Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Phục hồi ổ đĩa

Xem 1-20 trên 597 kết quả Phục hồi ổ đĩa
 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Nghiên cứu Ai Cập cổ đại" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Linh hồn chuẩn bị về với thế giới địa ngục; Thần chú trong nghi thức mai táng; Để linh hồn tiến vào Tuat; Ca tụng đức cha Osiris; Khẩn cầu thần linh, phục hồi năng lực;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf199p vidumbledore 24-01-2023 6 1   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Công tác xã hội "Dịch vụ công tác xã hội trong hỗ trợ tìm kiếm việc làm cho người nghèo tại xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội" nhiên cứu lý luận và đánh giá thực trạng dịch vụ công tác xã hội trong hỗ trợ tìm kiếm việc làm cho ngƣời nghèo, từ đó đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công tác xã hội trong hỗ trợ tìm kiếm việc làm cho người nghèo tại địa phương.

  pdf154p phuongtham205 19-12-2022 22 2   Download

 • Đề tài "Vai trò của công tác xã hội trong hỗ trợ người nghèo tại xã Tề Lỗ, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc" nhằm đánh giá thực trạng vai trò công tác xã hội trong hỗ trợ người nghèo, phân tích vai trò của công tác xã hội và các yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện vai trò công tác xã hội trong hỗ trợ người nghèo trên địa bàn xã Tề Lỗ, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao vai trò của CTXH trong hỗ trợ người nghèo trên địa bàn xã Tề Lỗ, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.

  pdf133p phuongtham205 19-12-2022 28 3   Download

 • Bài viết Nghiên cứu sự phân bố của vi sinh vật đất trong vùng rễ cỏ vetiver (Vetiveria zizanioides) ở một số địa phương tại tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng nghiên cứu về sự phân bố vi sinh vật đất trong vùng rễ vetiver là cơ sở khoa học để giải thích khả năng thích nghi và tồn tại tốt trong mọi môi trường của cỏ vetiver, đồng thời là cơ sở dữ liệu để bổ sung thêm một vai trò thần kì của cỏ vetiver là nâng cao khả năng phục hồi và tăng độ phì của các loại đất bị thoái hóa, nghèo chất dinh dưỡng.

  pdf4p vijaguar 16-11-2022 3 0   Download

 • Mục đích của cuộc điều tra nhằm thu thập thông tin về di cư nội địa ở cấp quốc gia, cấp vùng kinh tế - xã hội và ở hai thành phố chính là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, nhằm phục vụ xây dựng chính sách phát triển kinh tế - xã hội và chính sách đối với người di cư, đồng thời cung cấp thông tin cho các nghiên cứu chuyên sâu về di cư nội địa ở Việt Nam. Các bước điều tra thu thập số liệu bắt đầu từ tháng 12 năm 2015 và kết thúc vào tháng 1/2016. Công tác xử lý và phân tích số liệu được tiến hành trong năm 2016.

  pdf246p dongcoxanh2510 25-10-2022 15 1   Download

 • Bài viết Chính sách phúc lợi ở địa phương: Những vấn đề lý luận và thực tiễn được nghiên cứu nhằm góp phần vào nhận diện, xác định vấn đề và giải pháp chính sách phúc lợi, từ đ hình thành những vấn đề lý luận cho quá trình phân tích, xây dựng, thực hiện và đánh giá chính sách này.

  pdf12p viporsche 25-10-2022 2 1   Download

 • Bài viết Mạng trạm địa chấn quốc gia Việt Nam: Sự hình thành và phát triển trình bày lịch sử hình thành và các giai đoạn phát triển mạng trạm địa chấn ở Việt Nam; Quan sát động đất ở Việt Nam góp phần vào phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

  pdf15p vipagani 24-10-2022 2 1   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam 2021" sẽ trình bày về nội dung còn lại của cuốn sách gồm: Đóng góp của các lĩnh vực khoa học và công nghệ; Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Mời các ban cùng theo dõi chi tiết nội dung cuốn sách tại đây.

  pdf76p hoaanhtuc205 15-10-2022 11 2   Download

 • Luận văn "Tăng cường các nguồn lực thông tin ở Thư viện tỉnh Bắc Giang phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương" nghiên cứu thực trạng nguồn lực thông tin và đưa ra một số giải pháp tăng cường và hoàn thiện nguồn lực thông tin tại Thư viện tỉnh Bắc Giang.

  pdf98p unforgottennight08 06-10-2022 4 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Tăng cường nguồn lực thông tin địa chí ở thư viện tỉnh Bắc Giang phục cụ phát triển Kinh tế - Văn hóa - Xã hội của địa phương" là khẳng định vị trí vai trò hoạt động địa chí của thư viện tỉnh Bắc Giang trong hệ thống các hình thức nghiên cứu ở địa phương. Đánh giá kết quả hoạt động địa chí mà thư viện tỉnh Bắc Giang đã giải quyết trong thời gian qua và nêu lên phương hướng, giải pháp vụ thể nhằm tăng cường nguồn lực thông tin địa chí trong thời gian tới.

  pdf115p unforgottennight08 06-10-2022 7 0   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu hoạt động địa chí của Thư viện tỉnh Nghệ An, luận văn "Công tác địa chí tại Thư viện tỉnh Nghệ An" chỉ rõ những hạn chế và đề xuất giải pháp thích hợp nhằm nâng cao hiệu quả công tác địa chí phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương trong thời gian tới.

  pdf108p unforgottennight08 06-10-2022 3 1   Download

 • Cuốn sách Trang phục cổ truyền của người Raglai ở Việt Nam: Phần 1 trình bày một số vấn đề cơ bản xoay quanh trang phục cổ truyền Raglai như: Đôi nét về địa lý, dân cư, kinh tế, xã hội của tộc người Raglai; quá trình điền dã, sưu tầm, nghiên cứu trang phục cổ truyền Raglai; quá trình vẽ ma- két trên những tài liệu đã thu nhận được để trưng cầu ý kiến ở các làng Raglai; quá trình đưa kết quả sưu tầm, nghiên cứu đi vào đời sống; hội thảo về trang phục cổ truyền Raglai. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf148p runordie8 05-09-2022 9 1   Download

 • Phân vùng văn hóa ở Việt Nam: Phần 2 trình bày những đặc trưng vùng trong một số hiện tượng văn hóa như: Về vùng "thể loại" văn hóa; Sự phân bố địa lý và mối quan hệ giữa các loại hình nhà ở của các tộc người; Loại hình bữa ăn truyền thống và sự phân bố của nó trong các tộc người; Các sắc thái địa phương và tộc người của trang phục; Loại quan tài thân cây khoét rỗng và không gian phân bố của nó; Thuyền bè truyền thống Việt Nam; Sử thi, hiện tượng tiêu biểu của vùng văn hóa Tây Nguyên; Thống nhất - đa dạng văn hóa và sự phát triển xã hội Việt Nam.

  pdf158p runordie8 05-09-2022 33 3   Download

 • Giáo trình Lắp ráp và cài đặt máy tính cung cấp cho người học những kiến thức như: Cấu trúc giáo trình được chia thành 7 bài như sau: Tổng quan về máy tính; Tháo lắp máy tính; Thiết lập CMOS; Phân vùng ổ đĩa cứng; Cài đặt hệ điều hành và trình điều khiển; Cài đặt các phần mềm ứng dụng; Sao lưu và phục hồi hệ thống. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 dưới đây!

  pdf97p dongcoxanh25 12-07-2022 23 2   Download

 • Tài liệu "Văn hóa Hàn Quốc" Phần 1 trình bày khái quát về địa lý, lịch sử của Hàn Quốc; Thống nhất Shilla và Parhae; Thành lập hậu Tam quốc và thống nhất Koryo; Lối sống và phúc lợi xã hội Hàn Quốc; Những ngày đặc biệt và lễ hội tại Hàn Quốc;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf248p vigeneralmotors 11-07-2022 24 2   Download

 • Địa lý địa phương là một bộ phận không thể thiếu và có vai trò rất quan trọng trong việc giúp học sinh nắm vững được kiến thức địa lý Tổ quốc và kiến thức địa lý chung. Ở Phú Thọ hiện nay việc giảng dạy nội dung địa lý địa phương lớp 9 chủ yếu dựa vào sách giáo khoa, chưa có các bản đồ và phương tiện trực quan. Việc thành lập xêri bản đồ tỉnh Phú Thọ phục vụ dạy học địa lý địa phương lớp 9 là việc làm cần thiết.

  pdf8p vimarissamayer 02-06-2022 8 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Kỹ năng lập và chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp xã, phường thị trấn" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Hệ thống biểu mẫu phục vụ lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm ở cấp xã; Hỏi và đáp về kỹ năng lập và chỉ đạo thự hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf241p viginnirometty 04-05-2022 29 5   Download

 • Bài viết bàn về việc nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực phục vụ quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi địa phương và tạo cơ hội để nâng cao uy tín và vị thế của nhà trường trong công tác đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn phát triển của địa phương góp phần quan trọng vào sự phát triển giàu mạnh, bền vững của mỗi tỉnh thành. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf11p atarumoroboshi 09-05-2022 44 3   Download

 • Quá trình khai thác thuộc địa của Pháp trong gần 100 năm thống trị đã làm cho nền kinh tế xã hội ở Đông Nam Bộ có những biến đổi sâu sắc. Để phục vụ cho việc khai thác thuộc địa, Pháp đã xây dựng, phát triển một hệ thống giao thông đường bộ giữa các tỉnh, thành trong khu vực Đông Nam bộ nối với các vùng lân cận. Việc đầu tư xây dựng hệ thống giao thông đã tạo sự chuyển biến kinh tế - xã hội Đông Nam Bộ trong những năm nửa đầu thế kỷ 20.

  pdf7p viindranooyi 04-05-2022 15 1   Download

 • Giáo trình Cài đặt và bảo trì máy tính (Nghề Tin học ứng dụng - Trình độ Cao đẳng) gồm có những nội dung chính sau: Cấu trúc máy tính, các thành phần của máy tính, lắp ráp và bảo trì máy tính, thiết lập CMOS, ổ đĩa cứng và phân vùng đĩa cứng, cài đặt hệ điều hành window XP, Driver, cài đặt các phần mềm thông dụng, sao lưu và phục hồi hệ thống.

  pdf60p cucngoainhan0 08-04-2022 31 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1350 lượt tải
320 tài liệu
1152 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Phục hồi ổ đĩa
p_strCode=phuchoiodia

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2