intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Phương thức chuyển giao

Xem 1-20 trên 4107 kết quả Phương thức chuyển giao
 • Bài viết “Xu hướng kinh tế tuần hoàn: Cơ hội và thách thức cho ngành Logistics Việt Nam” nhấn mạnh rằng trong nền kinh tế tuần hoàn, ngành logistics Việt Nam đang đối mặt với nhiều cơ hội và thách thức. Các cơ hội bao gồm hội nhập quốc tế, thị trường bán lẻ, phát triển hạ tầng và các dịch vụ Logistics mới và sáng tạo như vận chuyển đa phương thức, giao hàng nhanh chóng và dịch vụ khách hàng vượt trội.

  pdf11p longtimenosee09 08-04-2024 0 0   Download

 • Giáo trình "Tin học văn phòng (Nghề: Tin học ứng dụng - Cao đẳng)" được biên soạn nhằm giúp sinh viên trình bày được các kiến thức cơ bản về trình chiếu trên phần mềm Microsoft Power Point; hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, vai trò của phần mềm SPSS, của phân tích, xử lý thông tin trong nghiên cứu khoa học; trang bị cơ sở lý thuyết về các phương pháp phân tích, xử lý thông tin, các phương pháp kiểm định mà SPSS sử dụng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf258p gaupanda026 16-04-2024 0 0   Download

 • Bài viết Nghiên cứu các phương pháp chuyển đổi động cơ sử dụng nhiên liệu truyền thống sang nhiên liệu khí thiên nhiên CNG được thực hiện nhằm đưa ra các phương án chuyển đổi các động cơ truyền thống sang động cơ sử dụng CNG ở Việt Nam.

  pdf3p visergey 02-04-2024 0 0   Download

 • Đào tạo cử nhân chuyên ngành Giáo dục mầm non (GDMN) có năng lực (NL) chuyên môn, phẩm chất đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp đảm nhận tốt nhiệm vụ chăm sóc và giáo dục trẻ ở các cơ sở GDMN, đáp ứng yêu cầu của xã hội trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế đang là vấn đề được quan tâm và nghiên cứu triển khai để phù hợp công cuộc đổi mới giáo dục, đổi mới chương trình, sách giáo khoa và phương pháp dạy học hiện nay. Bài viết giới thiệu một số cách thức phát triển năng lực giải quyết vấn đề toán học cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non thông qua dạy học Học phần Cơ sở toán mầm non.

  pdf3p visergey 02-04-2024 2 0   Download

 • Giáo trình "Quản trị học" nhằm góp phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phương pháp luận và chức năng quản trị, đồng thời cung cấp những kiến thức nhất để làm nền tảng cho việc nghiên cứu sâu các môn học về quản trị tổ chức theo lĩnh vực hoặc theo ngành chuyên môn hoá; quản trị marketing, quản trị sản xuất;...Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 dưới đây!

  pdf65p khanhchi0912 10-04-2024 3 1   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình "Cơ học cơ sở" Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như các định luật cơ bản của động lực học và phương trình vi phân chuyển động của chất điểm; các định lý tổng quát của động lực học; phương trình lagrange;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf64p khanhchi090625 04-04-2024 2 1   Download

 • Cuốn sách "Tổ chức và điều hành sản xuất trong xây dựng giao thông" Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như những vấn đề chung về tổ chức sản xuất và tổ chức sản xuất trong xây dựng giao thông; thiết kế tổ chức xây dựng; tổ chức thi công theo phương pháp dây chuyền; lập tiến độ sản xuất trong xây dựng;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf179p khanhchi090625 08-04-2024 1 1   Download

 • Giáo trình Kiểm tra vệ sinh thú y: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như vi sinh vật trong chế biến và bảo quản sản phẩm động vật; các phương pháp bảo quản sản phẩm động vật; yêu cầu vệ sinh thú y trong vận chuyển gia súc, gia cầm;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf109p khanhchi090625 04-04-2024 1 1   Download

 • Trên cơ sở thực trạng ghi nhận được, tác giả đã đề xuất một số giải pháp để nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác thực tập lâm sàng cho sinh viên chuyên ngành Bác sĩ đa khoa trên địa bàn Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Các giải pháp đề xuất cũng được khảo sát thăm dò ý kiến các chuyên gia về tính cấp thiết và khả thi của mỗi giải pháp.

  pdf12p gaupanda024 04-04-2024 2 2   Download

 • Bằng phương pháp và hình thức lấy ý kiến các bên liên quan, các chuyên gia trong lĩnh vực kiểm định chất lượng giáo dục, phân tích các báo cáo tự đánh giá và đánh giá ngoài, bài viết làm rõ thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cải tiến chất lượng CTĐT ở các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam.

  pdf12p gaupanda024 04-04-2024 0 0   Download

 • Luận án Tiến sĩ Lý luận và Phương pháp dạy học "Dạy học các mô đun chuyên môn nghề điện công nghiệp theo hướng phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên cao đẳng" trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về dạy học nghề Điện công nghiệp theo hướng phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên cao đẳng; Cơ sở lý luận về dạy học các mô đun chuyên môn nghề Điện công nghiệp theo hướng phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên cao đẳng; Thực trạng về dạy học các mô đun chuyên môn nghề Điện công nghiệp theo hướng phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên cao đẳng; Thiết kế dạy học ...

  pdf232p viritesh 01-04-2024 2 1   Download

 • Sáng kiến kinh nghiệm "Một số biện pháp nâng cao chất lượng thực hiện chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ 5-6 tuổi" được viết với các biện pháp như Tự học, tự bồi dưỡng nâng cao nhận thức và phương pháp về “dạy học lấy trẻ làm trung tâm; Xây dựng kế hoạch giáo dục lấy trẻ làm trung tâm;...

  doc26p dothuyskkn 29-03-2024 9 4   Download

 • Nhân vật liệt nữ trong văn học Việt Nam trung đại thế kỷ X - XIX là một sản phẩm của xã hội hoàng quyền, phụ quyền, nam quyền, là “mẫu hình nhân cách” được xã hội bấy giờ sử dụng nhằm “xây dựng căn cước văn hóa” thể hiện sự Nho giáo hóa nhìn từ phương diện ứng dụng, thực hành Nho giáo. “Tự sự của trinh tiết - nhân vật liệt nữ trong văn học Việt Nam trung đại thế kỷ X – XIX” của tác giả Phạm Văn Hưng là cuốn chuyên khảo mà tác giả đã dành nhiều tâm huyết, công phu dày công nghiên cứu.

  pdf154p longtimenosee05 13-03-2024 1 1   Download

 • Giáo trình Kinh tế chính trị Mác-Lênin (Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị): Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác-Lênin; hàng hoá, thị trường và vai trò của các chủ thể tham gia thị trường; giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf123p boghoado023 27-03-2024 8 6   Download

 • Giáo trình Phát triển cộng đồng (Dùng cho hệ trung cấp chuyên nghiệp ngành Công tác xã hội) Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như phương pháp đánh giá nông thôn có sự tham gia của người dân trong phát triển cộng đồng; dự án và quản lý dự án phát triển cộng đồng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf64p boghoado023 27-03-2024 4 2   Download

 • Chuyển đổi số giáo dục giúp thay đổi một cách toàn diện, từ tư duy cho đến phương pháp giảng dạy, kết hợp giảng dạy và thực hành tại các doanh nghiệp, gắn kết giữa lý thuyết và thực tế, kết hợp giữa các hệ thống ảo và thực thể. Bài viết tập trung phân tích về phát triển năng lực số của đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong các trường đại học ở Việt Nam hiện nay.

  pdf15p gaupanda019 21-03-2024 3 1   Download

 • Bài giảng "Thanh toán quốc tế: Chương 6 - Các phương thức thanh toán quốc tế" trình bày những nội dung chính sau đây: Phương thức thanh toán chuyển tiền; Phương thức thanh toán ghi sổ; Phương thức thanh toán giao chứng từ nhận tiền;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p gaupanda020 21-03-2024 1 1   Download

 • Chuyển đổi số trong đào tạo đại học không chỉ là quá trình thay đổi cách dạy, cách học hay chuyển từ dạy và học trực tiếp sang dạy và học trực tuyến. Chuyển đổi số trong đào tạo đại học thực chất là đưa toàn bộ hoạt động đào tạo lên môi trường số, là sự thay đổi cách vận hành của hoạt động đào tạo. Trong phạm vi bài viết này, tác giả nêu nội dung của chuyển đổi số trong đào tạo bậc đại học và đưa ra một số giải pháp đổi mới phương pháp dạy và học đại học trong thời kỳ chuyển đổi số.

  pdf4p cotieubac1004 14-03-2024 1 1   Download

 • Bài viết "“Nỏ thần” trí tuệ nhân tạo (AI) định hình lại giáo dục đại học Việt Nam" phân tích tác động của Trí tuệ nhân tạo (AI) trong hệ thống giáo dục và từ đó đưa ra những định hình mới của Giáo dục Đại học trong tương lai khi triển khai Al trong giáo dục. Muốn trường đại học thực hiện chuyển đổi số, trước hết phải đầu tư phát triển hạ tầng viễn thông băng thông rộng. Tiếp đến, yếu tố quan trọng không kém là nhận thức của các cấp quản lý.

  pdf5p cotieubac1004 14-03-2024 3 0   Download

 • Bài viết "Hoạt động hỗ trợ phụ nữ nghèo tại xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội" là một phần kết quả nghiên cứu “Thực trạng các hoạt động hỗ trợ phụ nữ nghèo tại xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội”. Nghiên cứu sử dụng phương pháp thu thập thông tin định lượng gồm 60 phụ nữ nghèo, kết hợp với phỏng vấn sâu 10 cán bộ địa phương và phụ nữ nghèo để thu thập thông tin. Kết quả nghiên cứu cho thấy, ban lãnh đạo địa phương và cán bộ chính sách đã luôn quan tâm, nỗ lực để thực hiện tốt các chính sách, đem lại cho phụ nữ nghèo có cuộc sống tốt hơn và ổn định, yên tâm làm ăn để thoát nghèo.

  pdf9p cotieubac1004 14-03-2024 1 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2