intTypePromotion=1
ADSENSE

Nguồn vốn ưu đãi

Xem 1-20 trên 124 kết quả Nguồn vốn ưu đãi
 • Kinh nghiệm quản lý các nguồn vốn ưu đãi của một số quốc gia có mức thu nhập trung bình và bài học cho Việt Nam trình bày phân tích kinh nghiệm quản lý vốn vay ưu đãi của Trung Quốc và Malaysia, từ đó rút ra các bài học cho Việt Nam trên các khia cạnh về tính chủ động trong thu hút và hiệu quả sử dụng cảc nguồn vốn ưu đãi, về lựa chọn và thẩm định dự án đầu tư, về tổ chức bộ máy quản lý vốn và các nguyên tắc cần tuân thủ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf6p vangthibaoyen1907 15-05-2018 59 2   Download

 • Luận án được nghiên cứu với mục tiêu nhằm Hệ thống hóa cơ sở lý luận, phân tích thực trạng, đề xuất giải pháp để tăng cường thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn vốn viện trợ cho Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam đã trở thành nước MIC.

  doc30p ngaohaicoi999 29-06-2020 20 1   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: ảnh hưởng tín dụng ưu đãi ngân hàng chính sách xã hội đến giảm tỷ lệ nghèo tại huyện vị xuyên tỉnh hà giang', luận văn - báo cáo, thạc sĩ - tiến sĩ - cao học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p bidao13 19-07-2012 161 36   Download

 • trước thời điểm mùa vụ kinh doanh cuối năm, nhu cầu vốn của các nhà sản xuất - kinh doanh có dấu hiệu gia tăng, nhưng không cao như các năm trước. Sacombank cũng thận trọng trong việc hỗ trợ vốn cho DN, nhằm hạn chế tối đa rủi ro nợ xấu gia tăng. nhu cầu vốn của DN hiện nay vẫn có, song Ngân hàng cũng phải chọn lọc kỹ khách hàng trước khi trao vốn, đồng thời, kiểm soát chặt chất lượng tín dụng. OCB hiện đang triển khai các sản phẩm chủ đạo gồm: cho vay ngành...

  pdf2p bibocumi20 15-12-2012 51 1   Download

 • Vốn ODA là một phần của nguồn tài chính chính thức mà Chính phủ các nước phát triển và các tổ chức đa phương dành cho các nước đang phát triển nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế và phúc lợi xã hội các quốc gia này. Vốn ODA bao gồm tất cả các khoản viện trợ không hoàn lại, có hoàn lại và vay ưu đãi; trong đó phần viện trợ không hoàn lại và các yếu tố ưu đãi khác chiếm ít nhất 25% vốn cung ứng. Nhiều quốc gia đã thu hút, vận động và sử dụng...

  doc31p glasses224 24-03-2010 1189 560   Download

 • Bài viết Hiệu quả sử dụng vốn ODA và các nguồn vốn vay kém ưu đãi ở Việt Nam đánh giá hiệu quả sử dụng vốn ODA và các nguồn vốn vay kém ưu đãi ở Việt Nam, những vấn đề đặt ra và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA và các nguồn vốn vay kém ưu đãi ở Việt Nam.

  pdf5p maiyeumaiyeu18 07-11-2016 132 18   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của bài viết này là phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận nguồn tín dụng ưu đãi và đánh giá hiệu quả sử dụng vốn vay của hộ nghèo tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf10p bautroibinhyen17 13-02-2017 68 10   Download

 • Để tham gia chương trình vay ưu đãi với lãi suất 9% một năm, người được vay phải là nhân viên hưởng lương từ ngân sách nhà nước, có khả năng tài chính để mua nhà, hộ khẩu thành phố... Trong khi công chức đủ các điều kiện này không nhiều. Từ năm 2006, Quỹ phát triển nhà ở (HOF) TP HCM bắt đầu triển khai chương trình cho công chức vay mua nhà lãi suất ưu đãi 9% một năm, thời hạn tối đa 15 năm với sự hỗ trợ nguồn vốn từ ngân sách thành phố. Đến ngày...

  pdf4p bibocumi19 13-12-2012 70 8   Download

 • Bài viết này nhằm mục đích đánh giá thực trạng, những khó khăn, vướng mắc; đề xuất những giải pháp về cơ chế chính sách nhằm nâng cao hiệu quả huy động và sử dụng các nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài phục vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo.

  pdf11p hanh_tv32 03-05-2019 107 10   Download

 • Bài viết Giải pháp tăng cường quản lý vốn vay ưu đãi ở Việt Nam hiện nay cho thấy thực trạng nợ nước ngoài của Chính phủ và yêu cầu đặt ra đối với việc quản lý vốn vay ưu đãi trong bối cảnh mới; các quan điểm quản lý nguồn vốn vay ưu đãi; giải pháp tăng cường quản lý vốn vay ưu đãi.

  pdf11p maiyeumaiyeu21 26-11-2016 68 5   Download

 • Bài viết Cần có cơ chế tài chính để khai thông nguồn vốn hỗ trợ phát triển hạ tầng bao gồm những nội dung sau: Hỗ trợ trực tiếp, ưu đãi về chính sách thuế, chính sách giá phí, cam kết bảo lãnh vốn vay cho nhà đầu tư và một số nội dung khác.

  pdf3p maiyeumaiyeu18 07-11-2016 35 3   Download

 • Bài viết trình bày những chuyển biến về nguồn vốn tài trợ sau Quyết định số 251/QĐ-TTg và Nghị định 15/2016/NĐ-CP của Chính phủ, những thay đổi mạnh mẽ về tư duy trong quản lý, sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf3p bautroibinhyen15 09-02-2017 39 5   Download

 • Bài viết Kinh nghiệm về mô hình tổ chức bộ máy liên kết vùng ở Mỹ và Hàn Quốc: Bài học đối với Việt Nam trình bày: Các nguồn vốn ưu đãi (gồm ODA và vồn vay ưu đãi) là nguồn lực bên ngoài quạn trọng hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở nhiều quốc gia. Ngay cả khi đã đạt mức thu nhập trung bình, nhiều nước vần tiếp tục sử dụng các nguồn vốn ưu đãi để phục vụ các mục tiêu phát triển, mặc dù phải huy động nguồn vốn ưu đãi với các điều kiện khắt khe hơn,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf9p vangthibaoyen1907 15-05-2018 53 4   Download

 • Với các nước đang phát triển như Việt Nam, nguồn vốn lớn và điều kiện ưu đãi khi vay giúp Chính phủ có thể tập trung đầu tư cho các dự án hạ tầng kinh tế lớn như xây dựng đường xá và các dự án hạ tầng xã hội như giáo dục, y tế, môi trường… Thông qua các chỉ tiêu cần thiết sử dụng trong đánh giá nguồn vốn ODA gồm: Kiểm soát tiến độ giải ngân dự án; đánh giá mức độ hoàn thành dự án so với kế hoạch; quản lý chi phí; đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực, đồng thời căn cứ vào các nhân tố ảnh hưởng chủ quan, khách quan với các điều kiện khi sử dụng nguồn vốn ODA làm cơ sở lý luận cho phân tíc...

  pdf6p vigeorgia2711 26-11-2020 31 3   Download

 • Chủ đề thảo luận: Nguồn vốn phát hành cổ phiếu nêu phần lớn các cổ phiếu đã phát hành tuỳ thuộc vào các nhà đầu tư – cổ đông. Mệnh giá là giá trị ghi trên mặt của cổ phiếu. Thị giá là giá cả của cổ phiếu trên thị trường.

  pdf11p blue_12 09-05-2014 60 1   Download

 • Bài viết này dựa trên kết quả thống kê của Tổng Cục Thống kê từ 2011 – 2017 và quá trình thực hiện các cuộc khảo sát các doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo tại Đồng Bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL), tổ chức các buổi tọa đàm tại địa phương để tham khảo ý kiến các nhà quản lý, các chuyên gia, qua đó phân tích đặc điểm của doanh nghiệp và khả năng tiếp cận nguồn vốn của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh lúa gạo tại ĐBSCL. Kết quả nghiên cứu chỉ ra 77,2% số doanh nghiệp là thoả mãn được nhu cầu khi vay vốn.

  pdf14p nguaconbaynhay2 04-01-2020 32 1   Download

 • Nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia. Tăng cường thu hút nguồn vốn FDI thông qua các biện pháp ưu đãi nhà đầu tư nước ngoài là chính sách luôn được các quốc gia áp dụng. Bài viết nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về ưu đãi tài chính thu hút doanh nghiệp FDI, rút ra gợi ý chính sách cho Việt Nam nhằm thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nước ta, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội.

  pdf4p vianthony2711 16-04-2021 10 3   Download

 • Quyết định 790/QĐ-UBND năm 2013 về phân bổ đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn vay tín dụng ưu đãi do tỉnh Bắc Giang ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung quyết định này.

  pdf4p minhhanhmh 05-03-2014 60 0   Download

 • Mục đích nghiên cứu: Luận văn làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn của các biện pháp ưu đãi đầu tư, thực trạng áp dụng pháp luật và chính sách ưu đãi đầu tư đối với các nhà đầu tư tại Việt Nam nói chung, tỉnh Quảng Ninh nói riêngnhằm thu hút và sử dụng nguồn vốn đầu tư của đất nước, khu vực, địa phương,từ đóđề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằmđẩy mạnh việc thu hút nguồn vốn đầu tư thông qua việc áp dụng có hiệu quả các biện pháp ưu đãi đầu tư tại tỉnh Quảng Ninh, đồng thờigóp phần hoàn thiện pháp luậtvề ưu đãi đầu tư tại Việt Nam.

  pdf90p viminnesota2711 08-01-2021 47 6   Download

 • Hiện Sở đã thực hiện vẫn trả lãi suất cao cho các khoản tiền gửi rút trước thời hạn nhưng đã gửi với thời gian đủ dài (2/3 kì hạn danh nghĩa). Sở nên chấp nhận trả với lãi suất ngắn hạn gần nhất cho các khoản tiền gửi của các tổ chức kinh tế, tiền gửi của các khách hàng lâu năm có qui mô lớn hoặc trả lãi đủ nếu được báo trước một thời gian. + Khoảng cách phân biệt về lãi suất: Sở nên có ưu đãi về lãi suất đối với những khách hàng gửi...

  pdf12p ttcao7 25-08-2011 72 25   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nguồn vốn ưu đãi
p_strCode=nguonvonuudai

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2