intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Qui chế nhà nước

Xem 1-20 trên 236 kết quả Qui chế nhà nước
 • Giáo trình Thực tập tốt nghiệp (Nghề: Điện tử công nghiệp - Cao đẳng) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên thực hành bảo trì, lắp đặt, kiểm tra, thay thế các mạch điện tử, thiết bị điện tử đúng qui định kỹ thuật của nhà nước và doanh nghiệp tuyển dụng lao động. Mời các bạn cùng tham khảo!

  doc68p hoahogxanh01 04-10-2023 15 7   Download

 • Ebook Mấy vấn đề về quản lý nhà nước và củng cố pháp quyền trong lịch sử Việt Nam (Tập II): Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Từ truyền thuyết qua thư tịch cổ, thử nhận định vài quan hệ luật tục thời đại Hùng Vương; Về cải cách của Hồ Quí Ly; Bộ máy đô hộ và hệ thống pháp luật của nhà Minh đặt ở nước ta dưới thời thuộc Minh (1407-1427); Chủ đích, phương châm xây dựng và thực thi pháp luật của Gia Long;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf90p viblackpanther 24-05-2023 5 2   Download

 • Đề tài nghiên cứu vấn đề lí luận BHXH và chính sách về BHXH ở nước ta hiện nay như các chế độ BHXH bắt buộc; BHXH tự nguyện, BHTN được qui định trong pháp luật; thực trạng áp dụng qui định pháp luật về BHXH trong thực tế, những kết quả đạt được và những tồn tại cần khắc phục để đảm bảo BHXH là công cụ hữu hiệu nhất của sàn an sinh xã hội ở nước ta trong thời gian tới; đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả pháp luật về BHXH; đóng góp những ý kiến đề xuất cho việc sửa đổi Luật BHXH để phù hợp thực tế cuộc sống và sự phát triển của nước ta trong thời gian tới.

  pdf109p badbuddy03 22-02-2022 82 13   Download

 • Việc nghiên cứu đề tài nhằm góp phần hoàn thiện các qui định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng, quản lý và đào tạo đội ngũ công chức; so sánh đối chiếu giữa lý luận và thực tiễn để tìm ra những điểm bất hợp lý từ đó có phương hướng hoàn thiện các chế định pháp luật cũng như hoạt động thực tiễn.

  pdf97p badbuddy03 22-02-2022 24 3   Download

 • Luận văn nghiên cứu các hệ thống văn bản qui phạm pháp luật nói chung và của UBND thành phố Hà Nội nói riêng điều chỉnh hoạt động chứng thực trên quan điểm đổi mới, phù hợp với tình hình của thực tiễn. Thông qua đó luận văn đưa ra những thành tựu, hạn chế trong quản lý nhà nước về chứng thực của Việt Nam nói chung và của thành phố Hà Nội nói riêng và đưa ra các giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế đó.

  pdf114p badbuddy04 11-02-2022 17 3   Download

 • Đề tài nghiên cứu nhằm mục đích đưa ra được qui trình tách chiết α- mangostin hiêụ quả, đơn giản đồng thời khẳng định được tác dụng kháng khuẩn sâu răng của chất này trên đối tượng vi khuẩn S. mutans trên biofilm và bước đầu tạo được chế phẩm nước súc miệng mới có tác dụng phòng chống bệnh sâu răng.

  pdf79p beloveinhouse03 22-08-2021 30 5   Download

 • "Ebook Cải cách thể chế quản lý hành chính công ở Việt Nam hiện nay" trình bày khung qui chuẩn của cải cách thể chế ở Việt Nam; khung qui chuẩn từ góc độ so sánh; cải cách thể chế và kế hoạch tổng thể cải cách hành chính nhà nước.

  pdf51p trinhthamhodang12 25-06-2021 39 8   Download

 • Mục tiêu của nghiên cứu là: Phân tích thực trạng và đánh giá hiệu quả của kiểm soát chi thường xuyên qua Kho bạc Nhà nước Huyện Mộc Hóa Tỉnh Long An. Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm soát chi thường xuyên NSNN, hướng đến chặt chẽ, hợp lý, chính xác, đúng qui định.

  pdf77p vijiji2711 25-06-2021 12 4   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận án nhằm phân tích tác động của thể chế đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa, đồng thời tập trung vào tác động gián tiếp của thể chế đến hiệu ứng lan tỏa từ doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp FDI đến DNTN trong nước có qui mô nhỏ và vừa.

  pdf30p gaocaolon12 14-06-2021 55 7   Download

 • Chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường luôn gắn liền với phát triển khu vực kinh tế tư nhân thay vì chỉ tập trung vào khu vực kinh tế Nhà nước. Việt Nam cũng không nằm ngoài qui luật phổ quát này và thực tế khu vực kinh tế tư nhân đã đóng vai trò ngày càng quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam kể từ khởi đầu công cuộc Đổi mới đến nay.

  pdf10p nguaconbaynhay2 04-01-2020 52 7   Download

 • Là văn bản pháp luật có giá trị pháp lý cao nhất, Hiến pháp qui định về những vấn đề cơ bản, quan trọng nhất về chế độ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, về quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân, về tổ chức bộ máy nhà nước. Trong đó có cả các giá trị xã hội truyền thống. Các giá trị xã hội được thể hiện rõ nét trong Hiến pháp gồm: Hiếu học; coi trọng gia đình; đoàn kết, tương thân, tương ái, uống nước nhớ nguồn.

  pdf7p viankara2711 10-12-2019 67 4   Download

 • Nhân viên chế độ cần thực hiện các công việc như: theo dõi thực hiện các chế độ cho người lao động theo qui định của Công ty, tổ chức ký hợp đồng lao động cho CBCNV toàn Công ty, tổ chức theo dõi, lập danh sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và thực hiện các chế độ liên quan đến bảo hiểm y tế cho người lao động, lập danh sách lao động định kỳ theo qui định của cơ quan nhà nước... Bên cạnh đó, để tìm hiểu thêm về công việc của các vị trí khác trong khối phòng Kế toán – Hành chính nhân sự, mời các bạn cùng tham khảo 1p vrohtovitamin 21-06-2019 47 3   Download

 • Thực tế cho thấy, sau hơn 10 năm triển khai thực hiện, quy chế cho vay của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng ban hành theo quyết định 1627 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã tạo được sự chủ động và thuận lợi nhất định cho các tổ chức tín dụng cũng như đối với khách hàng trong quan hệ vay vốn, giúp cho hoạt động cho vay của các tổ chức tín dụng đi vào hoạt động qui củ hơn.

  pdf7p quaymax4 05-09-2018 62 5   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Văn bản pháp luật về qui chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa và qui định thực hiện xuất nhập khẩu, phần 2 giới thiệu một số quyết định, văn bản quy định của nhà nước cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa và qui định thực hiện xuất nhập khẩu. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf256p doinhugiobay_02 12-11-2015 94 15   Download

 • Giáo trình "Quản lý hành chính và quản lý ngành giáo dục đào tạo" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Một số vấn đề cơ bản về nhà nước, quản lý hành chánh nhà nước và công vụ công chức; những vấn đề đặt ra cần giải quyết trong GD và ĐT hiện nay; Luật giáo dục, qui chế, qui định của bộ giáo dục và đào tạo về giáo dục trung học cơ sở. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf66p doinhugiobay_00 05-11-2015 149 38   Download

 • Bộ Công an sử dụng thiết bị gây nhiễu này nhằm mục đích phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia. Vừa qua, các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành đã phát hiện một số trường hợp có dấu hiệu sử dụng hoặc kinh doanh trái phép thiết bị gây nhiễu viễn thông. Vậy thiết bị gây nhiễu là gì? Cơ chế hoạt động như thế nào? Các qui định về quản lý, sử dụng thiết bị gây nhiễu. Bài viết nêu lên một số thông tin liên quan đến thiết bị gây nhiễu này.

  pdf4p uocvongxua10 18-09-2015 56 5   Download

 • Báo cáo: Hiện trạng và giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về phân bón trình bày hiện trạng hệ thống văn bản qui phạm pháp luật về quản lý phân bón; một số hạn chế thực hiện văn bản qui phạm pháp luật về phân bón; giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về phân bón.

  pdf9p iasvn_org123 26-06-2014 138 8   Download

 • "Thực tập tốt nghiệp tại công ty cổ phần cao su Phước Hòa" trình bày các nội dung sau: tổng quan công ty cổ phần cao su phước hòa; nguyên liệu sản xuất; qui trình công nghệ chế biến SVR L và SVR 3L; qui trình công nghệ chế biến SVR 10, SVR 20; qui trình công nghệ chế biến SVR CV50, SVR CV 60; qui trình công nghệ xử lý nước thải.

  ppt28p bibibaba01 13-09-2014 267 49   Download

 • BÀI 14: CHƯƠNG.TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG. (PHẦN VĂN).. KIỂM TRA BÀI CŨ..• Kiểm tra sự chuẩn bị ở nhà của học sinh.• +Cán sự bộ môn báo cáo việc chuẩn bị bài của các. bạn trong lớp..• + Cả lớp mở vở soạn để trên bàn để giáo viên. kiểm tra lại việc chuẩn bị bài của một số học sinh. đồng thời chuẩn bị cho việc học bài mới... Môn ngữ văn từ lớp Chương trình địa..?. 6 đến lớp 8, các em phương:. đã học chương trình -Phần văn. địa phương ở những. phân môn nào ? -Phần tiếng Việt. -Phần tập làm văn. Ở chương trình địa.

  ppt31p binhminh_11 07-08-2014 1045 19   Download

 • Giáo án Tiếng việt lớp 2 MÔN: CHÍNH TẢ Tiết: NGƯỜI MẸ HIỀN..I. Mục tiêu 1Kiến thức: Chép lại chính xác đoạn: Vừa đau vừa xấu hổ… chúng em xin lỗi cô trong bài tập đọc Người mẹ hiền 2Kỹ năng: Làm đúng các bài tập chính tả phân biệt r/ d/ gi; uôn/ uông; qui tắc chính tả với ao/ au 3Thái độ: Rèn viết đúng, sạch đẹp. II. Chuẩn bị GV: Bảng chép sẵn nội dung đoạn chép, bảng phụ, bút dạ. HS: Vở, bảng con...III. Các hoạt động Hoạt động của Thầy 1. Khởi động (1’) 2. Bài cũ (3’) Cô giáo lớp em.

  doc4p quangphi79 07-08-2014 365 19   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2