intTypePromotion=1
ADSENSE

Phương pháp phân tích thống kê mô tả

Xem 1-20 trên 280 kết quả Phương pháp phân tích thống kê mô tả
 • Chương 9: Xử lý, phân tích dữ liệu và phương pháp phân tích thống kê mô tả trong xử lý dữ liệu có mục tiêu học tập của chương đó là: Tìm hiểu về bản chất của xử lý và phân tích dữ liệu và mối quan hệ giữa xử lý và phân tích dữ liệu. Nắm vững các nội dung về biên tập và mã hoá dữ liệu cho mục đích phân tích dữ liệu. Hiểu biết về các kỹ thuật phân tích thống kê miêu tả thông.dụng trong nghiên cứu marketing.

  pdf8p hanh_tv29 24-04-2019 97 5   Download

 • Đề tài nghiên cứu tập trung dùng phương pháp phân tích SPSS để phân tích các tình hình kinh tế xã hội cụ thể của nước ta dựa trên các số liệu thống kê thực, giúp người đọc dễ hiểu, dễ áp dụng phương pháp phân tích trong kê trong công việc của mình,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf125p tsmttc_003 06-06-2015 207 55   Download

 • Nội dung của tài liệu giới thiệu về các phương pháp nghiên cứu định lượng, quản lý số liệu, phân tích thống kê mô tả, kế hoạch phân tích số liệu và thống kê suy luận, tính cỡ mẫu, nhiễu và sự điều chỉnh, cách chọn kiểm định thống kê phù hợp cho các loại câu hỏi nghiên cứu khác nhau và sử dụng phần mềm SPSS để thực hiện phân tích số liệu.

  pdf177p transang1 19-09-2012 259 104   Download

 • Nội dung chính trong Bài giảng Phân tích số liệu Bài 2: Thống kê mô tả nhằm trình bày về mục đích của mô tả. Tóm tắt, mô tả sơ bộ cấu trúc, các đặc trưng phân phối của số liệu. Xác định các ước lượng phân phối, tham số của tổng thể từ mẫu số liệu.

  ppt21p sms_12 06-05-2014 707 69   Download

 • Đề tài trình bày các nội dung sau: phân tích thống kê mô tả, phân tích dãy số thời gian, phân tích thực trạng dân số và nguồn lao động ở tỉnh Thái Nguyên, định hướng và giải pháp giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

  doc34p heoon1994 24-01-2015 313 56   Download

 • Bài giảng Phân tích và đầu tư chứng khoán trình bày sự cần thiết và phương pháp phân tích chứng khoán như phương pháp so sánh, phương pháp phân tích xu hướng, phương pháp phân tích thống kê mô tả, phương pháp phân tích chỉ tiêu; nội dung phân tích chứng khoán: phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật.

  pdf27p narrow_12 16-07-2014 209 19   Download

 • Luận văn trình bày về phương pháp phân tích hồi qui logistic, mô tả những số liệu về thông tin của các bệnh nhân điều trị vô sinh tại Trung tâm hỗ trợ sinh sản - Bệnh viện Phụ Sản Trung ương từ tháng 1/2009 đến tháng 12/2009 và giới thiệu về phần mềm SPSS; áp dụng phương pháp phân tích hồi qui logistic để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả thụ tinh trong ống nghiệm tại Trung tâm hỗ trợ sinh sản - Bệnh viện Phụ Sản Trung ương từ tháng 1/2009 đến tháng 12/2009; bàn luận về các kết quả thu được trong chương III, từ đó tìm ra các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả thụ tinh trong ống nghiệm, l...

  pdf65p change15 08-07-2016 58 8   Download

 • Bài giảng Các phương pháp phân tích định lượng: Thống kê. Nội dung chính trong chương này gồm: Thống kê và các ứng dụng trong kinh tế, dữ liệu, nguồn dữ liệu, thống kê mô tả, thống kê suy luận. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf54p estupendo2 10-08-2016 94 7   Download

 • Nghiên cứu này sử dụng phương pháp phân tích thống kê mô tả để tính toán và phân tích biến động năng suất lao động của doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam (gồm ngành sản xuất chế biến thực phẩm và ngành sản xuất đồ uống giai đoạn 2010-2018, qua đó đề xuất một số giải pháp tăng năng suất.

  pdf10p viputrajaya2711 22-06-2020 15 0   Download

 • "Bài giảng Nghiên cứu Marketing - Chương 9: Xử lý, phân tích dữ liệu và phương pháp phân tích thống kê mô tả trong xử lý dữ liệu" trình bày khái quát về xử lý và phân tích dữ liệu, biên tập và mã hóa dữ liệu, phương pháp phân tích thống kê miêu tả.

  pdf8p angicungduoc7 10-09-2020 4 0   Download

 • Giới thiệu sơ lược một số phương pháp phân tích thiết kế Phân tích thiết kế hệ thống thông tin là phương pháp luận để xây dựng và phát triển hệ thống thông tin bao gồm các lý thuyết, mô hình, phương pháp và các công cụ sử dụng trong quá trình phân tích và thiết kế hệ thống. Có nhiều phưong pháp phân tích khác nhau. Ở đây chúng ta tóm lược một vài phương pháp quan trọng để làm phương tiện so sánh và đối chiếu tham khảo các tài liệu khác. Phương pháp Sadt ( Structured Analysis...

  pdf35p abcdef_14 19-07-2011 824 322   Download

 • Chương 5 trang bị cho người học những hiểu biết về mô hình hóa xử lý. Các nội dung chính được trình bày trong chương này gồm: Mô hình dòng dữ liệu, các phương pháp phân tích xử lý, đặc tả xử lý. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf67p youcanletgo_02 07-01-2016 81 6   Download

 • Sau hơn 30 năm tăng trưởng liên tục, nông nghiệp Việt Nam đã bắt đầu chững lại và suy giảm. Bằng phương pháp phân tích định tính với các công cụ như thống kê phân tích, thông kê mố tả, so sánh dựa trên các số liệu từ Niên giám Thống kê và các nguồn thứ cấp khác, tác giả đã cố gắng nhận dạng những nguyên nhân dẫn đến sự suy giảm nông nghiệp trong thời gian qua và từ đó đề xuất một số giải pháp để lấy lại đà tăng trưởng thông qua bài viết này.

  pdf10p hanh_tv23 26-03-2019 17 0   Download

 • Khởi động SPSS Giới thiệu một số menu chính trong cửa sổ SPSS Mở dữ liệu từ tập tin của SPSS và của phần mềm EXCEL Nhập dữ liệu trực tiếp từ bàn phím và bằng Copy và Paste Vẽ đồ thị scatter Thống kê mô tả dữ liệu Kiểm tra sự tương quan Thêm biến và thêm quan sát

  pdf49p ptng13 22-05-2012 480 135   Download

 • Đồ thị là một phương pháp rất phổ biến trong thống kê mô tả dùng để rút ra các nhận xét trực quan ban đầu về phân bố dữ liệu. Người phân tích thực hiện các bước như sau: Nhập dữ liệu giá vào ô B3:AS3 của bảng tính.

  ppt28p thachkim3 25-05-2011 612 105   Download

 • 11 Phân tích phương sai (Analysis of variance) Phân tích phương sai, như tên gọi, là một số phương pháp phân tích thống kê mà trọng điểm là phương sai (thay vì số trung bình). Phương pháp phân tích phương sai nằm trong “đại gia đình” các phương pháp có tên là mô hình tuyến tính (hay general linear models), bao gồm cả hồi qui tuyến tính mà chúng ta đã gặp trong chương trước. Trong chương này, chúng ta sẽ làm quen với cách sử dụng R trong phân tích phương sai. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng một phân...

  pdf66p songsongcuoc 20-06-2011 215 72   Download

 • Bài giảng "Phân tích dữ liệu với SPSS – Chương 3: Tóm tắt và trình bày dữ liệu" trình bày các nội dung: Phương pháp và công cụ, các đại lượng thống kê mô tả, lập bảng tần số đồng thời tính toán các đại lượng thống kê mô tả, bảng tóm tắt các biến ghép từ các biến của câu hỏi chọn nhiều trả lời,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf74p tsmttc_004 11-06-2015 170 59   Download

 • Luận văn sử dụng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên để thu thập cơ sở dữ liệu 258 khách hàng doanh nghiệp có quan hệ vay vốn tại Habubank trong khoảng thời gian từ năm 2008 đến năm 2010. Sau đó, sẽ áp dụng phương pháp phân tích thống kê mô tả để phân tích đặc điểm của mẫu, phương pháp so sánh, phương pháp Z score của tác giả Atltman có sự điều chỉnh phù hợp với môi trường của ngành ngân hàng Việt nam để ước lượng xác suất default của khách hàng....

  pdf75p shift_12 15-07-2013 59 18   Download

 • Bài giảng Thống kê thực hành tập trung trình bày các vấn đề về những vấn đề cơ bản của thống kê thực hành; phương pháp mẫu và lý thuyết điều tra chọn mẫu; thống kê mô tả; phân tích phương sai, kiểm định phi tham số;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  ppt26p codon_01 18-11-2015 134 18   Download

 • Kiểm định các giả thiết thống kê 3.1.Khái niệm 3.1.1. Một số khái niệm về kiểm dịnh giả thiết thống kê Như ở chương 1 đã trình bày, cơ sở để áp dụng các phương pháp thống kê là chuỗi phải đồng nhất và ngẫu nhiên. Hơn nữa khi áp dụng các đường tần suất lý luận để mô tả phân bố của các đại lượng này phải đảm bảo sự phù hợp của giữa đường lý luận và đường kinh nghiệm. Chúng ta đã giả thiết rằng chuỗi quan trắc thoả mãn các tiêu chuẩn này để tiến hành...

  pdf31p camlaichanh 21-11-2011 83 17   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phương pháp phân tích thống kê mô tả
p_strCode=phuongphapphantichthongkemota

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2