.

  pdf4p abcdef_34 18-09-2011 73 7   Download

 • Câu 1 Phát biểu nào dưới đây là không đúng về sự tiến hoá của sinh giới A Toàn bộ sinh giới đa dạng và phong phú ngày nay có một hoặc một vài nguồn gốc chung B Dạng sinh vật nguyên thuỷ nào sống sót cho đến nay, ít biến đổi được xem là hoá thạch sống C Sự hình thành loài mới là cơ sở của quá trình hình thành các nhóm phân loại trên loài D Theo con đường phân li tính trạng, qua thời gian rất dài một loài gốc phân hoá thành những chi khác...

  pdf4p abcdef_14 22-07-2011 74 20   Download

 • Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm sinh học:nguồn gốc chung và chiều hướng tiến hóa của sinh giới', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p toshiba2 22-08-2011 69 15   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo án điện tử môn sinh học: sinh học lớp 12- nguồn gốc chung và chiều hướng tiến hoá của sinh giới', tài liệu phổ thông, sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt24p tengteng12 15-12-2011 47 9   Download

 • Bài giảng Triết học (sau đại học): Chủ nghĩa duy vật biện chứng – Cơ sở lý luận của thế giới quan khoa học (Chương trình dùng cho học viên cao học và nghiên cứu sinh không thuộc chuyên ngành Triết học) có nội dung trình bày các kiến thức cơ bản về thế giới quan và thế giới quan khoa học như khái niệm, nguồn gốc, cấu trúc, chức năng, hình thức cơ bản của thế giới quan.

  ppt45p hoahue91 15-08-2014 138 52   Download

 • Đến năm 1758, hệ thống của ông bao gồm 4.400 loài động vật và 7.700 loài thực vật. Linnaeus phân chia mỗi giới thành các lớp, giới thực vật thành 24 lớp, giới động vật thành 6 lớp.

  ppt59p thuytramtran101 17-11-2012 103 25   Download

 • Câu 1 Phát biểu nào dưới đây là không đúng về sự tiến hoá của sinh giới A Toàn bộ sinh giới đa dạng và phong phú ngày nay có một hoặc một vài nguồn gốc chung B Dạng sinh vật nguyên thuỷ nào sống sót cho đến nay, ít biến đổi được xem là hoá thạch sống C Sự hình thành loài mới là cơ sở của quá trình hình thành các nhóm phân loại trên loài D Theo con đường phân li tính trạng, qua thời gian rất dài một loài gốc phân hoá thành những chi khác...

  pdf4p abcdef_53 23-11-2011 109 9   Download

 • Đặc tính di truyền của hệ gen virus Gumboro có xu hướng phân chia các chủng trên thế giới thành 2 nhóm: nhóm có nguồn gốc châu Á và nhóm có nguồn gốc Âu - Mỹ. Bằng phản ứng RT-PCR, tách dòng và giải trình trình tự, toàn bộ gen VP2 (1359 bp) của một số chủng virus Gumboro phân lập tại Việt Nam, ký hiệu BDG23 (Bình Dương)...

  pdf7p muacuoihe 10-08-2013 38 3   Download

 • Nhằm nâng cao công tác giảng dạy có hiệu quả chúng tôi xin giới thiệu đến quý bạn đọc những bài giảng Nguồn gốc vận động phát triển của sự vật và hiện tượng. Những bài giảng được biên soạn bởi nhiều giáo viên có kinh nghiệm sẽ giúp các bạn tiết kiệm được thời gian và công sức soạn thảo bài học của mình.

  ppt20p trongdung2222 02-04-2014 329 69   Download

 • I/Mục tiờu: 1/Kiến thức: - Trỡnh bày được một số bằng chứng về giải phẫu so sánh chứng minh mối quan hệ họ hàng giữa các sinh vật. - Phân biệt được cơ quan tương đồng và cơ quan tương tự. - Nêu được một số bằng chứng tế bào học và sinh học phân tử về nguồn gốc thống nhất của sinh giới. 2/ Kỹ năng: - Rèn luyện các kĩ năng quan sát và phân tích kênh hỡnh để thu nhận thông tin.

  doc21p trieuhai84 21-03-2013 97 43   Download

 • Nguồn gốc và hàm lượng trong vật phẩm 1.1. Nguồn gốc Phần lớn vitanlin được tổng hợp ở giới thực vật và vi sinh vật. ở mô bào động vật cao cấp, khả năng tạo vitamin rất hạn chế và có nhiều loại hoàn toàn không tổng hợp được

  pdf9p heoxinhkute1 12-08-2010 131 16   Download

 • Theo con đường PLTT, một loài thuỷ tổ không phải chỉ cho ra một loài mới mà có thể cho ra nhiều loài mới. Căn cứ vào quan hệ họ hàng gần, xa giữa các loài đang tồn tại mà xếp chúng vào những đơn vị phân loại nhỏ hay lớn hơn (chi, họ, bộ, lớp, ngành, giới).

  pdf5p heoxinhkute 04-08-2010 95 12   Download

 • Trình bày nội dung và ý nghĩa của học thuyết tế bào. - Giải thích được vì sao tế bào chỉ sinh ra từ tế bào sống trước nó. - Nêu được những bằng chứng sinh học phân tử về nguồn gốc thống nhất của sinh giới. - Giải thích được những mức độ giống và khác nhau trong cấu trúc của ADN và prôtêin giữa các loài. 2. Kỹ năng - Quan sát và phân tích các biểu bảng và ví dụ.

  pdf6p paradise8 21-12-2011 226 12   Download

 • Học xong bài này học sinh phải: - Nêu được bằng chứng về mối quan hệ nguồn gốc gữa các nhóm động vật - Trình bày được ý nghĩa và tác dụng của cây phát sinh giới Động vật.

  pdf5p lenovo1209 31-10-2010 303 10   Download

 • I / MỤC TIÊU : Kiến thức: Trình bày nội dung và ý nghĩa của học thuyết tế bào.  Giải thích được vì sao tế bào chỉ sinh ra từ tế bào sống trước đó.  Nêu được các bằng chứng sinh học phân tử về nguồn gốc thống nhất của sinh giới.  Giải thích được các mức độ giống nhau và khác nhau trong cấu trúc ADN và prôtêin giữa các loài. Kĩ năng: Rèn luyện kĩ năng phân tích kênh hình. Nội dung trọng tâm: Nội dung của học thuyết tế bào và bằng chứng sinh...

  pdf4p abcdef_34 18-09-2011 65 9   Download

Đồng bộ tài khoản