intTypePromotion=1
ADSENSE

Qui chuẩn quốc tế

Xem 1-0 trên 0 kết quả Qui chuẩn quốc tế
 • Mục tiêu của đề tài là hệ thống lại lý thuyết kế toán công cụ tài chính, công cụ tài chính phái sinh theo CMKT Quốc tế; trình bày thực trạng TTCK, tóm tắt các qui định kế toán Việt Nam về công cụ tài chính, công cụ tài chính phái sinh và thực tế áp dụng kế toán công cụ tài chính, công cụ tài chính phái sinh tại các công ty niêm yết Việt Nam

  pdf153p sonhalenh08 16-05-2021 8 0   Download

 • "Bài giảng Chương 3: Chuẩn mực kế toán quốc tế về chi phí, doanh thu, nợ phải trả và chuẩn mực khác" trình bày mục đích, phạm vi áp dụng, các thuật ngữ cơ bản, nguyên tắc ghi nhận, xác định giá trị, các khoản bồi hoàn, thay đổi các khoản dự phòng, sử dụng các khoản dự phòng, áp dụng qui định về ghi nhận và xác định giá trị chuẩn mực kế toán quốc tế.

  pdf15p kethamoi11 25-03-2021 29 1   Download

 • Trong thực tế Bộ luật Hàng hải Việt Nam đã được ban hành năm 2015, tuy nhiên pháp luật Việt Nam trong điều chỉnh hoạt động vận tải hàng hóa quốc tế bằng đường biển vẫn tồn tại những bất cập, còn có những qui định chưa rõ ràng, thống nhất, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn cũng như chưa phù hợp với các công ước quốc tế về vận tải biển.

  pdf5p quenchua9 19-11-2020 62 6   Download

 • Mục tiêu của bài giảng "Kế toán quốc tế" là cung cấp các kiến thức giúp người học có thể hiểu được tổng quan về kế toán quốc tế và tổ chức lập qui trình soạnthảo ban hành chuẩn mực, vận dụng các nội dung của Khuôn mẫu chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS Framwork), một số nội dung cơ bản liên quan đến chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS)/ chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS),... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf17p koxih_kothogmih3 23-08-2020 41 2   Download

 • Chính quyền cảng (PSC) là một phần của tổ chức quốc tế có nhiệm vụ kiểm tra, phát hiện và loại bỏ những con tàu không đảm bảo tiêu chuẩn trên cơ sở các qui định quốc tế liên quan đến an toàn, an ninh, môi trường và công ước lao động hàng hải năm 2006. Ngoài ra mỗi một Quốc gia cũng có luật và qui định riêng đối với các tàu tham gia hoạt động trong vùng nước của mình. Các Quốc gia có quyền tham gia sửa đổi, khai thác tàu phù hợp với các công ước SOLAS 74, MARPOL 73/78, STCW 78/10...

  pdf5p slimzslimz 17-12-2019 43 0   Download

 • Sân vận động (SVĐ) là một công trình công cộng có chức năng chủ yếu là tổ chức thi đấu và luyện tập môn bóng đá và các môn thể thao điền kinh như: chạy, nhảy cao, nhảy xa, nhảy sào, đẩy tạ, ném đĩa, lăng tạ xích, phóng lao theo tiêu chuẩn quốc gia hoặc quốc tế. Ngoài ra, SVĐ còn là nơi tổ chức các hoạt động thể thao văn hoá quần chúng như mit tinh, đồng diễn thể dục, biểu diễn nghệ thuật với quy mô lớn. Công trình có điện tích xây dựng và kh6i tích khá lớn nên nó có một vị trí quan trọng trong qui hoạch tổng thể của mỗi khu vực -với sức chứa đáng kể (nhỏ nhất cũng là trên 1.

  pdf16p xylitollimemint 19-11-2019 52 5   Download

 • Qui định chi tiết hướng dẫn công việc thực tế các bộ phận gồm các công việc như: lấy thông tin từ người gửi hàng, liên hệ với Airlines để có được giá tốt nhất, Mail cho người gửi hàng tờ Shipper’s Letter of Instruction, làm 1 tờ Shipper’s Letter of Instruction khác gửi cho Airlines lấy các nhãn của Airlines để chuẩn bị viết, thông báo với người gửi hàng về chuyến hàng đã được giữ chỗ, hẹn người gửi hàng ngày giờ làm hàng tại TCS yêu cầu người gửi hàng thông báo số xe, người liên hệ trực tiếp và cách nhận diện họ.

  doc9p xylitolcool 28-08-2019 52 2   Download

 • Mục đích của đồ án này là xây dựng được tiêu chuẩn chất lượng và an toàn cho.nguyên liệu lúa mì thông qua các TCVN, QCVN và các yêu cầu quốc tế như ISO,.AOAC, Codex,....Từ đó trình bày được các chỉ tiêu cần thiết như hóa lý, vi sinh, cảm quan, chỉ tiêu chất.lượng, chỉ tiêu an toàn cho nguyên liệu,... cũng như phân tích các tiêu chuẩn của.phương pháp kiểm tra...i...

  pdf29p anhloveoanh 26-03-2019 86 8   Download

 • Đối với mỗi giáo viên đứng lớp, việc đổi mới phương pháp dạy học được thể hiện đầu tiên ở khâu chuẩn bị hồ sơ dạy học. Hồ sơ dạy học là sự thể hiện, là minh chứng của qui trình dạy học.

  pdf5p cumeo2005 02-07-2018 54 0   Download

 • Bài viết này trình bày việc thẩm định quy trình phân tích 12 hợp chất PFCs thuộc nhóm axit peflocacboxylic và pefloankyl sunfonat trong các loại mẫu môi trường: nước, trầm tích, cá bằng phương pháp sắc ký lỏng (LC) ghép nối với khối phổ hai lần (MS/MS) kết hợp với quá trình xử lý mẫu bằng chiết siêu âm và chiết pha rắn. Quy trình phân tích mẫu được áp dụng theo qui trình chuẩn quốc tế ISO 25101:2009 và hướng dẫn của dự án hợp tác với Trường đại học liên hợp quốc (UNU Nhật Bản) về phân tích các hợp chất PFCs.

  pdf7p jangni 13-04-2018 56 1   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận văn nhằm tìm hiểu những vấn đề có tính lý luận, những chủ trương, đường lối của Đảng, những qui định của hệ thống văn bản pháp luật, pháp qui về giáo dục THCS, thông qua việc nghiên cứu, điều tra, khảo sát thực tế và đúc rút kinh nghiệm từ đề xuất các biện pháp phát triển trường THCS Xuân Sơn đạt chuẩn quốc gia từ đó nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

  pdf44p truongtien_03 10-03-2018 66 7   Download

 • Mục tiêu của luận án nhằm đề xuất định hướng xây dựng hệ thống chuẩn mực báo cáo tài chính Việt Nam đáp ứng xu thế hội tụ kế toán quốc tế. Để giải quyết được mục tiêu này, các câu hỏi nghiên cứu được đặt ra là: Bản chất của quá trình hội tụ là gì và phương thức của các quốc gia trong quá trình hội tụ kế toán quốc tế, thực trạng hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam (về các qui định và thực tế áp dụng) như thế nào trong bối cảnh hội tụ kế toán quốc tế,...

  pdf223p chumeorocky 10-01-2018 114 21   Download

 • Thông qua việc nghiên cứu, tìm hiểu những vấn đề có tính lý luận, những chủ trương, đường lối của Đảng, những qui định của hệ thống văn bản pháp luật, pháp qui về giáo dục THCS, thông qua việc nghiên cứu, điều tra, khảo sát thực tế mà đúc rút kinh nghiệm, tìm ra một số giải pháp để đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường THCS đạt chuẩn quốc gia ở huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

  pdf131p vhuyenthao 03-01-2018 133 9   Download

 • Trong bài viết này sẽ lần lượt điểm lại những sự kiện kinh tế quan trọng của thế giới năm 2010. Phần hai sẽ trình bày về tổng quan kinh tế thế giới cùng những số liệu kinh tế liên quan sẽ để độc giả nắm bắt được về nền kinh tế toàn cầu trong năm qua, đồng thời giới thiệu sơ lược về bộ luật Dodd-Frank và bộ tiêu chuẩn Basel III, những qui định sẽ định hình hệ thống tài chính quốc tế trong vài năm tới.

  pdf38p nhanmotchut_2 06-10-2016 50 1   Download

 • Tiêu chuẩn ISO 22000:2005 (sau đây gọi là ISO 22000) được tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành vào tháng 9 năm 2005 nhằm làm cân đối trên phạm vi toàn cầu những qui định cho quản lý an toàn thực phẩm đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm. ISO 22000 là công cụ giúp các tổ chức tìm kiếm một hệ thống quản lý an toàn thực phẩm thống nhất, chặt chẽ và tập trung hơn là đáp ứng các quy định chung về mặt luật pháp.

  pdf2p uocvongxua08 31-08-2015 153 22   Download

 • Trên cơ sở những nội dung đã phân tích, bài viết cũng đề xuất một số kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống qui phạm pháp luật Việt Nam về phòng ngừa, xử lý và khắc phục ô nhiễm biển do dầu-trong đó có việc xây dựng một “Nghị định phòng, chống ô nhiễm do dầu” với ý nghĩa là văn bản pháp luật chuyên biệt và thống nhất về phòng, chống ô nhiễm dầu, đồng thời với việc xúc tiến để tham gia các điều ước quốc tế quan trọng khác về ô nhiễm dầu và sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp lý có liên quan nhằm đảm bảo sự phù hợp với các nguyên tắc và tiêu chuẩn chung về ô nhiễm môi trường theo thông lệ ...

  pdf15p emvaolop1 17-10-2014 115 19   Download

 • Bài 3 Nghiên cứu thị trường thế giới thuộc bài giảng Marketing Quốc tế sẽ giúp người học hiểu rõ các vấn đề cần tìm hiểu và các việc cần thực hiện khi một doanh nghiệp mong muốn tham gia thị trường một quốc gia thông qua các tình huống điển hình. Nắm bắt được qui trình chuẩn của một nghiên cứu thị trường quốc tế.

  pdf39p tichtutite 18-06-2014 90 9   Download

 • Hiểu rõ các vấn đề cần tìm hiểu và các việc cần thực hiện khi một doanh nghiệp mong muốn tham gia thị trường một quốc gia thông qua các tình huống điển hình. Nắm bắt được qui trình chuẩn của một nghiên cứu thị trường quốc tế.

  pdf39p 123tien0o0 04-11-2013 91 8   Download

 • Lương bổng yếu tố quan trọng nhất Người viết bài này từng tham dự khá nhiều lần tuyển nhân viên cho một tổ chức quốc tế và luôn phải chuẩn bị một câu hỏi "Quí ông/bà mong muốn lương là bao nhiêu?". Hoặc có khi ứng viên hỏi thẳng về lương mà không vòng vo. Theo bạn, mấy tỷ người trên hành tinh đi xin việc nghĩ gì trước? Câu trả lời là lương, lương và lương, là bao nhiêu tiền đút vào túi hàng tháng. Một thống kê bên Mỹ nói rằng, có tới 90% người đi xin việc thừa nhận, lương...

  pdf4p bibocumi33 13-03-2013 51 9   Download

 • cân đối hang năm tính trên US GAAP or IAS Tổ chức lập ra cái IAS (tổ chức nào lập ra hệ thống chuẩn mực quốc tế về kế toán(intẻnational accounting standard Board , U.S. GAAP: Các nguyên tắc kế toán Mỹ được đánh giá theo chuẩn mực quốc tế ) các báo cáo hang quí(bang tiếng anh)\ phải bao gôm các thông tin sau: một bảng tổng hợp báo cáo giới hạn báo cáo báo cáo dong ngân lưu các cổ đông tham gia giao dịch kinh doanh và sở hữu cổ phần của công ty bởi các nhà quản lý và kiểm soát các cổ đông...

  ppt34p muathu_102 29-01-2013 61 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Qui chuẩn quốc tế
p_strCode=quichuanquocte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2