Nguồn lực trí tuệ

Xem 1-20 trên 88 kết quả Nguồn lực trí tuệ
 • Trí tuệ, tiếp cận từ khoa học phát triển là nguồn lực trí tuệ thuộc phạm trù trí tuệ xã hội là tổng hợp trí tuệ của cá nhân, nhóm và cộng đồng dân tộc tạo nên sức mạnh tổng hợp của một cộng đồng dân tộc nhất định. Tinh thần tự tôn dân tộc và cao hơn là, chủ nghĩa yêu nước vừa là một giá trị vừa là sợi dây kết dính trí tuệ của cá nhân, nhóm, tầng lớp nhất định của xã hội tạo nên sức mạnh của trí tuệ Việt Nam. Trong lịch sử,...

  pdf8p dem_thanh 21-12-2012 21 4   Download

 • Bài viết này tập trung phân tích một số luận điểm sau đây: Khái niệm trí tuệ và nguồn lực trí tuệ, nguồn lực trí tuệ Việt Nam trong tiến trình nhìn lịch sử dân tộc, nguồn lực trí tuệ Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước,... Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf8p nganga_05 27-09-2015 31 2   Download

 • Ở nước ngoài, nghiên cứu về trí tuệ và nguồn lực trí tuệ đã phát triển mạnh mẽ từ nhiều thập kỷ, nhưng ở nước ta, vấn đề này mới được quan tâm và đề cập đến trong một số công trình công bố gần đây. Mục đích của bài viết này là đi sâu tìm hiểu bản chất, nguồn gốc, cấu trúc và đặc điểm của trí tuệ và nhiều hướng tiếp cận như lịch sử, triết học, xã hội học, tâm lý học và văn hóa học. Trên cơ sở đó, các tác giả đề xuất một cách...

  pdf9p dem_thanh 21-12-2012 35 8   Download

 • Trí tuệ, tiếp cận từ khoa học phát triển là nguồn lực trí tuệ thuộc phạm trù trí tuệ xã hội là tổng hợp trí tuệ của cá nhân, nhóm và cộng đồng dân tộc tạo nên sức mạnh tổng hợp của một cộng đồng dân tộc nhất định.

  pdf8p phalinh20 24-08-2011 24 4   Download

 • Bài viết Quan điểm mác xít và một số lý thuyết phương Tây đương đại về bản chất của trí tuệ trình bày các nội dung về: Quan điểm mác xít về bản chất và vai trò trí tuệ; Một số lý thuyết phương Tây hiện đại về trí tuệ và các yếu tố cấu thành trí tuệ; kết luận,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf6p hokhaikyky 13-04-2018 2 0   Download

 • . Điều gì làm cho một nước nhỏ, nghèo tài nguyên như Israel trở thành một nước phát triển hùng mạnh? –Công nghệ tiên tiến. Thời đại kinh tế tri thức mà thế giới đang tiến nhanh vào, càng tạo điều kiện cho những nước có trình độ khoa học và công nghệ cao hơn, bất kể lớn hay nhỏ, luôn hưởng những phần lớn hơn, béo bở hơn, còn những nước càng tụt hậu, càng hưởng phần nhỏ bé hơn, với giá trị thấp hơn. Đó là một thực tế không thể chối cải.

  pdf3p bibocumi18 07-12-2012 48 7   Download

 • Bước vào thế kỷ XXI, khi mà cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật phát triển như vũ bão, cùng với vấn đề hòa bình, toàn cầu hóa, bảo vệ môi trường… ở một diện rộng, khắp nơi trên thế giới đang nổi lên vấn đề con người, trí tuệ con người và nguồn lực con người.

  doc15p dinhtrung88 13-12-2009 1081 389   Download

 • Để chiến thắng trong cuộc cạnh tranh sinh tồn ngày nay, mỗi cá nhân cũng như mỗi tổ chức không còn cách nào khác là phải nâng cao tốc độ tư duy cá nhân, khai thác tối đa nguồn vốn trí tuệ của mình. Mọi thứ đều xuất phát từ tư duy sáng tạo của mỗi cá nhân. Muốn nâng cao hiệu quả công việc, cải thiện chất lượng cuộc sống, khai phá tối đa khả năng tiềm ẩn trong mỗi con người, đòi hỏi mỗi cá nhân và tổ chức cần nhận thức đúng về tầm quan trọng của...

  pdf38p concanhcam 11-05-2010 421 209   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận triết học "lý luận về con người và vấn đề về đào tạo nguồn lực con người trong sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc17p mrlongqb 10-04-2010 418 198   Download

 • Sinh viên là một lực lượng xã hội đặc thù, có vai trò hết sức quan trọng trong quá trình phát triển của đất nước. Họ cũng là lực lượng kế tục và phát huy nguồn lực trí tuệ của nước nhà, là lớp người đang trong quá trình hoàn thiện, khẳng định nhân cách và tài năng của mình. Vị trí, vai trò của sinh viên Việt Nam trong bối cảnh hiện nay đang là vấn đề thu hút sự quan tâm, chú ý cả về phương diện lý luận cũng như thực tiễn, không chỉ của các...

  pdf92p dellvietnam 24-08-2012 267 150   Download

 • Con người là sản phẩm tiến hoá , phát triển lâu dài của tự nhiên . Con người trong quá trình tồn tại , không chỉ tác động vào tự nhiên , làm biến đổi thế giới tự nhiên mà con người còn quan hệ với nhau tạo nên bản chất con người . Xã hội ngày càng phát triển , năng suất lao động ngày càng cao , của cải vật chất ngày càng nhiều , tạo điều kiện phát triển những mặt tự nhiên như sức khỏe , trí tuệ , con người . Khi con người...

  pdf15p nguyenhuucanh1212 26-01-2013 84 43   Download

 • Allison Areias Những quốc gia có hệ thống bảo hộ sở hữu trí tuệ hiệu quả đã được hưởng lợi từ việc bảo hộ sở hữu trí tuệ của họ và tạo ra được một môi trường hấp dẫn đối với đầu tư nước ngoài.

  pdf4p meomayhamchoi 27-06-2011 94 24   Download

 • Trong thời đại ngày nay, vai trò quyết định của nguồn lực con người không chỉ có sức mạnh cơ bắp mà chủ yếu là ở sức mạnh trí tuệ. Xét đến cùng có thể nói rằng con người là nguồn lực của mọi nguồn lực. Tuy nhiên để thực hiện thành công vai trò quyết định đó của nguồn lực con người, người lao động phải có những năng lực và phẩm chất cần thiết đáp ứng yêu cầu của quá trình công nghiệp háo hiện đại hoá đặt ra.

  pdf24p songngu1311 07-12-2012 59 20   Download

 • Sau khi học xong chương này, người học có thể: Trình bày các nhóm dữ liệu (D/L) trên hệ thống, giải thích về trí tuệ doanh nghiệp (BI), ứng dụng web-ERP trình bày thông tin kinh doanh và tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf25p nguoibakhong05 05-03-2018 3 1   Download

 • Nguồn nhân lực là toàn bộ khả năng về sức lực, trí tuệ của mọi cá nhân trong tổ chức, bất kể vai trò của họ là gì. quản trị nguồn nhân lực là việc hoạch định, phát triển và điều khiển một mạng lưới các mối quan hệ ảnh hưởng lẫn nhau và liên quan đến tất cả các thành phần của tổ chức

  ppt27p nguyenthao1669 25-10-2011 232 145   Download

 • -Ngày nay với sự phát triển mạnh của khoa học công nghệ thì giáo dục cũng phát triển phù hợp nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo năng lực và phát triển nhân tài cho đất nước. Trong hệ thống giáo dục bậc học mầm non là bậc học khởi đầu do vậy những thay đổi tất yếu nên bắt đầu từ bậc học mầm non. Việc đổi mới trong giáo dục mầm non bắt nguồn từ các môn học trong đó việc hệ thống các bài tập toán bước đầu cho trẻ làm quen nhằm phát triển tư...

  pdf23p toyotayaris 06-08-2010 434 107   Download

 • Để xây dựng một đội ngũ công chức hành chính mạnh, tận tụy và trung thành với sự nghiệp của đất nước, hết lòng vì dân thì phải đào tạo phát triển không ngừng nâng cao năng lực, trí tuệ và phẩm chất của họ. Ngay từ những ngày đầu tiên khi xây dựng nền cộng hoà dân chủ Việt Nam, khi chính quyền còn trứng nước, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nghĩ đến việc đào tạo và phát triển công chức hành chính.

  pdf26p ctrl_12 09-07-2013 85 21   Download

 • Đây là cuộc chương trình dành cho chuyên gia bán hàng và marketing dựa trên kiến thức về trí tuệ cảm xúc với phương pháp truyền đạt độc đáo, hiệu quả. Chương trình đã thu hút hàng ngàn người đến từ 6 lục địa. Phương pháp luận bắt nguồn từ một chương trình giảng dạy mang tên “Khoa học về bản thân”, gắn liền với cuốn sách được yêu thích hàng đầu - “Trí tuệ Cảm xúc” của Daniel Goleman, một trong hai mô hình giảng dạy EQ (Emotional Quotient).

  pdf2p bibocumi19 12-12-2012 66 19   Download

 • Trong thời đại cách mạng khoa học-công nghệ hiện đại, tri thức khoa học và thông tin trở thành bộ phận cấu thành quan trọng hàng đầu của lực lượng sản xuất, đồng thời đóng vai trò quyết định đối với nền sản xuất vật chất trên qui mô toàn cầu. Nền kinh tế thế giới đang biến động mạnh mẽ trong cơ cấu chức năng lẫn phương thức hoạt động và sự phát triển của nó ngày càng phụ thuộc vào nhân tố tri thức-trí tuệ.

  pdf30p songngu1311 07-12-2012 239 152   Download

 • Xã hội loài người tồn tại và phát triển dựa vào hai nguồn tài nguyên là: thiên nhiên và con người. Cái quý nhất trong nguồn tài nguyên con người là trí tuệ. Theo quan niệm cổ điển, mọi nguồn tài nguyên thiên nhiên đều có hạn và đều có thể bị khai thác cạn kiệt. Song, sự hiểu biết của con người đã, đang và sẽ không bao giờ chịu dừng lại, nghĩa là nguồn tài nguyên trí tuệ không có giới hạn. ...

  pdf17p ruavanguom 26-09-2012 328 149   Download

Đồng bộ tài khoản