intTypePromotion=1
ADSENSE

Pháp luật cứu trợ xã hội

Xem 1-20 trên 208 kết quả Pháp luật cứu trợ xã hội
 • 1. Khái niệm pháp luật cứu trợ xã hội a. Khái niệm cứu trợ xã hội Có thể nói, cứu trợ xã hội là một hoạt động mang tính chất từ thiện, tương thân tương ái giúp đỡ nhau của con người trong các giai đoạn lịch sử khác nhau. Không phải lúc nào trong cuộc sống con người cũng gặp được những điều kiện thuận lợi, những cơ may như mong muốn mà có những lúc họ phải đối mặt với rủi ro, bất hạnh, hiểm nguy và những bất trắc trong cuộc sống. ...

  pdf10p akvevn 29-05-2011 263 57   Download

 • Tài liệu "Pháp luật an sinh xã hội" trình bày các nội dung về: Chương 1 - Lý luận chung về pháp luật an sinh xã hội; Chương 2 - Pháp luật bảo hiểm xã hội; Chương 3 - Pháp luật ưu đãi xã hội; Chương 4 - Pháp luật cứu trợ xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu để hiểu rõ về pháp luật an sinh xã hội hơn.

  doc71p pt1506 17-03-2009 573 144   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn giáo trình "Luật an sinh xã hội", phần 2 cung cấp cho người đọc các kiến thức: Pháp luật ưu đãi xã hội (Một số vấn đề lý luận về pháp luật ưu đãi xã hội, các chế độ ưu đãi xã hội), pháp luật cứu trợ xã hội (một số vấn đề lý luận về pháp luật cứu trợ xã hội, các quy định của pháp luật về cứu trợ xã hội). Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf25p doinhugiobay_00 05-11-2015 137 37   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn là làm rõ các vấn đề về lý luận và thực tiễn của pháp luật về cứu trợ xã hội, qua đó đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về cứu trợ xã hội và nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền lợi người được cứu trợ xã hội tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

  pdf26p thanhngan29092009 26-09-2018 19 1   Download

 • CHƯƠNG IV PHÁP LUẬT CỨU TRỢ XÃ HỘI I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁP LUẬT CỨU TRỢ XÃ HỘI 1. Khái niệm pháp luật cứu trợ xã hội a. Khái niệm cứu trợ xã hội Có thể nói, cứu trợ xã hội là một hoạt động mang tính chất từ thiện, tương thân tương ái giúp đỡ nhau của con người trong các giai đoạn lịch sử khác nhau. Không phải lúc nào trong cuộc sống con người cũng gặp được những điều kiện thuận lợi, những cơ may như mong muốn mà có những lúc họ phải...

  pdf10p samsara246 22-05-2011 276 104   Download

 • CHƯƠNG III PHÁP LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI 1. Một số vấn đề lý luận về pháp luật bảo hiểm xã hội a. Sơ lược lịch sử phát triển của bảo hiểm xã hội Việt Nam. Trong lịch sử phát triển của xã hội loài người, con người thông qua lao động để nuôi sống bản thân mình. Song không phải lúc nào lao động cũng tạo ra của cải vật chất tạo ra thu nhập để phục vụ cho con người. Con người có lúc phải đối mặt với những khó...

  pdf23p samsara246 22-05-2011 291 123   Download

 • CHƯƠNG II QUAN HỆ PHÁP LUẬT AN SINH XÃ HỘI1 I. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM CỦA QUAN HỆ PHÁP LUẬT AN SINH XÃ HỘI 1.Khái niệm Trong cuộc sống, các cá nhân, gia đình và nhiều khi cả cộng đồng có thể gặp phải những rủi ro do thiên tai hay những biến động trong đời sống kinh tế, xã hội gây ra những bão lụt, bệnh tật, chiến tranh... Những rủi ro này khó lường trước và cũng khó có thể phòng ngừa được ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của chính bản thân họ và cộng đồng. Bởi...

  pdf14p samsara246 22-05-2011 336 107   Download

 • Hoàn thiện pháp luật về trợ giúp xã hội trong hệ thống pháp luật an sinh xã hội Việt Nam

  pdf7p noel_noel 12-01-2013 125 28   Download

 • Phần 2 của cuốn Tài liệu Văn bản pháp luật về hỗ trợ người nghèo được biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về quy định của pháp luật về chính Tài liệu xóa đói giảm nghèo; chính Tài liệu cứu trợ xã hội và bảo trợ xã hội. Tài liệu hữu ích với những bạn chuyên ngành Luật và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

  pdf210p thuytrang_1 11-01-2015 78 8   Download

 • Nội luật hoá CEDAW về bảo hiểm xã hội đối với lao động nữ khi dự thảo Luật bảo hiểm xã hội Pháp luật là một trong những yếu tố của văn hoá và văn hoá pháp luật là sự tổng hợp mọi phương thức sinh hoạt mang những giá trị nhân đạo, tích cực, tiến bộ của một nền pháp luật thẩm thấu vào mỗi con người trở thành nhu cầu ứng xử thường trực trong quan hệ xã hội cùng với những thiết chế xã hội nhằm đảm bảo thực hiện các giá trị ấy....

  pdf7p hoathinhbrave 04-05-2013 68 4   Download

 • Mục đích chính của luận văn là nghiên cứu một cách có hệ thống các vấn đề lý luận để làm r bản chất của các quan hệ pháp lý về bảo trợ xã hội đối với người khuyết tật theo pháp luật, qua thực tiễn tại tỉnh nghèo đang trong quá trình phát triển nhanh, đô th hóa như tỉnh Quảng Bình nhằm đưa ra những đánh giá có cơ sở khoa học về thực trạng pháp luật và thực tiễn thi hành các qui đ nh pháp luật về bảo trợ xã hội đối với người khuyết tật qua thực tiễn tại tỉnh tỉnh Quảng Bình để từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả pháp luật về bảo trợ xã hội đối với người khuyết tật theo pháp l...

  pdf24p kequaidan2 11-12-2019 27 3   Download

 • Ý thức pháp luật của đội ngũ cán bộ cấp cơ sở có vai trò quan trọng trong việc triển khai, thực hiện, đưa pháp luật vào đời sống xã hội cơ sở. Nhìn chung, ý thức pháp luật của họ có những đặc điểm sau: thứ nhất, là sự hoà quyện, đan xen, gắn bó khăng khít giữa ý thức pháp luật cá nhân và ý thức pháp luật của nhóm xã hội; thứ hai, mang các đặc trưng của ý thức pháp luật nghề nghiệp; thứ ba, là sự phản ánh trực tiếp thực tiễn đời sống pháp...

  pdf12p bengoan369 08-12-2011 124 25   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn là xây dựng cơ sở lý luận về pháp luật trợ giúp xã hội đối với người khuyết tật, dựa trên cơ sở lý luận đó để đánh giá về thực trạng các quy định pháp luật hiện hành, thực tiễn thực hiện trên địa bàn thành phố Hà Nội và đưa ra được những giải pháp hoàn thiện pháp luật về trợ giúp xã hội đối với người khuyết tật nhằm đáp ứng được yêu cầu cấp thiết của thực tiễn về vấn đề bảo vệ, hỗ trợ và thực hiện hóa quyền của người khuyết tật.

  pdf26p nguyetdong1 13-04-2017 70 17   Download

 • Quản lý xã hội bằng pháp luật là một vấn đề xã hội - pháp lý rất thời sự, rất cấp bách hiện nay. Đối với bất kỳ xã hội nào, khi đã phát triển đến một trình độ nhất định, thì nhà nước và pháp luật xuất hiện, và việc quản lý xã hội bằng pháp luật trở thành tất yếu. Xuất phát từ thực tế đó mà bài viết "Quản lý xã hội bằng pháp luật" đã đi sâu nghiên cứu vấn đề này.

  pdf0p songcochat 18-05-2016 89 16   Download

 • Th ng qua việc nghiên cứu trong phạm vi được đề ra trên, tác giả mong muốn cung cấp cho người đọc một cách tổng thể các quy định về bảo vệ quyền làm mẹ của phụ nữ với vai trò là lao động nữ trong BLLĐ và luật bảo hiểm xã hội. Trên cơ sở đó, nghiên cứu thực trạng bảo vệ quyền làm mẹ của lao động nữ để có thể đánh giá được mức độ bảo vệ của các quy định pháp luật trong thực tế.

  pdf134p vophongvouu 12-04-2017 62 15   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn nhằm hệ thống hoá những vấn đề lý luận chung về nhà nước và pháp luật, nghiên cứu và đánh giá chính xác thực trạng pháp luật về BTXH và thực tiễn thực hiện pháp luật về BTXH tỉnh Đắk Lắk, trên cơ sở đó đưa ra những phương hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật về BTXH, góp phần bảo đảm thực hiện các quyền của đối tượng BTXH, tạo cơ hội cho đối tượng BTXH bình đẳng và hòa nhập cộng đồng.

  pdf130p anhinhduyet000 01-07-2019 7 1   Download

 • Các bài viết trên tạp chí như nâng cao hiệu quả tuyên truyền chính sách, pháp luật BHXH, BHYT trên Báo BHXH; nghiên cứu ban hành quy trình xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức, viên chức ngành BHXH; ứng dụng quản lý, lưu trữ, khai thác thông tin chuyên môn nghiệp vụ trực tuyến trên môi trường mạng internet; triển khai ứng dụng văn phòng điện tử trong việc hỗ trợ quản lý điều hành của lãnh đạo BHXH tỉnh Tuyên Quang...

  pdf32p cuongcuncon 29-08-2019 14 0   Download

 • Nội dung của bài viết trình bày vai trò của việc chấp hành pháp luật và ý thức pháp luật cũng như các hành vi thực thi pháp luật và mối quan hệ giữa ý thức pháp luật với hoàn thiện pháp luật, đời sống xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để cùng nắm chi tiết nội dung nghiên cứu.

  pdf7p quenchua2 15-12-2019 9 0   Download

 • Chức sắc Phật giáo Nam Tông Khmer ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống văn hóa, tinh thần, hoạt động sản xuất và vận hành các thiết chế xã hội. Trong hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật, các chức sắc là người trực tiếp tham gia hoặc tổ chức, phối hợp tổ chức, duy trì các mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật.

  pdf10p vibeirut2711 20-08-2020 7 0   Download

 • Tham khảo tài liệu 'vai trò của pháp luật đối với sự hình thành và phát triển đạo đức ở nước ta hiện nay', kinh tế - quản lý, quản lý nhà nước phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf11p hoa_bachhop 26-02-2012 407 100   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Pháp luật cứu trợ xã hội
p_strCode=phapluatcuutroxahoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2