intTypePromotion=3
ADSENSE

Nh doanh qua mạng

Xem 1-20 trên 50 kết quả Nh doanh qua mạng
 • Thương mại điện tử (tiêng Anh là e-commerce hay electronic commerce) được định nghia ngan gần như sau “TMDT là viec th?c hien các ho.t dong thương mại dựa trên các công cv dien t5, dac biet là Internet và WWW.”

  pdf26p haxuanlinh9x 16-04-2010 256 146   Download

 • 1. Không thể giúp doanh nghiệp thành công “một sớm một chiều” Khi doanh nghiệp bắt đầu thực hiện một chương trình tiếp thị thì điều đó không có nghĩa là công việc kinh doanh sẽ phát triển ngay lập tức. Marketing chỉ giúp cho tên tuổi của doanh nghiệp xuất hiện trước thị trường mục tiêu một cách thường xuyên cho đến khi khách hàng quyết định sử dụng thứ sản phẩm hay dịch vụ của doanh nghiệp. Vì vậy, khi doanh nghiệp đang gặp khó khăn, doanh thu bị sụt giảm hay khi một hoạt động kinh doanh...

  pdf4p bibocumi10 20-10-2012 42 4   Download

 • Trước khi bạn có thể bắt đầu kinh doanh trực tuyến, bạn cần phải mua một tên miền. Nhưng bạn nên chọn tên miền nào? Dưới đây là những điều cần xem xét trước khi đưa ra quyết định quan trọng đó. Các quy tắc cho đuôi mở rộng. Dù bạn đang điều hành Web site nào đi nữa, đuôi mở rộng .com vẫn là một tiêu chuẩn vàng. Nếu bạn chỉ không thể tìm thấy một phiên bản .com không có chút hấp dẫn nào cho tên miền mơ ước của bạn, sau đó bạn chỉ nên xem xét một...

  pdf5p vuilacongaiha 08-07-2010 106 10   Download

 • Tín dụng Ngân hàng có vai trò quan trọng đối với hộ nghèo. Nó đƣợc coi là công cụ quan trọng để phá vỡ vòng luẩn quẩn của thu nhập thấp, tiết kiệm thấp và năng suất thấp, là chìa khoá vàng để giảm nghèo. Tổng nguồn vốn huy động từ các nguồn của Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tăng lên qua từng năm. Kết quả của việc sử dụng vốn tín dụng của các hộ nghèo đầu tƣ vào sản xuất kinh doanh cũng đã mang lại hiệu quả. Tích luỹ của ngƣời nghèo còn rất thấp, do đó hầu nhƣ các...

  pdf6p beepbeepnp 21-06-2013 247 88   Download

 • Chi phí là một khái niệm cơ bản nhất của bộ môn kế toán, của việc kinh doanh và trong kinh tế học, là các hao phí về nguồn lực để doanh nghiệp đạt được một hoặc những mục tiêu cụ thể. Nói một cách khác, hay theo phân loại của kế toán tài chính thì đó là số tiền phải trả để thực hiện các hoạt động kinh tế như sản xuất, giao dịch, v.v... nhằm mua được các loại hàng hóa, dịch vụ cần thiết cho quá trình sản xuất, kinh doanh. Như vậy, có nhiều loại chi...

  pdf84p mama15 12-10-2010 333 78   Download

 • Những thành tựu phát triển kinh tế đất nước ta đạt được trong những năm qua đã khẳng định được sự đúng đắn trong đường lối của Đảng và nhà nước chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng XHCN. Trong cơ chế đó, mục tiêu của các doanh nghiệp là đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường và đạt được mục tiêu lợi nhuận của doanh nghiệp....

  doc71p dinhthao00 14-06-2011 197 62   Download

 • QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI NHẬN THỨC VỀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG. 1. Cơ chế quản lý kinh tế thời kỳ trước đổi mới. Cơ chế kế hoạch hoá bộc lộ nhiều quan liêu, bao cấp. Thứ nhất: Nhà nước quản lý nền kinh tế chủ yếu bằng mệnh lệnh hành chính dựa trên hệ thống chỉ tiêu pháp lệnh chi tiết áp đặt từ trên xuống dưới Thứ hai: Các cơ quan hành chính can thiệp sâu vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp nhưng lại không chịu trách nhiệm gì về vật chất và pháp lý đối với...

  ppt15p thanhphuc_baoai 07-09-2012 271 52   Download

 • Trong những năm gần đây đất nƣớc ta đã và đang nỗ lực thực hiện quá trình hội nhập vào nền kinh tế thế giới.Cùng với nhiều thuận lợi cũng nhƣ thử thách cam go của một nền kinh tế năng động và mang tính cạnh tranh gay gắt, các doanh nghiệp phải nỗ lực hết mình để tìm chỗ đứng trên thị trƣờng

  pdf89p sang_som 25-04-2013 74 25   Download

 • Việt nam đang trên đƣờng hội nhập vào nền kinh tế thị trƣờng, một môi trƣờng mang tính cạnh tranh mạnh mẽ, đem lại nhiều cơ hội, song cũng không ít thách thức cho các doanh nghiệp. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp phải không ngừng đổi mới mình cũng nhƣ mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất. Do đó các doanh nghiệp phải không ngừng hoàn thiện và nâng cao cơ chế quản lý kinh tế, đặc biệt là công tác...

  pdf108p nokia_12 09-05-2013 67 22   Download

 • Giải pháp bảo vệ Mạng nội bộ .Đặt vấn đề Song song với việc xây dựng nền tảng về công nghệ thông tin, cũng nh phát triển các ứng dụng máy tính trong sản xuất, kinh doanh, khoa học, giáo dục, xã hội,... thì việc bảo về những thành quả đó là một điều không thể thiếu. Sử dụng các bức tờng lửa (Firewall) để bảo vệ mạng nội bộ (Intranet), tránh sự tấn công từ bên ngoài là một giải pháp hữu hiệu, đảm bảo đợc các yếu tố: An toàn cho sự hoạt động của toàn bộ hệ thống mạng Bảo...

  pdf6p conquynho32 16-09-2012 87 20   Download

 • Nƣớc ta đang trong thời kỳ hội nhập kinh tế thế giới, các quan hệ kinh tế sẽ phát triển mạnh mẽ mang đến cho doanh nghiệp nhiều cơ hội cũng nhƣ nhiều khó khăn, thử thách. Cạnh tranh để tồn tại là vấn đề sống còn của doanh nghiệp. Để tăng sức cạnh tranh, tiếp tục tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp phải quan tâm đến việc hoạch định doanh thu, kiểm soát chi phí và xác định kết quả kinh doanh, bởi vì lợi nhuận thu đƣợc nhiều hay ít, chịu ảnh hƣởng trực tiếp...

  pdf102p nokia_12 09-05-2013 71 19   Download

 • Bước 1: Thiết lập mục tiêu Xây dựng các mục tiêu hoặc là mục đích mà công ty mong muốn đạt được trong tương lai. Các mục tiêu đó phải mang tính thực tế và được lượng hóa thể hiện chính xác những gì công ty muốn thu được. Trong quá trình hoạch định chiến lược, các mục tiêu đặc biệt cần là: doanh thu, lợi nhuận, thị phần, tái đầu tư. Những yếu tố cần nhắc khi thiết lập mục tiêu là: Nguyện vọng của cổ đông Khả năng tài chính...

  pdf13p ctrl_12 10-07-2013 54 17   Download

 • Nƣớc ta đang trong thời kỳ hội nhập kinh tế thế giới, các quan hệ kinh tế sẽ phát triển mạnh mẽ mang đến cho doanh nghiệp nhiều cơ hội cũng nhƣ nhiều khó khăn, thử thách. Cạnh tranh để tồn tại là vấn đề sống còn của doanh nghiệp. Để tăng sức cạnh tranh, tiếp tục tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp phải quan tâm đến việc hoạch định doanh thu, kiểm soát chi phí và xác định kết quả kinh doanh, bởi vì lợi nhuận thu đƣợc nhiều hay ít, chịu ảnh hƣởng trực tiếp...

  pdf102p nokia_12 09-05-2013 80 16   Download

 • Sau khi ra nhập tổ chức thƣơng mại thế giới WTO, nƣớc ta đã hội nhập toàn diện với nền kinh tế thế giới. Cùng với nhiều thuận lợi cũng nhƣ thử thách cam go của một nền kinh tế năng động và mang tính cạnh tranh gay gắt, các doanh nghiệpphải nỗ lực không ngừng để tìm chỗ đứng trên thị trƣờng. Bằng nhiều cách khác nhau doanh nghiệp phải có những chiến lƣợc kinh doanh đúng đắn và sáng tạo sao cho phù hợp với khả năng của doanh nghiệp và thực tế của thị trƣờng. Một...

  pdf87p la_lan23 13-04-2013 58 12   Download

 • Ngày nay, các doanh nghiệp có nhiều cơ hội thuận lợi để hội nhập với nền kinh tế thế giới nhƣng đồng thời cũng phải đƣơng đầu với không ít những khó khăn do nền kinh tế thị trƣờng mang lại mà khó khăn lớn nhất có lẽ là sự cạnh tranh gay gắt không những của các doanh nghiệp trong nƣớc mà còn của cả các doanh nghiệp nƣớc ngoài. Để tồn tại và phát triển, nhiệm vụ của các doanh nghiệp là phải không ngừng cố gắng nỗ lực nâng cao chất lƣợng sản phẩm, dịch vụ, giảm...

  pdf119p nokia_12 09-05-2013 39 12   Download

 • Trong những năm gần đây, sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam vô cùng mạnh mẽ. Đặc biệt là sự kiện tháng 11/2006, Việt Nam ra nhập WTO đã đƣa nƣớc ta hội nhập toàn diện, sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. Điều đó sẽ mang lại những thuận lợi cũng nhƣ không ít những khó khăn, thách thức cho các doanh nghiệp và liệu rằng các doanh nghiệp Việt Nam có thể cạnh tranh đƣợc với doanh nghiệp nƣớc ngoài, chiếm lĩnh đƣợc thị trƣờng hay không? Hay sẽ bị phá sản?...

  pdf101p sang_som 25-04-2013 39 11   Download

 • Chương II - Kế toán quản trị các yếu tố sản xuất kinh doanh Mỗi nhóm vật liệu lại gồm nhiều thứ, ví dụ nhóm xi măng gồm : xi măng trắng, xi măng P500, xi măng P400... vì vậy có thể lập danh điểm NVL của doanh nghiệp như sau.

  pdf22p xipo2thi 07-03-2011 44 7   Download

 • Lập trình mạng là một trong những nhiệm vụ căn bản để phát triển các ứng dụng doanh nghiệp. Một chương trình mạng được viết ra để các chương trình trên các máy tính khác nhau có thể truyền tin với nhau một cách hiệu quả và an toàn cho dù chúng được cài đặt trên mạng LAN, WAN hay mạng toàn cầu Internet, đây là điều căn bản đối với sự thành công của nhiều hệ thống.

  pdf22p cabongkhoto 17-06-2011 27 5   Download

 • c. Så âäö kãú toaïn xaïc âënh kãút quaí kinh doanh trong kyì SÅ ÂÄÖ KÃÚ TOAÏN XAÏC ÂËNH KÃÚT QUAÍ KINH DOANH TRONG KYÌ ( bao gäöm hoaût âäüng tiãu thuû vaì hoaût âäüng taìi chênh) TK 632 Kãút chuyãøn giaï väún haìng baïn TK 911 TK 511, 512 Kãút chuyãøn doanh thu thuáön baïn haìng vaì cung cáúp dëch vuû TK 515 TK 635 Kãút chuyãøn chi phê taìi chênh Kãút chuyãøn doanh thu taìi chênh TK 641, 642 Kãút chuyãøn chi phê baïn haìng & quaín lyï doanh nghiãûp TK 421 Kãút chuyãøn laîi ( Doanh thu täøng giaï väún vaì caïc chi...

  pdf14p phuoctam43 22-07-2011 25 5   Download

 • Theo kinh nghiệm phát triển của các nước Đông á và Đông Nam á thì đầu tư vào giáo dục là bước đầu tư quan trọng nhất cho sự phát triển. Vào đầu những năm 60 khi Hàn Quốc và Singapore, Đài Loan còn có mức thu nhập bình quân đầu người rất thấp thì họ cũng đã có một nền giáo dục phát trển gấp nhiều lần so với các nước đang phát triển khác. Các doanh nghiệp tư nhân khi mới thành lập hoặc mở mang hoạt động thì yếu tố quan trọng nhất là đội ngũ lao...

  pdf10p iphone7 06-11-2011 48 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nh doanh qua mạng
p_strCode=nhdoanhquamang

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản