intTypePromotion=1
ADSENSE

Phân bổ dự toán

Xem 1-20 trên 3025 kết quả Phân bổ dự toán
 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Đầu tư phát triển và phân bổ ngân sách nhà nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân quận - huyện Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch quận - huyện Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục Thuế quận - huyện Cách thức thực hiện: Trụ sở...

  pdf4p suphubeo 31-10-2010 193 33   Download

 • Mục đích của đề tài là phân tích tình hình xây dựng định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên của tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2020, rút ra được những ưu - nhược điểm trong công tác xây dựng định mức,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf27p thuongdanguyetan01 03-09-2019 17 3   Download

 • Nghị quyết số 49/2008/NQ-HĐND về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2009 do Hội đồng nhân dân quận 4 ban hành

  pdf3p lawttnh14 13-11-2009 81 6   Download

 • NGHỊ QUYẾT Về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM KHOÁ VII, KỲ HỌP THỨ 22 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003

  pdf4p poqueen 13-05-2013 379 201   Download

 • Quyết định 151/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2007

  doc12p trongthuy 18-08-2009 383 58   Download

 • Quyết định về việc ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2011, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật ngân sách nhà nước; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách địa phương của thành phố Đà Nẵng.

  pdf35p sontratckh 10-12-2010 333 49   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thẩm định phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước của các cơ quan, đơn vị thuộc khối thành phố quản lý', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf4p suphubeo 31-10-2010 143 29   Download

 • Về việc quyết định định mức phân bổ dự toán chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002...

  pdf3p tapuaxinhdep 19-05-2013 69 3   Download

 • HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Số: 123/2008/NQ-HĐND CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tam Kỳ, ngày 11 tháng 12 năm 2008 NGHỊ QUYẾT Về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM KHOÁ VII, KỲ HỌP THỨ 20 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

  pdf4p poqueen 13-05-2013 28 1   Download

 • Quyết định số 46/2016/QĐ-­TTg ban hành về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017. Quyết định được ban hành theo Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015,...

  pdf21p bachma45 02-11-2017 58 0   Download

 • Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND của tỉnh Bình Thuận ban hành quy định về định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

  doc5p nghqcp 09-11-2017 36 1   Download

 • Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

  pdf11p 0162987154 16-11-2017 26 0   Download

 • Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang.

  doc5p daovanmanh_123 03-03-2018 67 0   Download

 • Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2015 của ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Yên Bái

  doc4p daovanmanh_123 03-03-2018 49 0   Download

 • Quyết định 46/2019/QĐ-UBND ban hành việc bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và giai đoạn 2017 - 2020.

  doc2p manhinh999 20-04-2020 8 0   Download

 • Nghị quyết số 01/2019/HĐND ban hành Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 51/2016/NQ-HĐND9 ngày 16 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 và giai đoạn 2017 - 2020

  doc4p cuahoangde999 05-06-2020 5 0   Download

 • Nghị quyết số 30/2019/NQ-HĐND về việc phân bổ dự toán ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2020. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

  doc2p tommuni999 10-06-2020 7 0   Download

 • Nghị quyết số 37/2019/NQ-HĐND về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2020. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

  doc50p tommuni999 10-06-2020 5 0   Download

 • Tài liệu tham khảo giúp học viên trang bị cơ sở lý luận, cách làm và áp dụng vào công việc cụ thể đồng thời giúp học viên giải quyết các vấn đề cụ thể trong quá trình học và làm việc, rèn luyện được tính cẩn thận, tỉ mĩ và chính xác trong công việc. Củng cố và bổ sung các kiến thức cơ bản về xây dựng.

  pdf96p lg123456 15-03-2014 261 86   Download

 • Dự toán: một loại kế hoạch nhằm liên kết các mục tiêu cụ thể, chỉ rõ các tài nguyên phải sử dụng đồng thời dự tính kết quả thực hiện trên cơ sở các kỹ thuật dự báo. Sự tiên liệu tương lai có hệ thống  so sánh và đánh giá các mục tiêu hoạt động thực tiễn. Cơ sở để tổ chức thực hiện nhiệm vụ của DN, phương tiện để phối hợp các bộ phận trong DN

  ppt37p lazycat228 20-11-2011 300 79   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phân bổ dự toán
p_strCode=phanbodutoan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2