Phát triển kế hoạch can thiệp

Xem 1-14 trên 14 kết quả Phát triển kế hoạch can thiệp
 • Mục tiêu tổng thể của của Phân tích chuỗi giá trị rau cải ngọt là: Cùng với các bên có liên quan đến chuỗi rau cải ngọt tạo ra phương hướng và phát triển kế hoạch can thiệp trên cơ sở yêu cầu thị trường nhằm làm cho chuỗi rau cải ngọt phát triển thành công hơn, có khả năng cạnh tranh cao hơn từ đó mang lại lợi ích cho tất cả các bên tham gia vào chuỗi.

  pdf86p longphdtailieu 06-12-2017 73 11   Download

 • Công tác kế hoạch hóa được chuyển dần trọng tâm sang kế hoạch hóa định hướng phát triển 5 năm, đồng thời chuyển dần việc điều hành kế hoạch từ can thiệp vi mô sang duy trì cân đối vĩ mô, sử dụng những công cụ gián tiếp.

  pdf9p phananh 24-06-2009 422 164   Download

 • Xã hội phát triển, nhu cầu đời sống của con người được nâng cao. Do đó sự can thiệp của con người vào tài nguyên môi trường đang làm cho sự suy thoái tài nguyên môi trường một cách trầm trọng như: giới hạn sinh thái bị phá vỡ, các thành phần môi trường bị suy thoái, ô nhiễm và gây nhiều thảm hoạ.

  pdf90p lux_12 14-06-2013 141 49   Download

 • TỔNG QUAN VỀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI. "Vai trò điều hòa tích cực của chính phủ là cần thiết cũng như cần có sự can thiệp của chính phủ để bảo hộ các khu vực nghèo hơn thông qua triển khai mạnh mẽ các chương trình xã hội"

  pdf31p grayswan 23-06-2011 123 30   Download

 • Bài giảng Giới và phát triển – Phương pháp tiếp cận thực tế: Phân tích giới giúp các bạn có thể nhận biết tầm quan trọng của việc phân tích giới trong quá trình lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá dự án; sử dụng các công cụ phân tích giới như một phần của các can thiệp phát triển.

  ppt27p cocacola_05 22-10-2015 89 28   Download

 • I. II. III. IV. Thuế quan để lấy lại độc quyền nước ngoài Kinh tế qui mô trong một khuôn khổ Nghiên cứu, phát triển và hàng hóa bán ra của xí nghiệp nước chủ nhà Trợ cấp xuất khẩu trong cấu trúc thị trường có cặp xí nghiệp

  pdf15p abcdef_37 12-10-2011 45 9   Download

 • Các phương pháp đào tạo vào phát triển Phương pháp A. Đào tạo trong CV 1. Đào tạo theo - tiếp thu kiến thức dễ dàng chỉ dẫn công - Không cần phương tiện và thiết bị việc riêng cho học tập 2. Đào tạo theo - Không can thiệp tới THCV kiểu học nghề - Việc học dễ dàng - Được trang bị lượng lớn kiến thức và kỹ năng 3. Kèm cặp và chỉ bảo - Tiếp thu kiến thức, kỹ năng dễ dàng - Có điều kiện làm thử các CV thật - Được làm nhiều CV -...

  pdf11p print_12 21-08-2013 46 8   Download

 • Những đặc trưng của cơ chế kế hoạch hóa tập trung , quan liêu bao cấp : - Thứ nhất : Nhà nước quản lý nền kinh tế bằng mệnh lệnh hành chính ( nhà nước giao chỉ tiêu, cấp vốn, vật tư, thu hồi sản phẩm ) - Thứ hai : Cơ quan hành chính can thiệp quá sâu vào hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp không có quyền tự chủ sản xuất, kinh doanh và cũng không chịu trách nhiệm đối với kết quả sản xuất kinh doanh - Thứ ba: Quan hệ hàng...

  ppt28p trinhvang 18-01-2013 54 7   Download

 • Đánh giá là một quá trình xác định giá trị hoặc tầm quan trọng của một hoạt động, chính sách hoặc chương trình, là sự xem xét, ở mức độ hệ thống và khách quan nhất có thể, đối với một can thiệp đã được lập kế hoạch, đang diễn ra, hoặc đã hoàn thành. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn tham khảo bài viết "Tầm quan trọng và lợi ích của đánh giá phát triển".

  pdf12p nghe0210 22-01-2016 17 2   Download

 • Thực tế có nhiều nền kinh tế chuyển biến chậm, có nền kinh tế chuyển biến xấu. Dĩ nhiên không ai chờ đợi kết quả xấu xảy ra với quốc gia mình, ngay kể cả những người đề xướng thị trường phải tự do điều tiết hoàn toàn. Do vậy, người ta phải nghiên cứu những tác động nhất định vào quá trình phát triển nền kinh tế. Nhà nước là người đại diện cho ý chí của xã hội đã không ngừng can thiệp vào quá trình này.

  pdf48p nguyenhuucanh1212 26-01-2013 148 60   Download

 • Với mong muốn giúp các em HS nắm được kiến thức bài “Bước phát triển của cuộc KC toàn quốc chống thực dân Pháp (1951-1953)”, mời các bạn tham khảo BST sau.

  ppt12p thanhthanh090909 10-04-2014 104 18   Download

 • Tỉnh Đồng Nai là vùng đất trù phú, là nơi có nhiều tiềm năng phát triển công nghiệp cũng như dịch vụ các loại trong đó có du lịch. Hiện nay, ở Đồng Nai đã có một số KDL đang hoạt động, rất nhiều các công viên, các khu vui chơi giải trí cũng như nhiều khu di tích lịch sử văn hoá truyền thống đang dần khẳng định vị trí trong ngành du lịch của tỉnh.

  pdf101p lux_12 14-06-2013 40 11   Download

 • Để có thể vươn lên đạt trình độ phát triển ngang hàng với các quốc gia khác, Việt Nam cần phải tìm cho mình con đường phát triển phù hợp với tình hình kinh tế xã hội trong nước vừa đảm bảo xu thế phát triển chung của thế giới. Đó chính là việc chuyển đổi nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung quan liêu bao cấp sang nền KTTT định hướng XHCN có sự quản lý của Nhà nước.

  ppt45p trada85 20-01-2013 35 5   Download

 • Xử lý tốt mối quan hệ giữa kế hoạch và thị trường. Việc xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển công nghiệp và công nghệ phải xuất phát từ những yêu cầu của sản xuất và đời sống trong nước và xuất khẩu thông qua việc đánh giá và dự báo đúng đắn nhu cầu và chiều hướng phát triển của thị trường trong và ngoài nước. Giá cả phần lớn hàng hóa, dịch vụ được hình thành trên thị trường.

  doc18p hallo 01-03-2009 339 133   Download

Đồng bộ tài khoản