intTypePromotion=1
ADSENSE

Quan điểm về nhân cách

Xem 1-0 trên 0 kết quả Quan điểm về nhân cách
 • Bài viết này, chúng tôi nghiên cứu sáng tạo của con người dưới góc độ nhân cách, coi sáng tạo là một thuộc tính nhân cách của con người. Nhân cách sáng tạo được nhìn nhận thông qua hoạt động của cá nhân khi thực hiện những nhiệm vụ, những công việc nhằm đạt được mục đích đề ra.

  pdf6p thiendiadaodien_9 04-03-2019 42 4   Download

 • Bài giảng Nhân cách và sự hình thành nhân cách nhằm trình bày về khái niệm nhân cách, các đặc điểm cơ bản của nhân cách, cấu trúc tâm lý của nhân cách, các quan điểm về nhân cách, các phẩm chất tâm lý của nhân cách.

  pdf43p big_12 06-06-2014 555 81   Download

 • Luận án này nghiên cứu và hệ thống hóa quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về nhân cách, luận giải những nội dung lý luận và phương pháp luận cơ bản về nhân cách theo lập trường Mác-xít, trên cơ sở đó vận dụng và phân tích ý nghĩa của quan điểm đó trong nghiên cứu nhân cách con người Việt Nam.

  pdf158p truongtien_03 10-03-2018 84 13   Download

 • Các nhà tâm lí học theo quan điểm mác xít đều cho rằng khái niệm nhân cách phải là một phạm trù xã hội chứ không thể thuần tâm lí .Tuy nhiên điều đó không loại trừ việc mỗi khoa học tiếp cận vấn đề nhân cách theo góc độ của mình Giáo dục và dạy học một cách khoa học đảm bảo sự hình thành và phát triển tâm lí ,nhân cách của trẻ em theo hướng tốt đẹp -Hoạt động chính là nhân tố quyết định trực tiếp việc hình thành và phát triển nhân cách của con người.Chúng...

  doc0p tengteng2 12-11-2011 468 81   Download

 • Tiểu luận: Quan điểm về con người của L. Phoi obac. Những giá trị và hạn chế nêu triết học mới L.Phoiobac viết, biến con người, kể cả giới tự nhiên với tư cách là nền tảng của con người, thành đối tượng duy nhất, phổ biến, cao nhất của triết học, do đó cũng biến nhân bản học, kể cả sinh lý học thành khoa học phổ quát. Việc tìm hiểu quan niệm về con người trong triết học L.Phoiobac có ý nghĩa giúp ta có cái nhìn toàn diện về lịch sử quan niệm về con người trong triết học nói chung và những ưu điểm, đóng góp lẫn những hạn chế của ông nói riêng.

  pdf27p sms_12 09-05-2014 141 27   Download

 • Bài giảng Ba quan điểm trụ cột của Công tác xã hội trình bày nội dung 3 quan điểm trụ cột của lý thuyết Công tác xã hội bao gồm: Quan điểm Phản thân - Trị liệu, quan điểm Cá nhân - Cải cách, quan điểm Xã hội - Tập thể. Cùng theo dõi bài giảng để hiểu thêm về ba quan điểm này.

  ppt14p hoa_lan91 17-06-2014 121 23   Download

 • Trên cơ sở phân tích các quan điểm Mác-xít về con người và nhân cách, luận án nêu ra và luận giải về một số vấn đề lý luận cơ bản và thực tiễn liên quan đến nhân cách và nghiên cứu nhân cách con người Việt Nam. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  doc31p khanhnie 04-01-2017 111 6   Download

 • Phân tích ẩn dụ bằng cách tiếp cận đặc biệt cần đi đôi với những nghiên cứu mặt mạnh và mặt yếu của các cách tiếp cận khác. Vì thế, bài báo này nghiên cứu một số nhà nghiên cứu hàng đầu về ẩn dụ trước khi đưa ra kết luận rằng không nhất thiết phải hạn chế việc nghiên cứu ẩn dụ chỉ trong lĩnh vực ngữ nghĩa hoặc thực dụng ngôn ngữ học. Ngoài ra, nhà nghiên cứu cần xem xét quá trình nhận thức trong việc giải thích ẩn dụ. Bài báo này giới thiệu những quan điểm chính về ngôn ngữ nhận thức trong việc nghiên cứu ẩn dụ và đề xuất phân tích ẩn dụ dưới ánh sáng của ngôn ngữ đối chiếu.

  pdf15p chauchaungayxua 17-10-2019 22 3   Download

 • Bài viết phân tích những trải nghiệm của trẻ khuyết tật tại gia đình. Kết quả nghiên cứu cho thấy, trẻ khuyết tật vận động trải nghiệm những khó khăn về đi lại, học tập nhiều hơn về mặt thái độ, kì thị xã hội. Trên cơ sở các kết quả thu nhận được, bài viết này đề xuất một vài hàm ý về phát triển các hoạt động đào tạo, tập huấn và xây dựng mạng lưới dịch vụ xã hội cho trẻ khuyết tật tại gia đình trong bối cảnh Việt Nam hiện nay dựa trên các quan điểm về kiến tạo xã hội.

  pdf14p thuynguyen2994 13-08-2018 53 2   Download

 • Trong quan điểm về giáo dục của mình, Phan Bội Châu không những chỉ rõ mục đích, đối tượng, nội dung giáo dục mà còn chỉ ra những phương pháp, nhằm mở mang trí thức, hoàn thiện nhân cách, nâng cao tinh thần và ý chí của người Việt Nam; để từ đó đứng lên đánh đuổi thực dân Pháp, giành lại độc lập, tự do cho dân tộc, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.

  pdf6p vinobinu2711 03-03-2020 25 0   Download

 • Bài viết bàn về quan điểm về quyền lực của nhà cầm quyền thời Trần. Đó là quan điểm quyền lực của người cầm quyền không phải là tuyệt đối, dựa trên cơ sở nhận thức và thừa nhận vai trò, sức mạnh của người dân. Từ đó, người cầm quyền thời Trần có thái độ tôn trọng dân, không tham quyền cố vị, đồng thời có cách tiết chế quyền lực, ngăn chặn sự tha hóa quyền lực.

  pdf5p vidakota2711 22-02-2021 5 1   Download

 • Bệnh đái tháo đường - Những quan điểm hiện đại cung cấp cho bạn đọc sự hiểu biết khái quát về bệnh đái tháo đường, các thông tin cần thiết về chẩn đoán, điều trị và tự theo dõi bệnh này. Trong cuốn này tác giả quan tâm nhiều tới chế độ ǎn và giới thiệu chi tiết các thành phần mốt số thức ǎn chính để bệnh nhân có thể lựa chọn phù hợp với khẩu vị và yêu cầu của bệnh. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf183p tukhuyen123 21-07-2012 589 318   Download

 • Mục tiêu Bài giảng Tâm lý học nhân cách: Nêu khái niệm về nhân cách, các khái niệm có liên quan & các đặc điểm của nhân cách; trình bày sự hình thành & phát triển nhân cách, các yếu tố ảnh hưởng; trình bày các thuộc tính của nhân cách; ứng dụng vào thực tế LS.

  ppt59p dell_12 27-06-2013 678 163   Download

 • Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục là một trong những bộ phận quan trọng cấu thành nên Tư tưởng Hồ Chí Minh, là di sản quý báu của Người để lại cho thế hệ hôm nay và mai sau. Hệ thống quan điểm về giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh được hình thành qua quá trình nghiên cứu lý luận và thực tiễn hoạt động cách mạng của Người, là sự kết tinh tinh hoa giáo dục của nhân loại và truyền thống giáo dục của dân tộc ta. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu chi tiết hơn.

  doc8p sieunhanxanh 30-07-2010 396 124   Download

 • Nhân cách là đối tượng nghiên cứu của nhiều ngành khoa học khác nhau, như triết học, xã hội học, kinh tế - chính trị học, luật học, tâm lý học, y học, giáo dục học, v.v.. Trong đó, quan điểm triết học về nhân cách con người, về cơ bản, có những khác biệt so với quan điểm của các khoa học cụ thể.

  pdf13p bengoan369 09-12-2011 348 80   Download

 • Loại câu Đúng - Sai: a.Nhân cách là sản phẩm, nhưng cũng đồng thời là chủ thể của hoạt động và giao tiếp. b.Thế giới quan là hệ thống quan điểm về tự nhiên, xã hội và bản thân, xác định phương châm hành động của con người. c.Giáo dục không thể uốn nắn những sai lệch về nhân cách do ảnh hưởng tự phát của môi trường. d.Cá tính là cái đơn nhất, cái độc đáo trong tâm lý cá thể động vật hay người....

  ppt15p hoangvietmk07071990 17-10-2010 197 51   Download

 • Nội dung báo cáo của đề tài: Quá trình đổi mới nhận thức về giải quyết các vấn đề xã hội, quan điểm về giải quyết các vấn đề xã hội, chủ trương giải quyết các vấn đề xã hội và đánh giá hiện thực đường lối. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt36p anhhaianh93 15-03-2017 243 37   Download

 • Quan điểm của thầy về thành công trong cuộc sống đời thường là gì? - tôi sợ thầy chống lại sự thành công! Tôi không chống cái gì mà cũng không ủng hộ cái gì. Bất kì cái gì xảy ra thì cứ xảy ra. Người ta không nên chọn lựa - bởi vì với chọn lựa là khổ. Nếu bạn muốn thành công bạn sẽ vẫn còn khổ.

  pdf5p hivu69 05-05-2011 124 20   Download

 • “Với tư cách là nhà quản lý, điều tôi quan tâm không phải là kỹ năng chuyên môn của người tìm việc mà chính là nhân cách của họ. Nếu không có nhân cách tốt, họ sẽ gây ra những thiệt hại nhất định cho doanh nghiệp”, ông Norm Meshiry - một nhà quản lý về ngân hàng của Mỹ - đã trình bày quan điểm tuyển dụng nhân sự của mình như thế. Từ chối ngay những ứng viên không thể hiện được nhân cách Thông thường, đối với các giám đốc nhân sự, yếu tố đầu tiên được quan...

  pdf5p surf_surf 27-01-2011 114 17   Download

 • Luận án hệ thống hóa những vấn đề lý luận, xây dựng khung lý thuyết cho vấn đề phẩm chất nghề nghiệp nhà báo tiếp cận từ quan điểm tư tưởng Hồ Chí Minh, trên cơ sở ấy, khảo sát đánh giá thực trạng, phân tích các vấn đề đặt ra và đề xuất giải pháp, khuyến nghị khoa học để có thể góp phần hoàn thiện mô hình lý thuyết - thực tiễn về nhân cách nghề nghiệp nhà báo Việt Nam đương đại, cũng như hiện thực hóa nó để góp phần tối ưu hóa năng lực hoạt động của nhà báo, năng lực tác động của báo chí Việt Nam hiện nay, cũng như trong tương lai.

  pdf334p kethamoi2 15-12-2019 52 10   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quan điểm về nhân cách
p_strCode=quandiemvenhancach

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2