Phật giáo Đại thừa

Xem 1-20 trên 187 kết quả Phật giáo Đại thừa
 • Bài viết trình bày hoàn cảnh và sự biến chuyển tự thân của Phật giáo thông qua hai thời kỳ Phật giáo Nguyên Thủy và Phật giáo Bộ phái hình thành nên tư tưởng Phật giáo Đại thừa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf8p bautroibinhyen16 10-02-2017 10 2   Download

 •  Ebook "Lịch sử Phật giáo Ấn Độ: Phần 2" nối tiếp phần 1 trình bày các nội dung: Nghệ thuật Phật giáo vương triều vua A Dục và sau đó, thời kỳ đầu của Phật giáo Đại thừa, Phật giáo Đại thừa hệ Long thọ và kinh điểm của hệ này về sau, Phật giáo Đại thừa hệ Vô trước,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết cuốn sách này.

   

   

  pdf271p tsmstc_001 19-05-2015 86 46   Download

 • Triết lý nhân sinh của Thiền Đại thừa được ưa chuộng trong triều đình thời Lý - Trần, rồi dần lan tỏa trong dân gian và có ảnh hưởng mạnh mẽ trong xã hội thời kỳ này, đồng thời trở thành ngọn nguồn cho những thắng lợi trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng và có tác động lớn tạo nên sức mạnh quân sự - nền tảng quan trọng nhất cho những chiến công vẻ vang thời đại Lý - Trần.

  pdf9p allbymyself_07 02-02-2016 43 9   Download

 • Ngay những năm đầu Công nguyên, đất nước Chùa Tháp đã chịu ảnh hưởng khá sâu sắc bởi văn hóa Ấn Độ. Phật giáo Đại thừa và Bà La Môn giáo là hai tôn giáo thống lĩnh đời sống chính trị - văn hóa của người Khmer. Tuy nhiên, từ thế kỷ XIII, tình hình đã khác. Phật giáo Nguyên thủy bằng cách riêng của mình, đã thay thế hai tôn giáo này và đóng vai trò quốc giáo ở Campuchia từ đó cho đến nay.

  pdf7p bautroibinhyen16 16-02-2017 21 2   Download

 • Niết bàn là khái niệm thể hiện triết lý độc đáo về giải thoát của Phật giáo. Đây là một trạng thái tâm linh hoàn toàn thanh thản, giải thoát khỏi mọi đau khổ của cuộc đời. Trạng thái này có thể đạt được khi còn đang sống (Hữu dư Niết bàn) hoặc khi đã chết (Vô dư Niết bàn). Phật giáo Tiểu thừa hướng tới Vô dư Niết bàn - một Niết bàn tịch diệt, cô đơn, từ bỏ mọi thú vui trần thế.

  pdf11p bengoan369 08-12-2011 131 45   Download

 • Từ việc làm rõ quan hệ giữa khái niệm “không” và thuyết tính không trong triết học Phật giáo, tác giả bài viết Thuyết tính không trong Triết học Phật giáo với việc tu dưỡng đạo đức con người Việt Nam lược khảo sự phát triển tư tưởng về tính không và đi sâu phân tích nội dung thuyết tính không như một chủ thuyết độc đáo của Phật giáo Đại thừa.

  doc10p huybinh_89 22-06-2016 36 11   Download

 • Phần 1 ebook gồm các nội dung chính: Bối cảnh và lịch sử (Triết lý về Đạo, Khởi nguyên của Phật giáo, Phật giáo Đại thừa, Sự trỗi dậy và phát triển của Thiền). Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  pdf112p hpnguyen6 16-04-2018 17 3   Download

 • Bài viết này đề cập đến ba vấn đề cơ bản liên quan đến tư tưởng Trung Quán Luận của bồ tát Long Thọ, đó là: Kinh Bát Nhã - một bộ kinh tối cổ của Phật giáo Đại thừa, cốt lõi tư tưởng của Bát Nhã được Long Thọ phát triển trong Trung Quán Luận, giới thiệu chung về Trung Quán Luận. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf6p kiepnaybinhyen_00 26-11-2015 35 2   Download

 • Công tác nghiên cứu được thực hiện trên nhiều phương diện: sưu tầm, dịch thuật, tìm hiểu nội dung, phân tích cấu trúc thi pháp, so sánh học… Tuy đó là những bước đi cần thiết tất yếu của lý luận văn học nhưng chưa đủ. Tìm hiểu về các đặc điểm cơ bản của văn học Phật giáo Lý - Trần từ sự kết hợp giữa triết học Phật giáo và lý luận văn học là hướng nghiên cứu khoa học để tìm ra bản chất và diện mạo của bộ phận văn học này.

  pdf9p sieunhansoibac3 12-04-2018 8 0   Download

 • Văn hóa - nghệ thuật là lĩnh vực quan trọng trong họat động Phật giáo, góp phần chuyển tãi, đem đạo vào đời sống Phật tử, làm cho Phật tử tiếp nhận đạo Phật dễ dàng hơn. Phải thừa nhận rằng, kể từ khi Phật giáo du nhập vào Bình Dương, đạo Phật đã được các tăng sĩ tùy thuận vào vùng đất, vào con người Bình Dương mà tạo ra nhiều hoạt động văn hóa-văn nghệ sôi nổi.

  doc11p 0o0cnc0o0 17-06-2013 40 3   Download

 • .Tịnh Độ nguyên nghĩa Phạn ngữ là Phật độ, cõi Phật, cõi Thanh Tịnh. Trong Phật giáo Đại thừa, người ta hiểu mỗi cõi Tịnh Độ thuộc về một vị Phật và vì có vô số chư Phật nên có vô số Tịnh Độ. Được nhắc đến nhiều nhất là cõi Cực Lạc (Sukhãvatĩ) của Phật A Di Đà (Amitãbha) ở Tây Phương.

  pdf8p gietnggiandoi 20-09-2012 41 8   Download

 • Trong nghệ thuật Phật giáo, buổi đầu không chủ trương lập tượng, Đức Phật được thờ phụng chủ yếu dưới hình ảnh bánh xe pháp luân hay chiếc ngai. Đến thế kỷ I, Phật giáo đại thừa mới cho thờ ngẫu tượng và dùng nghệ thuật tạo hình để truyền bá đạo Phật.

  pdf8p comvapho 02-08-2013 49 5   Download

 • Tịnh Độ nguyên nghĩa Phạn ngữ là Phật độ, cõi Phật, cõi Thanh Tịnh. Trong Phật giáo Đại thừa, người ta hiểu mỗi cõi Tịnh Độ thuộc về một vị Phật và vì có vô số chư Phật nên có vô số Tịnh Độ. Được nhắc đến nhiều nhất là cõi Cực .Lạc (Sukhãvatĩ) của Phật A Di Đà (Amitãbha) ở Tây Phương.

  pdf10p comvapho 02-08-2013 42 3   Download

 • ĐÀN TRÀNG CHẨN TẾ: Trong truyền thống Phật Giáo Đại Thừa nói chung và Phật Giáo Việt Nam nói riêng, Đàn tràng Chẩn tế là pháp thức để siêu độ vong linh của những người đã chết mà vì oan nghiệp chưa siêu thoát hay chưa tái sinh được.

  pdf8p chagiore 17-08-2011 59 14   Download

 • Chương 3: MÔI TRƯỜNG PHÁT TRIỂN Vào thập niên 1990 Hội đồng quản trị của Công ty Internationnal Harvester đã sa thải Tổng Giám đốc là Archie Mc Cardell do công ty này đã thua lỗ hàng chục triệu đô la Mỹ trong vòng một tháng. Nhưng theo ông - thì nguyên nhân chính là do nông dân bị thiệt thòi vì giá nông sản giảm đã không đủ sức mua máy móc nông nghiệp và xe vận tải hạng nặng của công ty International Harvester sản xuất. Dĩ nhiên là ông Mc Cardell đã không tạo ra tình hình khó...

  pdf19p iiduongii6 18-04-2011 670 440   Download

 • Chủ nghĩa Mác-Lênin là hệ thống quan điểm và học thuyết khoa học của Mác, Ăngghen, Lênin được hình thành và phát triển trên cơ sở kế thừa những giá trị tư tưởng nhân loại và tổng kết thực tiễn thời đại, là thế giới quan, phương pháp luận phổ biến của nhận thức khoa học và thực tiễn cách mạng; là khoa học về sự nghiệp giải phóng giai cấp vô sản, giải phóng nhân dân lao động khỏi chế độ áp bức, bóc lột và tiến tới giải phóng con người,...

  doc156p hieule_vcu 29-12-2009 2202 415   Download

 • Nếu hiện đại hóa là xóa bỏ toàn bộ những gì tạo dựng trong quá khứ và phải đưa toàn bộ công nghệ thiết bị tiên tiến hiện đại vào nông thôn ngay một lúc là toàn bộ sai lầm. Hiện đại hóa nông thôn là tận dụng , cải tiến, hoàn thiện từng bước nâng cao trình độ khoa học- kỹ thuậ- công nghệ và tổ chức quản lý nền sản xuất và đời sống xã hội ở nông thôn lên ngang tầm với trình của thế giới...

  pdf45p emilynguyen 08-07-2009 981 379   Download

 • I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ LUẬT BIỂN 1. Khái niệm về Luật biển Luật biển là một trong những ngành của Luật quốc tế xuất hiện từ thời xa xưa và có vai trò quan trọng trong đời sống quan hệ quốc tế. Lúc đầu mới hình thành, Luật biển chỉ tồn tại dưới dạng những tập quán được một số ít quốc gia thừa nhận và vận dụng.

  pdf14p meomayhamchoi 27-06-2011 684 248   Download

 • CHỦ ĐỀ I. QUAN HỆ ĐÂT - CÂY TRỒNG - PHÂN BÓN Bài 1. Đại cương về khoa học phân bón 1. Khái niệ m chung về môn học Khoa học phân bón là ngành học nghiên cứu về mối quan hệ giữa đất - cây trồng và phân bón, từ đó tìm ra các biện pháp hữu hiệu tác động lên nó, nhằm tạo điều kiện để cây trồng sinh trưởng, phát triể n thuậ n lợi, đạt năng suất cao, đảm bảo chất lượng sản phẩ m, góp phần duy trì và cải thiện độ phì đất. 2....

  pdf108p windlee 07-10-2011 374 226   Download

 • Thủa sơ khai của xã hội loài người, trong một thời gian dài, khi nền kinh tế còn kém phát triển, con người sống phân tán, mang đậm tính khép kín, tự cung tự cấp. Khi nền kinh tế hàng hóa xuất hiện và phát triển, con người bắt đầu sống tập trung lại và từ đó các đô thị hình thành và phát triển.

  doc12p hoangvanhoa 07-05-2011 1032 201   Download

Đồng bộ tài khoản