Quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước

Xem 1-20 trên 635 kết quả Quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước
 • UBND tỉnh Tiền Giang.. 17 Tháng Ba 2008 ... Phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan ... Quy định phân cấp thẩm quyền, trách nhiệm quản lý nhà nước đối với tài ...

  pdf0p hongle 24-06-2009 355 41   Download

 • Quyết định số: 32/2015/QĐ-UBND về việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước trên địa bàn tỉnh; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03/6/2008;... Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf4p ngochuyen2345 23-10-2015 15 0   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: vai trò quản lý nhà nước đối với sự hình thành và phát triển thị trường bđs ở việt nam', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf46p taurus23 24-09-2012 85 41   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: “vai trò quản lý nhà nước đối với sự hình thành và phát triển thị trường bđs ở việt nam.”', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf43p carnation89 15-02-2012 73 27   Download

 • "Đề án: Vai trò quản lý nhà nước đối với sự hình thành và phát triển thị trường BĐS ở Việt Nam" có kết cấu gồm 3 phần với nội dung chính sau: cơ sở lí luận về thị trường BĐS, thực trạng quản lý nhà nước đối với thị trường BĐS, từ đó đưa ra quan điểm, phương hướng và giải pháp chủ yếu tăng cường vai trò quản lý nhà nước đối với thị trường BĐS.

  pdf46p minhtam 15-07-2009 1165 471   Download

 • phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, ... vềban hành Quy chế quản lý tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập. ...

  pdf3p hongle 24-06-2009 423 72   Download

 • Thông tư 35/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước

  doc13p hasang 19-08-2009 261 19   Download

 • Quản lý Danh mục đầu tư là việc nhận tiền uỷ thác của khách hàng, xây dựng danh mục chứng khoán (mua, bán) với mục tiêu làm cho tài sản của khách hàng sinh lời tối ưu nhất. Theo quy định mới thì Quỹ Thành viên chỉ dành cho các nhà đầu tư là tổ chức. Vì vậy, nghiệp vụ này ra đời nhằm quản lý vốn uỷ thác của các nhà đầu tư là cá nhân trong và ngoài nước. Ngoài ra, các nhà đầu tư là tổ chức không muốn góp vốn lập quỹ thành viên vẫn có thể...

  pdf15p tab_12 29-07-2013 173 40   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI ĐƯỢC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐẢM BẢO KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  pdf14p inoneyear2 18-03-2010 190 27   Download

 • Quyết định số 497/QĐ-KTNN về việc ban hành Quy chế phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại Kiểm toán Nhà nước và các đơn vị trực thuộc do Kiểm toán Nhà nước ban hành

  pdf9p lawktkt1 25-10-2009 72 3   Download

 • Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND về việc quy định việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành

  pdf20p lawbds2 06-11-2009 58 3   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 114/2008/NQ-HĐND NGÀY 24/7/2008 CỦA HĐND TỈNH KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 10 VỀ VIỆC QUY ĐỊNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI CƠ QUAN HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP, TÀI SẢN ĐƯỢC XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU CỦA NHÀ NƯỚC DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ NĂM

  pdf2p naubanh_tet 01-02-2013 22 3   Download

 • Việc thực hiện một quyền trong xã hội có tổ chức chỉ được thuận lợi khi tất cả thành viên xã hội tôn trọng quyền đó. Muốn quyền được tôn trọng, điều kiện tiên quyết là quyền phải được xã hội biết đến.

  pdf20p ba3333 10-05-2011 176 73   Download

 • - Trình tự thực hiện: */ Khi giao tài sản phải căn cứ vào các giấy tờ hợp lệ : Quyết định xuất tài sản thuộc quỹ dự trữ tài chính; Quyết định bán tài sản đã xử lý tịch thu và tài sản đã được xác lập quyền sở hữu Nhà nước của cấp có thẩm quyền; Quyết định xử lý (tịch thu, trưng mua, mua lại, trả lại) tài sản của cơ quan có thẩm quyền đối với tài sản tạm giữ chờ xử lý; Quyết định của cấp có thẩm quyền về việc chuyển giao quản lý,...

  doc2p batrinh 19-08-2009 167 30   Download

 • Để khuyến khích xuất khẩu nhằm mục tiêu phát triển kinh tế đồng thời tạo công ăn việc làm cho người lao động, khai thác nguồn nguyên liệu sẵn có trong nước, Nhà nước đã có những chính sách ưu đãi đối với hoạt động xuất nhập khẩu, trong đó việc cho hưởng thời gian ân hạn nộp thuế và được giải quyết hoàn thuế đối với nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất sản phẩm xuất khẩu là một trong những chính sách khuyến khích xuất khẩu.

  pdf114p bidao13 17-07-2012 59 27   Download

 • Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND ban hành quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng kí giao dịch đảm bảo bằng quyền sử dụng đất gắn liền với tài sản tại tỉnh Thái Nguyên.

  pdf13p kedungsautinhyeu123 18-03-2014 20 0   Download

 • Đầu tư xây dựng cơ bản là quá trình sử dụng các nguồn lực vào hoạt động sản xuất giản đơn và tái sản xuất mở rộng tài sản cố định, nhằm từng bước tăng cường và hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền kinh tế. 1.1.2.

  pdf71p kungfu_gautruc 22-07-2010 241 84   Download

 • Ngành Dệt - May có một vị trí quan trọng trong nền kinh tế quốc dân nhằm đảm bảo hàng hoá cho nhu cầu tiêu dùng trong nước, mở rộng thương mại quốc tế, thu hút nhiều lao động (đặc biệt là lao động nữ), nâng cao thu nhập cho xã hội, tạo ra ưu thế cạnh tranh cho các sản phẩm xuất khẩu và cũng là ngành có thời gian thu hồi vốn nhanh. Từ khi nước ta chuyển sang nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa có sự quản lý của Nhà nước...

  pdf88p baby_bu 07-07-2010 172 85   Download

 • Thiếu đất đai thì không thể có một sinh vật nào tồn tại được. Cac Mac viết rằng: “Đất đai là tài sản mãi mãi với loài người, là điều kiện cần để sinh tồn, là điều kiện không thể thiếu được để sản xuất…”. Với đặc tính như vậy của đất đai thì việc tìm hiểu, sử dụng hợp lý đất đai ngoài ý nghĩa về kinh tế

  pdf91p buiduong_1 06-12-2012 101 52   Download

 • Quận 10-Thành phố Hồ Chí Minh là một vùng đất giàu truyền thổng đấu tranh cách mạng qua các thời kỳ kháng chiến giành độc lập dân tộc. Sau 30 năm đất nước thống nhất, với những chính sách, đường lối đổi mới của Đảng cùng với sự nổ lực phấn đấu của Đảng bộ.

  pdf29p carnation89 01-03-2012 176 43   Download

Đồng bộ tài khoản