intTypePromotion=1
ADSENSE

Quốc hội khóa XIII

Xem 1-20 trên 81 kết quả Quốc hội khóa XIII
 • TaiLieu.VN đã cập nhập được 7 Luật mới được thông qua tại Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu những điểm mới nổi bật của từng Luật. Mời các bạn tham khảo Điểm mới 7 Luật được thông qua tại Kỳ họp 11 Quốc hội Khóa XIII để nắm vững nội dung chi tiết.

  pdf4p haanhhaanh90 29-11-2016 36 1   Download

 • Bài giảng Giới thiệu Nội quy kỳ họp Quốc hội: Quy trình thủ tục tiến hành công tác tổ chức nhân sự tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII giới thiệu tới các bạn 7 chương của nội quy kỳ họp Quốc hội bao gồm những Quy định chung; chuẩn bị kỳ họp Quốc hội; phiên họp, cuộc họp tại kỳ họp Quốc hội; quyết định cơ cấu tổ chức và nhân sự; xem xét, thông qua dự án luật, dự thảo nghị quyết; chất vấn và trả lời chất vấn; xem xét thảo luận các báo cáo.

  ppt28p cocacola_02 25-09-2015 41 3   Download

 • Hoàn thiện hệ thống pháp luật, đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước là nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm, nhất là hiện nay khi cơ cấu nhân sự bộ máy nhà nước đã được Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII thông qua. Để bộ máy nhà nước hoạt động hiệu quả, vấn đề cơ bản là giải quyết tốt mối quan hệ giữa các cơ quan nhà nước, đặc biệt là quan hệ giữa Quốc hội và Chính phủ. Học hỏi kinh nghiệm các nước...

  pdf14p dontetvui 20-01-2013 80 14   Download

 • Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam (được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28/11/2013) đánh dấu bước phát triển mới của lịch sử lập hiến Việt Nam. Bài viết này giới thiệu những chức năng, nhiệm vụ của Đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội.

  doc6p huvod2006 31-03-2015 44 9   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN TẠI KỲ HỌP THỨ 4, QUỐC HỘI KHÓA XIII QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  pdf4p naubanh_chung 23-01-2013 34 2   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận văn nhằm tìm hiểu về thông tin thời luận của Kỳ họp thứ 8, QH khóa XIII. Đó chính là nghiên cứu nội dung và hình thức thông tin thời luận trên 3 tờ báo Nhân Dân điện tử, Tuổi trẻ online và Vnexpress để từ đó rút ra kinh nghiệm về vấn đề này.

  pdf28p truongtien_05 28-03-2018 10 1   Download

 • Nghị quyết Số: 70/2014/QH13 Điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ quốc hội khóa XIII, năm 2014 và chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015.

  doc5p cancer_em 20-11-2014 31 0   Download

 • Nghị quyết Số: 75/2014/QH13 Về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIII.

  doc5p cancer_em 20-11-2014 40 0   Download

 • "Nghị quyết số: 87/2014/QH13 - Về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII" ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến nay,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc5p tsmttc_010 28-08-2015 16 0   Download

 • "Nghị quyết số: 89/2015/QH13 - Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2015 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016" bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII các dự án, dự thảo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc4p tsmttc_010 28-08-2015 42 0   Download

 • Công văn số: 8074/VPCP-KTN ngày 06/10/2015 của Văn phòng Chính phủ V/v báo cáo về Dự án đường sắt đô thị Bến Thành - Tham Lương tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII gửi tới Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tiếp theo văn bản số 7761/VPCP-V.III. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf1p nhasinhaoanh_04 28-10-2015 34 0   Download

 • Hoàn thiện hệ thống pháp luật, đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước là nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm, nhất là hiện nay khi cơ cấu nhân sự bộ máy nhà nước đã được Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII thông qua. Để bộ máy nhà nước hoạt động hiệu quả, vấn đề cơ bản là giải quyết tốt mối quan hệ giữa các cơ quan nhà nước, đặc biệt là quan hệ giữa Quốc hội và Chính phủ. Học hỏi kinh nghiệm các nước...

  pdf10p bach_nhat 27-02-2012 239 45   Download

 • Ngày 21/01/2011, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã ban hành Nghị quyết số 1018 NQ/UBTVQH 12 công bố ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 tổ chức vào ngày chủ nhật 22/5/2011. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, là lần đầu tiên cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND được thực hiện trong cùng một ngày, đồng thời là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế - xã hội 2011–2015. Bài viết phân...

  pdf10p bach_nhat 27-02-2012 98 10   Download

 • Gần đây, trên các diễn đàn khoa học đóng góp ý kiến sửa đổi Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội - nhằm phục vụ cho cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII nhiều tác giả đã đưa ra các quan điểm về tiêu chí của đại biểu Quốc hội. Đặc biệt, có nhiều ý kiến đề nghị bằng cấp hóa tiêu chí đại biểu Quốc hội trong Luật Bầu cử Đại biểu Quốc hội. Chúng tôi xin được trao đổi về nội dung này. ...

  pdf12p hoa_bachhop 26-02-2012 54 7   Download

 • "Nghị quyết số: 91/2015/QH13 - Về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2016" Quốc hội tiến hành giám sát tối cao các nội dung: Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII; tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV; tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc3p tsmttc_010 28-08-2015 33 1   Download

 • Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, bầu cử Quốc hội khóa XII, 80 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 55 năm truyền thống Hội LHTN Việt Nam. c. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, bầu cử Quốc hội khóa XIII, 80 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 54 năm truyền thống Hội LHTN Việt Nam. d. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, bầu cử Quốc hội khóa XIII, 80 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 55 năm truyền thống Hội LHTN Việt Nam....

  doc10p anyugita 14-10-2011 258 77   Download

 • NGHỊ QUYẾT HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỂM VỀ VIỆC TỔ CHỨC CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIII VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2011 - 2016 ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  pdf23p meoconanca 28-02-2011 108 12   Download

 • CHỈ THỊ VỀ TỔ CHỨC CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIII VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2011 - 2016 Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 là sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với đất nước, được tổ chức trong thời điểm có nhiều thuận lợi, cả nước đang bước vào giai đoạn đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới theo tinh thần Nghị...

  pdf5p meoconanca 28-02-2011 84 9   Download

 • Bài giảng Cơ cấu, tổ chức của Quốc hội (HT ĐBQH khóa XIII tại Đà Nẵng 27-29-6-2011) nêu lên vai trò, vị trí của Quốc hội; cơ cấu tổ chức của Quốc hội; hiệu quả hoạt động của Quốc hội; kỳ họp Quốc hội; các tổ chức nghị viên quốc tế mà Quốc hội Việt Nam tham gia;... Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này.

  ppt20p cocacola_02 25-09-2015 91 9   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC PHỤC VỤ CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIII VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2011 - 2016 BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

  pdf3p meoconanca 28-02-2011 48 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Quốc hội khóa XIII
p_strCode=quochoikhoaxiii

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản