Phi xác suất

Xem 1-20 trên 200 kết quả Phi xác suất
 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - Chương 6: Chọn mẫu nhằm thảo luận về 3 vấn đề chính như sau: tại sao lại lấy mẫu? Các khái niệm cơ bản, chọn mẫu xác suất và chọn mẫu phi xác suất, xác định kích thước mẫu. Bài giảng hữu ích cho sinh viên đang học môn Phương pháp nghiên cứu khoa học.

  pdf30p orange_12 03-06-2014 667 135   Download

 • Nội dung chính trong chương 5 Chọn mẫu nằm trong bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học nhằm trình bày về khái niệm và quá trình chọn mẫu, chọn mẫu theo xác suất, chọn mẫu phi xác suất và xác định cơ mẫu. Bài giảng trình bày khoa học, súc tích và dễ hiểu giúp học viên tiếp thu nhanh các phương pháp nghiên cứu khoa học.

  ppt39p yellow_12 31-05-2014 230 95   Download

 • Bài giảng Phương pháp chọn mẫu nhằm trình bày các nội dung chính: giới thiệu các bước thiết kế mẫu, kỹ thuật lấy mẫu theo xác suất, kỹ thuật lấy mẫu phi xác suất, xác định cở mẫu. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh.

  pdf13p acc_12 01-04-2014 181 60   Download

 • Bài giảng Lý thuyết xác suất và thống kê toán học - Chương 8: Kiểm định phi tham số trình bày về đặt vấn đề, kiểm định sự phù hợp giữa thực nghiệm và lý thuyết, kiểm định tính độc lập, kiểm định nhiều vấn đề, phương pháp dầu Wnlcoxon, phương pháp hạng Mann Whitney và phần bài tập.

  pdf130p nguyenthiminh32 15-07-2014 98 28   Download

 • Nội dung trình bày trong chương 4 Chọn mẫu nằm trong bài giảng nghiên cứu marketing nhằm trình bày về khái niệm và quá trình chọn mẫu, phân loại phương pháp chọn mẫu, chọn mẫu xác suất, chọn mẫu phi xác suất, xác định cở mẫu.

  pdf42p little_12 16-06-2014 55 13   Download

 • Nội dung Bài giảng Lấy mẫu và khả năng khái quát hóa trình bày về: đám đông và mẫu, kỹ thuật chọn mẫu xác suất, kỹ thuật chọn mẫu phi xác suất, lấy mẫu, cở mẫu, và sai số mẫu.

  pdf19p canon_12 28-03-2014 43 12   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Xác suất thống kê", phần 2 trình bày các nội dung: Chương 5 - Bài toán so sánh, chương 6 - bài toán so sánh mở rộng, chương 7 - Phân tích tương quan và hồi quy. Cuối mỗi chương đều có phần bài tập để người đọc có thể ôn tập lại các kiến thức đã học.

  pdf148p doinhugiobay_00 01-11-2015 25 12   Download

 • Trong bài giảng Thống kê máy tính này giới thiệu về phương pháp phân tích dữ liệu - Ước lượng mật độ phân bố xác suất. Bài giảng trình bày có các nội dung chính như: Phương pháp tham số hóa, phương pháp phi tham số hóa, so sánh 2 lớp phương pháp.

  pdf34p namthangtinhlang_02 06-11-2015 26 4   Download

 • Bài giảng "Xác suất thống kê và ứng dụng - Phần 14: Kiểm định phi tham số" cung cấp cho người học các kiến thức: Kiểm định dấu về trung vị của một tổng thể, kiểm định tổng hạng Wilcoxon, kiểm định dấu và hạng Wilcoxon, kiểm định Kruskal Wallis cho nhiều mẫu độc lập. Mời các bạn cùng tham khảo,

  pdf34p doinhugiobay_13 24-01-2016 22 3   Download

 • Bài giảng "Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội - Chương 11: Kiểm định phi tham số" cung cấp cho người học các kiến thức: Kiểm định tham số và kiểm định phi tham số, kiểm định theo dấu Wilcoxon, kiểm định tổng hạng Wilcoxon cho trung vị của hai mẫu độc lập,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf112p doinhugiobay_13 24-01-2016 34 2   Download

 • Bài giảng "Xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế xã hội - Chương 10: Kiểm định phi tham số" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, kiểm định dấu về trung vị, kiểm định tổng hạng Wilcoxon cho trung vị hai mẫu độc lập,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf70p doinhugiobay_13 24-01-2016 22 1   Download

 • Bài giảng "Xác suất thống kê và ứng dụng - Chương 10: Kiểm định phi tham số" cung cấp cho người học các kiến thức: Chọn số đo tập trung nào, kiểm định tham số và kiểm định phi tham số, so sánh trung vị với một số bằng phương pháp kiểm định hạng theo dấu Wilcoxon,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf82p doinhugiobay_13 24-01-2016 18 1   Download

 • Thuyết trình Kiểm toán: Chọn mẫu kiểm toán nhằm trình bày về các khái niệm cơ bản vể chọn mẫu kiểm toán, các rủi ro do không chọn mẫu, các hình thức chọn mẫu, chọn mẫu và phần tử của mẫu trong đó có chọn mẫu xác suất và chọn mẫu phi xác suất.

  pdf31p bad_12 04-07-2014 180 28   Download

 • Chương 8 Kiểm định giả thuyết thống kê, trong chương này người học sẽ lần lượt đi vào tìm hiểu nội dung kiến thức về: Các khái niệm, kiểm định tham số, kiểm định phi tham số.

  pdf115p tanhthanhthanh23 18-04-2014 37 6   Download

 • Chương 9 Kiểm định phi tham số, trong chương học này trình bày các nội dung cần tìm hiểu sau: Kiểm định giả thuyết về tính độc lập của hai dấu hiệu định tính, kiểm định Jarque-Bera về dạng phân phối chuẩn.

  pdf8p tanhthanhthanh23 18-04-2014 24 3   Download

 • Giáo trình Lý thuyết thống kê gồm 13 chương trình bày khái quát quá trình nghiên cứu thống kê, thu thập dữ liệu thống kê, tóm tắt và trình bày dữ liệu, mô tả dữ liêu bằng các đặc trưng đo lường, đại lượng ngẫu nhiên và các quy luật phân phối xác suất thông dụng, điều tra chọn mẫu, kiểm định giả thuyết, kiểm định phi tham số, tương quan và hồi quy, dãy số thời gian và chỉ số.

  pdf167p nhatro75 08-07-2012 1191 310   Download

 • Trong lý thuyết đánh đổi, việc tài trợ từ nợ có ưu điểm là được hưởng lợi ích từ tấm chắn thuế. Ở mức nợ trung bình, xác suất kiệt quệ tài chính không đáng kể và PV(chi phí kiệt quệ tài chính) cũng nhỏ nên việc vay nợ sẽ là một lợi thế cho doanh nghiệp do được hưởng lợi ích từ tấm chắn thuế. Tuy nhiên khi doanh nghiệp vay nợ ngày càng tăng thì rủi ro phá sản của doanh nghiệp sẽ ngày càng cao và sẽ làm sụt giảm giá trị doanh nghiệp; đến một lúc...

  pdf6p maybay_thaboom 30-06-2010 433 103   Download

 • Giả thuyết Giả thuyết không H0 Giả thuyết ngược lại (đối thuyết) H1 Các loại sai lầm trong kiểm định giả thuyết Sai lầm loại 1 Sai lầm loại 2 Miền bác bỏ và miền chấp nhận Phân loại kiểm định Kiểm định một bên vs Kiểm định hai bên Kiểm định tham số vs Kiểm định phi tham số

  ppt4p trinh02 28-01-2013 55 8   Download

 • Mô hình kết hợp thuật toán gen và phương pháp đơn hình ứng dụng trong bài toán cực tiểu hóa chi phí sản xuất. Như vậy, trong sự tiến hóa về cơ bản có sự bất đối xứng: phương hướng thay đổi từ không ổn định đến ổn định có xác suất lớn hơn là theo hướng ngược lại.

  pdf6p butmaucam 28-08-2013 45 4   Download

 • Luận án nhằm chứng minh tác dụng tích cực của thêm photon vào trạng thái nén hai mode là tăng độ phi cổ điển và cải thiện độ rối của trạng thái, đồng thời đề xuất các sơ đồ thực nghiệm để thêm photon vào trạng thái nén dịch chuyển hai mode và khảo sát chi tiết mối liên hệ giữa độ tin cậy của trạng thái được tạo thành và xác suất thành công.

  pdf26p change04 08-06-2016 8 1   Download

Đồng bộ tài khoản