intTypePromotion=1
ADSENSE

Quản lý biển

Xem 1-20 trên 18056 kết quả Quản lý biển
 • Tài liệu Quản lý biển do Lê Đức Tố chủ biên gồm 3 phần và được bố cục thành 9 chương, nội dung của ba phần chính trình bày về điều kiện tự nhiên và tài nguyên môi trường biển đông, luật pháp về biển và quản lý biển theo pháp luật.

  pdf205p colendaica32 31-05-2014 83 25   Download

 • Tài liệu tham khảo về Câu hỏi ôn tập môn Quản lý biến đổi...

  doc1p hoatrankhql 20-06-2011 255 19   Download

 • CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ BIỂN CỦA CANADA, TRUNG QUỐC VÀ NHẬT BẢN 1. Chính sách, pháp luật về quản lý biển của Canada Canada là một quốc gia có diện tích tự nhiên lớn với ba mặt giáp biển, là một trong những quốc gia có đường bờ biển dài nhất thế giới. Với tổng diện tích vùng biển khoảng 3 triệu km2 và khoảng 24% tổng dân số sinh sống dọc bờ biển, biển từ lâu đã trở thành một lợi thế to lớn cho việc phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH)...

  pdf21p dontetvui 20-01-2013 94 16   Download

 • Luận văn làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cơ bản pháp luật về quản lý biên chế, những tiêu chí hoàn thiện pháp luật về quản lý biên chế; thực trạng pháp luật và thi hành pháp luật về quản lý biên chế; trên cơ sở đó tìm ra những thành tựu đạt được, phát hiện ra các hạn chế và nguyên nhân của hạn chế và đưa ra yêu cầu, đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về quản lý biên chế ở Việt Nam hiện nay.

  pdf26p vophongvouu 12-04-2017 21 2   Download

 • Biển cả và cơ tầng văn hóa biển là môi trường sinh tồn và nuôi dưỡng các nền “văn hóa biển” và cộng đồng cư dân từ buổi đầu lập quốc của các dân tộc trong khu vực. Vào thời trung đại, do vị trí địa lý, quá trình tương tác, nhu cầu kinh tế, sức ép chính trị hay truyền thống văn hóa… đã tạo nên thế ứng xử đối với không gian biển đảo của nhà nước quân chủ Việt Nam. Bài viết nhằm tìm hiểu về tư duy, tổ chức và quản lý biển đảo của nhà nước quân chủ Việt Nam.

  pdf4p trangcham1896 20-12-2018 24 1   Download

 • Mục tiêu của luận án là làm sáng tỏ cơ sở lý luận THPL về quản lý biên giới quốc gia trên đất liền của Bộ đội Biên phòng Việt Nam. Phân tích, đánh giá đúng thực trạng THPL về quản lý biên giới quốc gia trên đất liền của Bộ đội Biên phòng Việt Nam hiện nay; từ đó chỉ rõ ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của ưu điểm, hạn chế trong THPL về quản lý biên giới quốc gia trên đất liền của Bộ đội Biên phòng.

  pdf27p phongtitriet000 08-08-2019 16 1   Download

 • Bất kỳ một hoạt động kinh tế, xã hội nào cũng cần sự quản lý dù ở quy mô nào, vậy quản lý là một chức năng xã hội. Do tính đặc thù của mình quản lý biển là một nghệ thuật xử lý, điều hoà tổng hợp các mâu thuẫn giữa tồn tại và tăng trưởng (giữa thiên nhiên và xã hội, giữa lợi ích chung và lợi ích riêng) tạo ra một môi trường phát triển toàn diện về kinh tế, văn hoá, xã hội và an ninh quốc gia một cách bền vững. Công tác quản lý biển đòi hỏi những...

  pdf205p labauxanh 09-06-2011 297 138   Download

 • Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 21/2010/NĐ-CP quy định về quản lý biên chế công chức sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/5/2010, bãi bỏ những quy định về biên chế công chức tại Nghị định 71/2003/NĐ-CP ngày 19/6/2003 về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước.

  pdf8p phuocql31 04-07-2010 343 48   Download

 • Mô hình dữ liệu là: • Một ngôn ngữ toàn cầu cho việc trao đổi dữ liệu qua biên giới: phù hợpvới các chuẩn mực quốc tế đã thống nhất. • Một bộ công cụ đa chức năng cho nhiều cơ quan quản lý biên giới: tập hợp các yêu cầu dữ liệu gắn với các nhu cầu quản lý của các cơ quan chức năng liên quan. • Một bộ công cụ đầy đủ các chuẩn mực: – Danh mục các dữ liệu hoàn chỉnh phục vụ yêu cầu trao đổi và xử lý thông tin qua biên giới liên kết với các ứng dụng CNTT...

  pdf25p truongvanhung89 10-05-2010 177 37   Download

 • Luận án ngoài phần mở đầu, tổng quan nghiên cứu, kết luận, tài liệu tham khảo, phụ lục, thì nội dung chính bao gồm 4 chương: Chương 1 Tổng quan về tình hình nghiên cứu và các vấn đề liên quan đến đề tài Luận án, Chương 2 Cơ sở lý luận quản lý nhà nước về BVMT biển ven bờ, Chương 3 Thực trạng quản lý nhà nước về BVMT biển ven bờ Quảng Ninh, Chương 4 Giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về BVMT BVB Quảng Ninh.

  pdf221p change08 27-06-2016 87 25   Download

 • Tài liệu Định hướng quản lý tổng hợp vùng bờ biển Bắc Bộ là một trong những Tài liệu thuộc bộ Tài liệu chuyên khảo về biển đảo Việt Nam. Phần 1 Tài liệu gồm nội dung 2 chương đầu: Chương 1 - Điều kiện tự nhiên, tài nguyên, kinh tế - xã hội và môi trường vùng bờ biển Bắc Bộ trong bối cảnh chung của dãi ven bờ Tây Vịnh Bắc Bộ, chương 2 - Định hướng sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng bờ biển Bắc Bộ trong bối cảnh chung của dải ven bờ Tây Vịnh Bắc Bộ.

  pdf118p lalala04 27-11-2015 68 20   Download

 • Mục tiêu của luận án nhằm hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường biển ven bờ trên địa bàn Quảng Ninh nhằm bảo đảm phát triển bền vững. Sau đây là bản tóm tắt của luận án.

  pdf27p change08 27-06-2016 80 14   Download

 • Phần 2 Tài liệu gồm nội dung chương 3 - Tiếp cận mô hình quản lý tổng hợp vùng bờ biển Bắc Bộ, chương 4 - Định hướng quản lý tổng hợp vùng bờ biển Bắc Bộ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của Tài liệu.

  pdf152p lalala04 27-11-2015 60 12   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu: Phân tích, đánh giá thực trạng công tác cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai của huyện Ninh Sơn. Từ đó, rút ra được ưu - nhược điểm và nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý biến động đất đai trên địa bàn nghiên cứu.

  doc43p dinhluatmt 05-03-2019 111 9   Download

 • Nối tiếp phần 1 phần 2 tài liệu trình bày nội dung 4 chương cuối. Tác giả phân tích hiện trạng và những vấn đề đặt ra trong 4 chủ đề liên quan mật thiết đến khía cạnh xã hội của quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa hiện nay đó là dân số, văn hóa, kết cấu xã hội, và phúc lợi xã hội. tài liệu đề cập đến những đặc điểm của mô hình xã hội hiện tại, những vấn đề cơ bản ảnh hưởng đến sự phát triển hiện nay và các nhân tố bất ổn định trên cơ sở đó kiến nghị giải pháp liên quan đến 3 cấp độ quản lý xã hội quản lý chiến lược, quản lý biến đổi xã hội và quản lý khủng hoảng.

  pdf105p hanh_tv27 08-04-2019 25 6   Download

 • Biên bản bàn giao công việc là một thủ tục bắt buộc đối với người lao động trước khi nghỉ việc hay chuyển công tác sang một bộ phận khác trong công ty. Mẫu biên bản bàn giao công việc dành cho cán bộ quản lý được sử dụng để thống kê các đầu mục công việc đang làm một cách chi tiết nhất để người tiếp nhận công việc đó hình dung và thực hiện tốt hơn. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc3p lottexylitol 18-07-2019 107 3   Download

 • Mục tiêu tổng thể Làm rõ cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn tác động của biến đổi sử dụng đất đến nhu cầu sử dụng nước, tải lượng các chất gây ô nhiễm môi trường nước, phục vụ công tác quản lý tổng hợp lưu vực sông Công theo định hướng phát triển bền vững. Mời các bạn tham khảo!

  pdf31p enzoenzo 05-01-2020 23 2   Download

 • Nội dung chính của giáo trình trình bày hướng dẫn thực hiện biến động giao dịch bảo đảm, chức năng chuyển quyền, chức năng tách thửa hồ sơ.. Mời các bạn tham khảo!

  pdf104p nguyenmanhhung1997 04-12-2018 29 1   Download

 • Mục tiêu của luận văn là góp phần xây dựng phương pháp luận khoa học và thực tiễn cho việc quản lý nhà nước về biên giới quốc gia trên đất liền Việt Nam - Campuchia đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

  pdf114p mucong999 04-03-2021 2 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài nhằm hình thành cái nhìn khái quát về công tác quản lý nhà nước về biên giới. Từ đó, đánh giá được những mặt mạnh, những vấn đề còn tồn tại, xác định được những nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn.

  pdf26p mucong999 04-03-2021 0 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
109 tài liệu
691 lượt tải
69 tài liệu
758 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Quản lý biển
p_strCode=quanlybien

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2