Ôn thi kế toán bài tập kế toán thương mại

Xem 1-20 trên 27 kết quả Ôn thi kế toán bài tập kế toán thương mại
 • Bài tập kế toán doanh nghiệp thương mại - dịch vụ của Vũ Thị Thành được biên soạn nhằm giúp sinh viên có thêm bài tập tham khảo, chuẩn bị tốt kỳ thi kết thúc môn.

  pdf22p doremon_12 24-12-2013 301 106   Download

 • Bài tập: Hạch toán kinh doanh hàng hóa trong các DN thương mại Bài tập số 1 Tại một DN hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp KKTX, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, có tình hình trong tháng 8/N như sau (đơn vị 1.000 đ): 1. Ngày 2/8, mua một lô hàng giá mua chưa thuế GTGT là 80.000, thuế suất thuế GTGT 10%. Bao bì đi kèm giá chưa thuế GTGT 100, thuế suất thuế GTGT 10%. Hàng nhập kho đủ, đơn vị chưa thanh toán. Chi phí vận chuyển số hàng trên đã thanh...

  pdf12p can_loc 27-07-2012 1650 409   Download

 • Bài tập tổng hợp Bài 1 Ngày 28/05/2011 tại Sở Giao Dịch ACB(TpHCM) có các nghiệp vụ phát sinh như sau: 1. Bà Hoàng Yến nộp tiền mặt mở sổ tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng, lãi trả sau, số tiền 200 trđ, lãi suất 1,2%/tháng. 2. Ông Bửu Lâm yêu cầu chuyển toàn bộ vốn gốc và lãi của sổ tiết kiệm kỳ hạn 2 tháng, lãi trả sau, sổ này mở ngày 24/01/2011, số tiền 400 trđ, với lãi suất 0,75%/ tháng sang mở sổ tiết kiệm kỳ hạn 9 tháng, với lãi suất 1,25%/tháng, rút trước hạn...

  pdf5p logomay 12-06-2013 97 23   Download

 • Sau đây trích lọc các nghiệp vụ phát sinh tại Sài Gòn Công Thương Ngân hàng (Saigonbank) huyện Bình Chánh, Tp HCM. 1. Ngày 02/07/2010, Cty xuất nhập khẩu Limexco xin mở L/C trả chậm trị giá 20.000 USD , NH đồng ý và yêu cầu Limexco ký quỹ 40% bằng USD và thu phí mở L/C với tỷ lệ 0,11% ( phí này đã bao gồm 10% thuế GTGT). Cty trích TK Tiền gửi thanh toán VND mua ngoại tệ để ký quỹ và nộp USD mặt để trả phí L/C....

  pdf1p logomay 12-06-2013 125 18   Download

 • ĐỀ SỐ 1: (đvt: 1.000đ) OK Cty TM A, kế toán hàng tồn kho theo pp kê khai thường xuyên, nộp thuế GTGT theo pp khấu trừ. Hàng hóa và ngoại tệ xuất đc tính theo pp FIFO. Số dư đầu tháng 3 của 1 số TK như sau: TK 156: 222.400.000đ, chi tiết gồm: + 1561 (A): 2.000 sp * 50.000 đ/sp = 100.000.000đ + 1561 (B): 3.000 sp * 40.000 đ/sp = 120.000.000đ + 1562 2.400.000đ TK1122: 160.000.000đ (10.000 USD * 16.000 đ/usd) Chi phí bán hàng: 5.000.000đ Chi phí QLDN: 3.000.000đ Thuế TNDN 25%...

  doc6p nguyenbaoan 07-03-2011 1057 426   Download

 • Tại một doanh nghiệp thương mại trong tháng 3/2010 có tài liệu được kế toán tập hợp như sau: @ Số dư đầu kỳ của một số...

  doc2p thoritruong 22-05-2011 1008 289   Download

 • Lợi nhuận của doanh nghiệp là kể quả hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả hoạt động đầu tư tài chính và lợi nhuận bất thường khác. Lợi nhuận càng cao thì tình hình tài chính càng ổn định.

  pdf96p nokia_12 09-05-2013 52 26   Download

 • Điều này thì kể từ ngày gia nhập Việt Nam thi hành đầy đủ những nghĩa vụ thuộc Chương này mà trùng với những nghĩa vụ trong Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (1994) của WTO. 4. Mỗi Bên thi hành ngay các nghĩa vụ thuộc Chương này trong phạm vi mà pháp luật quốc gia hiện hành của Bên đó cho phép, và trong các thời hạn được quy định tại khoản 1 và khoản 2 mỗi bên không được thực hiện bất kỳ biện pháp nào,...

  pdf18p muaythai7 30-10-2011 73 22   Download

 • Nhiều bài toán trong thực tế dẫn đến nghiên cứu một hay nhiều dấu hiệu định tính hoặc địnhlượng đặc trưng cho các phần tử của một tập hợp nào đó. Chẳng hạn nếu muốn điều tra thu nhập bình quân của các gia đình ở Hà Nội thì tập hợp cần nghiên cứu là các hộ gia đình ở Hà Nội, dấu hiệu nghiên cứu là thu nhập của từng mỗi gia đình. I.

  pdf43p muaythai4 26-10-2011 46 12   Download

 • Các loại hình doanh nghiệp: Dịch vụ, thương mại, sản xuất (cũng có thể bao gồm các doanh nghiệp nông nghiệp và khai thác mỏ) Các doanh nghiệp dịch vụKế toán trong doanh nghiệp như là một hệ thống thông tin. Kế toán là quá chính xác định, đo lường và truyền đạt các thông tin kinh tế của một tổ chức nhằm phục vụ cho mục đích...

  pdf32p kimtuyen 24-12-2009 482 143   Download

 • SAMPLE TEST 1 PART I: Choose the correct answer by writing the letter A, B, C or D after each number on your answer sheet. 1. Get the invoice ______ upon receipt. (A) signature (B) sign (C) signed (D) signing 2. ________ time to submit a bid. (A) Still there is (B) Is there still (C) There is still (D) They're still is 3. Our future will be _____ on what services we can provide. (A) basic (B) based (C) basing (D) base 4. If there ______better communication, I would not resign. (A) were (B) was (C) is (D) will...

  pdf49p muaythai1 19-09-2011 378 51   Download

 • Pháp lệnh trọng tài thương mại Để góp phần giải quyết các vụ tranh chấp phát sinh trong hoạt động thương mại, bảo đảm quyền tự do kinh doanh, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các bên, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Căn cứ vào Ngh...

  pdf0p muaythai9 15-11-2011 89 34   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: đổi mới quản lý nhà nước đối với hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh bó kẹo, cộng hoà dân chủ nhân dân lào', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf94p hotmoingay5 20-01-2013 75 22   Download

 • Do tính chất phức tạp của quá trình thanh toán nên TTD được mở với số tiền tương đối lớn và thời gian tương đối dài (3 tháng), thư tín dụng không được bổ sung thêm tiền. - Sau thời hạn hiệu lực qui định thư tín dụng đã mở không được sử dụng sẽ bị hủy bỏ bằng việc trả lại tiền trên tài khoản kí gửi cho khách hàng. Nợ TK 4272 Có TK 4211 - Trường hợp bên mua và bên bán mở tài khoản tại 2 ngân hàng khác hệ thống, thì phải có một NH...

  pdf25p muaythai4 20-10-2011 49 19   Download

 • CƠ CHẾ CHUYỂN VỐN TRONG NỘI BỘ CÔNG TY : CHI PHÍ & LỢI TỨC THIẾT KẾ CHÍNH SÁCH CHUYỂN TIỀN TOÀN CẦU I. GIÁ TRỊ CỦA HỆ THỐNG TÀI CHÍNH ĐA QUỐC GIA

  pdf14p muaythai4 26-10-2011 76 14   Download

 • Lạm phát bằng không khi thất nghiệp bằng tỷ lệ tự nhiên. - Khi thất nghiệp thực tế thấp hơn tỷ lệ tự nhiên thì lạm phát xảy ra. - Độ dốc ε càng lớn thì một sự tăng, giảm nhỏ của thất nghiệp sẽ gây ra sự tăng, giảm đáng kể về lạm phát. Độ lớn của ε phản ánh sự phản ứng của tiền lương. Nếu tiền lương có độ phản ứng mạnh thì ε lớn, nếu có tính ì cao thì ε nhỏ (đường Phillips sẽ xoay ngang). Nếu đường Phillips gần như nằm ngang thì lạm...

  pdf26p muaythai4 20-10-2011 55 11   Download

 • Nếu Việt Nam gia nhập WTO trước khi kết thúc các thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này thì kể từ ngày gia nhập Việt Nam thi hành đầy đủ những nghĩa vụ thuộc Chương này mà trùng với những nghĩa vụ trong Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (1994) của WTO. 4. Mỗi Bên thi hành ngay các nghĩa vụ thuộc Chương này trong phạm vi mà pháp luật quốc gia hiện hành của Bên đó cho phép, và trong các thời hạn được quy định...

  pdf18p muaythai7 30-10-2011 48 11   Download

 • Có lẽ không thể có một hiến pháp nào tốt hơn hiến pháp cho phép kết hợp hai quyền lập pháp và hành pháp vào làm một;[b] nhưng chính sự kiện đó lại làm cho chính quyền không hữu hiệu trong nhiều trường hợp khác, chỉ vì có những việc phải được tách biệt thì lại bị lẫn lộn với nhau, và vì Nhà vua và Hội đồng Tối cao nhập lại thành một nhân vật, nên sẽ lập ra một chính quyền mà không có chính quyền. Nếu kẻ làm luật lại là kẻ thi hành luật, đó là...

  pdf25p muaythai4 20-10-2011 40 8   Download

 • Khi các điều kiện bắt buộc đúng trên tờ khai đã đảm bảo thì cho ghi tờ khai. o Chỉ tiêu [01] lấy từ giá trị tham số Kỳ tính thuế đã nhập ở mục Khai báo kỳ tính thuế và các phụ lục. o Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: Nhập các chỉ tiêu A1 kiểu số. o Điều chỉnh tăng tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp: Nhập các chỉ tiêu từ B2 đến B16 kiểu số. Giữa chỉ tiêu này không có ràng buộc. o Điều chỉnh giảm tổng lợi nhuận trước...

  pdf25p muaythai4 20-10-2011 41 6   Download

 • Đối với ngày ký, đây là ngày bắt buộc phải có trên mọi tờ khai hoặc báo cáo tài chính theo quy định của cơ quan thuế. Phục lục 3: Báo cáo LCTT (Trực tiếp) cho DN theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC Hướng dẫn nhập dữ liệu trong hệ thống kê khai HTKK. + Mặc định các chỉ tiêu có chỉ dẫn đến các mục trong bản thuyết minh theo quy định hiện hành. Nếu có sự thay đổi về các mục thuyết minh này thì người sử dụng sẽ sửa lại.

  pdf20p muaythai4 20-10-2011 47 6   Download

Đồng bộ tài khoản