intTypePromotion=1
ADSENSE

Quản trị chuỗi cung ứng điện tử

Xem 1-20 trên 30 kết quả Quản trị chuỗi cung ứng điện tử
 • Chương 5 cung cấp những kiến thức về quản trị chuỗi cung ứng điện tử. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Quản trị chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, các lựa chọn tái cấu trúc chuỗi cung ứng, dùng kinh doanh điện tử để tái cấu trúc chuỗi cung ứng, chấp nhận các ứng dụng EB, thực hiện SCM. Mời các bạn tham khảo.

  pdf16p tangtuy12 01-06-2016 78 8   Download

 • Chương 5 - Quản trị chuỗi cung ứng điện tử. Các nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Các thành phần của hệ thống phân phối, loại hình Logistics cho kênh phân phối, quản lý chuỗi cung ứng, phân phối phần mềm điện tử, bảo mật bằng kỹ thuật thủy ấn.

  pdf13p nomoney7 04-03-2017 52 7   Download

 • Mục tiêu chương 4 Thiết kế mạng lưới phân phối trong chuỗi cung ứng thuộc bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng nhằm trình bày về vai trò của phân phối trong chuỗi cung ứng, các nhân tố tác động đến thiết kế mạng lưới phân phối, các lựa chọn thiết kế mạng lưới phân phối, thương mại điện tử và mạng lưới phân phối, mạng lưới phân phối trong thực tế.

  pdf45p thick_12 15-07-2014 720 101   Download

 • Bài giảng "Quản trị chuỗi cung ứng - Chương 7: Ứng dụng công nghệ thông tin trong SCM" cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ thống thông tin trong chuỗi cung ứng, thương mại điện tử và chuỗi cung ứng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf42p bautroibinhyen14 16-01-2017 193 54   Download

 • Trong chương này, sinh viên sẽ học: Cách thức công ty sử dụng Internet để cải thiện mua, logistics, và các hoạt động trợ giúp khác, về Electronic data interchange (EDI) và cách thức hoạt động, quản trị chuỗi cung ứng là gì và cách thức công ty sử dụng công nghệ Internet để cải thiện nó,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf42p tieu_vu10 08-04-2018 30 4   Download

 • Nội dung bài viết là kiểm tra mối quan hệ giữa niềm tin và trao đổi thông tin điện tử với mức độ hợp tác giữa các thành viên trong chuỗi cung ứng, cũng như sự tác động của mức độ hợp tác này với kết quả quản trị chuỗi cung ứng. Dữ liệu được thu thập từ 194 nhà bán lẻ để kiểm định các giả thiết bằng các phương pháp phân tích hồi quy.

  pdf9p sieunhansoibac2 07-04-2018 44 2   Download

 • Đà Nẵng đã triển khai các dự án rau an toàn RAT từ rất sớm nhưng gần như đều thất bại. Hình ảnh điển hình minh họa là sự thất bại của chuỗi cung ứng RAT cho vùng rau trọng điểm Túy Loan. Hiện tại, chuỗi được điều phối bởi HTX làng rau Túy Loan. Nhưng HTX này rất kém trong điều hành và hoàn toàn xa lạ với cách thức quản trị chuỗi cung ứng. Điều này gây ra rất nhiều khó khăn cho các hộ nông dân và làm cho người dân Đà Nẵng không tiếp cận được...

  pdf10p coxetuanloc 09-01-2013 160 51   Download

 • Mục đích của luận văn nhằm nghiên cứu cơ sở lý thuyết chuỗi cung ứng và chỉ tiêu đánh giá hiệu quả chuỗi cung ứng. Phân tích hiện trạng chuỗi cung ứng ngành công nghiệp điện tử toàn cầu nói chung và ngành công nghiệp điện tử Việt Nam nói chung. Đánh giá hiệu quả chuỗi cung ứng ngành công nghiệp điện tử Việt Nam. Đề xuất giải pháp phát triển chuỗi cung ứng ngành công nghiệp điện tử Việt Nam.

  pdf87p viminnesota2711 08-01-2021 30 11   Download

 • Bài viết trình bày các khái niệm liên quan đến chuỗi cung ứng, các yêu cầu về quản trị chuỗi cung ứng và các cách tiếp cận trước đây đặc biệt là việc sử dụng giải thuật di truyền. Nghiên cứu mô hình toán học của bài toán. Tìm hiểu về giải thuật di truyền và chi tiết việc áp dụng giải thuật di truyền để giải bài toán: thuật giải di truyền (ý tưởng của thuật toán di truyền, các vấn đề cơ bản về thuật toán di truyền); thuật giải di truyền giải bài toán thiết kế chuỗi cung ứng (sự biểu diễn của cá thể, hàm đo độ thích nghi, các toán tử di truyền).

  pdf22p vinhsolax 15-09-2019 39 1   Download

 • Cung ứng vật tư là chuỗi hoạt động nhỏ, góp phần tạo nên một chuỗi cung ứng hoàn thiện, đảm bảo đầy đủ các yếu tố đầu vào phục vụ cho quá trình sản xuất và cung ứng dịch vụ sau này. Hoạt động quản trị cung ứng vật tư là việc làm sao cho các hoạt động trong một chuỗi cung ứng vật tư được diễn ra một cách suôn sẽ bằng việc kiểm tra, giám sát, lựa chọn hàng hóa, quản lý hàng hóa khi bán, trong kho và khi lưu chuyển, sử dụng các công cụ chuyên môn để quản lý hàng...

  doc10p 9704193100065658 07-08-2010 523 216   Download

 • Tập đoàn Samsung là một trong những tập đoàn thương mại lớn nhất Hàn Quốc. Tập đoàn Samsung bao gồm nhiều ngành kinh doanh ở Hàn Quốc, bao gồm cả Điện tử Samsung và Bảo hiểm Samsung.

  doc18p kunjmjru 22-09-2012 834 207   Download

 • Luận án xây dựng khung phân tích, thang đo, bộ chỉ tiêu đánh giá hoạt động quản trị chất lượng chuỗi cung ứng tại các doanh nghiệp sản xuất chế tạo theo cách tiếp cận phù hợp với thông lệ quốc tế và bối cảnh ở Việt Nam. Ứng dụng khung phân tích đánh giá hiện trạng hoạt động quản trị chất lượng chuỗi cung ứng tại một số doanh nghiệp sản xuất thiết bị điện/điện tử/viễn thông Việt Nam. Kiểm chứng mối quan hệ giữa các thực hành quản trị chất lượng chuỗi cung ứng và kết quả hoạt động.

  pdf179p camtucau99 08-12-2019 78 29   Download

 • Giáo trình Thương mại điện tử - Chương 5: Ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp với các nội dung: xây dựng hệ thống thương mại điện tử trong doanh nghiệp; triển khai dự án thương mại điện tử trong doanh nghiệp; ứng dụng công nghệ thông tin vào quản trị chuỗi cung ứng của doanh nghiệp; ứng dụng công nghệ thông tin vào quản trị nguồn lực doanh nghiệp...

  pdf196p macj55 06-05-2020 46 3   Download

 • Luận án "Ứng dụng thương mại điện tử B2B tại các doanh nghiệp Việt Nam" đã hệ thống hóa một cách đầy đủ nhất các mô hình thương mại điện tử B2B với các hình thức cụ thể thương mại điện tử B2B và xây dựng thành công khái niệm về UD thương mại điện tử B2B tại các doanh nghiệp.

  pdf0p sohucninh321 09-07-2019 22 1   Download

 • PĐề tài nghiên cứu nhằm 2 mục tiêu: Phân tích đƣợc thực trạng chuỗi cung ứng nhà máy công ty điện tử Samsung Vina tại Thủ Đức; giải pháp hoàn thiện hoạt động chuỗi cung ứng công ty TNHH điện tử Samsung Vina tại Thủ Đức.

  pdf110p sonhalenh06 03-05-2021 8 2   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là đánh giá tính liên kết và hiệu quả của chuỗi cung ứng sầu riêng huyện Cai Lậy; nhận diện những ưu nhược điểm của chuỗi cung ứng sầu riêng huyện Cai Lậy hiện nay; đề xuất những giải pháp phù hợp với thực tiễn trong giai đoạn tiếp theo từ năm 2015 – 2020 nhằm nâng cao hiệu quả chuỗi cung ứng sầu riêng huyện Cai Lậy.

  pdf105p sonhalenh06 03-05-2021 70 9   Download

 • Thương mại điện tử, hay còn gọi là e-commerce, e-comm và EC, là sự mua bán sản phẩm hay dịch vụ trên các hệ thống điện tử như Internet và các mạng máy tính. Thương mại điện tử dựa trên một số công nghệ như chuyển tiền điện tử, quản lý chuỗi dây chuyền cung ứng, tiếp thị Internet, ...

  pdf56p small_fire1112 17-11-2009 1201 844   Download

 • Cùng với sự phát triển của nền kinh tế toàn cầu, ngành Logistics có vị trí ngày càng quan trọng trong nền kinh tế hiện đại và có ảnh hưởng to lớn đến sự phát triển kinh tế của các quốc gia. Chỉ mới gần đây thôi, từ Logistics được du nhập vào Việt Nam, trở thành từ cửa miệng, “mốt thượng thời” của một số người, người ta bàn về việc lập những khu Logistics, cảng Logistics, công ty Logistics, kho Logistics…Vì là một ngành còn rất mới ở nước ta, thế nên nó cần được nghiêng cứu một cách có hệ thống, toàn diện,...

  doc10p 9704193100065658 07-08-2010 1363 586   Download

 • Thương mại điện tử, hay còn gọi là e-commerce, e-comm và EC, là sự mua bán sản phẩm hay dịch vụ trên các hệ thống điện tử như Internet và các mạng máy tính. Thương mại điện tử dựa trên một số công nghệ như chuyển tiền điện tử, quản lý chuỗi dây chuyền cung ứng, tiếp thị Internet, quá trình giao dịch trực tuyến, trao đổi dữ liệu điện tử (EDI), các hệ thống quản lý hàng tồn kho, và các hệ thống tự động thu thập dữ liệu. Thương mại điện tử hiện đại thường sử dụng mạng...

  pdf72p ntgioi120406 30-11-2009 447 147   Download

 • Thương mại điện tử, hay còn gọi là e-commerce, e-comm hay EC, là sự mua bán sản phẩm hay dịch vụ trên các hệ thống điện tử như Internet và các mạng máy tính.[1][2] Thương mại điện tử dựa trên một số công nghệ như chuyển tiền điện tử, quản lý chuỗi dây chuyền cung ứng, tiếp thị Internet, quá trình giao dịch trực tuyến, trao đổi dữ liệu điện tử (EDI), các hệ thống quản lý hàng tồn kho, và các hệ thống tự động thu thập dữ liệu. Thương mại điện tử hiện đại thường sử dụng mạng...

  pdf26p tab_12 26-07-2013 81 10   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quản trị chuỗi cung ứng điện tử
p_strCode=quantrichuoicungungdientu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2