intTypePromotion=1
ADSENSE

Nhập liệu trên spss

Xem 1-12 trên 12 kết quả Nhập liệu trên spss
 • SPSS là phần mềm thiết yếu dùng trong phân tích các dữ liệu thu thập từ các bảng câu hỏi. Khi thiết kế bảng câu hỏi, một lỗi rất cơ bản mà người thiết kế rất hay bỏ qua hoặc biết mà làm ngơ vì không có cách xử lý và có những hạn chế dù chủ quan hay khách quan.Người thiết kế chưa đặt hết mình vào người trả lời. Hoặc khi được trả lời thì người nhập dữ liệu thông thường cũng bỏ qua những dữ liệu vì không có cách nào nhập được. Chúng ta sẽ rõ...

  pdf4p 205197749 09-03-2013 150 54   Download

 • Bài giảng "Phân tích dữ liệu với SPSS – Chương 1: Phân loại dữ liệu, mã hóa, nhập liệu và một số xử lý trên biến" trình bày các nội dung: Phân loại dữ liệu, nguyên tắc mã hóa và nhập liệu, một số xử lý trên biến, thay đổi một số mặc định của chương trình,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf25p tsmttc_004 11-06-2015 107 43   Download

 • Bài giảng Phân tích dữ liệu với SPSS: Chương 6 trình bày các nội dung phân tích liên hệ giữa biến nguyên nhân định tính và biến kết quả định lương - phân tích phương sai dựa trên các kết quả nhập vào và xuất kết quả. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf12p tsmttc_004 11-06-2015 99 40   Download

 • phần 1 gồm các chương chính: giới thiệu phân tích dữ liệu, phân loại dữ liệu, mã hóa, nhập liệu và một số xử lý trên biến, làm sạch dữ liệu, tóm tắt và trình bày dữ liệu, kiểm định mối liên hệ giữa hai biến định tính. mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  pdf145p hpnguyen6 07-04-2018 137 39   Download

 • Mục tiêu của bài 4 nhằm giúp người học hiểu được: Hiểu và áp dụng được các phương pháp biến đổi dữ liệu phù hợp với yêu cầu nghiên cứu; hiểu và áp dụng được các phương pháp xử lý lỗi phát sinh trong quá trình nhập liệu; tổ chức và làm việc nhóm xây dựng bảng câu hỏi khảo sát, tiến hành khảo sát, nhập và xử lý dữ liệu.

  pdf15p nomoney7 04-03-2017 58 11   Download

 • Các phương pháp thu thập dữ liệu: Phỏng vấn trực tiếp (Face to face interview) Phỏng vấn tại nhà (Door to door inetrview) Phỏng vấn tại một địa điểm cụ thể (Central location interview) Phỏng vấn chặng (Mall –Intercept interview) Phỏng vấn qua điện thoại Phỏng vấn qua thư Phỏng vấn qua internet Quan sát (Observation) Qui trình xữ lý dữ liệu Bước 1: kiểm tra, hiệu chỉnh bảng câu hỏi Bước 2:mã hóa dữ liệu trên bảng câu hỏi Bước 3: nhập dữ liệu vào máy tính Bước 4:làm sạch dữ liệu trên máy tínhThực...

  pdf69p endlesslovelp 20-09-2012 328 90   Download

 • Bài giảng Tin học ứng dụng - Chương 1: Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS giới thiệu về SPSS; phân loại và mã hóa dữ liệu; khai báo biến và nhập liệu; một số xử lý trên biến; làm sạch dữ liệu; tóm tắt và trình bày dữ liệu. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf42p minhminhnguyen32 09-06-2014 209 76   Download

 • Mục tiêu của môn học nhằm giúp các bạn sinh viên hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, vai trò của phần mềm SPSS, các phân tích và xử lý thông tin trong nghiên cứu khoa học. Hiểu rõ về qui trình thu thập, xử lý thông tin trong nghiên cứu khoa học. Xác định các loại biến, thang đo phù hợp đối với từng loại biến trên bảng câu hỏi, tiến hành các thủ tục mã hóa, khởi tạo biến và nhập dữ liệu,...

  pdf3p thiennga_12 02-03-2018 54 5   Download

 • Nghiên cứu này hướng đến mục tiêu tìm các nhân tố tác động đến minh bạch thông tin tài chính của các công ty Việt Nam trong bối cảnh thực hiện cam kết AEC. Sử dụng phương trình hồi quy tuyến tính (phần mềm thống kê SPSS), nghiên cứu đã phân tích dữ liệu thông tin tài chính của 240 công ty niêm yết trên Sàn Giao dịch HOSE.

  pdf17p hulk1234 01-06-2018 29 1   Download

 • Các nội dung chính trong phần này: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Khởi động SPSS Giới thiệu một số menu chính trong cửa sổ SPSS Mở dữ liệu từ tập tin của SPSS và của phần mềm EXCEL Nhập dữ liệu trực tiếp từ bàn phím và bằng Copy và Paste Vẽ đồ thị scatter Thống kê mô tả dữ liệu Kiểm tra sự tương quan Thêm biến và thêm quan sát ∗ SPSS là một nhãn hiệu đã đăng ký bản quyền của SPSS Inc. Khởi động SPSS Cách 1: Nhấp đúp vào biểu tượng SPSS trên màn...

  pdf19p muaythai6 26-10-2011 270 104   Download

 • Nội dung bài viết trình bày để đưa ra những khuyến nghị nhằm giúp cho công tác phòng chống bệnh dại hiệu quả hơn. Nghiên cứu can thiệp thực hiện trên toàn bộ học sinh của 02 trường THCS thuộc huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (BR-VT) với mục tiêu nhằm mô tả thực trạng kiến thức, thực hành về phòng chống bệnh dại của học sinh và đánh giá hiệu quả sau khi triển khai truyền thông tại 2 trường THCS thuộc huyện Xuyên Mộc, tỉnh BR-VT năm 2012. Người tham gia nghiên cứu tự điền vào phiếu điều tra, khuyết danh, số liệu được nhập với phần mềm Epi Data 3.

  pdf4p hanh_tv34 11-05-2019 25 2   Download

 • hằm giúp ngư dân, các nhà đầu tư thấy được hiệu quả kinh tế của nghề lưới kéo ven bờ tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, tác giả đã điều tra 200 tàu hoạt động nghề lười kéo ven bờ tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (chiếm 50% trên tổng số), sau đó sử dụng Excel, SPSS nhập dữ liệu, phân tích mô tả, thống kê.

  pdf7p advanger1 06-05-2018 25 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nhập liệu trên spss
p_strCode=nhaplieutrenspss

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2